Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Rozpory

Lemmy
Zaslal: Pi marec 11, 2011 12:33 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
AK, túto tému otváram špeciálne pre teba. Spomínaš rozpory, tak hádam môžeme prebrať aj tieto rozpory, ktoré spracoval Aleš Vyhnal vo svojej úvahe Zimní slunovrat nebo Vánoce, ateismus vs. teismus.

Je to dlhý text, vybral som „Po piate“:
Aleš Vyhnal napísal(a):
Za páté, biblická vyprávění o vzkříšení jsou nekonsistentní, a to na ně vrhá stín pochybnosti. Zde jsou některé rozpory ohledně těchto vyprávění:

Kolik žen šlo k Ježíšově hrobu? Jedna: J 20:1-18. Dvě: Mt 28:1-8. Tři: Mk 16:1-8 Mnoho: L 23:55-24:10.

Byla stále ještě tma? Ano: J 20:1. Ne: Mt 28:1, Mk16:2.

Řekla Marie Magdalská někomu o hrobu? Ano: Mt 28:8, L 24:9-10, J 20:2. Ne: Mk 16:8.

Šla s někým zpátky k hrobu? Ano: J 20:2-11. Ne: Mt 28:1-10, 16, Mk 16:8-14, L 24:9-12.

Vyskytoval se pouze jeden anděl u Ježíšova hrobu? Ano: Mt 28:2-5, Mk 16:5-6. Ne: L 24:4-5, J 20:11-13 (Byli dva).

Byli andělé uvnitř hrobu? Ano: Mk 16:5, J 20:11-12. Ne: Mt 28:2 (Jeden anděl vně).

Byla u hrobu stráž? Ano: Mt 27:62-66, 28:2-4, 11-15. Ne: Mk 15:44-16:10, L 23:50-24:12? J 19:38-20:12.

Vypadali andělé jako blesk? Ano: Mt 28:2-4. Ne: Mk 16:5, L 24:4 (Jako lidé).

Dostali se andělé do hrobu jako první? Ano: Mk 16:5. Ne:L 24:2-4, J 20:1-12.

Běžel Petr sám? Ano: L 24:12. Ne: J 20:2-6.

Ukázal se Ježíš nejprve Petrovi? Ano: 1K 15:3-5. Ne: Mt 28:9, Mk 16:9, L 24:9-15, J 20:14.

Ukázal se vůbec Marii Magdalské? Ano: Mt 28:9, Mk 16:9, J 20:11-14. Ne: L 24:1-51, 1K 15:3-8.

Ukázal se u hrobu poté, co řekla vše učedníkům? Ano: J 21:14. Ne: Mt 28:1-9, Mk 16:1-10 (Ne u hrobu a před tím, než vše řekla učedníkům).

Byla sama, když se jí Ježíš ukázal? Ano: Mk 16:9-10, J 20:10-14. Ne: Mt 28:1-9 (Byla s ní jiná Marie).

Poznala ho okamžitě? Ano: Mt 28:9, Mk 16:9-10. Ne: J 20:14.

Šel Petr k hrobu před tím, než o tom bylo řečeno ostatním? Ano: J 20:1-3, 18 (A nebyl sám). Ne: L 24:9-12 (Bylo to až po tom a byl sám).

Zjevil se Ježíš speciálně dvěma učedníkům? Ano: Mk 16:12, L 24:13-31. Ne: J 20:19-29.

Poznali jej okamžitě? Ano: Mk 16:12-13. Ne: L 24:13-16.

Zjevil se později, když hovořili s ostatními? Ano: L 24:36. Ne: Mk 16:14 (Bylo to až potom).

Káral ostatní pro jejich nevěru? Ano: Mk 16:14. Ne L 24:35-51.

Zjevil se Ježíš učeníkům pouze jednou? Ano: Mk 16:14-19, L 24:36-51. Ne: J 20:19-26, 21:1-2, 14 (Třikrát).

Bylo jeho první zjevení učedníkům v Galileji? Ano: Mt 28:9-10, 16-18. Ne: L 24:33-36, 49-51, J 20:18-26, Sk 1:4.

Poznali jej všichni okamžitě? Ano: Mk 16:14-20, J 20:19-20. Ne: Mt 28:16-17, L 24:36-41.

Vystoupil do nebe okamžitě poté? Ano: Mt 28:9-10, 16-20, Mk 16:14-19, L 24:36-51. Ne: J 20:19-26, 21:1, Sk 1:1-9, 1K 15:3-8.

Ukázal se učedníkům dvakrát, s osmidenní přestávkou? Ano: J 20:19-26. Ne: Mt 28:9-20, Mk 16:14-19, L 24:36-51.

Ukázal se Dvanácti, více než pěti stům bratří a speciálně Jakubovi? Ano: 1K 15:5-7. Ne: Mt 27, 28, Mk 16, L 24, J 20, 21.

Vystoupil Ježíš do nebe z Betanie? Ano: L 24:50-51. Ne: Sk 1:9-12 (Z Olivové hory), Mk 16:14-19 (Z Jeruzaléma).

Byl Ježíš jediným, kdo vystoupil na nebesa? Ano: J 3:13. Ne: Žd 11:5, 2Kr 2:11 (Enoch a Elijáš také).

Slyšeli muži, kteří doprovázeli Pavla, Ježíšův hlas? Ano: Sk 9:7. Ne: Sk 22:9, 26:14.

Vidíme, že Bible obsahuje velké množství nevyplněných proroctví a mnoho vzájemných protikladů, těžko to tedy může být kniha inspirovaná Bohem. Podívejme se na některé další rozpory v Bibli:

Pocházejí létavci z vody? Ano: Gn 1:20 Ne: Gn 2:19 (Ze země).

Vejde do Noemovy archy z každého druhu ptactva jeden pár? Ano: Gn 6:19-20. Ne: Gn 7:3 (Sedm párů).

Mluví ďábel někdy pravdu? Ano: Gn 3:4-7, 22. Ne: J 8:44.

Mluvili všichni stejnou řečí? Ano: Gn11:1. Ne: Gn 10:5, 20, 31.

Byl Šelach synem Arpakšáda? Ano: 11:12. Ne: L 3:35-36 (Jeho vnukem).

Bude země trvat navždy? Ano: Ž 37:29, 104:5, Dt 4:40, Kaz 1:4. Ne: Mt 24:35, 2P 3:10-11, L 21:33, Žd 1:10-11, 1J 2:17, Zj 1:1.

Měl Abraham pouze jediného syna (Izáka)? Ano: Žd 11:17. Ne: Gn 16:15, 1Pa 1:28, Ga 4:22 (Dva), Gn 25:2, 1Pa 1:32 (Mnoho).

Byla Ketúra manželka Abrahama? Ano: Gn 25:1. Ne: 1Pa 1:32 (Jeho konkubína).

Budou Izraelité v zajetí 400 let? Ano:Gn 15:13. Ne: Ex 12:40 (430 let).

Koupil Potífar Josefa od Medanců? Ano: Gn 37:36. Ne: Gn 39:1 (Od Izmaelců).

Šli Izraelci z Kadeše na horu Hór, kde zemřel Áron, a potom do Salmóny? Ano: Nu 33:37-42. Ne: Dt 10:6-7 (Šli z Beerótu do Mósery, kde zemřel Áron, potom do Gudgódu).

Měli lévijci začít konat službu od 30 let? Ano: Nu 4:30. Ne: Nu 8:24 (od 25).

Byl David Jišajův sedmý syn? Ano: 1Pa 2:15. Ne: 1S 16:10-11 (Osmý).

Zabil David Goliáše prakem a kamenem? Ano: 1S 17:50. Ne: 1S 17:51 (Mečem).

Byl to kněz Achímelek, kdo dal Davidovi chléb? Ano: 1S 21:1, 6, 22:20. Ne: Mk 2:25-26 (Jeho syn Ebjátar).

Byl to Saul, kdo pobil Amáleka? Ano: 1S 15:7-8. Ne: 1S 27:8-9, 30:13-18 (Byl to David).

Dotazoval se Saul Boha? Ano: 1S 28:6. Ne: 1Pa 10:13-14.

Zemřel Saul svojí vlastní rukou? Ano: 1S 31:4-5. Ne: 2S 1:4-10 (Usmrtil ho Amálekovec), 2S 21:12 (Pelištejci), 1Pa 10:14 (Hospodin).

Byl to Hospodin, kdo podnítil Davida, aby sečetl Izraele? Ano: 2S 24:1. Ne: 1Pa 21:1 (Byl to satan).

Zajal David 700 jezdců Hadad-ezera? Ano: 2S 8:4. Ne: 1Pa 18:4 (7000).

Pobil David koně od 700 aramejských vozů? Ano: 2S 10:18. Ne: 1Pa 19:18 (Od 7000).

Sestávali další oběti ze 40000 jezdců? Ano: 2S 10:18. Ne: 1Pa 19:18 (Byli to pěšáci).

Aby postavil svůj oltář, zaplatil David Aravnovi 50 šekelů stříbra za humno a skot? Ano: 2S 24:18, 24-25. Ne: 1Pa 21:22, 25-26 (Dal Ornánovi 600 šekelů zlata jen za humno).

Měl Izrael o 640000 více mužů schopných tasit meč než Juda? Ano: 1Pa 21:5. Ne: 2S 24:9 (Pouze o 300000).

Měly sloupy pojmenované Jakín a Bóaz výšku 18 loktů? Ano: 1Kr 7:15. Ne: 2Pa 3:15, 17 (35 loktů).

Měl Šalomoun 3300 správců a jejich představených 550? Ano: 1Kr 5:16, 9:23. Ne: 2Pa 2:2, 18, 8:10 (3600 správců a 250 jejich představených).

Měl ustájeno 40000 koní? Ano: 1Kr 4:26. Ne 2Pa 9:25 (Pouze 4000).

Mělo jím odlité moře objem 2000 batů? Ano: 1Kr 7:26. Ne: 2Pa 4:5 (3000 batů).

Začal Jóram vládnout v druhém roce? Ano: 2Kr 1:17. Ne: 2Kr 8:16 (V pátém roce).

Zemřel král Jósiáš v Megidu? Ano: 2Kr 23:29-30. Ne: 2Pa 35:23-24 (V Jeruzalémě).

Bylo Jójakínovi 8 let, když začal vládnout? Ano: 2Pa 36:9. Ne: 2Kr 24:8 (Bylo mu 18 ).

Začal Achazjáš kralovat ve 12. roce vlády Jórama? Ano 2Kr 8:25. Ne: 2Kr 9:29 (Bylo to v 11. roce).

Bylo mu tehdy 22 let? Ano: 2Kr 8:26. Ne: 2Pa 22:2 (Bylo mu 42).

Byl Achaz poražen izraelským a aramejským králem? Ano: 2Pa 28:5. Ne: 2Kr 16:5.

Bylo to sedmého dne, kdy přitáhl Nebúzaradán? Ano: 2Kr 25:8. Ne: Jr 52:12 (Desátého dne).

Přišlo ze zajetí 775 potomků Arachových? Ano: Ezd 2:5. Ne: Neh 7:10 (Bylo jich 652).

(Všimněme si, že existuje spousta rozporů v seznamech v Ezd 2 a Neh 7. Jde ale o totéž sčítání, protože celková suma souhlasí: Ezd 2:64-65, Neh 7:66-67.)

Pocházel Ježíš z Davida přes Davidova syna Šalomouna a vnuka Roboáma? Ano: Mt 1:1-7. Ne: L 3:23, 31 (Přes Davidova syna Nátana a vnuka Matáta).

Byl Josefův otec Jákob? Ano: Mt 1:16. Ne: L 3:23 (Byl to Heli).

(Existuje mnoho dalších rozporů mezi Matoušem 1 a Lukášem 3.)

Byli Josef a Marie rodáci z Nazaretu? Ano: L 1:26, 2:4,39. Ne: Mt 2:23 (Šli tam až později).

Šli do Egypta? Ano: Mt 2:14-15. Ne: L 2:39 (Přímo do Nazaretu).

Obracel se při Ježíšově křtu hlas k Ježíšovi? Ano: Mk 1:11. Ne: Mt 3:17 (Obracel se k zástupu).

Šel Ježíš do Káně brzy po svém křtu? Ano: J 1:29-36, 2:1-2. Ne: Mt 3:13-17, 4:1-2, Mk 1:9-13.

Byl Jan Křtitel uvězněn poté, co Ježíš začal svoji duchovní činnost? Ano: J 3:23-24. Ne: Mk 1:14 (Bylo to před tím).

Když byl Jan ve vězení, věděl, kdo Ježíš je? Ano: J 1:25-36, 3:23-24. Ne: Mt 11:2-3.

Připojili se Šimon a Ondřej k Ježíšovi po jistých událostech? Ano: Mt 4:12-20, Mk 1:14-18, L 3:19-20, 4:14-31, 5:1-10. Ne: J 1:35-42, 4:1-54 (Bylo to před těmi událostmi).

Směli učedníci mít obuv a hůl? Ano: Mk 6:8-9. Ne: Mt 10:10.

Vzal Ježíš po jisté rozmluvě 3 učedníky na horu po šesti dnech? Ano: Mt 17:1, Mk 9:2. Ne: L 9:28 (Bylo to asi 8 dní, čili, 7, 8, či 9, ekumen. překlad je chybný).

Přišel sám setník za Ježíšem? Ano: Mt 8:5-6. Ne: L 7:3, 6 (Poslal jiné).

Žádali Jakub a Jan Ježíše o jistou laskavost? Ano: Mk 10:35-37. Ne: Mt 20:20-21 (Žádala jejich matka).

Dal Ježíš jiné znamení než znamení Jonáše? Ano: J 3:2, 20:30, Sk 2:22. Ne: Mt 12:39, Mk 8:12.

Potkal Ježíš jen jednoho posedlého muže? Ano: Mk 5:1-20, L 8:26-39. Ne: Mt 8:28-34 (Byli dva).

Jednoho slepého muže? Ano: Mk 10:46-52, L 18:35-43. Ne: Mt 20:30-34 (Dva).

Uzdravil Ježíš malomocného před tím, než vešel do Petrova domu? Ano: Mt 8:1-3, 14-15. Ne: Mk 1:29-31, 40-42 (Bylo to až poté).

Bylo to blízko konce jeho duchovní činnosti, co Ježíš vyčistil chrám? Ano: Mt 21:10-12. Ne: J 2:11-15 (Bylo to na počátku).

Proklel Ježíš fíkovník poté, co vstoupil do chrámu? Ano: Mt 21:12. Ne: Mk 11:13-15 (Bylo to před tím).

Odhalil Jidáš Ježíše polibkem a dav se jej pak zmocnil? Ano: Mt 26:48-50, Mk 14:43-46. Ne: J 18:3-6 (Ježíš odhalil sám sebe a dav couvl).

Mlčel Ježíš před Pontiem Pilátem? Ano: Mt 27:13-14. Ne: J 18:33-37, 19:11 (Řekl toho mnoho).

Oblékli vojáci Ježíšovi nachový plášť(znak majestátnosti)? Ano: Mt 27:28. Ne: Mk 15:17 (Purpurový, znak hanby).

Nesl Šimon z Kyrény Ježíšův kříž? Ano: Mt 27:32, Mk 15:21, L 23:26. Ne: J 19:16-17.

Dávali Ježíšovi k pití víno smíchané s myrhou? Ano: Mk 15:23. Ne: Mt 27:34 (Byl to ocet smíchaný se žlučí).

Byl Ježíš tupen oběma zločinci na kříži? Ano: Mt 27:44. Ne l 23:39-43 (Jen jedním).

Byl nápis nad jeho hlavou celou větou? Ano: Mt 27:37, L 23:38. Ne: Mk 15:26, J 19:19.

Zmiňoval Ježíše? Ano: Mt 27:27, J 19:19. Ne: Mk 15:26, L 23:38.

Byla Ježíšova poslední slova „dokonáno jest“? Ano: J 19:30. Ne: L 23:46 (Byla: „Do tvých rukou odevzdávám svého ducha“.

Bude všech 12 sedět na trůnech? Ano: Mt 19:28. Ne: Mk 14:18-21 (Jidáš ne).

Koupil si Jidáš z odměny za svůj zlý čin pole? Ano: Sk 1:18. Ne: Mt 27:3-7 (Vrátil ji a kněží koupili pole).

Oběsil se Jidáš? Ano: Mt 27:5. Ne: Sk 1:18 (Zřítil se a jeho tělo se roztrhlo).

Pohřbil Ježíše Josef z Arimatie sám? Ano: Mk 15:45-46, L 23:50-53. Ne: J 19:38-42 (Byl s ním Nikodém).

Chtěl Ježíš, aby apoštolové křtili lidi? Ano: 28:19. Ne: 1K 1:17.

Budou ospravedlněni ti, kdo zákon svými činy plní? Ano: Ř 2:13. Ne: Ř 3:20.

Jsou lidé ospravedlňováni samotnou vírou? Ano: Ř 3:23-28, Ef 2:8-9. Ne: Jk 2:24.

Existují spravedliví lidé? Ano: Gn 7:1, Jb 1:1, L 1:6, Jk 5:16. Ne: Ř 3:10, 23.

Ak máš záujem, môžeš si prečítať, čo napísal o ďalších miestach v bibli, ktoré sú v rozpore s poznatkami modernej vedy.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 12, 2011 12:45 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
AK, túto tému otváram špeciálne pre teba. Spomínaš rozpory, tak hádam môžeme prebrať aj tieto rozpory, ktoré spracoval Aleš Vyhnal vo svojej úvahe Zimní slunovrat nebo Vánoce, ateismus vs. teismus.

Ďakujem Lemmy, súhasím, môžeme sa do toho pustiť; ak máš úprimný záujem hľadať odpovede na tieto domnelé rozpory, som presvedčený že mnohé sa dajú nájsť tu:
BIBLE CONTRADICTIONS ANSWERED
Ak by Ťa nejaký domenlý rozpor obzvlášť zaujímal a nedarilo by sa Ti nájsť uspokojivú odpoveď, daj mi prosím vedieť, rád sa Ti pokúsim pomôcť.
E.Paul Hovey napísal(a):
Ľudia neodmietajú Bibliu preto žeby v nej boli rozpory, ale preto že je v rozpore s nimi (s ich spôsobom života, viď príklad odmietavého postoja manželky Herodesovho brata k Jánovi krstiteľovi ktorá si vyžiadala jeho hlavu za to že sa odvážil kritizovať jej nemanželský vzťah s Herodesom slovami “Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou.”-pozn. AK).
("Men do not reject the Bible because it contradicts itself, but because it contradicts them.")
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 12, 2011 1:43 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Aleš Vyhnal napísal(a):
Za páté, biblická vyprávění o vzkříšení jsou nekonsistentní, a to na ně vrhá stín pochybnosti. Zde jsou některé rozpory ohledně těchto vyprávění:
Kolik žen šlo k Ježíšově hrobu? Jedna: J 20:1-18. Dvě: Mt 28:1-8. Tři: Mk 16:1-8 Mnoho: L 23:55-24:10.
Byla stále ještě tma? Ano: J 20:1. Ne: Mt 28:1, Mk16:2.

BIBLE CONTRADICTIONS ANSWERED 82.~83. napísal(a):
Toto je prípad keď sa rozpor vytvára domýšľavosťou. Ján nereferuje že LEN Mária Magdaléna šla k hrobu. Opomenutie ostatných prítomných neznamená že sa tam nemohli vyskytovať. V skutočnosti, ak by kritici tohoto domnelého rozporu čítali túto stať v Evanjeliu podľa Jána dôsledne ďalej, zistili by že Mária nebola sama:
Evanjelium Podľa Jána, 20. kapitola napísal(a):
2 I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam Ho položili.


Ak bola Mária Magdaléna sama, tak potom kto sú to MY v danom Evanjeliu? Jasne viac ako len jedna osoba boli prítomné, Ján ich len vo svojej správe nespomína.

Už svitalo keď prišli k hrobke Jakubova matka Mária a Salome:
Evanjelium podľa Mareka, 16. kapitola napísal(a):
1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. 2 A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu

Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola napísal(a):
1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.

Bolo to ešte pred svitaním keď tam šla Mária Magdaléna:
Evanjelium Podľa Jána 20:1 (Nádej pre každého) napísal(a):
1 Prvý deň po sobote, ešte pred svitaním, šla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň, ktorým bola uzavretá hrobka, je odsunutý.

Ja v tom nevidím rozpor. Mária Magdaléna mohla vyraziť o trochu skôr ako ostatní. Alebo mohli vyraziť keď bola ešte tma a slnko začalo vychádzať keď boli na ceste. Odpracoval som slušný počet nočných smien nato aby som dobre vedel že človek môže odísť z pracoviska kým je ešte tma a domov sa dostane až keď je už slnko na oblohe!

atď.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 12, 2011 7:49 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
…tieto domnelé rozpory

Aké dojemné, že ich vnímaš ako domnelé rozpory, a že si vieš nájsť na ne uspokojivé odpovede. Wink

Pravdu mal Kojot ešte 17. 12. 2008, a dobre to vystihol:
Kojot napísal(a):
Předem upozorňuji na jednu oblíbenou taktiku křesťanských diskutérů: Vyberou jednu dvě věci, které dokáží interpretačně zvládnout a obhájit a na tom základě prohlásí: Vidíš! Mýlíš se!

To, co vysvětlit nedokáží, přejdou mlčením. Proto je lepší servírovat jim to jako seriál po malých částech.

Otázka je, komu je tento článek vlastně určen. Nekřesťané (případně hodně liberální křesťané) vědí, že Bible byla napsána mnoha lidmi v mnoha různých obdobích a proto je nesrovnalosti nepřekvapí. Fanatičtější křesťané se na základě takového článku beztak neobrátí k rozumu…

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 12, 2011 10:35 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):
…tieto domnelé rozpory

Aké dojemné, že ich vnímaš ako domnelé rozpory, a že si vieš nájsť na ne uspokojivé odpovede. Wink
V čom ich vnímaš ako neuspokojivé, vari podľa ateistickej logiky nie je možné vyjsť z domu pred svitaním a prísť na miesto určenia keď je už slnko na oblohe? Alebo ak niekto vymenuje len jednu osobu ktorá sa niekde nachádza znamená to že v ateizme začne platiť zákaz výskytu sa iných osôb?
Lemmy napísal(a):

Pravdu mal Kojot ešte 17. 12. 2008, a dobre to vystihol:
Kojot napísal(a):
Předem upozorňuji na jednu oblíbenou taktiku křesťanských diskutérů: Vyberou jednu dvě věci, které dokáží interpretačně zvládnout a obhájit a na tom základě prohlásí: Vidíš! Mýlíš se!
Vybral som demoštratívne prvé dve v poradí, Ty si daný zoznam domnelých rozporov ktorý Ťa zrejme trápi len vystrihol a vložil, je ich tam pomerne dosť na zozname, ja by som nad tým musel stráviť veľmi veľa času aby som ho celý prešiel, a tak som predpokladal že ak máš úprimný záujem si o daných domnelých rozporoch niečo prečítať, zvládneš to aj sám ak budeš mať uvedený odkaz kde sa dá nájsť vysvetlenie s tým že ak by si narazil na niečo čo sa Ti nebude dariť nájsť, som Ti ochotný pomôcť. Našiel si niečo také konkrétne čo by Ťa obzvlášť zaujímalo a s čím si nevieš rady?
Lemmy napísal(a):
Kojot napísal(a):

To, co vysvětlit nedokáží, přejdou mlčením. Proto je lepší servírovat jim to jako seriál po malých částech.
Môžem zopakovať môj postoj ak sa Ti ho nepodarilo dobre prečítať:
"Ďakujem Lemmy, súhasím, môžeme sa do toho pustiť; ak máš úprimný záujem hľadať odpovede na tieto domnelé rozpory, som presvedčený že mnohé sa dajú nájsť tu:
BIBLE CONTRADICTIONS ANSWERED
Ak by Ťa nejaký domenlý rozpor obzvlášť zaujímal a nedarilo by sa Ti nájsť uspokojivú odpoveď, daj mi prosím vedieť, rád sa Ti pokúsim pomôcť." Ktorý rozpor si nedokážeš vysvetliť?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne marec 13, 2011 3:09 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
AK, túto tému otváram špeciálne pre teba. Spomínaš rozpory, tak hádam môžeme prebrať aj tieto rozpory, ktoré spracoval Aleš Vyhnal vo svojej úvahe

Rozpor ako kategória z náuky o logike
Citácia:

Rozpor (al. tiež kontradikcia) je definovaný ako konjunkcia pre súčasné potvrdenie aj popretie premisy, v rovnakom čase, mieste a zmysle (t.j. “p” a “nie-p”, alebo v symbolickej forme, “¬p”). Pre akúkoľvek dvojicu protichodných premís jedna musí byť pravdivá a druhá falošná. Tzv. princíp o neprotirečení (The Law of Non-Contradiction) zabraňuje možnosti že by obe protichodné premisy mohli byť pravdivé zároveň, zatiaľčo tzv. princíp o vylúčení tretieho (the Law of Excluded Middle) poukazuje na to, že pár protichodných premís (t.j. predpokladov) vyčerpáva všetky možnosti. Inými slovami sa to dá povedať takto: Tvrdenie (resp. výrok) musí byť buď pravdivé alebo nepravdivé –nemôže byť zároveň aj pravdivé aj nepravdivé a ani nemôže byť v nejakom medzistave medzi pravdou a nepravdou. To môže byť užitočné pri vyhodnocovaní všetkých možných alternatív a ich postupnom vylučovaní až kým neostane tá jedna jediná posledná správna.
Zdroj: Jonathan D. Sarfati: Logic and creation

Pozn. Premisa: log. súd, z ktorého sa odvodzuje iný súd alebo záver.

Podľa zákonov o výrokovej logike rozpor sa dá vyhodnotiť len a len u výrokov ktoré majú len 2 možné stavy – pravda alebo nepravda. To je častá zásadná chyba pri vyhodnocovaní biblických výrokov Alešom Vyhnalom a ich následné označenie za rozpor. Napr. biblický výrok „Prvý deň po sobote, ešte pred svitaním, šla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň, ktorým bola uzavretá hrobka, je odsunutý“ ktorý ohľadom počtu prítomných osôb nič neuvádza (a teda nespĺňa nutnú podmienku 2 stavov pre vyhodnocovanie pravdivosti v tejto otázke) Aleš Vyhnal pretransformoval na pomyselný vlastný výrok „K Ježišovmu hrobu šla len jedna jediná žena“ ; tvrdenie ktoré sa v danom biblickom výroku nenachádza, ale ktoré z pohľadu vyhodnocovania pravdivosti v otázke o počte prítomných osôb jedna verzus viaceré už možné vyhodnotiť je, lebo má len 2 možné stavy. Za takého predpokladu už o rozpore ohľadom počtu osôb možné hovoriť je, ale nie je to potom rozpor v tvrdeniach Biblie, ale len v pretransformovaných tvrdeniach Aleša Vyhnala.
humanisti.sk napísal(a):
Spoločnosť by omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je to práve naopak. (Carroll)


Úvod do formálnej logiky napísal(a):
Elementárny výrok je jednoduchá oznamovacia veta, pri ktorej má zmysel pýtať sa, či je alebo nie je pravdivá.
Pri výroku „Prvý deň po sobote, ešte pred svitaním, šla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň, ktorým bola uzavretá hrobka, je odsunutý“ sa pýtať na pravdivosť tvrdenia či tam bola Mária Magdaléna sama zmysel nemá, lebo túto otázku tento výrok nerieši a tak podľa zákona o vylúčení tretieho nemá tento výrok v otázke počtu osôb práve dva stavy. Aristoteles jasne formuloval princíp vylúčenia tretieho, kedy možno hovoriť len o pravde alebo nepravde.
tamtiež napísal(a):
Schopnosť využitia [predikátovej logiky] je pokladaná modernou kognitívnou vedou za jedno z experimentálne verifikovateľných kritérií našich schopností (správne ale aj nesprávne) usudzovať. ... logika je veda o správnom usudzovaní.
A to sa žiaľ Alešovi Vyhnalovi podľa objektívnych kritérií formálnej logiky nie veľmi darí.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št december 15, 2011 4:29 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Mária s gravitestom rozzúrila veriacichAdam Hájek napísal(a):
Kresťania v Novom Zélande zúria. Slobodomyseľný duchovný nechal pred svojim kostolom v Aucklande vyvesiť billboard s Pannou Máriou, ktorá zdesene hľadí na tehotenský test. Chcel tak pred Vianocami upozorniť na ťažkú situáciu slobodných matiek.

Na internetových stránkach kostola sa už objavilo niekoľko zaujímavých príspevkov.

„Áno! Dúfam, že je to dievčatko,“ hlása jeden z nich.

„Kde je najbližšia interrupčná klinika?“ podsúva Márii ďalší. Korunu všetkému však nasadzuje hláška: „Keď mamku a ocka presvedčím, že som panna, snáď ma nezabijú.“

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Po november 02, 2015 10:11 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Vtipné, keď sa černoška nevie vyjadriť k farbe pleti. Možno sivú farbu nepozná, zvláštny typ farbosleposti.

Ako Panna Mária vyzerala? Je taká, ako ju my ľudia zobrazujeme?
Anathalie Mukamanzipaková napísal(a):
Nie. Umelci sa už snažili zachytiť jej podobizeň podľa môjho opisu, ale nikomu sa to nepodarilo. Nikdy nevyzerala tak, ako som ju videla ja. Jej tvár mala špeciálnu neporovnateľnú krásu, ktorú ani nedokážem charakterizovať. Aj jej pokožka bola veľmi zvláštna, neviem ani povedať, či bola biela alebo čierna, nedokážem to špecifikovať.

Keď si ľudia vymýšľajú, klamú, tak je pohodlné povedať, že opísať čosi je nemožné. Vyhnú sa i riziku, že sa im dokáže, ako klamú. Keď povie, že nevie opísať, tak sa vyhýba ďalším protirečeniam. Nezamotá sa v klamstvách.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Skeptik
Zaslal: Ne december 18, 2016 8:30 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1182
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Rozpor (al. tiež kontradikcia) je definovaný ako konjunkcia pre súčasné potvrdenie aj popretie premisy, v rovnakom čase, mieste a zmysle (t.j. “p” a “nie-p”, alebo v symbolickej forme, “¬p”). Pre akúkoľvek dvojicu protichodných premís jedna musí byť pravdivá a druhá falošná. Tzv. princíp o neprotirečení (The Law of Non-Contradiction) zabraňuje možnosti že by obe protichodné premisy mohli byť pravdivé zároveň,

Sledujem rozpornosť konania mnohých veriacich. Na jednej strane tvrdia, že veria bohu, dodržujú tzv. božie prikázania, ale v skutočnosti robia opak. Boh im prikáže: „Nestavajte mi žiadne chrámy“, ale oni budujú megastánky. Povie im :“Nezabiješ“, ale oni sa v mene viery masakrujú. Ako sa dá vysvetliť, že niekto, čo verí bohu, že ho ochráni, pretože mu to akože sľúbil a v skutočnosti sa ozbrojuje po uši. V Izraeli, kde je asi každý veriaci, teraz nakupujú 50 najmodernejších stíhačiek. Dá sa to chápať len tak, že ľudia sa navonok akože bohu veria, ale skúsenosť im hovorí: „ Boh pre vás nič nespraví, už sa to totiž mnohokrát dokázalo, musíte sa o seba postarať sami.“ Podvedomie ovláda človeka, a ten robí to, čo si vyžaduje evolúcia. Ich boh je v mnohých prípadoch na vedľajšej koľaji. Boh je vlastne len vymyslený prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa. Ak sú ale tvrdenia tzv, svätých kníh v rozpore z požiadavkami evolúcie, tzv. boh ide nabok, musí ustúpiť požiadavkám doby. Verí veriaci, alebo neverí „svätým písmam? Verí, ako mu to vyhovuje. Raz je veriaci, raz neveriaci, ale to si asi máloktorý z nich uvedomuje, alebo prizná. Teda aj konanie je rozporné a v skutočnosti potvrdzuje, že veriaci neveria v boha, pretože sa mu neoddávajú, neveria písmam na 100 %. Mnohokrát viac pochybujú, viac nedodržiavajú napísané, pretože evolúcia je presvedčivejšia, pravdovravnejšia a nespochybniteľná. Ľudia ovplyvnení rôznymi učeniami sa snažia ich aj dodržiavať, veria im, ale v prípade životnej skúšky, s ktorej variantou učenie nepočítalo, toto zlyháva a nevyhnutne prichádza časom overené evolučné konanie. Čo z toho vyplýva? Náboženské učenia sú nedokonalé, aj keď sa snažia tvrdiť, že sú to najlepšie. Sú nútené sa znova modelovať, prispôsobovať novým požiadavkám. Preto vzniká toľko odnoží, vetiev náboženstiev, pretože nedokážu zodpovedať mnoho otázok, majú medzery, ktoré sa musia stále nejako plátať. Veriaci je z toho rozpoltený a následne samozrejme aj jeho konanie. Raz verím, raz nie. Podľa toho, ako si každý jednotlivec situáciu na ktorú má reagovať vyhodnotí
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So august 11, 2018 7:35 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Hlavolam pre kresťanovZdroj: Secular Creed SVK.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Skeptik
Zaslal: Pi august 17, 2018 7:20 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1182
Lemmy napísal(a):
Hlavolam pre kresťanov


Aj nekresťania majú z toho dosť pomotané hlavičky.
Je mi je trocha divné, že vysokoškoláčka má také "dokonalé" myšlienky. Nuž nevymytý mozog je navymytý.
K diskusii k článku z Nového času uvádzam odkaz:

https://www.cas.sk/diskusia/729858/skandalozne-podozrenia-naberaju-na-obratkach-toto-sa-fakt-deje-u-svedkov-jehovovych/

Janafox ( ukončené vzdelanie - vysokoškolské)
Suhlas, kazde jedno nabozenstvo a jeho ludmi vymyslene prikazy, zakazy a povinnosti, Su akurat pre ludi s vymytym mozgom, lebo taki SA Lahko manipuluju. Najlepsie cele masy Ako moslimaci. Ale Je fakt, ze Boh existuje, na to Je prilis vela pribehov blizkych smrti a ine zazitky. Tak Ako vzdy vravia, Boh Je Len jeden a treba Ho vnimat Ako svetlo, energiu, zdroj atd a Nie dedka s bradou co nakazuje chodit kazdu nedelu do kostola a vyberat do zvonceka!

_________________
Žiaľ len niektorí ľudia sú mojim vzorom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi august 17, 2018 11:07 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Skeptik napísal(a):
Aj nekresťania majú z toho dosť pomotané hlavičky.
Je mi je trocha divné, že vysokoškoláčka má také "dokonalé" myšlienky.

Janafox ( ukončené vzdelanie - vysokoškolské)
Ale Je fakt, ze Boh existuje, na to Je prilis vela pribehov blizkych smrti a ine zazitky. Tak Ako vzdy vravia, Boh Je Len jeden

Ako to myslíš, že aj nekresťania? Ktorí? Janafox predsa tvrdí, že boh existuje. Podľa mňa je tiež kresťanka. Ale to ma nezaujíma. Chcem len teba pochopiť, prečo na ten hlavolam uvádzaš, že aj nekresťania majú z toho dosť pomotané hlavičky. Question

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Skeptik
Zaslal: Pi august 17, 2018 11:27 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1182
Lemmy napísal(a):

Ako to myslíš, že aj nekresťania? Ktorí? Janafox predsa tvrdí, že boh existuje. Podľa mňa je tiež kresťanka. Ale to ma nezaujíma. Chcem len teba pochopiť, prečo na ten hlavolam uvádzaš, že aj nekresťania majú z toho dosť pomotané hlavičky. Question

Ja som to pochopil tak, že keď kritizuje tých, čo chodia do kostola, tak nie je kresťanka a verí v nejakého univerzálneho boha, ako aj niektorí vedci. Stále mi však nejde do hlavy, ako všetci tvrdia, že je jeden boh. To považujem za úplnú stratu logického myslenia. U vysokoškolsky vzdelaného človeka by som očakával iné uvažovanie, ale žiaľ nie je jediná. Je síce pravda, že nie je vysokoškolák, ako vysokoškolák a sú rôzne odbory, kde sa dá dosiahnuť vyššie vzdelanie. Aj teológovia sú študovaní. Asi by mali všetci prejsť školou logického myslenia, pretože mnohé vzdelania im asi zatienia to, čo by mali vedieť ako prvé.

_________________
Žiaľ len niektorí ľudia sú mojim vzorom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi august 17, 2018 11:32 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
To by sme museli čítať viac jej vyjadrení, ale ja osobne poznám kresťanov, ktorí nechodia do kostola, ktorí majú kritické poznámky na adresu správania kňazov, alebo ohľadom príspevkov do tzv. zvončeka. A je aj kritická k islamu. Nezaťažoval by som sa tým, podľa mňa je kresťanka.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Skeptik
Zaslal: Ut august 21, 2018 5:26 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1182
Keby teraz niekto povedal, že sa mu zjavil boh a požadoval by od ľudí niečo robiť, asi by si ľudia klepali na čelo, že mu preskočilo. Podobne to bolo aj s jednou rehoľníčkou, ktorá rozprávala ostatným, že sa jej zjavil ježiš. Ostatné rehoľníčky hovorili, že jej preskočilo. Teda jej neverili ani tie, čo s ňou boli denne, ale jej uverili mnohí ľudia, čo ju ani nepoznali. Podobne je to aj s iným z minulosti, čo mali také tvrdenia o bohu. Ich okolie, ľudia čo ich dobre poznali im neverili a uverili im ľudia o niekoľko storočí neskôr, čo ich ani nepoznali. Je to paradox silnejúcej viery. Ľudia sa v niečom pochybnom postupne tak utvrdzujú, až tomu nakoniec uveria, ako tej najpravdivejšej pravde Aj keď dôkazy z minulosti sú stále slabšie a slabšie, ich presvedčenie je z generácie na generáciu silnejšie a silnejšie. Zrejme je to posilňované ich chcením, aby tá udalosť z minulosti bola pravdou, pretože tá "pravda" sa im veľmi hodí do krámu.

_________________
Žiaľ len niektorí ľudia sú mojim vzorom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.