Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Antropologicka Konstanta

AntropologickaKonstanta
Zaslal: Št marec 03, 2011 4:50 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Podľa toho, čo o ňom dosiaľ AK povedal, tak sa zdá, že síce ho ešte nikto nikdy nevidel, ale jeden muž, Mojžiš, ho počul. To znamená, že nejaký prejav má.
Zdá sa že sa vám obom nie úplne podarilo dočítať vetu dokonca, môžem sa ju pokúsiť zopakovať aj s extra zvýraznenou druhou časťou, ak by vám to pomohlo:
Evanjelium podľa Jána,1.kapitola napísal(a):
18 Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.

O tomto konkrétnom prejave sa možno ďalej dočítať:
List apoštola Pavla Kolosenským, 1. kapitola napísal(a):
15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. 17 On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. 19 Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.


Lemmy napísal(a):
A jazyk, reč, to je zvuk, takže minimálny prejav toho ducha je zvukový prejav. A to už je konkrétny prejav.
Podľa Biblie je najmarkantnejší asi nasledovný prejav: Stvorený svet, ktorý môže okolo seba pozorovať každý, aj keď nie každý to chce vidieť, čoho dôvody prečo je to tak Biblia tiež uvádza:
List Rimanom 1 (Nádej pre kazdého) napísal(a):
18 Ale Boží hnev zasiahne všetkých, ktorí vedú hriešny a nespravodlivý život, a tým potláčajú pravdu.
19 Veď všetko, čo môže človek v Bohu poznať, zjavil Boh aj im.
20 Jeho večnú moc aj božstvo, ktoré sú neviditeľné, môžu vidieť v stvorenej prírode. Preto sa nikto nebude môcť vyhovárať, že o Bohu nevedel.

21 Hoci ľudia oddávna poznali Boha, neuctievali ho ani mu neboli vďační, začali zmýšľať o Bohu prevrátene a to zatemnilo ich myseľ aj nerozumné srdce.
22 Myslia si o sebe, že sú múdri, ale upadli do bláznovstva.
23 Namiesto aby uctievali slávneho a večného Boha, vytvorili si modly z dreva alebo kameňa v podobe smrteľného človeka, alebo aj vtákov, štvornožcov a plazov.
24 Preto ich Boh nechal napospas nečistým vášňam ich srdca, takže zneuctievajú vlastné telá vášňami.
25 Vymenili Božiu pravdu za lož, klaňajú sa a slúžia veciam, ktoré Boh stvoril, namiesto Stvoriteľovi. Jemu jedinému patrí česť a sláva naveky!
26 Preto ich Boh ponechal samých na seba a dovolil, aby upadli do hanebných náruživostí. Ich ženy zamenili prirodzený styk za neprirodzený.
27 Aj muži namiesto prirodzeného pohlavného styku so ženami zahoreli túžbou po sebe, navzájom sa oddávajú hanebnostiam, a tak na vlastnom tele znášajú trest za svoju zvrátenosť.
28 Keďže si nevážili Boha ani ho netúžili poznať, vydal ich Boh napospas ich zvrátenej mysli a nechal ich robiť všetko, čo sa nepatrí.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št marec 03, 2011 5:05 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Zdá sa že sa vám obom nie úplne podarilo dočítať vetu dokonca, môžem sa ju pokúsiť zopakovať aj s extra zvýraznenou druhou časťou, ak by vám to pomohlo…

V pohode. Však povedz jednoducho, vydáva či nevydáva zvuky? Povedz jasne, či si myslíš, že sa zhováral (nezhováral) s Mojžišom.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi marec 04, 2011 2:05 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
V pohode. Však povedz jednoducho, vydáva či nevydáva zvuky? Povedz jasne, či si myslíš, že sa zhováral (nezhováral) s Mojžišom.
Keby nevydával zvuky, tak by určite neexistovala Nová Zmluva, lebo tá je práve zápisom zvukového prejavu Krista, ktorého podľa Biblie kto videl a počul tak videl a počul Boha:
Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola napísal(a):
Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? 10 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
"Slová ktoré vám hovorím" je jednoznačne zvukový prejav Boha.
Podľa lekára Lukáša, ktorý nám zanechal po ňom nazvaný zápis Biblických udalostí, sa Mojžiš s Bohom určite rozprával, a to dokonca aj po svojej telesnej smrti:
Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola napísal(a):
28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou. 30 A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, 31 a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 No Petra a tých, čo boli s Ním, premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s Ním. 33 Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte. 36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.

Apoštol Peter neskôr o tejto udalosti podal nasledujúce svedectvo v jednom zo svojich listov:
Druhý list apoštola Petra, 1. kapitola napísal(a):
Apoštolovo svedectvo o Pánovi
16 Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti, 17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18 Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vrchu.

Záver: Podľa svedectva Biblie Boh jednoznačne zvuky vydával, ak nie inak tak minimálne vo svojom telesnom zjavení v osobe Krista, a Mojžiš sa podľa popisu Biblie, konkrétne podľa svedectva apoštola Petra, tiež jasne s Bohom rozprával, prinajmenšom na tzv. vrchu premenenia.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi marec 04, 2011 8:56 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Dobre, podľa svedectva (čo nie je ktovie čo) vydáva zvuky. Okrem nejakých svedectiev vydáva aj inokedy zvuky? Alebo aj inde?

Napríklad či vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania. Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.

Či sú nejaké záznamy o tom, že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) tam s niekym hovoril (vydával zvuky).

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Pi marec 04, 2011 10:07 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Keďže používaš výraz podľa svedectva, tak si k tomu môžeme prečítať aj čosi o hodnotách historických svedectiev. Čo ty na to? 8)

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
svaty_certisko
Zaslal: Pi marec 04, 2011 2:53 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Jeho večnú moc aj božstvo, ktoré sú neviditeľné, môžu vidieť v stvorenej prírode. Preto sa nikto nebude môcť vyhovárať, že o Bohu nevedel.


He he, celkom vtipné, "duchaplné".

Okrem iného: Ako vieš, že stvorená príroda? Prečo nie vyvinutá?

-----
Vcelku dobre sa to číta. Pekne vdieť tú naivitu a duševnú úbohosť cirkevníkov. Je jasné, že tú duchovnosť ktorú si pripisujú je lepšie nazvať ducharinou alebo pseudoduchovnom
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Št marec 10, 2011 8:10 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Dobre, podľa svedectva (čo nie je ktovie čo) vydáva zvuky.
Ako by teda malo podľa ateistov vyzerať také svedectvo z danej doby, čo sa týka histórie máme z rovnakého obdobia aj iné typy svedectva? Má sa to chápať tak že ateisti požadujú z daného obdobia záznam na videu? V jednej knihe o pôvode Biblie sa napr. tvrdí že o Hanibalovi máme dochované len dve vzájomne protichodné písomné svedectvá a napriek tomu o existencii Hanibala málokto pochybuje. Mali by sme začať?
Lemmy napísal(a):
(Okrem nejakých svedectiev vydáva aj inokedy zvuky? Alebo aj inde? )
Čo sa týka „Inokedy“ – viď nižšie; čo sa týka inde, podľa Biblie minimálne na týchto miestach, aj keď neviem naisto či sa dané slová v pôvodine majú interpretovať do moderného jazyka ako zvuky alebo nie:
Citácia:
    18 Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň .... Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal....
    na Chórebe, v deň zhromaždenia, ... 17 Hospodin mi riekol:
atď. t.j. podľa tohoto textu naozaj Boh hovoril, a teda pravdepodobne vydával zvuky, aj inde.
Lemmy napísal(a):
Napríklad či vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania. Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.)
Keďže som tam v tom čase nebol a neviem ani o žiadnom dochovanom svedectve tak sa musím priznať že neviem. Ale skôr si myslím že nie, a to na základe nasledujúcich vyjadrení nachádzajúcich sa v Biblii:
Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola napísal(a):
16 Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.
Z tohoto nepriamo vyplýva že by to nemalo byť potrebné, lebo Boh mal v úmysle na šírenie evanjelia použiť svojich učeníkov.
Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola napísal(a):
27 Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; 28 mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. 29 Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30 On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31 Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
A z tohoto zase že by to nemalo až taký význam, lebo keď niekto Bohu nechce veriť tak ho nepresvedčí nič, „ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ Na druhej strane, na tomto portáli je napr. dosť takých ľudí ktorí veria v existenciu fosílneho záznamu tzv. prechodných vývojových živočíšnych foriem, niektorí evolucionisti o nich kreslia aj rôzne vymyslené obrázky napriek tomu že nemajú nič spoločné s pozorovanou skutočnosťou, a tak si viem živo predstaviť o čom ide reč.

Lemmy napísal(a):
Či sú nejaké záznamy o tom, že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) tam s niekym hovoril (vydával zvuky).
Áno, také záznamy o tom , že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) s niekym hovoril, naozaj sú:
Exodus, 19. kapitola napísal(a):
Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal.
resp.
Exodus, 20. Kapitola; Desať Božích prikázaní napísal(a):
1 Boh hovoril všetky tieto slová: 2 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!... 22 Tu riekol Hospodin Mojžišovi: Takto povedz Izraelcom: Videli ste, že som s vami hovoril z neba; 23 neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!
V podstate máloktorá kapitola knihy Leviticus a Numeri začína inak ako „Hospodin hovoril“.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št marec 10, 2011 8:30 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Lemmy napísal(a):
Či sú nejaké záznamy o tom, že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) tam s niekym hovoril (vydával zvuky).
Áno, také záznamy o tom , že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) s niekym hovoril, naozaj sú:
Exodus, 19. kapitola napísal(a):
Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal.

Počkaj, počkaj, tu si nepochopil, čo som sa pýtal. Napísal som:

Alebo aj inde? To je mimo judeo-kresťanstva, mimo biblických textov.

A spomenul som Ameriku:

Napríklad či vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania. Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.

Či sú nejaké záznamy o tom, že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) tam s niekym hovoril (vydával zvuky).

A ty na to odpovedáš opäť odkazom na biblický text. Pozor na to! Vari nechceš povedať, že keď dajme tomu v roku 1158 kdesi v prérii hrmelo, že tým hromom sa Indiánom prihováral práve ten tvoj boh (duch)?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Št marec 10, 2011 8:38 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Odbočím od Ameriky, a doplním, že môžeme využiť ako zdroj informácií o tom, akí bohovia mali aké konkrétne prejavy, knihu o Sumeroch. V ich predstavách bohovia robili kde-čo, takže nielen vydávali zvuky (hovorili), ale oj, joj, joj, čo všetko vedeli… 8)

Všimni si, akí boli bohovia u Sumerov, alebo počítam, že poznáš Epos o Gilgamešovi, ktorý som dávnejšie spomínal.

Mne je jasné, že hovoriť sa dá všeličo, ide o to, či to je aj pravda, čomu napríklad verili Sumeri, alebo dajme tomu dnes moslimovia, a tak ďalej… Však, pokojne, preberajme, aké konkrétne prejavy majú ktorí bohovia. Ty si už naznačil, že si myslíš, že tvoj boh vie vydávať zvuky. Fajn, a dokonca sympatické, s hromových hlasom.

Ale tá Amerika ma zaujíma. To, o panteóne bohov u Sumerov je doplňujúca informácia, lebo aj to mám teraz na mysli, a nerád by som na to zabudol. Laughing

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 12, 2011 12:09 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Napísal som:
Alebo aj inde? To je mimo judeo-kresťanstva, mimo biblických textov.
Túto otázku považujem za čiastočne nezmyselnú, lebo každú zmienku judeo-kresťanského Boha ako vydávajúceho zvuky možno označiť za judeo-kresťanstvo (samotná Biblia je vlastne zbierkou takých individuálnych zmienok, ktoré skončili spoločne ako "biblické texty"), a potom prirodzene inde takú zmienku by nemalo byť možné nájsť (až na výnimku rôznych heréz), odhliadnúc od už spomenutých argumentov o použití učeníkov na šírenie evanjelia a zamietnutie použitia zázrakov (medzi ktoré treba rátať aj zvukový prejav Boha) ako neúčinné pre domnelé "presvedčenie" ľudí ktorí žijú v rozpore s Evanjeliom a ktorí ak by Boha chceli úprimne hľadať, majú už pre svoju vieru k dispozícii iné prostriedky, a to konkrétne "Písmo", t.j. Bibliu.
Biblia navyše považuje dychtivosť po zázrakoch ako prejav skazenosti:
Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola napísal(a):
38 Vtedy Mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: Majstre, chceme vidieť znamenie od Teba. 39 On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša.
A znamenie proroka Jonáša bolo evidentne takéto:
Jonáš, 1.~3. kapitola napísal(a):

1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. ... 4 Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: Ešte štyridsať dní, a Ninive bude vyvrátené!
Reakcia Ninivčanov na toto znamenie -zrejme púhe kázanie (žiadne zázraky) bola aspoň mne veľmi sympatická:
tamtiež napísal(a):
5 Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. 6 Keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. 7 Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov: Nech ani ľudia ani zvieratá, rožný statok ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. 8 A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu; nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. 9 Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. 10 Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.


Lemmy napísal(a):

A spomenul som Ameriku:

Napríklad či vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania. Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.

Či sú nejaké záznamy o tom, že už pred príchodom prvých kresťanov ten duch (boh) tam s niekym hovoril (vydával zvuky).

A ty na to odpovedáš opäť odkazom na biblický text. Pozor na to! Vari nechceš povedať, že keď dajme tomu v roku 1158 kdesi v prérii hrmelo, že tým hromom sa Indiánom prihováral práve ten tvoj boh (duch)?
To si správne postrehol, to naozaj netvrdím, aj keď v tom zmysle že podľa Biblie Boh stvoril vesmír, planétu Zem a jej atmosféru a stanovil prírodné zákony podľa ktorých dochádza k vytváraniu bleskov sa to dá čiastočne tak interpretovať. Na ostatné otázky týkajúce sa amerického kontinentu som už odpovedal a tak sa nebudem opakovať.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 12, 2011 8:06 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Lemmy napísal(a):
Napísal som:
Alebo aj inde? To je mimo judeo-kresťanstva, mimo biblických textov.
Túto otázku považujem za čiastočne nezmyselnú, lebo každú zmienku judeo-kresťanského Boha ako vydávajúceho zvuky možno označiť za judeo-kresťanstvo… To si správne postrehol, to naozaj netvrdím, aj keď v tom zmysle že podľa Biblie Boh stvoril vesmír, planétu Zem a jej atmosféru a stanovil prírodné zákony podľa ktorých dochádza k vytváraniu bleskov sa to dá čiastočne tak interpretovať. Na ostatné otázky týkajúce sa amerického kontinentu som už odpovedal a tak sa nebudem opakovať.

Nie, neodpovedal si!!!

Pýtam sa na jasnú odpoveď. Ty tu sekáš frajera, koľko toho vieš, a snažíš sa tváriť, že pre teba je akýsi duch v podobe boha tak samozrejmý, že ti stačí na rozprávanie o ňom LEN biblia (to je to judeo-kresťanstvo, skrátka). Len s veľkými písmenami, pretože na nič iné sa aj tak nezmôžeš, odkazy na iné sú zasa len odkazmi na to, čo sa nachádza v tej zbierke, biblii. Takže k veci.

Opakujem vetu opäť:

Napríklad či ten judeo-kresťanský duch vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania (teda pred príchodom Kolumbusa). Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.

A môžeš to doložiť nejakými záznamami od Aztékov, či Mayov, povedzme aj Čirokézov, Apačov… ale niečo dolož, alebo nejako povedz, mňa zaujíma tvoj názor. Nič viac. Len sa vyjadri, že ako sa práve ten judeo-kresťanský duch (boh Abraháma), a určite nie iný duch (lebo asi iný rovnakej sily nemôže byť v monoteizme), prejavoval v Amerike. Nič viac. Obávam sa, že síce pekne vieš skladať písmená do viet, a tváriš sa, že si niečo napísal, ale odpovede to nie sú. Škoda, že si len majster v skladaní písmen do viet, ešte si zvyknem, a budem ťa nazývať skladníkom. Laughing

Ja som nenašiel dodnes žiaden konkrétny prejav toho tvojho ducha pred objavením Ameriky, do času, kým na americkú pôdu nevstúpil prvý kresťan. Ako je možné, že aj také zvyčajné zázraky, aké vyrábajú katolíci, napríklad zjavenie boho-matky Márie, sa stalo až po príchode kresťanov na americkú pôdu?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne marec 13, 2011 12:20 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):

Nie, neodpovedal si!!!
...
Opakujem vetu opäť:

Napríklad či ten judeo-kresťanský duch vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania (teda pred príchodom Kolumbusa). Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.

A môžeš to doložiť nejakými záznamami od Aztékov, či Mayov, povedzme aj Čirokézov, Apačov… ale niečo dolož, alebo nejako povedz, mňa zaujíma tvoj názor. Nič viac. Len sa vyjadri, že ako sa práve ten judeo-kresťanský duch (boh Abraháma), a určite nie iný duch (lebo asi iný rovnakej sily nemôže byť v monoteizme), prejavoval v Amerike. Nič viac. Obávam sa, že síce pekne vieš skladať písmená do viet, a tváriš sa, že si niečo napísal, ale odpovede to nie sú. Škoda, že si len majster v skladaní písmen do viet, ešte si zvyknem, a budem ťa nazývať skladníkom. Laughing

Ja by som sa chcel spýtať že ku akej otázke priraďuješ moju vyššie uvedenú odpoveď začínajúcu slovami: "Keďže som tam v tom čase nebol a neviem ani o žiadnom dochovanom svedectve tak sa musím priznať že neviem. Ale skôr si myslím že nie, a to na základe nasledujúcich vyjadrení nachádzajúcich sa v Biblii: ..." uvedenú pod Tvojim textom:
Lemmy napísal(a):
Napríklad či vydával zvuky na americkom kontinente do času, kým na americkom kontinente pristáli prví kresťania. Či pred ich príchodom na túto zem tam bolo počuť nejaké jeho zvuky.)

A potom som tam uviedol 2 argumenty prečo si to myslím:
1. Z výzvy Krista svojim učeníkom vyplýva že si na šírenie Evanjelija "všetkým národom" vybral ich a nie nadprirodzené prejavy.
2. Z jeho podobenstva o Boháčovi a Lazarovi vyplýva že také zázraky za aký by sa mohol považovať aj zvukový prejav Boha by nemali význam, lebo:
2.1 Kto úprimne hľadá Boha ho nájde aj bez zázrakov
Jeremiáš, 29. kapitola napísal(a):
13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov

2.2 Kto Ho úprimne nehľadá sa nedá presvedčiť "ani keby niekto z mŕtvych vstal".
Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola napísal(a):
29 Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30 On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31 Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.


Neskôr som na doplnenie pridal tretí argument:
3. Boh považuje dychtivosť po zázrakoch za prejav skazenosti a takým ľuďom čo ich vyhľadávajú odmieta robiť s nimi divadlo.
Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola napísal(a):
8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval; lebo už dávno Ho chcel vidieť, pretože počul o Ňom, a úfal sa, že uvidí nejaký div od Neho. 9 Doliehal na Neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal.

Lemmy napísal(a):
Ja som nenašiel dodnes žiaden konkrétny prejav toho tvojho ducha pred objavením Ameriky, do času, kým na americkú pôdu nevstúpil prvý kresťan. Ako je možné, že aj také zvyčajné zázraky, aké vyrábajú katolíci, napríklad zjavenie boho-matky Márie, sa stalo až po príchode kresťanov na americkú pôdu?
To by ma naozaj zaujímalo aký konkrétny prejav biblického Ducha si našiel na Americkej pôde po čase keď tam vstúpil prvý kresťan. Napíš prosím o tom viac, lebo ak sa za také prejavy majú mať napr. Tebou spomínané zvukové prejavy ("či ten judeo-kresťanský duch vydával zvuky"), potom to čiastočne protirečí mojim vyššieuvedeným tézam.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: So marec 19, 2011 1:10 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Vidím, že cirkevník sa rozkokošil. Samé racionálne a empirické fakty a dôkazy v podobe evanielí. Gratulujem k vedeckému postupu. Skutočne nespochybniteľná "realita" duchariny.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 19, 2011 3:31 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re:"svaty_certisko"

Chcel by som sa spýtať kam mieriš, čo konkrétne považuješ za vedecký postup a kde ho chceš uplatniť, pri skúmaní čoho. Taktiež prosím načrtni aké empirické fakty a dôkazy hľadáš, čo vlastne chceš dokázať. Ďakujem.

Teda ak pod "cirkevníkom" myslíš mňa, o čom som si nie celkom istý, lebo z tejto vety:
Lemmy napísal(a):
Ja som nenašiel dodnes žiaden konkrétny prejav toho tvojho ducha pred objavením Ameriky, do času, kým na americkú pôdu nevstúpil prvý kresťan.
sa možno domnievať že pre Lemmyho vstúpenie prvého kresťana na americkú pôdu znamenalo nejaký predel, od ktorého tam začal nachádzať prejavy (môjho?!) ducha, čo sa aspoň teda mne osobne zdá byť dosť bizarné tvrdenie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
rastislav
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 7:45 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 10 apríl 2011 Príspevky: 2
K Antropologickej konštante 1

Nie že by som nemal čo robiť, ale toto mi nedá pokoj a musím zaprotestovať.

Tu si ktosi dal vedecky znejúcu značku a púšťa si jazyk na špacír. S vedeckosťou „antropologickej konštanty“ však ďaleko nezájde: V serióznych publikáciách sa tento termín nevyskytuje a ak sa v novinách vysvetľuje ako geneticky zakódované náboženstvo ako také, teda vrátane vúdú a modernej ezoteriky, nepridáva mu to na dôveryhodnosti.

Neskúsených čitateľov treba varovať pred zmätenými pojmami, napr. „sekulárni ateisti“ – kto to má byť? Podľa Slovníka cudzích slov sekulárny je „neveriaci, nevyznávajúci náboženstvo, ateistický“. Ani jeden z týchto atribútov sa k ateistovi nehodí, lebo je zbytočný, ako napr. hovoriť o bielej bielosti či bielobe. Treba sa vyvarovať hovoriť zbytočnosti.

Alebo „overiť v čase plynúcom dozadu“ – kto je schopný takej športovej alebo duchovnej akrobacie? Hawking je presvedčený, že fyzikálne zákony cesty v čase nedovoľujú (Vladimír Balek).

Zatiaľ na nezmyselné a nelogické, aj smiešne tvrdenia AK, že keďže prívrženci evolučnej teórie veria niečo nedokázané, nie sú „bez vyznania“, zareagoval iba p. Voskár lapidárnym upozornením, že je rozdiel napríklad medzi vierou a dôverou. Ja dodávam, že vyznanie sa v bežnom živote vyskytuje v dvoch formách, a to ako vyznanie lásky, na ktoré si tí šťastnejší z nás počkajú ešte temer tri týždne (do mája); a ako náboženské vyznanie, čo v našich končinách (na rozdiel od Číny a Indie) predpokladá uznanie nejakého božstva a ani v našom ateistickom prípade neprichádza do úvahy.

Píše, že „vyznávanie evolučnej teórie je v sekulárnom humanizme (tu je sekulárnosť humanizmu trpená, pretože humanizmus je primárne ateizmus) absolútne nutné.“ Nie je. Ak je ateista stolár, vôbec sa nemusí zaujímať o evolúciu. A vysoko vzdelaný evolucionista môže byť hlboko veriacim kresťanom, povedzme evanjelikálom; počul o Francisovi Collinsovi. Ten by mu dal, keby mu povedal, že považuje evolučnú teóriu za vedecky nedokázanú! Toho (Zošity humanistov č. 59, január 2007 – rozhovor Collinsa s Dawkinsom) čítajte, mladí ľudia a nepodľahnete bludom tzv. antropologickej konštanty.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Zobraziť WWW stránky autora

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.