Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Prečo vnímam vieru v darwinizmus a evolúciu ako náboženstvo

AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut január 18, 2011 12:54 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Je treba vidieť rozdiel čo vyplýva z vedeckých hypotéz a čo sú schopní konať náboženskí fanatici ktorí uverili náboženským dogmám, či poznáš prípad existencie vojny pre rôzne vedecké hypotézy, ale vojny, vraždenie kvôli náboženským rozdielom určite poznáš.

Podľa určitých zdrojov z jednej vedeckej hypotézy údajne majúcej korene v tzv. teórii o prirodzenom výbere vyplývalo pre určitú skupinu fanatikov veriacich v túto pseudonáboženskú dogmu napr. nasledovné:
Nacistická realizácia eugeniky napísal(a):
Eugenika všeobecne je cielené kríženie ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností.
Eugenika vo svojej prekrútenej podstate zaznamenala najväčší rozmach v nacistickom Nemecku, v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Jeden z prvých zákonov, ktorý nacisti schválili po prevzatí moci v roku 1933, bol zákon, ktorý umožnil vynútenú sterilizáciu ľudí s mentálnymi a/alebo fyzickými poruchami. Bola založená špeciálna jednotka s názvom Združenie pre blahobyt a inštitucionálnu starostlivosť, alebo T4. V programe T4 ošetrovateľky, lekári a psychiatri vykonali „milosrdné zabíjanie“ 70 000 mužov, žien a detí po celom Nemecku. Program bol nakoniec zastavený kvôli protestom kléru.

Jedným z dôsledkov pokrivenej eugenickej filozofie boli nacistické tábory smrti, kde „vedci“ ako napríklad Jozef Mengele vykonávali nehumánne experimenty na ľuďoch. Nacisti zakladali centrá, kde presviedčali zdravé, rasovo čisté, árijské, mladé ženy, aby prispeli k budúcnosti rasy čo najväčším počtom detí.

Po druhej svetovej vojne popularita eugeniky masívne poklesla.

Táto tzv. vedecká hypotéza mala údajne takéto začiatky:
Wikipedia napísal(a):
Dnes je to veda zaoberajúca sa zlepšovaním ľudského genofondu.
V užšom slova zmysle je Eugenika teória, ktorú založil v 19. storočí britský psychológ Francis Galton. Eugenici verili, že prísnym výberom jedincov, ktorým bude dovolené mať deti, je možné vytvoriť silnú rasu. Eugenici preto argumentovali, že spoločnosť by mala od plodenia detí odradiť tých svojich členov, ktorí sú „nespôsobilí“ buď fyzicky, mentálne, alebo sociálne.
resp.
Citácia:
Sir Francis Galton systematizoval tieto nápady a praktiky [zbavovania sa neželaných novorodencov v rímskej ríši] podľa nových poznatkov o evolučnom vývoji človeka a zvierat, ktoré predložil ako teóriu jeho polo-bratranec Charles Darwin v rokoch 1860 až 1870. Po prečítaní Darwinovho diela „O pôvode druhov“, začal Galton stavať na nápadoch Darwina, pričom sa obával, že mechanizmy prírodného výberu môžu byť potenciálne zmarené ľudskou civilizáciou. Argumentoval, že ľudská spoločnosť snažiaca sa chrániť neprivilegovaných a slabých koná v rozpore s prirodzeným výberom eliminujúcim najslabších jedincov, a len zmenou týchto sociálnych praktík by spoločnosť mohla byť uchránená od prepadu do absolútnej priemernosti.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ut január 18, 2011 10:47 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Tvoje argumenty nepotvrdzuju existenciu vojen na základe vedeckej hypotézy ale len genetickej manipulácie v záujme "čistej rasy". Aj v súčasnosti sa nenecháva pôsobiť princípu prirodzeného výberu vďaka pokrokom v lekárskej vede a zachraňuju sa novorodenci ktorí by inak neprežili. Či je to dobre, alebo zle, dá sa o tom diskutovať.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut január 18, 2011 4:20 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re: Julius Voskár
Znamená to teda že genetická manipulácia spočívajúca v cielenom krížení ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností (v nacistami aplikovanom prípade tzv. čistej rasy) nie je vedecká hypotéza zameraná na zlepšenie ľudského genofondu ale niečo iné a že Galton ktorý vychádzal z Darwinovho diela O pôvode druhov sa katastrofálne mýlil keď eugeniku za vedu považoval? Ako by teda bolo príhodnejšie nazvať takú genetickú manipuláciu?
Ja si inak myslím že pre spomínaných cca 70000 ľudí to vojna bola, vojna o svoj život, ktorú žiaľ prehrali.

Taktiež pre jednu vedeckú hypotézu o biologickom pôsobení zbraní hromadného ničenia viedli vojnu USA voči Iraku, teda aspoň to tak zdôvodňovali, ešte mám dosť čerstvo v pamäti ako pred jej zahájením na CNN ukazovali satelitné zábery údajných skladov zbraní biologického ničenia.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ut január 18, 2011 7:54 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Takže máš za to, že nielen z hypotézy existencie boha môže vzniknuť medzi rôznymi skupinami veriacich nevraživost a vojna, ale aj akéjkoľvek, napríklad vedeckej hypotézy? Ja taký dojem nemám, ale tvoj názor nemám potrebu vyvrátiť.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut január 18, 2011 10:24 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re:Julius Voskár
Nie, v prvom rade mám za to že tak isto ako možno prekrútiť a zneužiť vedecké hypotézy na účely na ktoré neboli zamýšľané ich autormi tak isto možno prekrútiť a zneužiť aj základné písomnosti napr. týkajúce sa kresťanskej viery.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: St január 19, 2011 9:58 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Ktoré písomnosti máš na mysli?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So január 22, 2011 10:17 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Ktoré písomnosti máš na mysli?

Také v ktorých sa píše že:
Citácia:
36 Majstre, ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone?"
37 Ježiš mu odpovedal: Miluj Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou aj mysľou.
38 To je prvé a najdôležitejšie prikázanie.
39 Druhé v poradí dôležitosti je toto: Miluj svojho blížneho ako samého seba.
40 Na týchto dvoch prikázaniach stojí celý Mojžišov zákon aj odkaz prorokov."

Ja si inak myslím že si to nevyžaduje nejaké nadmerné úsilie vyhodnotiť počínanie niekoho kto sa ku kresťanskej viere hlási či tieto najväčšie prikázania, čo sa dôležitosti týka, napĺňa alebo či ich nahrádza nejakou nevraživosťou, ako sa spomína vo vašom texte ("môže vzniknuť medzi rôznymi skupinami veriacich nevraživost a vojna"). Ak niekto potom na základe takého vyhodnocovania príde k záveru že na vine takej nevraživosti je samotná kresťanská viera (vo vašom podaní prezentovaná ako "hypotéza existencie boha"), taký záver považujem z hľadiska formálnej logiky za logický skrat, pretože sa dá pomerne ľahko preukázať že kresťanská viera nabáda na presný opak toho čo poznáme ako postoj nevražovisti. Teda na vine nevraživosti je logicky skôr to že ľudia aj keď sa za kresťanov vydávajú, v skutočnosti tak ako požaduje kresťanstvo vo svojej najhlavnejšej písomnosti mnohokrát vôbec nežijú a potom logicky neskratový záver by mal byť skôr na ten rozdiel poukázať a nabádať ich aby sa ku viere vrátili a nie napádať samotnú vieru ako domnelú príčinu niečoho (nevraživosti) s čím nesúhlasí ("milovať budeš svojho blížneho ako seba samého").
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ne január 23, 2011 10:35 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Tento Váš text mi pripomína "každý podľa schopností, každému podľa potreby" . A tento princíp odsúdila súčasná spoločnosť ako nezákonný, totalitný, komunistický, zavrhnutiahodný. Hovorí sa, dobrému človeku je všetko dobré, zlému, všetko zlé. Ale nie som presvedčený, že vedecká hypotéza by mohla viesť k vojnám, ale zlý človek dokáže zneužiť čokoľvek. Súhlasím.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po január 24, 2011 11:00 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Ale nie som presvedčený, že vedecká hypotéza by mohla viesť k vojnám, ale zlý človek dokáže zneužiť čokoľvek. Súhlasím.

To že vedecká hypotéza by mohla viesť k vojnám netvrdím ani ja, ale snažil som sa poukázať na to čo sa spomína aj v samotnej Wikipedii, že totiž veci možno prekrútiť a potom zneužiť, ak sa to niekomu hodí:
Citácia:
Eugenika vo svojej prekrútenej podstate zaznamenala najväčší rozmach v nacistickom Nemecku

Ako vedeckú hypotézu, tak aj kresťanskú vieru v Boha, alebo čokoľvek iné. Potom mi však jednoznačne pripadá neadekvátne a nenáležité odsúdiť niečo za to, že to nieko prekrútil a zneužil.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ut január 25, 2011 10:12 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
No náboženstvá sú trvalým zdrojom nepokojov a nevraživosti. Aj cez formálnu snahu po ekumenizme antagonisticky rozdeľujú spoločnosť. Vyplýva to aj z katolíckeho katechizmu napr. pri zmiešaných manželstvách.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Ut január 25, 2011 2:57 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Ako vedeckú hypotézu, tak aj kresťanskú vieru v Boha, alebo čokoľvek iné. Potom mi však jednoznačne pripadá neadekvátne a nenáležité odsúdiť niečo za to, že to nieko prekrútil a zneužil.

Hej to by bola pravda. Ak by platilo, že "kresťanská viera" sa dá prekrútiť. To ale neplatí, lebo viera je vo svojej podstate to, čo už prekrútené je, je to nepravdivý obraz reality. Neexistuje nejaký iný pravidivý predobraz viery, ktorý by sa akože dal prekrútiť.

Preto platí: Viera = prekrútená skutočnosť.

Viera v boha vo svojej podstate je bez prekrúcania dostatočnou platformou pre zločiny najhrubšieho razenia. Stačí totiž prijať jediný neoverený predpoklad a závery sú katastrofálne. Je to jedno či to je predpoklad existencie boha, "genetiky" v podaní sovietskych, alebo fašistických biológov či čokoľvek iné.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut január 25, 2011 5:57 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
Viera v boha vo svojej podstate je bez prekrúcania dostatočnou platformou pre zločiny najhrubšieho razenia. Stačí totiž prijať jediný neoverený predpoklad a závery sú katastrofálne. Je to jedno či to je predpoklad existencie boha, "genetiky" v podaní sovietskych, alebo fašistických biológov či čokoľvek iné.

Lenže pre niekoho je takým bohom napr. evolúcia a všetky s ňou súvisiace teórie:
Richard Dawkins (v preklade zo Zošitov humanistov napísal(a):
„Ak stretnete niekoho, kto o sebe hovorí, že neverí na evolúciu, môžete o ňom s istotou povedať, že je nevedomec, hlupák alebo blázon (možno aj klamár, ale túto možnosť radšej neberiem do úvahy)” (pozn.-zvýraznenie: zošity humanistov)

a svoju vieru v ňu zakladajú mnohí na samých neoverených predpokladoch. Naprípad v prípade kozmickej evolúcie nefunkčnosť svojich teoretických evolučných modelov mnohí evolucionisti vysvetľujú globálnou katastrofou a la Noeho potopa, akurát že namiesto celosvetovej potopy postulujú zrážky s asteoridmi pre ktoré nejestvujú absolútne žiadne dôkazy. (Jeden príklad za všetky: "Podľa posledného návrhu teórie k neskorému veľkému bombardovaniu [asteroidmi] došlo asi pred 3,9 miliardami rokov, resp. 600 miliónov rokov po vzniku slnečnej sústavy, a vedci veria že práve toto malo za následok vytvorenie najstarších kráterov Mesiaca.")
www.zosity-humanistov.sk napísal(a):
Naša krásna Zem i Slnečná sústava tak stratili akúkoľvek privilegovanosť vo Vesmíre, ktorý sa rozpína 15 – 20 miliárd rokov po Veľkom výbuchu zo stavu so superhustou hmotou a supervysokou teplotou. Existenciu Veľkého výbuchu považujeme za takú pravdivú, ako tvrdenie, že Zem sa otáča okolo Slnka.
(Škoda že vedci nikdy na demonštrovanie pravdivosti akýchkoľvek teórií nepoužívajú ako referenciu "existenciu Veľkého Výbuchu", asi vedia prečo -viď na u-tube "Hubble-Bubble, Big Bang in Trouble, Big Bang Never happened a pod.".)
Potom z Tvojej teorémy vyplýva že závery takej viery v evolúciu na jedno akých predpokladoch založených, zato preukázateľne neoverených, vedú ku katastrofálnym následkom a poskytujú platformu pre zločiny najhrubšieho razenia. To je aspoň priama konzekvencia tvojej teórie, aj keď dosť divnej, vo svetle tohoto výroku však na tom môže byť niečo hodné zamyslenia:
Voltaire napísal(a):
"Už sa mi sprotivilo stále počúvať, že 12 ľudí založilo kresťanstvo. Chcem dokázať, že jeden človek stačí na to, aby ho zničil
Možno je to dôkaz že tá Tvoja teória o viere v boha podobného evolúcii na základe prijatia neoverených predpokladov naozaj vedie k poskytnutiu takej platformy.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi január 28, 2011 9:43 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Lenže pre niekoho je takým bohom napr. evolúcia…

Myslím, že tu predvádzaš len myšlienkové kotrmelce. Pletieš si významy slova viera. Nie je bohom z jednoduchého dôvodu, pretože nechápeš význam slova veriť.
Adam Roman napísal(a):
Viera je pozitívny postoj adresáta tvrdenia k autorovi, pri ktorom adresát považuje informáciu autora za pravdivú, opierajúc sa o akékoľvek dôvody.

Prečítaj si ešte: Čo je viera?

Nepleť si akúkoľvek vieru s náboženskou vierou.
Adam Roman napísal(a):
Nielenže ich potom nerozumejú druhí, ale ani oni sami často nevedia o čom hovoria.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
scirocco
Zaslal: Pi január 28, 2011 12:39 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
Lemmy napísal(a):
Myslím, že tu predvádzaš len myšlienkové kotrmelce.

AK už viackrát ukázal, že nevie (alebo nechce?) rozmýšľať. Okrem litánií čo vypisuje, nemajú jeho príspevky čo ponúknuť. Zbytočne s nim strácať čas...
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne január 30, 2011 1:43 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Nie je bohom z jednoduchého dôvodu, pretože nechápeš význam slova veriť.

Čo nie je bohom? Tejto vete chýba podmet a tak jej je ťažké rozumieť.

Lemmy napísal(a):
Adam Roman napísal(a):
Viera je pozitívny postoj adresáta tvrdenia k autorovi, pri ktorom adresát považuje informáciu autora za pravdivú, opierajúc sa o akékoľvek dôvody.

Prečítaj si ešte: Čo je viera?

Nepleť si akúkoľvek vieru s náboženskou vierou.
Adam Roman napísal(a):
Nielenže ich potom nerozumejú druhí, ale ani oni sami často nevedia o čom hovoria.


Ak som Ťa správne pochopil, tak nabádaš na rozlišovanie len "viery" pre ktorú ponúkaš definíciu Adama Romana a "náboženskej viery" pre ktorú neponúkaš vôbec žiadnu definíciu. Ak sa rozprávame o nejakých pojmoch musíme najprv sa dohodnúť na ich obsahovej definícii, tak Ťa teda poprosím aby si vyjasnil čo máš na mysli keď používaš výraz "náboženská viera". Vopred ďakujem.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Pi február 04, 2011 11:10 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 6
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.