Obsah fóra Diskusne forum humanistov


Autor Správa

<  Aktuálne  ~  Postup ÚOOÚ môže potenciálne ohroziť sčítanie

Lemmy
Zaslal: Ne máj 22, 2011 2:23 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Ľ. BENKOVIČOVÁ: Postup ÚOOÚ môže potenciálne ohroziť sčítanie

Bratislava 22. mája (TASR) – Postup Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý desať hodín pred kľúčovým okamihom sčítania zverejnil vyhlásenie spochybňujúce použitie identifikátorov, môže potenciálne ohroziť sčítanie ľudu. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedala predsedníčka Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Benkovičová.

„O zverejnení stanoviska nás úrad vopred neinformoval. Stanovisko považujeme za účelové, manipulatívne a ohrozujúce priebeh sčítania,“ vyhlásila Benkovičová s tým, že prípadné škody bude možné vyhodnotiť až po ukončení zberu údajov. Už teraz však podľa nej ŠÚ registruje množstvo mailov a telefonátov, ktoré signalizujú zneistenie obyvateľov ohľadom sčítania. Ak počet ľudí, ktorí v dôsledku stanoviska ÚOOÚ nevyplnia formuláre nebude enormný, je podľa Benkovičovej možné chýbajúce údaje doplniť matematickými metódami. Vopred je však ťažké predpovedať, aký vplyv na zneistenie obyvateľstva bude mať stanovisko ÚOOÚ. „Štatistický úrad podá v tejto veci podnet na generálnu prokuratúru,“ vyhlásila Benkovičová.

Sčítanie pritom podľa nej prebieha striktne podľa zákona z roku 2008 a európskej legislatívy. Identifikátory slúžia výhradne na to, aby sa vylúčilo opakované sčítanie tej istej osoby a po vylúčení dvojitých sčítaní budú formuláre vyhodnocované ako anonymné. „Predstava, že desať hodín pred začiatkom môžete meniť kľúčový prvok sčítania svedčí o tom, že si páni nenaštudovali naše materiály,“ komentovala výzvu ÚOOÚ, aby Štatistický úrad upustil od povinného využívania identifikátorov. „Údaje sú chránené. Od nás nikdy žiadne dôverné údaje neunikli. Sčítacie formuláre sú anonymné a na tom ŠÚ aj trvá,“ vyhlásila Benkovičová.

Dodala, že aktuálne sčítanie po prvý krát prebieha aj pod európskou legislatívou a po prvý krát prebieha aj elektronickou formou. Na základe zákona z roku 2008 pribudli aj niektoré nové otázky. Benkovičová očakáva, že podobné zmeny nastanú aj pred sčítaním v roku 2021, ak sa bude konať.

Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR 20. mája vyzval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, aby bezodkladne informoval obyvateľov, že pri nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov nepôjde o anonymné zisťovanie údajov. Ako uviedol vo svojom stanovisku, nalepením číselného identifikátora obyvateľa na sčítací formulár, ktorý osoba vyplnila, sa osoba stáva priamo určená a osobné údaje nachádzajúce sa v sčítacom formulári možno priradiť konkrétnej fyzickej osobe.

ŠÚ SR podľa ÚOOÚ neúplne a nesprávne informuje obyvateľov, keď tvrdí, že sčítací formulár neobsahuje meno a priezvisko. „V konečnom dôsledku sa tieto údaje na sčítací formulár dostanú prilepením číselného identifikátora,“ poukázal. Úrad na ochranu osobných údajov preto vyzval na zváženie upustenia od povinnosti nalepiť číselný identifikátor obyvateľa na sčítací formulár a nechal túto možnosť na slobodnom rozhodnutí obyvateľa.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po máj 23, 2011 6:58 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Počas prvých dvoch dní využilo možnosť sčítať sa elektronicky už takmer 100-tisíc ľudí.

Sčítanie online

Elektronický formulár

Viac: Webnoviny

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po máj 23, 2011 7:48 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
K dezinformáciami šíriacim sa na sociálnych sieťach, ktoré „strašia“ obyvateľov zneužitím údajov zisťovaných na účely sčítania vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky nasledujúce stanovisko:

Odporcovia sčítania sa odvolávajú na zákon o ochrane osobných údajov, ktorý zakazuje spracúvať osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života. Je pravda, že Štatistický úrad Slovenskej republiky pri sčítaní zisťuje niektoré z týchto údajov, ale ich ochranu zabezpečuje zákonom o sčítaní a zákonom o štátnej štatistike. Nielen osobné, ale všetky zisťované údaje chráni ako dôverné štatistické údaje. Odporcovia sčítania účelovo „zabúdajú“ na paragraf 6 odseky 3 a 4 a paragraf 10 odsek 3 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré umožňujú spracovanie takto zhromaždených osobných údajov na historické, vedecké alebo štatistické účely vo verejnom záujme. Štatistický úrad SR takto získané údaje anonymizuje a po ukončení sčítania ich zlikviduje v súlade s osobitnými zákonmi.

Sčítací formulár neobsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, presnú adresu obyvateľa a obyvateľ ho nebude podpisovať. To znamená, že sčítacie formuláre aj po vyplnení zostanú anonymné. Sčítací komisár má k dispozícii osobitný formulár s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Potrebuje ho na to, lebo má povinnosť klásť obyvateľom aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti. Mená a priezviská obyvateľov z tohto osobitného formuláru sa však nebudú ďalej spracúvať; budú použité iba na vytvorenie vzťahov medzi členmi domácnosti.

Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011v paragrafe 8 priamo uvádza povinnosť vytvoriť pre sčítanie číselný identifikátor obyvateľa na vyplnenie sčítacieho tlačiva a zabezpečiť doručenie úradne pridelených číselných identifikátorov obyvateľov do obce. Súčasťou Opatrenia Štatistického úradu SR č. 438 z novembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva sa vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je príloha č. 2 – Vzory sčítacích formulárov, kde je už priamo zobrazené aj miesto pre čiarový kód. Opatrenie prešlo riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a vyšlo v Zbierke zákonov v čiastke 162. Teda už v novembri 2010 bolo jasné, ako budú sčítacie formuláre vyzerať a že ich súčasťou bude aj identifikátor.

Sčítať sa bude možné v tomto roku prvýkrát v histórii nielen klasicky – vyplnením tlačeného sčítacieho formuláru, ale aj elektronicky – vyplnením sčítacieho formuláru na internete. Práve z tohto dôvodu bolo potrebné vytvoriť identifikátory výlučne na účel sčítania. Ich funkciou je zabrániť vzniku duplicít pri sčítaní, ak by sa náhodou niekto sčítal obidvoma spôsobmi (v listinnej podobe aj v elektronickej forme), resp., ak by sa sčítal v mieste trvalého bydliska na originálny identifikátor a zároveň v mieste, kde sa obvykle zdržiava, na rezervný identifikátor. Preto Štatistický úrad SR potrebuje mať na istý nevyhnutný čas spojený sčítací formulár s identifikátorom. Bude to presne dovtedy, kým sa tieto duplicity, obrazne povedané, „nevytriedia“, t. j. do termínu vytvorenia primárnej zdrojovej databázy výsledkov sčítania. K „spárovaným“ údajom má prístup len presne vymedzený okruh zamestnancov Štatistického úradu SR a dodávateľa projektu automatizovaného spracovania výsledkov sčítania, ktorí sú viazaní obmedzeniami vyplývajúcimi z príslušných zákonov (zákona o sčítaní a zákona o štátnej štatistike) a prísnym režimom bezpečnostného projektu. Pre korektné spracovanie zistených údajov, ako aj pre samotné elektronické sčítanie je identifikátor nevyhnutný.

Štatistický úrad SR ubezpečuje obyvateľov Slovenskej republiky, že pri sčítaní nehrozí žiadne zneužitie údajov, ktoré majú povinnosť poskytnúť na účely sčítania. Štatistický úrad SR nevylučuje, že proti šíriteľom rôznych dezinformácií podnikne príslušné právne kroky v súlade so zákonom.

Zdroj: Pravda o anonymite sčítania

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: St máj 25, 2011 8:14 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Vzhľadom na neprimerane zdramatizovanú situáciu okolo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sa Štatistický úrad SR obracia na občanov s výzvou, aby sa nedali zneistiť a sčítali sa – elektronicky alebo listinne.

Štatistický úrad SR vždy chránil individuálne údaje občanov a nikdy ich neposkytol žiadnej tretej strane. Môže preto opätovne verejne vyhlásiť, že rovnako bude postupovať aj pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011.

Elektronicky sa možno sčítať do 29. mája 2011. Listinne do 6. júna 2011.

Vyhlásenie Štatistického úradu SR k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št máj 26, 2011 8:39 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
M. FTÁČNIK: Sčítanie má veľký význam pre poznanie stavu krajiny

Bratislava, 26. mája (TASR) – Bratislavský primátor Milan Ftáčnik vyzýva tých, ktorí sa rozhodli, že sa nebudú ďalej podieľať na sčítaní obyvateľov, domov a bytov, aby zvážili svoje rozhodnutie. Ako uviedol pre TASR, je znepokojený touto situáciou a vyzýva, aby sa prihlásili ďalší, ktorí majú záujem robiť sčítacieho komisára.

„Sčítanie má veľký význam, aby sme poznali, v akom stave sa nachádza naša krajina z hľadiska čísiel, ktoré sú potrebné pre veľké rozhodnutia. Zatiaľ takéto sčítanie nevieme robiť elektronicky, ako to robia iné krajiny,“ konštatoval.

Spory medzi Štatistickým úradom SR a Úradom na ochranu osobných údajov SR považuje Ftáčnik za veľmi nešťastné, ktoré zneisťujú občanov. Verí, že obyvatelia si uvedomia potrebu kvalitného sčítania.

„Postavme sa k tomu tak, že poskytneme údaje a budeme dôverovať tomu, že štátne orgány ich využijú tak, ako káže zákon a na to nech dohliada, samozrejme, aj Úrad na ochranu osobných údajov SR,“ uzavrel.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št máj 26, 2011 10:54 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Vyhlásenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Ivan Gašparovič napísal(a):
Som veľmi znepokojený tým, že v priebehu sčítania ľudí, domov a bytov, ktoré v súčasnosti prebieha v Slovenskej republike, predstavitelia Ministerstva vnútra SR a Úradu na ochranu osobných údajov nepremyslenými vyjadreniami zneistili občanov a vyvolali pochybnosti o význame sčítania. Tu nejde len o štatistické zisťovanie v SR, ale aj o splnenie úlohy v rámci celej Európskej únie.

Vyzývam občanov, aby sa sčítania neobávali a prispeli tak k jeho úspešnému priebehu.

Prezident Ivan Gašparovič sa s manželkou Silviou Gašparovičovou už elektronickou formou zapojili do sčítania a vyplnili pridelené formuláre.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi máj 27, 2011 9:41 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Vladimír Jancura napísal(a):
Atmosféra strachu vládla v radoch rusínsko-ukrajinskej menšiny aj pred sčítaním v roku 1950. „To sa už dnes nedá pochopiť, ale vtedy sme sa vážne obávali, že nás všetkých vyvezú do Sovietskeho zväzu,“ spomína 90-ročný rusínsky spisovateľ a etnograf Michal Šmajda z Krásneho Brodu.

Historikovi Michalovi Šmigeľovi z Univerzity Mateja Bela sa podarilo nájsť v archívoch hlásenie dôverníka III. odboru Povereníctva vnútra (riadil pobočky ŠtB na Slovensku) z konca roku 1948: „Dnes každý Rusín vďačne sa hlási k národnosti slovenskej, len aby zostal tu.“

Pôvodne sa predpokladalo, že k menšine sa prihlási okolo 150-tisíc osôb. Sčítanie však ukázalo jej takmer 45-percentný pokles v národnostne zmiešaných okresoch východného Slovenska. Naopak, počet Slovákov tam vzrástol o vyše 65 percent.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Ne máj 29, 2011 4:08 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Elektronicky sa dajú formuláre vyplniť dnes do polnoci

Do dnešného rána Štatistický úrad evidoval už viac ako 472 tisíc elektronicky vyplnených sčítacích formulárov.

Do dnešného rána Štatistický úrad evidoval už viac ako 472 tisíc elektronicky vyplnených sčítacích formulárov. Z nich bolo vyše 334 tisíc sčítacích formulárov ľudí, asi 41,3 tis. domov a približne 96,6 tis. bytov.

Webnoviny

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po máj 30, 2011 6:18 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
V pondelok 30. mája 2011 prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý listom oznámil predsedníčke Štatistického úradu SR Ľudmile Benkovičovej, že podal protest prokurátora proti stanovisku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z 20. mája 2011 k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Predmetné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky napadnuté protestom prvý námestník generálneho prokurátora požaduje zrušiť.

Štatistický úrad Slovenskej republiky


Naposledy upravil Lemmy dňa Po máj 30, 2011 6:24 pm, celkom upravené 1 krát.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po máj 30, 2011 6:23 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7017 Bydlisko: Mám.
Formulár na sčítanie obyvateľov vyplnilo elektronicky 398 644 ľudí, domový list 49 657 a bytový list 115 393 ľudí.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.