Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Prečo vnímam vieru v darwinizmus a evolúciu ako náboženstvo

AntropologickaKonstanta
Zaslal: So december 04, 2010 8:31 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Inak osobne nemám pocit, že sa cítiš ako DEGENEROVANÝ, z tvojich iracionálnych tvrdení je najhoršia úbohá urážka v zmysle náboženskej ateistickej viery. V čom vidíš ateizmus (nebohosť, nenáboženskosť) náboženským? Máš pocit že niečo nábožensky veríme, modlíme sa k niečomu, naši predstavitelia nám kážu v nesúlade s racionálnym a empirickým...? Ak sa mám vyjadriť ľudovo, je to p...vina na n-tú s tebou na čele. Už som Ti to vysvetľoval, tak sa tu neser.

1. Kritérium č.1 -účel vynájdenia boha a evolúcie je totožný
Feynman napísal(a):
Boh bol vynájdený na vysvetlenia tajomstva. Boha vždy vynájdu na vysvetlenie tých vecí, ktoré ľudia nechápu.

Presne za takýmto účelom, na vysvetlenie tajomstva odkiaľ sa zobral človek, čo ľudia nechápali a nechápu, bola vynájdená evolúcia. Teda evolúcia plní úlohu boha, na to aby bola preklasifikovaná na úroveň vedeckej teórie by pre jej pôsobenie museli existovať spoľahlivé dôkazy, a také nie sú.
Adam Roman napísal(a):
Veda sa riadi dokázanou pravdou, viera fikciami.
To že sa jedná o fikcie a nie dokázanú pravdu sa dá demonštrovať frekvenciou zmien ktorým táto evolučná teória –boh ateistov-darwinistov, ktorého vyznávajú, podlieha a taktiež nutnosti jej otvorenosti pre jej ďalšie dodatočné upravovanie podľa najnovších vedeckých výskumov s ktorými nie sú jej aktuálne verzie v súlade. Dokázané pravdy sa nemenia, ibaže by sa ukázali ako falošné a postavené na chybnom dôkaze a teda by vlastne išlo nie o pravdy ale o nepravdy-fikcie.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa So december 04, 2010 11:24 pm, celkom upravené 2 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So december 04, 2010 8:59 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
2. Kritérium č.2 Darwinisti nepotrebujú pre svoju vieru dôkazy
Julius Voskár napísal(a):
Som toho názoru,že veriaci pre svoju vieru nepotrebuje dôkazy, ba myslím si, že prípadné rozumovanie veriaceho okolo jednotlivých "právd" ktorým verí, môže jeho vierou otriasť.
Prívrženci tejto teórie ľahko a nekriticky preberajú pseudovedecké názory ako napr. o rozvoji mozgu a schopnosti lietania vďaka rozvoju krčnej sústavy a časové údaje rôznych nálezov v zásade nikdy nepreverujú a ani sa nezaujímajú ako sa k ním došlo, uspokoja sa s vierou že keby sa o ne naozaj zaujímali, automaticky by sa potvrdila ich viera v také časové údaje ktoré sú determinované dogmou o dlhodobom pôsobení evolúcie.
Adam Roman napísal(a):
Predmetom viery je teda pravdivosť nejakého výroku. Najlepší dôvod pre vieru v akýkoľvek výrok je spoľahlivý dôkaz jeho pravdivosti.
Také spoľahlivé dôkazy sa v prípade rôznych astronomických cifier v milónových rádoch v zásade pri Darwinizme neposkytujú.
Teórie ktoré majú podporiť evolučné stanovisko sú v zásade nedokonalé, treba ich neustále vylepšovať a možno ich dokonca aj poprieť, a tak ich vonkoncom nemožno považovať za spoľahlivé dôkazy:
svaty_certisko napísal(a):
Možno aj sám tvorca teórie teraz špekuluje nad tým ako ju vylepšiť, zdokonaliť, poprieť.

Adam Roman napísal(a):
Ako profesionálny vedec sa celý život zaoberám pravdou. Viem veľmi dobre, aké je ťažké pravdu nájsť, overiť si ju, či dokonca dokázať. Preto k nej pristupujem s plnou vážnosťou a predtým než niečo vyslovím, dobre si uvážim, či to, čo sa chystám povedať, viem aj niečim podoprieť. Avšak v bežnom živote (ale občas aj medzi kolegami vedcami) sa stretávam s ľuďmi, ktorí „len tak“ vyhlasujú za pravdivé rôzne pochybné tvrdenia a vôbec sa nenamáhajú, aby ich pravdivosť akokoľvek potvrdili.
Presne to je prípad mnohých tvrdení o evolúcii.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So december 04, 2010 9:54 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
3. Kritérium č.3: Viera v extrémne nepravdepodobné náhodné udalosti ktoré sú pre nábožensky veriacich darwinistov skutočné
svaty_certisko napísal(a):
Ďalšou nespornou výhodou je aj náboženská viera. Aj keď sa verí v niečo extrémne nepravdepodobné pre nábožensky veriaceho je to skutočné.

Vznik vesmíru z ničoho ako aj vznik živej prírody z neživej sú extrémne nepravdepodobné a odporujú mnohým vedeckým teóriám ako napr. zákon zachovania hmoty a energie ako aj ľudskej empírii že vznik kódov nemá svoj pôvod v chaose a ktorou sa nedá vysvetliť akým záhadným spôsobom by mohlo dôjsť k vytvoreniu špecificky kódovaného usporiadania proteínov a DNA. Napriek tomu že dosiaľ nebolo predložené žiadne presvedčivé alebo aspoň možné vysvetlenie tohoto javu, darwinisti to považujú za samozrejmý výsledok pôsobenia evolúcie. Na vývoj zložitých biologických orgánov by muselo prebehnúť nepreberné množstvo čiastkových vzájomne časovo koordinovaných krokov v čo veriť je absolútne iracionálne a napriek tomu darwinisti tomu veria s jednoduchým vysvetlením „to sa deje počas tisícročí“, t.j argumentujú že aj tie najmenej pravdepodobné veci sa uskutočnia, ak vyčkáme dostatočne dlhú dobu. Teória chemickej evolúcie o vzniku života naráža na nespočetné množstvo nepravdepodobných predpokladov ako napr. (podľa prof. E.H.Andrewsa: Od ničoho k prírode):
3.1 Prvotná atmosféra musela obsahovať istý druh malých molekúl, ale žiadne iné.
3.2 Prítomnosť blesku bola nevyhnutná, aby došlo k zlúčeniu molekúl, na druhej strane však nesmela spôsobiť ich spätný rozklad.
3.3 Nové, väčšie molekuly, museli byť splavené dažďom. Aby k tomu mohlo dôjsť, molekuly museli byť pod mrakmi, ale molekuly čpavku, vo vode veľmi ľahko rozpustné, akosi záhadne splavené neboli.
3.4 Väčšie molekuly, hoci sú vo vode málo rozpustné, zostali na ňu viazané a to aj napriek tomu, že voda bola filtrovaná cez pôdu a rinula sa po skalách.
3.5 Tieto molekuly, aj keď sú ľahšie ako voda, zotrvávali v nej ponorené. Ak by totiž vyplávali na povrch, rozložilo by ich UV svetlo.
Atď, autor uvádza celkom 11 fáz, z ktorých každá by musela mať presne určené vlastnosti a ktorých vzájomné pospájanie je vysoko nepravdepodobné.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So december 04, 2010 10:03 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
4.Kritérium č.4: Pri náboženskej viere absentuje možnosť overiteľnosti:
svaty_certisko napísal(a):
Robíš tu guláš s viery všeobecnej a viery náboženskej. Nepleť si pojmy. Veriť, v mojom zmysle, znamená spojenie s možnou overiteľnosťou alebo perspektívou do budúcnosti. Neznamená to nekritické prijímanie dogiem (trebárs pápežových), ako je to pri náboženskej viere.
A presne ten prípad nastáva pri rôznych dogmách evolúcie:
časopis Solas napísal(a):
Vedu môžeme definovať rôznym spôsobom. Jeden z nich je napríklad ten, že pod vedou rozumieme hľadanie pravdy. Pod vedou bežne rozumieme činnosť spojenú s pozorovaním obklopujúceho nás materiálneho sveta a zovšeobecnením týchto pozorovaní vo forme tvrdení. Pod vedeckými teóriami rozumieme súbor tvrdení, ktoré sa dajú opakovanými pokusmi a pozorovaniami patričným spôsobom potvrdiť. Teda, že experimenty a pozorovania, na základe ktorých tieto tvrdenia boli vyslovené, sa dajú zopakovať.
V tomto našom materiálnom svete však existujú udalosti, ktoré sa odohrali raz a viackrát sa už nezopakovali. Takou udalosťou je aj vznik vesmíru a vznik života. Tieto udalosti nemôžeme podrobiť pozorovaniu a už vôbec nie opakovanému pozorovaniu, lebo deň, kedy sa odohrali, je už dávno za nami, už je minulosťou a to minulosťou neopakovateľnou.
Silná stránka vedeckého prístupu ku skúmaniu neživej prírody spočíva v jeho schopnosti javy vysvetľovať a predpovedať na základe pozorovaných a opakovaných dejov pomocou známych prírodných zákonov.
Pretože jedinečné udalosti nemohol pozorovať žiaden ľudský pozorovateľ, nebol pri tom žiaden človek, vznik vesmíru a života musia byť skúmané inak (pokiaľ treba zostať na pôde vedy). Vzhľadom k tomu, že teórie o vzniku života nie je možné overiť pozorovaním, nemôže veda poskytnúť žiadne empirické informácie o vzniku života. Môže len navrhnúť prijateľný scenár rekonštrukcie udalostí, ktoré viedli k sformovaniu života na Zemi. Hodnota týchto špekulatívnych scenárov je daná tým, či následne poskytujú vysvetlenie pozorovaných faktov, resp. či pozorované fakty zapadajú do daného scenára.
Prirodzené vysvetlenia vzniku rôznych foriem života sú skutočne špekulatívne. Takým bol aj scenár, ktorý navrhol Darwin. Ním navrhovaný scenár patrí do oblasti snahy o takéto prirodzené vysvetlenie pomocou náhody, prírodného výberu, mutácií a dlhých časových období. Darwin a ani jeho súčasníci nepoznali elektrónový mikroskop a nevedeli nič z toho, čo sa koncom 20. storočia vedelo o živej bunke a o tom, čo sa v nej nachádza. Vedci 19. storočia si bunku predstavovali ako niečo úplne jednoduché, niečo ako maličký kúsok želatíny. Dnes ľudstvo vie neporovnateľne viac o bunke, o živote, o mechanizmoch zabezpečujúcich fungovanie bunky, o molekulách, na úrovni ktorých sa odohráva a jestvuje život.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ne december 05, 2010 3:34 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Citácia:
A presne ten prípad nastáva pri rôznych dogmách evolúcie:
Je treba vidieť rozdiel čo vyplýva z vedeckých hypotéz a čo sú schopní konať náboženskí fanatici ktorí uverili náboženským dogmám, či poznáš prípad existencie vojny pre rôzne vedecké hypotézy, ale vojny, vraždenie kvôli náboženským rozdielom určite poznáš.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Ne december 05, 2010 7:01 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
A presne ten prípad nastáva pri rôznych dogmách evolúcie:
časopis Solas napísal(a):
Vedu môžeme definovať rôznym spôsobom.

A prečo nás má zaujímať ako si evolúciu vysvetľujú kresťania z občianskeho združenia Solas? (Veď nech prezentujú svoje názory. Aj moslimovia, aj hinduisti, aj mormoni… všetci môžu… Wink Pokojne sem prispej aj tým, ako nechápu, alebo chápu evolúciu moslimovia, či budhisti.)

Inak, opäť si chybne napísal. Mohol si napísať lepšie: A presne ten prípad nastáva pri rôznych kresťanských dogmách o evolúcii:

Aj keď by som nehovoril o dogmách, ale skôr o omyloch. A teda, ak by si napísal A presne ten prípad nastáva pri rôznych omyloch o evolúcii:, pričom by si na to nadviazal tým, čo prezentujú kresťania vo svojom časopise Solas, tak by som chápal tvoje tunajšie formy citácii, najmä, ak najprv cituješ svateho_certiska. Ale takto mi to nejako uniká, akú má súvislosť tvoja predstava o rozporoch v teóriách o evolúcii s tým, čo si myslia kresťania o vede v časopise Solas, ak beriem do úvahy kritické slová, ktoré napísal svaty_certisko.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne december 05, 2010 10:32 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Citácia:
A presne ten prípad nastáva pri rôznych dogmách evolúcie:
Je treba vidieť rozdiel čo vyplýva z vedeckých hypotéz a čo sú schopní konať náboženskí fanatici ktorí uverili náboženským dogmám, či poznáš prípad existencie vojny pre rôzne vedecké hypotézy, ale vojny, vraždenie kvôli náboženským rozdielom určite poznáš.

Musím sa ospravedlniť ale vojny poznám iba kvôli mocenským chúťkam niekedy prikrytým morálnym figovým listom rôznych náboženstiev.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne december 05, 2010 10:45 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re: Lemmy
Keď Ti tá predstava tak uniká tak mi prezraď či aspoň rozumieš tomuto:
Citácia:
Pravdivosť predpovedí teórií sa opäť potvrdzuje pozorovaním a experimentami.

resp. tomuto:
Citácia:
Pod vedeckými teóriami rozumieme súbor tvrdení, ktoré sa dajú opakovanými pokusmi a pozorovaniami patričným spôsobom potvrdiť. Teda, že experimenty a pozorovania, na základe ktorých tieto tvrdenia boli vyslovené, sa dajú zopakovať.
Ak áno tak môžeme prikročiť k ďalšiemu bodu, ak nie tak ponúkni vlastnú definíciu vedeckej teórie.
V prvom prípade mi potom prosím prezraď akým experimentom sa dá zopakovať (podľa Sv.Čertiska "overiť" či potvrdiť) napr. tvrdenie evolučnej teórie o tom že dlhodobé pôsobenie času má za následok zlúčenie molekúl a vytvorenie špecificky kódovaného usporiadania proteínov a DNA.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Po december 06, 2010 12:30 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AntropologickaKonstanta ty si tak neuveriteľne tupý. To je jediné čo sa ti dá povedať.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po december 06, 2010 10:44 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Citácia:
Musím sa ospravedlniť ale vojny poznám iba kvôli mocenským chúťkam
Ja som písal, VOJNY a VRAŽDENIE. Ktoré vojny boli len prikryté alebo nie, to si musíš čestne ozrejmiť ty sám. Ja ťa nemienim v tomto smere navigovať.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po december 06, 2010 2:19 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
AntropologickaKonstanta ty si tak neuveriteľne tupý. To je jediné čo sa ti dá povedať.

To je trochu urážka ale dobre, ak sa Ti páči, dajme tomu že som teda tupý. Ale ak si ty neuveriteľne múdry a niekto sa ťa spýta ako si na to došiel že AK je tupý, aké zdôvodnenie okrem samotnej deklarácie budeš vedieť poskytnúť?

Citácia:
„Človek, ktorý sa mýli, nahradzuje prudkosťou to, čoho sa mu nedostáva na pravde a silách.“
Goethe, TORQUATO TASSO


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Po december 06, 2010 9:33 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po december 06, 2010 7:27 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Citácia:
Musím sa ospravedlniť ale vojny poznám iba kvôli mocenským chúťkam
Ja som písal, VOJNY a VRAŽDENIE. Ktoré vojny boli len prikryté alebo nie, to si musíš čestne ozrejmiť ty sám. Ja ťa nemienim v tomto smere navigovať.

Ale to potom znamená že buď neveríte vlastnému argumentu, alebo ho nemáte čím podoprieť.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Ut december 07, 2010 9:59 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AntropologickaKonstanta napísal(a):
aké zdôvodnenie okrem samotnej deklarácie budeš vedieť poskytnúť?

Ak niekto bude o zdôvodnenie mať záujem, rád mu ho na základe tvojich príspevkov poskytnem. To však ale neznamená že ty ho prijmeš. Wink Myslím ale, že to ale je zbytočné, každý si vie urobiť obraz.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut december 07, 2010 12:07 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):
aké zdôvodnenie okrem samotnej deklarácie budeš vedieť poskytnúť?

Ak niekto bude o zdôvodnenie mať záujem, rád mu ho na základe tvojich príspevkov poskytnem. To však ale neznamená že ty ho prijmeš. Wink Myslím ale, že to ale je zbytočné, každý si vie urobiť obraz.

Aj tak by som rád vedel o čo by sa Tvoja argumentácia v takom prípade opierala, napr. som uviedol že:
S1. Ľudskej empírii odporuje myšlienka evolúcie že vznik kódov má mať svoj pôvod v chaose a ktorou sa podľa mňa nedá vysvetliť akým záhadným spôsobom by mohlo dôjsť k vytvoreniu špecificky kódovaného usporiadania proteínov a DNA a že
S2. Dosiaľ nebolo predložené žiadne presvedčivé alebo aspoň možné vysvetlenie tohoto javu.
Ty si mňa označil za tupého za to že zastávam takýto názor, z toho nevyhnutne vyplýva že:
A1. Ti je známy z Tvojej empirickej skúsenosti nejaký prípad kedy došlo z chaotického zhluku rôznych molekúl k ich zhluknutiu do špecificky kódovaného usporiadania proteínov a DNA
A2. Máš k dispozícii detailné vysvetlenie tohoto javu ktoré bolo taktiež potvrdené experimentmi.

Prosím teda aby si nám o tejto Tvojej skúsenosti a o vysvetlení tohoto javu napísal podrobnejšie. Vopred ďakujem.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ut december 07, 2010 4:37 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Nejaké argumenty pre AK z googla
Náboženské vojny
Príčina – spory medzi katolíkmi a protestantmi po reformácii;
Prvá bola šmalkalcká vojna (1546 -1555
– protestantov viedol Filip Hesensský a bratia Ján a Ján Fridrich Saskí, boli načele šmalkalckého protestanského spolku;
Katolikov viedol Karol 5. a Móric Saský; (bitka 1547 pri Nülbergu); - protestanti dosiahli 1555; - boli zrovnoprávnení s katolíkmi; Bola prijatá zásada – čije panstvo, toho náboženstvo (cujus regio eius religio);
Náboženské vojny vo Francúzsku
Spor katolíkov a hugenotov (8 vojen); - 1562 -1598
Hugenoti – vysoká šľachta načele s rodom Bourbonovcov;
Katolici – na čele panovnícky rod Valoa (František 1. Henrich 3. Karol 9.) Ich aktivity voči protestantom podnecovala ich mama Katarína Medičejská náboženskú slobodu augsburským náboženským mierom.

Konflikty začali za Karola 9. ktorý sa spojil s Gisovcami; Higenotov viedol kardinál Coligni; Do 1570 tri vojny skončili Sergermským mierom;
23. august 1572 – Katarína Medičejská dala počas jednej noci vyvraždiť 3000 higenotov v Paríži, v celom Francúzsku 700000; (j.t. bartolomejska noc); Viedlo to k 4 a 5 vojne; 6 a 7 boli bezvýznamné;
Posledná (8 vojna) – vojna 3 Henrichov – Henrich Navarský (hugenot Burburovec), Henrich Guis (katolik) a Henrich 3 kráľ) Henrich 3. bol zavraždený aj Henrich Guis bol zavraždený; Henrich Navarský prestúpil na katolicizmus a vládol ako Henrich 4 (Paríž stojí za jednu omšu to povedal).
1598 vydal nantský tolerančný edikt udelil ním náboženskú slobodu hugenotom;

Vojny v Nizozemsku
Tvorili ho Holansko a Belgicko; - vojny (1565 -1581)
Katolici – na čele španielski Habzburgovci na ich čele Karol 5 neskôr Filip 2. Filip dosadil železného generála vojvodu z Alby, ten porazil protestanskú šľachtu;
1579 – Itrechcká únia na čele Viliam Orandžský bola proti vojvodovi z Alby;
1581 – s únie vzniklo Holansko (sever) juh Belgicko (španielski Habzburgovci)
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.