Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Sekulárny štát

AntropologickaKonstanta
Zaslal: St február 09, 2011 6:20 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Presvedčil si ma. Nechceš čítať ani myslieť.

Keby som čítal aj celý zvyšok svojho života a neviem ako rozmýšľal, určite by mi to nepomohlo nájsť odpoveď na otázku ktorú som položil, a síce: "aké dostupné biblické komentáre (žijeme v dobe internetu) k daným veršom ste si naštudovali a či ste svoj výklad s nimi konfrontovali a s akým výsledkom.", ibaže by som mal nejaké telepatické schopnosti a vedel čítať cudzie myšlienky, žiaľ, také niečo nedokážem.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne február 13, 2011 1:16 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
V starom zákone je neúrekom textov nabádajúcich k nemorálnym činom napr. Žalm 137,8-9, Sudcovia 21, 10 , ale aj nehorázne klamstvá podávané ako pravdy v Novom zákone, napr. Matúš 27,50 aj 27, 53.

G.D. Fee a D.Stuart napísal(a):
Najvážnejší problém ktorý ľudia majú s Bibliou nie je spôsobený nedostatkom chápania ale so skutočnosťou že (v ich predstavách) jej “rozumejú” až príliš dobre.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ne február 13, 2011 4:13 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
A.K., Ja nemám žiadny problém s čítaním Biblie, ani pochopením jej obsahu a trvám na svojom výroku, že vo vzťahu k morálke, je to velmi pochybná kniha a nemám ani potrebu niekomu vyvracať jeho opačný názor, ak taký má. Ak v Biblii nachádzaš motiváciu pre svoje morálne konanie a život, nie som proti tomu. Mňa k tomu Biblia nemotivuje. Som k nej kritický a vidím v nej aj návody na nemorálne činy a rešpektovanie klamstiev.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne február 13, 2011 10:11 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
A.K., Ja nemám žiadny problém s čítaním Biblie, ani pochopením jej obsahu a trvám na svojom výroku, že vo vzťahu k morálke, je to velmi pochybná kniha a nemám ani potrebu niekomu vyvracať jeho opačný názor, ak taký má. Ak v Biblii nachádzaš motiváciu pre svoje morálne konanie a život, nie som proti tomu. Mňa k tomu Biblia nemotivuje. Som k nej kritický a vidím v nej aj návody na nemorálne činy a rešpektovanie klamstiev.

Lenže ja som položil otázku či je taká interpretácia Biblie správna a či nie je možné že existujú k daným veršom vysvetlenia ktoré tomu vášmu chápaniu protirečia, zaujímalo či ste vôbec nejaké komentáre k daným textom hľadali a ak áno či všetky potvrdzovali ten Váš výklad a ak nie že na základe čoho ste daný výklad zavrhli a svoj si ponechali.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po február 14, 2011 3:12 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
A.K. Som asertívny človek, ale nemám problém tolerovať, vypočuť si opačné názory kohosi iného . Čo sa týka chápania biblických textov, určite záleží na tom či je to pre niekoho slovo božie, alebo obyčajná kniha. A teda predpokladám, že môj názor nemusí byť konformný s názorom niekoho iného, ale opäť prehlasujem, že nemám s tým žiadne problémy. Aká iterpretácia Biblie je správna, aká nie, je akademická otázka.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po február 14, 2011 6:05 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Aká iterpretácia Biblie je správna, aká nie, je akademická otázka.
S tým súhlasím, a práve v akademických rozboroch autori zvyknú zosumarozovať poznatky v danej problematike, vylíčiť názory iných autorov a potom predostrieť ten svoj s odôvodnením prečo si myslia že ten ich je lepší resp. správnejší v porovnaní s tými ostatnými. Táto časť mi vo vašom postoji chýba.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po február 14, 2011 6:50 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
A.K. Tak, aby som uspokojil váš záujem o debatu, ponúkam racionálne posúdenie novozákonných zázrakov a zázračnosti, podľa mňa, nemá oporu v realite, teda dotyčný pisateľ biblického textu buď klamal, alebo podľahol ilúzii koprfildského štýlu. Skúste vybrať ktorýkoľvek zo zázrakov, nechávam to na vás a spoločne analyzujme.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut február 15, 2011 11:04 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
A.K. Tak, aby som uspokojil váš záujem o debatu, ponúkam racionálne posúdenie novozákonných zázrakov a zázračnosti, podľa mňa, nemá oporu v realite, teda dotyčný pisateľ biblického textu buď klamal, alebo podľahol ilúzii koprfildského štýlu. Skúste vybrať ktorýkoľvek zo zázrakov, nechávam to na vás a spoločne analyzujme.

To je výborný nápad, navrhujem teda aby sme rozanalyzovali Uzdravenie slepého od narodenia.
Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola napísal(a):

Uzdravenie slepého od narodenia
1 Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. 2 Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? 3 Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom. 4 My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5 Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. 6 Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu na to na oči 7 a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe - čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý.
Uzdravený a susedia
8 Tu susedia a tí, ktorí ho predtým videli žobrať, povedali: Či to nie je ten, čo sedával a žobral? 9 Jedni hovorili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, ale sa mu podobá. On však povedal: Áno, ja som to! 10 Povedali mu: Akože sa ti otvorili oči? 11 Odpovedal: Človek menom Ježiš spravil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Išiel som teda, a keď som sa umyl, videl som. 12 A spýtali sa ho: Kde je onen? Povedal: Neviem!
Uzdravený a farizeji
13 Zaviedli teda k farizejom toho predtým slepého. 14 Bola totiž práve sobota, keď Ježiš spravil blato a otvoril mu oči. 15 Aj farizeji sa ho znovu spytovali, ako sa mu otvorili oči, a on im odpovedal: Blato mi priložil na oči, umyl som sa a vidím. 16 I povedali niektorí z farizejov: Nie je ten človek z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní povedali: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Povedali teda zase tomu slepému: Čo hovoríš o Ňom ty, keď ti otvoril oči? A on odpovedal: Je prorok! 18 Židia však neverili, že bol slepý a že sa mu otvorili oči, dokiaľ nezavolali rodičov toho, ktorému sa otvorili oči, 19 a nespýtali sa ich hovoriac: Či je to váš syn, o ktorom hovoríte, že sa slepý narodil? Ako teda vidí teraz? 20 Rodičia odpovedali: Vieme, že je náš syn a že sa narodil slepý; 21 ale nevieme, kto mu oči otvoril; spýtajte sa jeho, má svoje roky, sám povie o sebe. 22 To povedali jeho rodičia, lebo sa báli Židov; Židia sa totiž už uzniesli, že toho, kto by Ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy. 23 Preto povedali jeho rodičia: Má svoje roky; jeho sa spýtajte! 24 Zavolali teda druhý raz toho človeka, ktorý bol slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu; my vieme, že je ten človek hriešny. 25 On odpovedal: Či je hriešny, neviem; jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám povedal, a nepočuli ste; prečo to chcete počuť znovu? Chcete sa vari aj vy stať Jeho učeníkmi? 28 Zlorečili mu za to a povedali: Ty si Jeho učeník, ale my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že Mojžišovi Boh hovoril, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. 30 Odpovedal im tento človek: Práve to je divné pri tom, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril mi oči. 31 Vieme, že Boh nevyslýcha hriešnikov, ale vyslýcha toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu. 32 Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči; 33 keby tento nebol od Boha, nemohol by nič robiť. 34 Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil, a nás poučuješ? A vyhodili ho.
Uzdravený a Ježiš
35 I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? 36 Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? 37 Riekol mu Ježiš: Veď si Ho videl; to je On, čo hovorí s tebou. 38 A on povedal: Verím, Pane! a klaňal sa Mu. 39 Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? 41 Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: St február 16, 2011 9:46 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Racionálne posúdenie tohoto prípadu by mohlo byť takéto: Dotyčný človek mal zrejme od narodenia nejaký hnisavý výtok z očí, ktorý mu ich zalepil a po umytí videl. Ako to bolo ďalej s tým človekom sa už nepíše, možno sa mu oči opäť zalepili hnisom, ale už vedel,že si ich má občas umyť. Ak sa teda dá tento zázrak vysvetliť aj inak, mám za to, že nie je zázrakom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: St február 16, 2011 9:46 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Racionálne posúdenie tohoto prípadu by mohlo byť takéto: Dotyčný človek mal zrejme od narodenia nejaký hnisavý výtok z očí, ktorý mu ich zalepil a po umytí videl. Ako to bolo ďalej s tým človekom sa už nepíše, možno sa mu oči opäť zalepili hnisom, ale už vedel,že si ich má občas umyť. Ak sa teda dá tento zázrak vysvetliť aj inak, mám za to, že nie je zázrakom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Št február 17, 2011 12:30 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Racionálne posúdenie tohoto prípadu by mohlo byť takéto: Dotyčný človek mal zrejme od narodenia nejaký hnisavý výtok z očí, ktorý mu ich zalepil a po umytí videl. Ako to bolo ďalej s tým človekom sa už nepíše, možno sa mu oči opäť zalepili hnisom, ale už vedel,že si ich má občas umyť. Ak sa teda dá tento zázrak vysvetliť aj inak, mám za to, že nie je zázrakom.

Lenže potom je nepravdepodobné že by taká prax nebola známa a že by toto bol práve historicky prvý prípad ktorý nastal ("32 Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči"), navyše by sa musel narodiť s hnisavými očami, čo je ešte viac nepravdepodobné, lebo oči by mu museli začať hnisať už v lone matky, čo je dosť nelogické. Nepredpokladám ani že by dotyčný sa po prvý krát v živote umýval ako dospelý.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Pi február 18, 2011 10:06 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Je zaujímavé, že ako jeden z väčšiny veriacich ľudí na svete, nechceš uveriť mojej interpretácii toho biblického príbehu, ktorý si vybral ako zázrak a zrejme vyhovoje tvojej náboženskej orientácii zázračno, o ktorom veriaci uvažujú a počúvajú v kostoloch. Môj výklad daného príbehu so slepcom, môžeš považovať za pravdivejší, ako ten zázrakom podopretý v Biblii. Skús mi na toto úprimne odpovedať, čo má u teba väčšiu váhu, zdravý rozum, alebo náboženská viera? Dúfam, že odpovieš, náboženská viera podopretá zdravým rozumom. Ak takto myslíš, staneš sa ateistom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po február 21, 2011 12:22 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
1. Neviem ako sú myslení tí veriaci ľudia, či úplne všeobecne alebo či kresťania veriaci Biblii alebo či náboženskí veriaci v dogmu evolučnej teórie. Je to veľmi kontraproduktívne, lebo Biblickému príbehu v opačnom garde nechcú uveriť zase pre zmenu tí ostatne spomenutí, čím sa pridávajú v samotnom príbehu prezentovanom postoju farizejov:
Citácia:
18 Židia však neverili, že bol slepý a že sa mu otvorili oči, dokiaľ nezavolali rodičov toho, ktorému sa otvorili oči, 19 a nespýtali sa ich hovoriac: Či je to váš syn, o ktorom hovoríte, že sa slepý narodil?
Naproti tomu uveriť napr. v zázračnú tmavú energiu problém nemajú, zrejme to vyhovuje ich náboženskej orientácii. Tomuto biblickému príbehu však majú problém uveriť napriek tomu že v 2.liste Petra v 1. kapitole čítame že:
Citácia:
16 Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti
Naokraj uvediem že vymyslené báje nachádzame v rôznych náboženstvách, ako napr. v tom evolučnom, kde sa napr. tvrdí v tzv. genealogických stromoch že Eurypoda bol spoločným predkom v prechodovom štádiu Stegosarii aj Nodossauridii, nikdy sa však taký fosilný záznam nenašiel.
2. Tej Vašej interpretácii biblického príbehu sa nedá uveriť pretože vyznieva absolútne iracionálne, rodičia ktorí o svojom dieťati prehlásili "20 Rodičia odpovedali: Vieme, že je náš syn a že sa narodil slepý; 21 ale nevieme, kto mu oči otvoril; spýtajte sa jeho, má svoje roky, sám povie o sebe." sú považovaní za úplných dementov ktorí nemajú dokázať svojmu dieťaťu umyť oči od nejakého hnisu (ktorý sa mal začať tvoriť už v plode keď bol v lone matky) až do času kým ako dospelé prišlo do kontaktu s Kristom, navyše ak aj by nejaké dieťa malo v očiach hnis, ťažko predpokladať že by sa ho samo nesnažilo odstrániť napr. žmolením očí, čo je úplne prirodzená reakcia obdobu ktorej zvláda aj pes labkou. Chcel by som sa spýtať či je vám známy nejaký prípad kedy dieťa majúce hnis v očiach od narodenia bolo prezentované ako slepé od narodenia a to vami načrtnuté umytie očí ho potom urobilo vidomým.
3. Ja som nevybral tento príbeh ako zázrak ale ako zázrak je prezentovaný v samotnej Biblii nezávisle od toho čo si o tom myslím ja: "32 Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči" a podľa znalca rabínskej tradície Dr.Arnolda G.Fruchtenbauma sa jednalo o tzv. mesiášky zázrak:
Život Mesiáša s podtitulom ústredné udalosti zo židovského pohľadu napísal(a):
"On odpovedal: Či je hriešny, neviem; jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím."Toto nebolo len vykreslenie stavu -bola to výzva pre židovských vodcov; akoby im povedal: "Bol som slepý od narodenia; vy ste moji duchovní učitelia. Vy ste ma učili, že nebudem nikdy v živote vidieť, iba ak by prišiel mesiáš počas môjho života. To ste ma učili. Teraz ma tento Ježiš z Nazaretu uzdravil zo slepoty. Na základe toho, čo ste ma učili, musí byť Mesiášom. A teraz mi hovoríte: Vzdaj Bohu slávu, lebo ten človek je hriešnik. Môžete mi to vysvetliť? Mám problémy pochopiť vašu logiku."

4. Podľa môjho názoru slovo pravdivejší odporuje zásadám logiky, tá istá udalosť nemôže byť aj pravdivou aj nepravdivou alebo pravdivejšou, môže byť buď pravdivou alebo nepravdivou.
5. Práveže mne sa viac zdravého rozumu zdá byť aplikovaného v Biblii a viac náboženskej viery v ateizme, a práve preto že zdravý rozum má pre mňa vyššiu hodnotu, ateistom sa asi nestanem.
14.Žalm napísal(a):
Vo svojom srdci blázon hovorí:
Niet Boha!
Konajú skazene a ohavne;
niet nikoho, kto by robil dobre!
2 Hospodin hľadí z nebies na ľudí,
aby videl, či je aspoň niekto rozumný,
kto hľadá Boha.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po február 21, 2011 2:03 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
A.K. 1. Ja nemám nič proti akéjkoľvek osobnej viere v čokoľvek, pokiaľ táto viera nezasahuje do práv niekoho iného, prípadne ho neobmedzuje vo vzdelávaní, alebo čohokoľvek. Teda, tvoja osobná viera v biblické zázraky, alebo čierne diery, je tvoja osobná vec, prípadne niekoho iného. Ale nie mi je známe, že by sa o vedeckých hypotézach, alebo teóriach, hovorilo ako o zázrakoch. Zázraky sú parketa nábožensky veriacich ľudí.
2. Mám za to, že môja snaha o racionálne vysvetlenie biblického príbehu z pred 2000 rokov je reálnejšia ako rozprávka o akomsi zázraku. Nevedno či človeka pred uskutočnením zázraku niekto relevantne vyšetril alebo nie. Vám toto vyšetrenie pred zázrakom nechýba. To s takou istotou veríte v možnosť Bibliou opisovaného zázraku? K čomu vy osobne potrebujete zázraky?
3. Nemám nič proti tomu, ak ktosi si bude myslieť, že išlo o mesiášsky zázrak, hoci neviem o čo ide. Je to jeho osobná vec ak spĺňa to čo som napísal v úvode.
4. Ak sa má rozhodnúť čo je pravda a čo nie, tak aj podľa formálnej logiky sa môžu hodnotiť jednotlivé názory ako pravdepodonejšie, alebo menej pravdepodobné, teda pravdivejšie, alebo menej pravdivé.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po február 21, 2011 2:08 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
5. Ten záverečný názor som napísal na základe mojej vlastnej skúsenosti.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.