Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Etika humanizmu – humanistika  ~  Prehrešky voči logike/etike v textoch (bojovných?)humanistov

AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne september 12, 2010 11:25 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Prehrešky voči logike a etike v textoch (bojovných?) humanistov

humanisti.sk napísal(a):
Novinárska etika je alfou a omegou dobrej žurnalistiky. Prejavuje sa to v najvýznamnejších svetových médiách tým, že dodržiavanie presnosti a vyváženosti informácie sa uprednostňuje pred rýchlosťou jej publikovania. Osobitný dôraz tieto novinárske štandardy kladú práve na zodpovednosť médií v otázke podnecovania napätia v spoločnosti

Adam Roman napísal(a):
Predtým však, než sa začnem venovať logike, pohovorím trocha o chybách, ktoré nie sú spôsobené ani len chybnou logikou, ale hrubo nedbanlivým postojom k vyjadrovaniu, či dokonca k jazyku.

Evanjelium Podľa Jána 9 (Nádej pre kazdého) napísal(a):
39 Prišiel som na tento svet," pokračoval Ježiš, aby som otvoril oči tým, ktorí sú duchovne slepí, a aby som ukázal tým, čo sa domnievajú, že vidia, akí sú slepí."

Veľmi dôležitá poznámka na úvod: V tejto téme som sa rozhodol vziať si na mušku výroky vyskytujúce s v textoch autorov hlásiacich sa k ideológii sekulárneho ateizmu resp. humanizmu s ktorými mám problém akceptácie z hľadiska pohľadu formálnej logiky a novinárskej etiky tak ako som ich pochopil a vyznávam na základe napr. nasledujúcich článkov: Zaujatosť pre správne uvažovanie, Výroková logika a Krátky kurz elementárnej logiky uvedených na tomto portáli v duchu proklamovaných hodnôt pozitívneho humanizmu. Túto tému sa budem snažiť pravidelne aktualizovať podľa toho ako budem narážať podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia na nové a nové logické nezmysly, protirečenia alebo porušenia pravidiel novinárskej etiky, podľa možnosti v duchu biblických zásad daných napr. ôsmym prikázaním desatora:
2. Kniha Mojžišova (20. kap.16.verš) napísal(a):
„Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“
ako aj princípov podávaných inými autormi (napr. Øivind Andersen) snažiacimi sa interpretovať Bibliu:
Citácia:
Avšak je jasné, že najviac sa toto prikázanie týka nepravdivých rečí a klamstiev o našom blížnom, ktoré mu kazia povesť, alebo inak mu škodia.
Je ľahké hovoriť zle a ponižujúco o iných. Ako keby vtedy človek rástol vo svojej vlastnej sebaistote, sebadôvere a cítil sa lepší ako iní.
“Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela.” (Pr 18,8) Ohováranie ničí človeka zvnútra.
Zvlášť nepekné a hriešne je to vtedy, keď človek niečo o človekovi vie a rozširuje to. Týka sa to aj toho, keď vieme o človekovi niečo dobré, ale radšej to iným nepovieme.
Ochrana dobrého mena a povesti človeka patrí k ôsmemu prikázaniu.
Radšej berme všetko v dobrom zmysle. Musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili zlé reči a ohovárania. Nesmieme im ľahko veriť, často sú nepravdivé. A už vôbec by sme ich nemali rozširovať.
Bohu veľmi záleží na našom mene a povesti! On sleduje podrobne všetko, čo o sebe navzájom hovoríme. A On nás uisťuje: “Falošný svedok neostane bez trestu, a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni.” (Pr 19,5)
A naopak, na toho, kto je mierny vo svojom súdení iných, ale prísny voči sebe, prichádza veľké požehnanie.
“Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti." (Pr.16:24)
sa budem snažiť aby cieľom takejto kritiky nebolo ponižovanie autorov výroky ktorých považujem za nesprávne, ale aby ich vnímali ako zhovievavé napomenutie že s ich vyjadrovaním môže byť niečo v neporiadku.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Ne september 12, 2010 12:08 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne september 12, 2010 12:04 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Motto:
Nansen napísal(a):
Človek chce vedieť, a ak toto želanie stratí, prestáva byť človekom.

Rozpor č.1 medzi všeobecne deklarovanou podporovou kritického myslenia, podporou kladenia otázok ako aj dožadovania sa dôkazov a skutočnou univerzálnou aplikáciou tejto zásady v praxi:
Deklarácia správnosti a potreby kritického myslenia a želania vedieť:
Dawkins napísal(a):
Nikdy nebudem chcieť demagogicky vtiahnuť deti do ateizmu, takisto do náboženstva. Namiesto toho, deti budú vedené k pýtaniu sa na dôkazy, byť skeptické, kritické, s otvorenou mysľou.
("I would never want to indoctrinate children in atheism, any more than in religion. Instead, children should be taught to ask for evidence, to be sceptical, critical, open-minded.")

Deklarácia potreby dôkazov pre tvrdenia:
Adam Roman napísal(a):
Ako profesionálny vedec sa celý život zaoberám pravdou. Viem veľmi dobre, aké je ťažké pravdu nájsť, overiť si ju, či dokonca dokázať. Preto k nej pristupujem s plnou vážnosťou a predtým než niečo vyslovím, dobre si uvážim, či to, čo sa chystám povedať, viem aj niečim podoprieť. Avšak v bežnom živote (ale občas aj medzi kolegami vedcami) sa stretávam s ľuďmi, ktorí „len tak“ vyhlasujú za pravdivé rôzne pochybné tvrdenia a vôbec sa nenamáhajú, aby ich pravdivosť akokoľvek potvrdili.
...
Neveriaci naproti tomu „chcú“, aby veriaci neverili v nedokázané dogmy, aby verili iba v to, čo sa dá dokázať.

Výnimka z pravidla potreby kritického myslenia a dožadovania sa dôkazov pre prípad neveriach v evolúciu ktorí sa práve takých dôkazov naozaj dožadujú a želajú si vedieť ako to vlastne s tvrdeniami evolucionistov je s "bonusom" počastovania pejoratívnym označením takých odvážlivcov:
Dawkins napísal(a):
Ak stretnete niekoho kto prehlasuje že neverí v evolúciu potom dotyčná osoba je ignorant, hlupák, alebo blázon.
(“If you meet somebody who claims not to believe in evolution that person is ignorant, stupid, or insane.“)

Označenie ľudí aplikujúcich kritické myslenie na postoje humanistov a dožadujúcich sa dôkazov pre ich tvrdenia za idiotov a deklarácia nepotrebnosti dôkazov o "detailoch":
Adam Roman napísal(a):
Fanatik ľpie na konkrétnych detailoch – ako každý idiot.

V protiklade s predchádzajúcimi postojmi o nepotrebnosti dožadovania sa dôkazov v prípade evolúcie prichádza aplikácia zásady potreby akceptovateľných dôkazov na kresťanskú vieru:
svaty_certisko v téme 3,4mil rokov napísal(a):
Podaj racionálne akceptovateľné dôkazy, fakty založené na empírii.

Opäť výnimka potreby dôkazov pre prípad evolúcie a označenie takej požiadavky za hlúpe stanovisko:
svaty_certisko napísal(a):
Fundamentálne stanovisko, že treba hneď všetko chápať v sebe na 100% mi pripadá pripadá, jednoduchým slovom povedané, hlúpe.

A opäť potvrdenie tejto zásady ak sa nejedná o evolúciu ale o kresťanskú vieru:
svaty_certisko napísal(a):
Tradične. DOKÁŽ. Dokáž, že sú od Boha. Dokáž, že Biblia je doslova interpretácia Božích slov. Dokáž, že vlastne Boh je niečo iné ako holá idea Boha, de facto hmotné nič.


Záver: Z kontextu použitia jednotlivých výrokov možno prísť k záveru že kritické myslenie je pre humanistov akceptovateľné len a len vtedy ak objektom kritiky nie sú samotné názory humanistov ("fundamentálne stanovisko..."), ale predovšetkým kresťanská viera ("Neveriaci naproti tomu „chcú“, aby..."); a naopak je úplným tabu ak sa má aplikovať na postoje humanistov ("dotyčná osoba je..."), čo nie je možné vyhodnotiť inak ako aplikáciu dvojitých štandardov, a teda porušenie všeobecných zásad pozitívneho humanizmu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne september 12, 2010 1:02 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Motto:
Adam Roman napísal(a):
Schopnosť povedať stop, ak sa niekto dopustil logickej chyby, pokúša sa manipulovať vás psychologicky alebo inak Vám sype piesok do očí, je vždy užitočná, nech zaujímate akékoľvek postavenie v spoločnosti.

Rozpor č.2 medzi prehlásením že možná správnosť či platnosť výroku alebo tvrdenia nezávisí od autorstva resp. spoločenského postavenia autora ale dá sa vyhodnotiť len a len na základe obsahu samotného výroku a skutočnou aplikáciou tejto zásady v praxi keď sa diskvalifikujú názory autorov v nižšom spoločenskom postavení nevlastniacich nobelovu cenu:
Deklarácia že o pravde rozhodujú len argumenty a nie spoločenské postavenie autora argumentu:
Adam Roman napísal(a):
Aj bezdomovec však môže mať v konkrétnej veci pravdu a naopak, nemusí ju mať človek vysoko postavený a vzdelaný. O pravde totiž rozhodujú len argumenty, nie postavenie človeka, ktorý svoj názor vyjadruje. Medzi vlastnosťami človeka a tvrdeniami, ktoré vyslovuje, nejestvuje a priori žiadna jednoznačná korelácia.

Chybná aplikácia tejto zásady v praxi diskvalifikujúca argumenty autorov nevlastniacich Nobelovu cenu, t.j. de facto v nižšom spoločenskom postavení:
Adam Roman napísal(a):
Nemá cenu strácať čas polemikou s podradnými obhajcami náboženstva. Keď už polemika, tak s intelektuálne najzdatnejším protivníkom. Ak uspejem v tomto prípade, spory s inými budú už zbytočné. Navyše, kritika postojov nositeľa Nobelovej ceny mi môže poskytnúť dostatočnú satisfakciu; ľahké víťazstvo nad priemerným vedcom by ma nijak netešilo.

Záver:Takejto chybnej aplikácii deklarovanej zásady je potrebné povedať STOP, tak ako k tomu sám autor nabáda.

Citácia:
Dicto Simpliciter alias paušálne zovšeobecnenie (sweeping generalization) je logická chyba ktorá sa vyskytuje ak sa argumentujúca strana pokúša uplatniť všeobecné pravidlo na každú skupinu alebo podskupinu neberúc do úvahy jej rozmanitosť. Napríklad, vyjadrenia "Všetci kresťania veria..." alebo "Všetci humanisti veria..." by nepochybne bolo paušálnym zovšeobecnením berúc v úvahu širokú názorovú pluralitu v týchto jednotlivých skupinách.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne september 12, 2010 9:54 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Tvoje tvrdenia tu na téme sú dlhé a zlé.

V budúcnosti sa orientuj na krátko a dobre.

PS:
Odvolávaš sa na akési "zásady pozitívneho humanizmu". Ta to sú aké? Laughing
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po september 13, 2010 8:25 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Tvoje tvrdenia tu na téme sú dlhé a zlé.
V budúcnosti sa orientuj na krátko a dobre.

Tvoje súdy su pre zmenu krátke a bez akéhokoľvek odôvodnenia. Ale nevyčítam Ti to že sa Ti moje postrehy nepáčia, aj keď ma to mrzí keď ľudia nie sú schopní aspoň trošky sebareflexie ako aj to že Ti nižšie uvedené 8.Dawkinsove prikázanie nie je po chuti. To zrejme medzi hodnoty pozitívneho humanizmu nezaraďuješ.
svaty_certisko napísal(a):

PS:
Odvolávaš sa na akési "zásady pozitívneho humanizmu". Ta to sú aké? Laughing

Určite nie všetky ktoré uvádza Dawkins, napr. s týmto by som sa nevedel stotožniť:
Dawkins napísal(a):
"užívaj si vlastný sexuálny život pokiaľ neublížiš inému"; "Enjoy your own sex life (so long as it damages nobody else)"
pretože veľa krát ľudia ktorí si myslia že nikomu neubližujú sa zväčša strašne mýlia a málokedy podávajú aj pohľad z druhej strany na to čo oni sami v sebe prežívajú ako slobodné užívanie si. Neviem či by sa napr. v tomto bode s Dawkinsom zhodli jeho bývalé manželky s ktorými sa podľa niektorých prameňov rozviedol. Pokiaľ by som nepoznal aj postoj druhej strany, že či jej rozvodom a porušením manželského sľubu nebolo ublížené (za predpokladu že sľub neporušila táto druhá strana), bral by som taký názor predbežne dosť zdržanlivo, s rezervou; a takú informáciu by som zaregistroval ako zatiaľ nevyváženú.
S inými hodnotami prezentovanými Dawkinsom by som sa naopak stotožniť vedel:
Dawkins napísal(a):

7. Všetko preveruj, vždy porovnaj svoje myšlienky oproti faktom a buď pripravený zanechať aj tie najpríjemnejšie myšlienky ak sú s nimi v nesúlade.
(7. Test all things; always check your ideas against the facts, and be ready to discard even a cherished belief if it does not conform to them.)
8. Nikdy sa nesnaž cenzurovať opozičné názory alebo sa od nich izolovať. Vždy rešpektuj právo iných s Tebou nesúhlasiť.
(8. Never seek to censor or cut yourself off from dissent; always respect the right of others to disagree with you.)
9. Vytváraj si vlastné nezávislé názory na podklade svojich vlastných úsudkov a skúseností; nenechaj sa slepo viesť iným.
(9. Form independent opinions on the basis of your own reason and experience; do not allow yourself to be led blindly by others.)
10. Na všetko sa pýtaj.
(10. Question everything)

A to boli práve tie ktoré boli vyššie aplikované.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Ut september 14, 2010 10:44 pm, celkom upravené 2 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ut september 14, 2010 6:14 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
pre AK:

Podsunul si svoje slová ako moje.

Neviem, kde si zobral, že D. je zástancom pozit. humanizmu.

Jednoducho špekuluješ, zahmlievaš a vymýšľaš si.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut september 14, 2010 10:48 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
pre AK:

Podsunul si svoje slová ako moje.

Neviem, kde si zobral, že D. je zástancom pozit. humanizmu.

Jednoducho špekuluješ, zahmlievaš a vymýšľaš si.

Ak Dawkins nie je zástancom pozitívneho humanizmu, znamená to že obhajuje negatívny humanizmus alebo že humanizmus neuznáva vôbec? Lebo to sú podľa mňa jediné dve zvyšné alternatívy...
Ktoré konkrétne slová som Ti podľa Teba podsunul, mohol by si ich prosím citovať, ak to tak naozaj preukážeš potom sa Ti ozaj úprimne ospravedlňujem, bez akéhokoľvek preháňania alebo zlej vôle.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: St september 15, 2010 12:08 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Ak Dawkins nie je zástancom pozitívneho humanizmu, znamená to že obhajuje negatívny humanizmus alebo že humanizmus neuznáva vôbec? Lebo to sú podľa mňa jediné dve zvyšné alternatívy...

Opakom pozitívneho humanizmu rozhodne nie je negatívny humanizmus. Je to úsmevné, že to takto chápeš. A aj keby: ak X (Dawkins) nie je B, neznamená, že je automaticky C (uvažujme aj o viacerých variantách napr. D, E, F... a ešte aj o ich odtieňoch, nadradených a podradených skupinách a podobne).AntropologickaKonstanta napísal(a):
Ktoré konkrétne slová som Ti podľa Teba podsunul, mohol by si ich prosím citovať, ak to tak naozaj preukážeš potom sa Ti ozaj úprimne ospravedlňujem, bez akéhokoľvek preháňania alebo zlej vôle.

AntropologickaKonstanta napísal(a):
...že sa Ti moje postrehy nepáčia, aj keď ma to mrzí keď ľudia nie sú schopní aspoň trošky sebareflexie... ...zrejme...nezaraďuješ.

Takmer nič o mne (resp. v tvojom texte "ľudia") (aj o tom čo sa mi páči a o mojom zaraďovaní) nemôžeš vedieť. Môžeš len veriť, namýšľať že to vieš. Tak si ver...
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So september 18, 2010 1:17 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Ak Dawkins nie je zástancom pozitívneho humanizmu, znamená to že obhajuje negatívny humanizmus alebo že humanizmus neuznáva vôbec? Lebo to sú podľa mňa jediné dve zvyšné alternatívy...

Opakom pozitívneho humanizmu rozhodne nie je negatívny humanizmus. Je to úsmevné, že to takto chápeš. A aj keby: ak X (Dawkins) nie je B, neznamená, že je automaticky C (uvažujme aj o viacerých variantách napr. D, E, F... a ešte aj o ich odtieňoch, nadradených a podradených skupinách a podobne).

Keby Dawkinsa nepovažovali za humanistu tak by na tomto portáli nemali uvedený link na neho. Takže minimálne do kategórie humanistov si myslím že je platné ho zaradiť. Podľa Teba však ako humanista nie je zástancom pozitívneho humanizmu, to beriem, aj keď póly môžu byť podľa môjho osobného názoru len dva. Avšak akceptujem Tvoju poznámku, lebo podobne ako nacisti razili pojem pozitívneho kresťanstva:
Citácia:
V dvadsaťpäťbodovom programe NSDAP, ktorý vyhlásil 24. februára 1920, sa síce v 24. bode hovorilo o "náboženskej slobode", ale len v prípade tých vierovyznaní, ktoré "nie sú nebezpečenstvom (pre štát) a neútočia proti morálke a mravnému citu germánskej rasy". Kresťanstvo takýmto vierovyznaním nebolo. Ak sa ním chcelo stať, muselo sa zmeniť na tzv. pozitívne kresťanstvo, t. j. na kresťanstvo preniknuté nacistickou ideológiou, orientované rasovo a nacionalisticky, a nezávislé od akejkoľvek medzinárodnej autority. Pokiaľ základným poslaním náboženstva je všeobecná úprava vzťahov človeka k Bohu i práv a vzťahov ľudí medzi sebou nezávisle od spoločnosti, potom je jasné, že nacizmus nepotreboval náboženstvo bez špecifického prívlastku. Požadoval náboženstvo pozitívne, teda také, v ktorom sa vzťahy človeka k Bohu i vzťahy ľudí medzi sebou budú odvíjať od predstáv a vôle nacistickej strany, resp. jej vodcu.
tiež to neznamená že tí z kresťanského "tábora" čo tieto ich "pozitívne" názory nepríjali boli negatívni kresťania, aj keď z pohľadu nacistov asi aj áno. Ale potom by ma tiež zaujímalo prečo si myslíš že sa Dawkins k hodnotám pozitívneo humanizmu nehlási, ak vylúčime možnosť že by o nich nevedel, tak mi vychádza že na nich musí byť z jeho pohľadu niečo negatívne ak sa od nich podľa Teba dištancuje.


svaty_certisko napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Ktoré konkrétne slová som Ti podľa Teba podsunul, mohol by si ich prosím citovať, ak to tak naozaj preukážeš potom sa Ti ozaj úprimne ospravedlňujem, bez akéhokoľvek preháňania alebo zlej vôle.

AntropologickaKonstanta napísal(a):
...že sa Ti moje postrehy nepáčia, aj keď ma to mrzí keď ľudia nie sú schopní aspoň trošky sebareflexie... ...zrejme...nezaraďuješ.

Takmer nič o mne (resp. v tvojom texte "ľudia") (aj o tom čo sa mi páči a o mojom zaraďovaní) nemôžeš vedieť. Môžeš len veriť, namýšľať že to vieš. Tak si ver...
O všetkom ohľadom Tvojho zaraďovania naozaj nemôžem vedieť, a také vedomosti si ani neuzurpujem, ale niečo predsa, a to na základe výrokov ktoré uvádzaš na tejto stránke. A z tých sa dá čítať že pokiaľ ide o kresťanstvo, staviaš latku Tvojich nárokov vždy v zásade veľmi vysoko, a keď ide o evolúciu, naopak zas veľmi nízko. Konkrétne Tvoje výroky na základe ktorých som prišiel k takémuto záveru sú uvedené na začiatku tejto témy a svoje komentáre ohľadom Teba som zužoval len a len na ne, na nič iné. Aj som Ťa v jednom mojom príspevku pekne poprosil aby si mi vyvrátil moje závery lebo by som sa veľmi rád mýlil ale moju prosbu si odignoroval.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Pi september 24, 2010 11:01 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So september 18, 2010 9:08 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Podľa Teba (akože Svätého Čertiska) však (Dawkins) ako humanista nie je zástancom pozitívneho humanizmu, to beriem, aj keď póly môžu byť podľa môjho osobného názoru len dva.

Inde som ti povedal: Neuč sa prisudzovať humanistom to, čo sa len tebe pletie v hlave. A myslím, že pokojne to môžem rozšíriť takto: Neuč sa prisudzovať diskutujúcim to, čo sa len tebe pletie v hlave.

Čítam, čo píše aj Svätý Čertisko, a nenachádzam tam to, čo plodíš. Rešpektujem, že ide o tvoj osobný názor, a aj tak končí: ako tvoj osobný názor.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: So september 18, 2010 9:33 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Ale dávnejšie už som diskutoval o tomto chybnom úsudku, že môžu byť len dva, ako hovoríš. Nie je to tak! Nemusia byť len dva. Aj o tom môžeme diskutovať.

Povedzme sú moslimovia. Tí druhí sú kto? Máš aké pre nich meno (pomenovanie)? Obávam sa, že teraz ukazuješ svoje čierno-biele videnie sveta, akúsi polaritu. Ona môže byť v hlavách niektorých ľudí, ale v praxi to tak nie je. Nie všetci ľudia sú dvojkoľajní, že vidia len buď biele alebo čierne. Sú ľudia, ktorí majú dúhové uvažovanie (niečo na spôsob fuzzy logiky). Nie každý uvažuje ako ty, dvojkoľajne. Žijú aj ľudia s pestrejším spôsobom myslenia.

Čo ľudia, ktorí sú ľahostajní? Čo ľudia, ktorí sú pasívni? Čo ľudia, ktorí chodia do kostola zo zvyku, kvôli rodine, ale samí sa priznali, že sú ateisti? A tak ďalej…

Myslím, že už od čias staroveku sa zaviedol hrubý omyl, a zdá sa, že v niekoľkých hlavách dodnes straší. Rimania mali pre „iných“ pomenovanie barbari, medzi kresťanmi sa zasa vžilo pomenovanie pre „iných“ pohania. Toto je hrubé, chybné, dvojkoľajné uvažovanie, zdedené ešte zo staroveku, v stredoveku sa udržiavalo, a je najvyšší čas s tým skončiť.

Aj preto sa napríklad dnes niekoľko ľudí snaží upútať pozornosť verejnosti novým pomenovaním. Neviem, či sa ujme, ale zaujímavý je isto: brajt. Schválne to spomínam, aby si sa vymotal konečne z tej myšlienkovej šlamastiky, čo tu predvádzaš. Ver, nie každý myslí tak ako ty, dvojkoľajne.

Minule si spomenul napríklad Komenského. Patrí medzi najväčšie postavy exulantskej literatúry. Prečo nie našej, ale exulantskej? Kto je za to zodpovedný? (Viem, že sa nedá ľahko odpovedať, ale čosi napovie ďalšia veta.) Komenský bol posledný biskup Jednoty bratskej, pedagóg svetového mena (1592 – 1670). Pôsobil ako učiteľ a kňaz vo Fulneku na Morave. V časoch prenasledovania nekatolíkov sa zdržiaval v Lešne v Poľsku. Tam napísal svoje základné pedagogické diela. Potom bol pozvaný do Londýna, kde mal zreformovať školstvo (1640). Vo Švedsku ho zasa poverili písať učebnice pre tamojšie školy. Neskôr šiel založiť školu do Sárospataku v Uhorsku (1650).

Antropologicka Konstanta, skús aspoň niekedy si vyskúšať, aké je to vynikajúce myslieť pestrejšie než len dvojkoľajne. Nádhera! Wink

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So september 18, 2010 10:12 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Ale dávnejšie už som diskutoval o tomto chybnom úsudku, že môžu byť len dva, ako hovoríš. Nie je to tak! Nemusia byť len dva. Aj o tom môžeme diskutovať.

Povedzme sú moslimovia. Tí druhí sú kto? Máš aké pre nich meno (pomenovanie)? Obávam sa, že teraz ukazuješ svoje čierno-biele videnie sveta, akúsi polaritu.
Túto polaritu alias dvojkolajnosť zaviedli sami humanisti razením rovnakého prídavného mena ako nacisti, teda "pozitívny", pričom prví ho napájajú na "humanizmus" a druhí ho napájali na kresťanstvo ktoré potrebovali modifikovať pre svoje vlastné koristnícke potreby. Ja s Tebou čo sa rozmanitosti týka plne súhlasím, moja spomienka sa však týkala výhradne pojmu pozitívny (humanizmus), to že uznávam že v rámci humanizmu existuje veľká pluralita názorov som už aj uviedol pri inej príležotosti, a to v definícii logickej chyby Dicto Simpliciter alias paušálne zovšeobecnenie. Akonáhle sa však začne k niečomu primotávať slovo pozitívny, potom už dochádza k polarizácii, preto Tvoj príklad o Moslimoch nie je vhodný na porovnanie s mojim komentárom, ak len by si nezačal tiež vytvárať skupinu "pozitívny" moslimovia. Dôkaz že prídavné meno "pozitívny" súvisí s polaritou sa dá nájsť v každom slovníku:
Citácia:
pozitívny príd.
1. kladný (význ. 1, 2, 3), op. záporný, negatívny: pozitívny postoj, pozitívny lekársky nález, pozitívny výsledok, vplyv; pozitívny hrdina; mat. pozitívne číslo; fyz. pozitívny náboj
2. dokázaný, istý, skutočný: pozitívny fakt, pozitívne zistenie;
inak by sa tam neuvádzalo že opakom je slovo "negatívny, záporný" ale bolo by tam napísané že sa jedná o jednu z mnohých alternatív nejakej množiny (napr. polokladný, polozáporný a pod.). Jediná zostávajúca komplementárna alternatíva k polarite je podľa môjho osobného názoru neutralita.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa So september 18, 2010 10:35 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So september 18, 2010 10:31 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Túto polaritu alias dvojkolajnosť zaviedli sami humanisti razením rovnakého prídavného mena ako nacisti, teda "pozitívny"…

Mrzí ma, ale keď chceš písať také hlúposti, nemáme si čo povedať.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
svaty_certisko
Zaslal: Ne september 19, 2010 8:14 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Pre AK:
Opakom skutočný je negatívny?

Ťažko sa chodí, keď kýptiky rozumu Ti nahrádzajú barle náboženstva.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po september 20, 2010 12:46 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Pre AK:
Opakom skutočný je negatívny?

Ťažko sa chodí, keď kýptiky rozumu Ti nahrádzajú barle náboženstva.

Nie, negatívny je opakom pozitívny. V Tvojom prípade si toto prídavné meno našil na humanizmus takže si vytvoril výraz "pozitívny humanizmus". Ak si to teda bral vo význame "skutočný" (humanizmus), tak z toho zdá sa vyplýva že ak si napísal:
Svaty Certisko napísal(a):
Neviem, kde si zobral, že D. je zástancom pozit. humanizmu.
že Dawkinsa nepovažuješ asi za zástancu skutočného humanizmu, ale možno len nejakej jeho karikatúry.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.