Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Veda a jej význam v spoločnosti  ~  Čo „hovoria“ fosílie?

AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne november 07, 2010 11:55 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Pozostatky zo skamenelých živočíchov alebo čo „hovoria“ fosílie?
svaty_certisko napísal(a):
Evolúcia nie je proces na krátke časové obdobie. Ak ťa to tak zaujíma, mal si dávať väčší pozor na hodinách biológie v ZŠ.
Chceš popierať geografický pojem Pangea, alebo vyhynutých dinosaurov, príp. neveríš existencii zamrznutého mamutieho mláďaťa. Pozostatky zo skamenelích živočíchov sa dajú nájsť relatívne bežne. Ako vznikla ropa, uhlie? (pozn. zvýraznenie -AK)
Toho že pozostatky skamenelých živočíchov sa dajú násť relatívne bežne som si vedomý, ako to však má podporovať stanovisko o evolučnom pôvode druhov zostáva pre mňa zahmleným tajomstvom. Chcel by som Ťa poprosiť či by si sa nemohol pokúsiť mi túto záhadu vysvetliť. Vopred ďakujem.
Podľa Prof. E.H. Andrewsa nálezy skamenelín postavili teóriu evolúcie pred ťažký problém. Ten nevznikol z toho, čo sa medzi skamenelinami našlo, ale naopak, z toho, čo vo fosílnych nálezoch chýba. Nenašli sa žiadne skameneliny, ktoré by aspoň naznačovali, že nediferencované organizmy v prechodnom vývojovom štádiu (také o ktorých vývojová teória učí že boli spoločné pre viaceré neskôr vyvinuté špecializované formy živočíchov) vôbec niekedy existovali. Len z takýchto organizmov sa mohli vyvinúť mnohé špecifické formy života. Aj tie najstaršie fosílie sú vysoko diferencované.
Obr.1: Skamenelina Archeopteryxa z Berlína ktorú zástancovia evolučnej teórie pod vplyvom jej dogiem nazývajú "primitívny vták”, v čom však vo svojej komplexnosti zaostáva za dnešným vtáctvom alebo netopiermi nikde nevysvetľujú.
Obr.2: Netopier z príslušnej state o netopieroch vo Wikipedii
Toto je pravdepodobne dôvod prečo mnohí vedci -zástancovia evolučnej teórie ostatne upúšťajú od používania tzv. stromu evolúcie, ktorý mal vystihovať postup od jedného vývojového štádia k nasledujúcemu, keď napr. z jedného drobného organizmu sa malo vyvinúť viac odlišných organizmov. Tí evolucionisti čo strom evolúcie neprestali používať sa zužujú na manipulatívne prehlásenia typu “Nové fosílne nálezy vniesli svetlo na túto časť evolučného stromu” ale samotné nálezy radšej neukazujú, viď obr.3:

Z tohoto obr. by zrejme malo vyplývať že z jedného takéhoto fosílneho nálezu prechodnej formy živého organizmu v Yellow River Side a Shanghuang sa vyvinuli človek, gorila, rôzne druhu opíc a aj mačkovité šelmy, ale namiesto fosílneho nálezu je ukázaná mačkovitá šelma nakreslená pomocou počítačovej grafiky, ktorá je zároveň aj na konci vývojového stromu ako diferencovaný organizmus, t.j. taký ktorý sa zo svojej (identickej) prechodnej "primitívnej" formy ďalej nevyvíjal. Zvláštne je že žiadna ďalšia prechodná forma medzi týmto organizmom a človekom nebola nájdená, ak by sme mali akceptovať túto teóriu. Taktiež je zvláštne že z tejto prechodnej formy v smere vývoja na človeka sa stratil chvost, pričom evolučná teória sama zamieta možnosť spätného procesu od špecializovaným k všeobecným vývojovým formám, asi nebol dosť vyvinutý.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ut november 09, 2010 7:26 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Skamenelina Archeopteryxa z Berlína ktorú zástancovia evolučnej teórie pod vplyvom jej dogiem nazývajú "primitívny vták


Zdravím AntropologickaKonstanta

Problematika medzičlánkov v evolučnej teórii je stále nie úplne vyriešenou záležitosťou. Archeológovia sa stále potýkajú s hľadaním fosílii medzičlánkov, ktoré sú dosť vzácnym artiklom. Doterajšie objavy však dostatočne preukazujú svojou hodnotou, že niektoré prechody mohli byť rýchlejšie oproti iným.

Ako príklad si tu uviedol archeopteryxa, ktorý ako jeden z mála všetkých fosílii plní miesto medzičlánku medzi dinosaurami a vtákmi. Vykazuje mnoho znakov dinosaura ako sú drápy a ústny otvor. Na druhej strane vidieť možnosť primitívnej formy letu a operenia príznačné pre vtáctvo. Samozrejme tento medzičlánok nemožno brať ako konečný. Jedná sa však o pomerne jasný prechod medzi dvoma odlišnými živočíšnymi kategóriami.

Nájdenie skameneliny, ktorú možno označiť ako mezičlánok, je pomerne vzácne. Väčšinou sa jedná skôr o ďalšie vyhynulé vetvy jedného "stromu". Postupne, spolu s ich vyhynutím, však možno odsledovať celkový vývin jednotlivých rodov a druhov tj. vetiev.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne november 21, 2010 10:54 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):

Doterajšie objavy však dostatočne preukazujú svojou hodnotou, že niektoré prechody mohli byť rýchlejšie oproti iným.

1. Ja by som sa teda chcel spýtať či by sa dali tie doterajšie objavy nejako skonkretizovať v čom má byť spomínané preukázanie, odhliadnúc od daného príkladu archeopteryxa ktorý sa mne osobne zdá byť veľmi divný.
2. V prípade archeopteryxa by ma tiež zaujímalo že ako bolo stanovené že by mal plniť "miesto medzičlánku medzi dinosaurami a vtákmi" a napr. nie naopak, t.j. medzi vtákmi a dinosaurami.
3. Neviem či je to správna interpretácia že v čase dinosaurov vlastne žiadne vtáky neboli, lebo tie sa vyvinuli až cez neskorší spomenutý medzičlánok. Tak to aspoň vyznieva keď dané tvrdenie človek zoberie doslovne.
svaty_certisko napísal(a):
Vykazuje mnoho znakov dinosaura ako sú drápy a ústny otvor.

4. Chcel by som sa spýtať či spoločný znak dutosti medzi bútľavou vŕbou a nerozvinutou lebečnou dutinou druhu homo až do rozvoja mozgu vďaka rozvoju krčnej sústavy by nemohol dostatočne svojou hodnotou preukazovať že aj druh homo aj bútľava vŕba sa vyvinuli zo spoločných predkov alebo že jeden slúžil ako vývojový medzičlánok toho druhého, aj keď samozrejme by sme ho nebrali ako konečný, zato však pomerne jasný prechod medzi dvoma odlišnými živočíšnymi kategóriami.

svaty_certisko napísal(a):
Na druhej strane vidieť možnosť primitívnej formy letu a operenia príznačné pre vtáctvo.
5. Chcel by som sa sýtať aká je to primitívna forma letu, dá sa to predstaviť napr. tak že daný vták padol každý druhý meter na hubu, resp. na zobák alebo je v tomto názve zakomponovaná nejaká iná vedecká forma? Toto je vlastne ak to dobre chápem zdôvodnenie prečo bol Archeopteryx nazvaný "primitívnym" vtákom?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Po november 22, 2010 5:50 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko


AK

Táto začatá debata sa už výrazne odchýlila od pôvodných ideí, ale aj tak môžeme v nej pokračovať. Na tému konkretizácie poznatkov o doteraz nájdených fosílii Ti rozhodne môže dať relevantnejšie odpovede paleontológia. Našťastie je množstvo publikácii v našom jazyku aj češtine, ktoré vystihujú tému dokonale. Takisto môžem doporučiť škálu časopisov zaoberajúcich sa novými zisteniami v oblasti vedy. Čo sa týka obsahu možno by ťa v tomto zaujalo periodikum 21.století PANORAMA Archeológia. Tu sa občas vyskytnú takéto informácie. Blízko paleontológie sú aj poznatky z biológie, archeológie. Môžeš sa tu dozvedieť veľa zaujímavého z oblasti vykopávok a teda aj množstva poznatkov vzniknutých na základe veľmi početných nálezov.

Podľa doteraz získaných poznatkov vtáci sa vyvinuli až ku koncu éry dinosaurov. Archaepterix predstavuje vyhynutú vetvu medzičlánku medzi oboma veľkými skupinami. Môžeš si pozrieť obrázok, ktorý poukazuje na znaky oboch skupín (hore). Vzhľadom na to, že v starších sedimentoch sa nenašli žiadne fosílie vtákov, je možné z toho usúdiť, že ich vývoj sa pohybuje, datuje až od dôb spomenutého vtákojaštera. Teda, v tomto si správne usúdil, že vtáky a dinosaury sa v spoločných epochách nevyskytovali, prípadne až ku koncu dinosaurej éry.

Čo sa týka teórie ohľadom krčnej sústavy, nie som si celkom istý o jej ujatí sa v rámci vedeckého poznania. Je však zaujímavé sledovať ako sa jednotlivé teórie postupne vyvíjajú. Netvrdím nič o správnosti tejto teórie. Ďalší výskum ukáže jej význam a teda správnosť alebo nesprávnosť. Vo vzniku sa mnohé vedecké teórie zdali ako nesprávne a až čas a ďalšie výskumy a fakty ich niekedy posunuli ďalej. Tvoje prirovnanie s stromom sa mi zdá dosť neadekvátne.

Ohľadom Tvojho posledného dotazu. Archaeopterix podľa simulácii nemal schopnosť lietať ako vtáci, mal skôr možnosť plachtenia obdobne ako kondor. Musel sa teda vyškriabať na vyššie miesto a odtiaľ "preletieť" niekde ďalej. Neskôr sa vyvinul aj let, ale to už boli v hre duté kosti a zosilnené prsné svalstvo. Sekundárne zdedené fragmenty od dinosaurov už boli postupne irelevantné a zbytočné.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po november 22, 2010 9:27 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re: svaty_certisko

1. Chcel by som sa spýtať vzhľadom na Tvoju dogmu o tzv. overiteľnosti či danú teóriu považuješ za overiteľnú a ak áno tak ako, podľa môjho názoru sa jedná o teóriu na úrovni špekulácie, a práve vďaka tomu že overiteľná nie je tak umožňuje svojim autorom prehlásiť takmer čokoľvek, lebo overiť v praxi sa to nedá. Tým viac zaráža ze vo všeobecnosti tvrdíš že človek by mal veriť len tomu čo je overiteľné.
2. Nie je to divné že nijaká prechodná forma od Dinosaura po tohoto vtáka medzi skamenelinami nebola nájdená? Alebo jeden deň bol dinosaurus, a na druhý sa mu narodil takýto vták s perím a teda došlo k diskrétnemu nespojitému prechodu medzi takýmito dvoma životnými formami?
3. Ako sa dá chápať že ten vták mohol ku koncu spolu sa vyskytovať s dinosaurami, to časť dinosaurov mala zatiahnutú ručnú brzdu evolučného vývoja a časť sa ďalej vyvíjala na daného vtáka, a potom sa znovu spojili na rovnakom teritóriu?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ut november 23, 2010 6:03 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Ja sa ťa zase pýtam, aký máš dôvod overiteľnosť považovať za dogmu? Prečo si myslíš, že vedecké poznatky by nemalo byť možné opätovne preskúmať a hodnotiť? Ako vlastne príjímaš vedu a jej poznatkové výdobytky? Máš pocit, že vedeckosť ohrozuje Tvoje náboženské "poznatky"?

Ako som už raz napísal, ak Ťa veci okolo skamenelín zaujímajú a chceš odpovede obráť sa na tých, ktorí sa paleontológiou zaoberajú. Ak nechceš ísť do detailov sú aj jednoduchšie varianty. Myslíš si nebodaj, že nemáš ani na to, aby si si kúpil detskú encyklopédiu o dinosauroch, praveku?

Ako som napísal, naštuduj si čo potrebuješ. Odpovede na dané otázky sú verejne dostupné, nie sú to žiadne tajomstvá.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: St december 01, 2010 12:18 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Ja sa ťa zase pýtam, aký máš dôvod overiteľnosť považovať za dogmu? Prečo si myslíš, že vedecké poznatky by nemalo byť možné opätovne preskúmať a hodnotiť? Ako vlastne príjímaš vedu a jej poznatkové výdobytky? Máš pocit, že vedeckosť ohrozuje Tvoje náboženské "poznatky"?
Dôvod je jednoduchý, preto že to čo sa podsúva ako overiteľné v skutočnosti overiteľné nie je a všetky údajné dôkazy sa len odvolávajú na ateistického kváziboha t.j. na čas že ten dokáže všetko zariadiť, ak ho je dostatočne veľa, akokoľvek nepravdepodobné a iracionálne by to malo byť.
Taktiež to čo sa za vedu vydáva vôbec nevyzerá po dôkladnej analýze ako veda ale skôr ako rozporuplné formulácie rôznych dohadov zúfalo sa snažiace podporiť stanovsko náboženského pohľadu. Tak napríklad v jednom článku ateista-humanista Lemmy napísal že citujem:
Lemmy napísal(a):
Odporúčam mu, nakoľko predpokladám, že má dostatok voľného času na čítanie, aby sa to doučil: Ľudia sa nevyvinuli z opíc.
, v ďalšom článku ateisti-humanisti pranierujú človeka za to že sa nepokladá za potomka opíc a na inom mieste tvrdia že sa našli fosílne záznamy kde zobrazujú ako predchodcu človeka v genealogickej línii mačkovitú šelmu.
Taktiež na jednej strane tvrdia že Homo Sapiens žil
humanisti.sk napísal(a):
pred 300 tisícmi rokmi až po súčasnosť
a na strane druhej iracionálne s tým v protiklade uvádzajú že na datovanie kostí sa používa metóda AMS pomocou ktorej
http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?t=388 napísal(a):
sa podarilo vyvrátiť tvrdenia, že H. sapiens sa objavil v Novom svete už pred 50 000 alebo 100 000 rokmi. Ukázalo sa, že zdanlivo veľmi staré kostry majú iba niekoľko tisíc rokov.

Čo iné ako ich náboženská dogma vyjadrená takto:
humanisti.sk napísal(a):
Nepredstaviteľne dlhé časové úseky museli ubehnúť, než sa živá hmota evolúciou vytvarovala až do formy schopnej uvažovať o vlastnej podstate a uvedomiť si svoju osobnosť.
ich núti slepo prijímať takéto iracionálne protichodné postoje, keď elementárne matematické pravidlo: vek homo sapiens < 50 000 < 300000 v svojej zaslepenosti intepretujú ako vek homo sapiens ≤ 300000(podľa humanisti.sk)<50000(podľa AMS)? Človek nepotrebuje príliš veľké vzdelanie aby postrehol že "tu niečo nesedí" a napriek tomu nábožensky svojimi dogmami zaslepení atesiti sú shopní vyrukovať s takýmto bludom.
svaty_certisko napísal(a):
Ako som už raz napísal, ak Ťa veci okolo skamenelín zaujímajú a chceš odpovede obráť sa na tých, ktorí sa paleontológiou zaoberajú. Ak nechceš ísť do detailov sú aj jednoduchšie varianty. Myslíš si nebodaj, že nemáš ani na to, aby si si kúpil detskú encyklopédiu o dinosauroch, praveku?

Veď práve to nepovažujem za vedecké ak sa veda znižuje na úroveň kníh (rozprávok?) pre deti.
svaty_certisko napísal(a):
Ako som napísal, naštuduj si čo potrebuješ. Odpovede na dané otázky sú verejne dostupné, nie sú to žiadne tajomstvá.
Mne sa však práve zdá že takýto apel na neadresný zdroj je nepriame priznanie že ateisti sami nevedia čomu veria, prinajmenšom to nevedia odprezentovať ale radšej sa snažia všetko zahmlievať, aby sa neukázalo aká plytká je ich viera ktorá sa sotva dá nazvať vedecky podloženou.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: St december 01, 2010 7:35 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7173 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Lemmy napísal že citujem:
Lemmy napísal(a):
Odporúčam mu [t. j. AK], nakoľko predpokladám, že má dostatok voľného času na čítanie, aby sa to doučil: Ľudia sa nevyvinuli z opíc.

Taktiež na jednej strane tvrdia že Homo Sapiens žil
humanisti.sk napísal(a):
pred 300 tisícmi rokmi až po súčasnosť
a na strane druhej iracionálne s tým v protiklade uvádzajú že na datovanie kostí sa používa metóda AMS pomocou ktorej
http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?t=388 napísal(a):
sa podarilo vyvrátiť tvrdenia, že H. sapiens sa objavil v Novom svete už pred 50 000 alebo 100 000 rokmi. Ukázalo sa, že zdanlivo veľmi staré kostry majú iba niekoľko tisíc rokov.

Čo iné ako ich náboženská dogma vyjadrená takto:
humanisti.sk napísal(a):
Nepredstaviteľne dlhé časové úseky museli ubehnúť, než sa živá hmota evolúciou vytvarovala až do formy schopnej uvažovať o vlastnej podstate a uvedomiť si svoju osobnosť.
ich núti slepo prijímať takéto iracionálne protichodné postoje, keď elementárne matematické pravidlo: vek homo sapiens < 50 000 < 300000 v svojej zaslepenosti intepretujú ako vek homo sapiens ≤ 300000(podľa humanisti.sk)<50000(podľa AMS)? Človek nepotrebuje príliš veľké vzdelanie aby postrehol že "tu niečo nesedí" a napriek tomu nábožensky svojimi dogmami zaslepení atesiti sú shopní vyrukovať s takýmto bludom.

Nie si naozaj v poriadku! Však ty ani nevieš čítať. Vieš vôbec, čo znamená slovné spojenie Nový svet? Vieš vôbec, o čom sa píše na stránke Infovek? Prečo tu predvádzaš také nerozumové kotrmelce? Sedíš si na konári, a ozaj vytrvalo. Už je načase zliezť dole. Laughing

Prečo nečítaš poriadne? Však si prečítaj napríklad aj ten článok, na ktorý síce odkazuješ, ale prečítal si si ho veľmi povrchne (Ajhľa človek!), že ak sa hovorí o druhu Homo sapiens, tak hovoríme o období približne od 300 tisíc rokov až po súčasnosť, a územné pôsobenie: dnes celý svet. Dnes celý svet (to znamená, že dnes nájdeme ľudí prakticky na celej zemeguli, to je ten svet). Ale pod slovným spojením Nový svet sa chápe Amerika; to by si mal vedieť, alebo to budeš od terajšieho prečítania tohto príspevku vedieť. A over si priamo v Infoveku, že prečo sa tam spomínajú tie objavy v súvislosti s nálezmi kostier ľudí a Nového sveta. Ide o to, že pred časom sa nejakí náboženskí fundamentalisti (odporcovia, bojovníci proti evolúcii) snažili „dokázať“, že našli ľudskú šľapaj spolu so šľapajou akéhosi dinosaura. Čo síce seriózni vedci vyvrátili, ale tých fundošov z akéhosi ID projektu to stále máta. V tej vete o datovaní sa to už len pripomína nepriamo, lebo nálezmi spomínaných kostier bolo vyvrátené tvrdenie „kreacionistov“, že v Novom svete (t. j. v Amerike) žili ľudia aj pred viac ako 50 000 alebo 100 000 rokmi. Zo stránky Infovek som nezisťoval, že odkiaľ čerpali tieto citované vety, preto môže byť, že v pôvodnom zdroji, odkiaľ čerpali, sa spomínajú vety tak, že z nich je to zrejmé, že pod Novým svetom sa myslí Amerika. (Ale ja sa týmto pre mňa nepodstatným rozdielom, či hovoríme o Novom svete, alebo o Amerike nebudem zaoberať, lebo to máta len teba [a tebe podobne zmýšľajúcich], nie mňa.)

Archeologické, antropologické aj genetické štúdie domoviny pôvodných obyvateľov Ameriky (Nového sveta) svedčia v prospech Ázie. Genetické analýzy žijúcich pôvodných amerických populácií slúžia ako verifikácia ich vzťahu k dnešným Sibírčanom. Archeologické nálezy zo Sibíri dokazujú, že ľudia dnešného typu sa do tejto oblasti dostali už pred 28 000 rokmi. Predpokladá sa, že títo raní Sibírčania predstavovali populáciu, ktorej malé skupiny mobilných lovcov postupne migrovali na americký kontinent za lovnou zverou, predstavujúcou základ ich potravy a zdroj životných potrieb.

Nálezy zatiaľ hovoria o kostrových pozostatkoch starých približne 10 000 rokov. Zatiaľ sa nenašli staršie. A o tom hovorí tá citovaná veta: Pomocou techniky AMS sa podarilo vyvrátiť tvrdenia, že Homo sapiens sa objavil v Novom svete už pred 50 000 alebo 100 000 rokmi. Ukázalo sa, že zdanlivo veľmi staré kostry majú iba niekoľko tisíc rokov.

Ak tu niečo nesedí, tak je to tvoja neschopnosť čítať, a až priveľká schopnosť fabulovať napísaný text. A kto ani po dobrej rade nevie poriadne prečítať, nech si aspoň pozrie obrázok:


_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: St december 01, 2010 8:56 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Dôvod je jednoduchý, preto že to čo sa podsúva ako overiteľné v skutočnosti overiteľné nie je a všetky údajné dôkazy sa len odvolávajú na ateistického kváziboha t.j. na čas že ten dokáže všetko zariadiť, ak ho je dostatočne veľa, akokoľvek nepravdepodobné a iracionálne by to malo byť.


Kecá sa ľahko, ono povedať, napísať sa dá všeličo. Len aby to neboli len také žvásty.

Dokáž, že to čo píšeš má nejakú hodnotu! Ja vidím len sprosté urážlivé hovadiny.

Čo nie je overiteľné? Spochybňuješ vedu? Akého ateistického kváziboha? To už fakt si všetko čo si mal v rukáve vysypal a si nútený zbierať smetie z podlahy?

Čo si myslíš o overiteľnosti téz tvojho podareného náboženstva oproti vysoko pravdepodobným ale stále dynamickým teóriam vedy, na ktoré sa humanizmus orientuje?

AntropologickaKonstanta napísal(a):
v skutočnosti overiteľné nie je a všetky údajné dôkazy sa len odvolávajú na ateistického kváziboha


Dobrý pokus o vtip, len škoda, že ty to myslíš vážne. Fakt veda sa stále odvoláva na akéhosi boha. To je hlavný dôkaz, argumet! Heuréka! Gratulujem cirkevníkom! Keď nabudúce naštartuješ auto nezabudni sa pomodliť aby išlo bez benzínu, keď to nie je vedecký fakt ale akýsi kváziboh.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: St december 01, 2010 9:32 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Čo nie je overiteľné? Spochybňuješ vedu? Akého ateistického kváziboha? ... Keď nabudúce naštartuješ auto nezabudni sa pomodliť aby išlo bez benzínu, keď to nie je vedecký fakt ale akýsi kváziboh.
Overiteľné nie je dlhodobé pôsobenie času počas ktorého má prísť k kultra-náhodným udalostiam typu že sa bunky náhodne vytvoria z neživej prírody ako aj to že sa zoskupia a usporiadajú napr. do tak zložitého orgánu ako je ľudské oko. Benzín a čas sú dve rozdielne veci, evolucionisti sa neodvolávajú na benzín ako na kváziboha ale ak si čítal pozorne tak Ti iste neušlo že na dlhodobé pôsobenie času. A v tom naozaj nevidím nič vedecké.
Citácia:
Postupom času (nie benzínu -pozn. AK) môžu tieto dva druhy dať vznik ďalším novým druhom a to sa deje počas tisícročí
Takto si evoucionisti pohodlne zabezpečia neoveriteľnosť svojej teórie, lebo ktokoľvek by sa o to pokúsil a formuloval neplatnosť ich hypotéz, môžu sa odvolať na svoju dogmu
svaty_certisko napísal(a):
Evolúcia nie je proces na krátke časové obdobie. (ani na benzín, alebo že by? -pozn.AK)
že to bolo preto že neskúmal dostatočne dlhý čas, že keby skúsil svoj test v intervale tisícročí, "určite" by sa ich hypotéza potvrdila.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: St december 01, 2010 10:52 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Ide o to, že pred časom sa nejakí náboženskí fundamentalisti (odporcovia, bojovníci proti evolúcii) snažili „dokázať“, že našli ľudskú šľapaj spolu so šľapajou akéhosi dinosaura. Čo síce seriózni vedci vyvrátili, ale tých fundošov z akéhosi ID projektu to stále máta. V tej vete o datovaní sa to už len pripomína nepriamo, lebo nálezmi spomínaných kostier bolo vyvrátené tvrdenie „kreacionistov“, že v Novom svete (t. j. v Amerike) žili ľudia aj pred viac ako 50 000 alebo 100 000 rokmi.
Ja by som sa chcel opýtať že kde sa toto údajné tvrdenie "kreacionistov" dá nájsť a overiť (Sv.Čertisko napr. uznáva len overiteľné veci) lebo ak myslíme tých istých "kreacionistov", potom ich museli alebo veľmi opiť ateisti aby niečo také tvrdili, alebo je to asi nová vetva "kreacionistov" v rámci ateistickej náboženskej viery.
Väčšina "kreacionistov" o ktorých som ja mal možnosť čítať sa skôr snaží priblížiť k takýmto cifrám, ak by tvrdili >50000, išli by proti sebe:
Citácia:
[1] myslí sa tu siedme tisícročie od stvorenia sveta, pretože sa počítalo tak, že do narodenia Kristovho uplynulo 5508 rokov; keď sa k tomu pripočíta 863 (rok príchodu Konštantína a Metoda na Moravu), vyjde 6371 rokov, teda 7. tisícročie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: St december 01, 2010 10:56 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7173 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Ja by som sa chcel opýtať že kde sa toto údajné tvrdenie…
Povedal som ti skôr, že v tomto sa máš obrátiť na Infovek. Odtiaľ bol citovaný ten text, ktorému nerozumieš. Wink

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: St december 01, 2010 11:03 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Povedal som ti skôr, že v tomto sa máš obrátiť na Infovek. Odtiaľ bol citovaný ten text, ktorému nerozumieš. Wink
Ale ak to nevieš priamo Ty to potom znamená že si si tento údajný postoj "kreacionistov" úplne vymyslel a prisúdil im názor bez toho aby si to mal overené či to naozaj tvrdia.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: St december 01, 2010 11:08 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7173 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Ale ak to nevieš priamo Ty to potom znamená…

Tak to nie! Nemôžem za to, že si sedíš na konári, a je ti fajn. Žiaľ, to nestačí. Už som ti to podrobne vysvetlil (pozri vyššie: St december 01, 2010 7:35 am), a ty sa stále robíš ako nechápavý. Nehnevaj sa, je tam síce napísané, že ide o vysokoškolské skriptá, ale hádam nekomunikujem s niekým z materskej škôlky. Priznaj sa, že to robíš schválne. Napísal som ti obsiahly text, a ty na mňa takto tupo? Uťahuješ si zo mňa? Posledná rada: Obráť sa na Infovek. Vážne, a podľa ich odpovede ti možno dôjde, kde vo svojom myslení robíš chybu. 300 000, 50 000, máš v tom taký hokej, až až, ja ti to po lopate vysvetlím, a ty si zo mňa takto strieľaš?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št december 02, 2010 7:30 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7173 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
…a na strane druhej iracionálne s tým v protiklade uvádzajú že na datovanie kostí…

Aj keď si to zle prečítal, a nepochopil, skúsim ti to ešte inakšie vysvetliť.
Nič tam nie je uvedené v protiklade, to len si nesprávne spájaš rôzne vety.

Ak by sme nachádzali nejaké pozostatky ľudí v Amerike staršie, povedzme 50 000 alebo až 100 000, alebo aj viac ako 300 000 rokov, potom by to menilo situáciu, akú dnes poznáme. Ale nič také nenachádzame.

Práve som si prečítal správu o tom, že na území dnešného Peru žili ľudia pred 8 000 rokmi. Ale to neznamená hneď, že ak pred 8 000 rokmi, tak zároveň aj pred 50 000 rokmi. Tamtí vedci, o čom sme diskutovali skoršie, vyvrátili tvrdenia, že nejaké nájdené pozostatky sú staré 50 000 rokov. Ale vedci nachádzajú pozostatky, z ktorých sa zistilo, že napríklad na území Peru žili ľudia už pred 8 000 rokmi.

Dúfam, že už si schopný pochopiť, kde si sa pomýlil vo svojom úsudku, z ktorého časť teraz citujem.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Choď na stránku 1, 2  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.