Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Veda a jej význam v spoločnosti  ~  Krk u človeka

svaty_certisko
Zaslal: Po august 16, 2010 6:11 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Podľa najnovších zistení je za rozvojom mozgu druhu homo zodpovedný rozvoj krčnej sústavy u človeka. Je zodpovedná za zlepšenie chodu nervovej sústavy a lepšej regulácie nervových spojení medzi hornými končatinami a mozgom. Tento objav New York University a Cornell University považujú vedci za prelomový vo vývoji ľudskej inteligencie.


Taktiež toto zistenie objasňuje vplyv spojenia krčnej časti tela na rozvoj niektorých špecifických schopností u zvierat ako je let u vtákov, plávanie u delfínov a podobne.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi august 20, 2010 6:13 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Podľa najnovších zistení...

Na prvý pohľad to vyzerá veľmi vedecky, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak sa podľa mňa nejedná o zistenie ale o hypotézu. A keď niekto predloží nejakú hypotézu alias tvrdenie, mal by uviesť aj nejaké dôkazy ktoré ho oprávňujú k takému tvrdeniu a tie tu práve chýbajú. Navyše celý problém rozvoja mozgu sa len posúva z mozgu na krčnú sústavu čím sa snaží vytvoriť ilúziu že problém je vyriešený, čo v tejto podobe ako je to prezentované vykazuje známky zaslepovania vedou.
Citácia:
„Diskutujúca strana sa dopúšťa logickej chyby „zaslepovania vedou“ ak používa vedecký žargón na zavádzanie obecenstva aby uverilo predkladaným tvrdeniam ako domnele vedecky podloženým hoci v skutočnosti sú založené skôr na osobnej predpojatosti ako na preukázaných vedeckých podkladoch. Táto chyba je aplikovateľná tiež na prípady keď diskutéri prehlasujú že objektívne vedecké dôkazy podporujú ich tvrdenie hoci v skutočnosti to tak nie je.“

Za rozvojom mozgu je teda zodpovedný rozvoj krčnej sústavy, ale čo je potom zodpovedné za rozvoj krčnej sústavy? Ako to vlastne malo prebehnúť? Človek sa narodil s nerozvinutým mozgom (možno s dutou hlavou?) a počas jeho života (v priebehu koľkých rokov?) sa začala rozvíjať krčná sústava (vďaka čomu?) a vďaka jej rozvoju následne aj mozog, takže nakoniec umieral ako inteligent. Alebo sa to dialo "počas tisíročí"? Aký bol potom mechanizmus prepisu DNA keď sa niečo rozvinulo počas života jedného človeka, tento čiastočný rozvoj sa prostredníctvom modifikovaných génov (ak mal dotyčný jedinec deti) preniesol na nového jedinca a v tom sa vo vývoji pokračovalo?


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Ne október 24, 2010 10:22 pm, celkom upravené 4 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Pi august 20, 2010 6:41 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Na prvý pohľad to vyzerá veľmi vedecky, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak sa podľa mňa nejedná o zistenie ale o hypotézu.


Je to teória. Teória, ktorá má však vysokú pravdepodobnostnú hodnotu. Vydedukovaná bola na základe mnohých antropo-archeologických faktov v spolupráci s antropobiologickými vednými obormi. Je určitým spôsobom na tebe, či ju prímeš, prípadne zavrhneš. Jednoducho tvorcami tejto teórie sa zdá, že pravdepodobnosť správnosti je v takej miere dostatočná, že je optimálne posunúť ju očiam verejnosti.

Rozhodne to však nie len je hypotéza a to neoverená. Hypotéza predstavuje určitý vstup do výskumu, teória výstup. Tu sa jedná jednoznačne o teóriu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi august 20, 2010 7:57 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Inak zdá sa že niekedy vedecké zistenia dosť závisia od toho kto je zadávateľom a sponzorom výskumu. Medzinárodný vedecký tím zostavený nacistami ku ktorému pozvali aj červený kríž vyšetrujúci masové hroby v Katyni (na teritóriu obsadenom Nemcami po spustení plánu Barbarossa 22. júna 1941) prišiel k záveru že mŕtvoly v masovom hrobe prišli o svoje životy na jar v r.1940 (t.j. v čase keď bolo po septembri 1939 toto územie obsadené sovietmi) a Berlín o tomto výsledku vyšetrovania neváhal informovať verejnosť v rozhlase 3. apríla 1943 (3 апреля 1943 года Берлин сообщил, что в Катыни немецкими войсками обнаружены захоронения тысяч поляков. Гитлеровцы объявили найденных бывшими узниками лагерей НКВД, которых советские спецслужбы расстреляли весной 1940 года.).

Neskôr boli výsledky tohoto výskumu publikované v správe "Amtliches Material zum Massenmord von Katyn". Ako uvádza v súčasnom dokumentárnom filme pozostalý jednej z obetí, týmto správam mali na pozadí iných zločinov nacistov problém veriť aj niektorí samotní Poliaci.
Neskôr po oslobodení daného územia červenou armádou však bola ustanovená iná komisia, tentoraz sovietska ("Востоновлением чрезвычайной лекарской комисии по установлению и расследованию злодеяниий захватчиков и заотчиков была создана специальная комисия для установления обстаятелств расстрела немцами войенных пленных польских офицеров в катыньском лесу.").

Táto komisia pod vedením akademika Burdenko prišla k celkom inému záveru: "Zo stavu tiel, mozgov a odevov možno usúdiť, že popravy vojnových zajatcov zastrelením sa nekonali skôr ako na jeseň roku 1941", teda v čase keď dané územie okupovala nemecká armáda. ("Из состояния трупов, мозга и одежды можно рассудить, что растреляние военнопленных производились не раньше осенью 1941 г.") Jednako pravda môže byť len jedna a tá sa dá najlepšie spoznať štúdiom dôkazových materiálov ako je v tomto prípade napr. žiadosť Beriju neskôr podpísaná Stalinom "za", v ktorej uvádza:
Rosarchiv/Росархив napísal(a):
NKVD ZSSR považuje za nevyhnutné navrhnúť prerokovať vec bývalých poľských dôstojníkov atď. nachádzajúcich sa v zajateckých táboroch v osobitnom konaní s uplatnením najvyššej miery trestu zastrelením. Prerokovanie veci previesť bez výzvy arestovaným a bez oznámenia obžaloby, rozhodnutia o ukončení vyšetrovania a vynesenia rozsudku

O tom že pravda má vysokú hodnotu sa okrem iných presvedčil chorvátsky člen pôvodnej nemcami ustanovenej komisie Professor Ljudevit Jurak z univerzity v Záhrebe ktorý v r.1945 predčasne ukončil svoju lekársku, vedeckú aj životnú kariéru po tom čo preukázal nedostatočnú názorovú flexibilitu o výsledkoch svojich zistení z r.1943 a o spôsobe ako sa majú dôkazové materiály vyhodnocovať.

Pre zaujímavosť by som sa Ťa teda chcel spýtať či by si nezlučiteľné tvrdenia o čase popravy obetí odkrytých masových hrobov v Katyni týchto dvoch vedeckých komisií, nemeckej a sovietskej, klasifikoval ako zistenie, hypotézu, alebo teóriu a na základe čoho by si danú kategorizáciu previedol.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa So september 04, 2010 7:52 pm, celkom upravené 4 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi august 20, 2010 8:20 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):

Je to teória. Teória, ktorá má však vysokú pravdepodobnostnú hodnotu. Vydedukovaná bola na základe mnohých antropo-archeologických faktov v spolupráci s antropobiologickými vednými obormi.
Keď je tých faktov tak mnoho ktorých päť možno považovať za najhlavnejšie? Ako tvorcovia merali pravdepodobnostnú hodnotu svojej teórie a k akému číslu sa dopracovali?
svaty_certisko napísal(a):
Je určitým spôsobom na tebe, či ju prímeš, prípadne zavrhneš. Jednoducho tvorcami tejto teórie sa zdá, že pravdepodobnosť správnosti je v takej miere dostatočná, že je optimálne posunúť ju očiam verejnosti.

Keď je to určitým spôsobom na mne či ju prijmem alebo nie, chcel by som sa spýtať keby som ju chcel prijať že či ju mám šancu prijať aj inak ako vierou. Vopred ďakujem za odpoveď.
svaty_certisko napísal(a):

Rozhodne to však nie len je hypotéza a to neoverená. Hypotéza predstavuje určitý vstup do výskumu, teória výstup. Tu sa jedná jednoznačne o teóriu.

Chcel by som sa spýtať keď to rozhodne nie je neoverená hypotéza že kto a ako tú teóriu overoval, ako sa daný vedec volal, aké vyhodnocovacie kritériá si zvolil a kde možno nahliadnúť do výsledkov jeho anylýzy.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Pi august 20, 2010 9:49 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Ako tvorcovia merali pravdepodobnostnú hodnotu svojej teórie a k akému číslu sa dopracovali?
...
Keď je to určitým spôsobom na mne či ju prijmem alebo nie, chcel by som sa spýtať keby som ju chcel prijať že či ju mám šancu prijať aj inak ako vierou. Vopred ďakujem za odpoveď.
...
Chcel by som sa spýtať keď to rozhodne nie je neoverená hypotéza že kto a ako tú teóriu overoval, ako sa daný vedec volal, aké vyhodnocovacie kritériá si zvolil a kde možno nahliadnúť do výsledkov jeho anylýzy.


Udivuje ma ako výrazne skepticky nazeráš na vedecké skúmanie. Niektoré autority vo filozofickom svete sa vyjadrili, že všetko je relatívne. Nič nie je absolútne. Descartes našiel síce jedno absolútne (Myslím teda som), ale v zásade by sa dalo spochybniť všetko. Navrhujem Ti aby si začal od náboženskej viery. Vo veciach humanistických a vedeckých Ti to ide vcelku dobre. Divím sa že taký skeptik ako ty môže byť nábožensky veriacim. Pravdepodobne sa nevieš povzniesť nad manipuláciu z detstva.

Ak sa jedná o pozitívne alebo negatívne prijatie spomínanej teórie. Nikto ti netvrdí, že máš veriť/neveriť. Hovorme skôr o rovine prijať/neprijať, alebo akceptovať/neakceptovať. Fundamentálne stanovisko, že treba hneď všetko chápať v sebe na 100% mi pripadá pripadá, jednoduchým slovom povedané, hlúpe. Možno aj sám tvorca teórie teraz špekuluje nad tým ako ju vylepšiť, zdokonaliť, poprieť.

Čo sa týka tých konkrtétnych informácii, ktoré chceš, tak jednoducho neviem. Zagoogli si a možno nájdeš odpovede.

Čo sa týka prvého príspevku (o hroboch) máš pravdu. Nielen veda je ovplyvnena vládnucou demagógiou. Predpoklad však je, že žijeme v relatívne slobodnom systéme a takéto veci sa stávajú v minimálnom množstve.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne august 22, 2010 2:29 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):

Udivuje ma ako výrazne skepticky nazeráš na vedecké skúmanie.

Ja nenazerám skepticky na vedecké skúmanie ktoré je schopné svoje výsledky aj náležite odprezentovať a poukázať v čom je dôkaz tvrdenia ktoré prináša, ale skepticky nazerám na to čo nosí plášť vedeckého skúmania a pritom sa jedná o čistú náboženskú vieru, lebo jediný dôkaz ktorý sa ponúka je samotné tvrdenie bez toho aby bolo čímkoľvek podopreté a okrem toho ešte možno odkaz na neadresnú autoritu (nejakí) "vedci". Nechápem prečo ťa udivuje uplatňovať hodnoty pozitívneho humanizmu ako ich prezentoval napr. aj sám Dawkins:
Dawkins napísal(a):

"Nikdy nebudem chcieť demagogicky vtiahnuť deti do ateizmu, takisto do náboženstva. Namiesto toho, deti budú vedené k pýtaniu sa na dôkazy, byť skeptické, kritické, s otvorenou mysľou."

svaty_certisko napísal(a):

Niektoré autority vo filozofickom svete sa vyjadrili, že všetko je relatívne. Nič nie je absolútne. Descartes našiel síce jedno absolútne (Myslím teda som), ale v zásade by sa dalo spochybniť všetko.

Áno, ale potom prečo spochybňuješ iba kresťanskú vieru a úplne nekriticky prijímaš bez overovania iné informácie len vďaka tomu že ich niekto označí ako pochádzajúce od nejakých "vedcov" t.j. v takejto podobe de facto analogicky slepo akoby od nejakého náboženského vodcu ktorému treba všetko na slovo veriť?
svaty_certisko napísal(a):
Navrhujem Ti aby si začal od náboženskej viery. Vo veciach humanistických a vedeckých Ti to ide vcelku dobre. Divím sa že taký skeptik ako ty môže byť nábožensky veriacim.
Tento návrh som už realizoval nejaký ten rok dozadu a dospel som k takémuto záveru totožnému s jedným švédskym protestantským biskupom: "Náboženstvo je neúspešný pokus človeka dosiahnuť boha zatiaľčo Kristus je úspešný pokus Boha dosiahnuť človeka."
svaty_certisko napísal(a):
Pravdepodobne sa nevieš povzniesť nad manipuláciu z detstva.
V detstve ma učili že odkedy Gagarin vyletel do kozmu a žiadneho boha tam nevidel je vedecky dokázané že Boha niet. Či to bola manipulácia, to neviem s istotou posúdiť ale skôr si myslím že máš pravdu.
svaty_certisko napísal(a):

Ak sa jedná o pozitívne alebo negatívne prijatie spomínanej teórie. Nikto ti netvrdí, že máš veriť/neveriť. Hovorme skôr o rovine prijať/neprijať, alebo akceptovať/neakceptovať. Fundamentálne stanovisko, že treba hneď všetko chápať v sebe na 100% mi pripadá pripadá, jednoduchým slovom povedané, hlúpe.
Prečo si potom napísal:
svaty_certisko napísal(a):
Tradične. DOKÁŽ. Dokáž, že sú od Boha. Dokáž, že Biblia je doslova interpretácia Božích slov. Dokáž, že vlastne Boh je niečo iné ako holá idea Boha, de facto hmotné nič.
Prečo si podľa zmyslu vlastného stanoviska postupoval "hlúpo"?
svaty_certisko napísal(a):

Možno aj sám tvorca teórie teraz špekuluje nad tým ako ju vylepšiť, zdokonaliť, poprieť.

Čo sa týka tých konkrtétnych informácii, ktoré chceš, tak jednoducho neviem. Zagoogli si a možno nájdeš odpovede.

Čo sa týka prvého príspevku (o hroboch) máš pravdu. Nielen veda je ovplyvnena vládnucou demagógiou. Predpoklad však je, že žijeme v relatívne slobodnom systéme a takéto veci sa stávajú v minimálnom množstve.
Veď to je práve to divné, že raz Ti to vôbec nevadí že konkrétne informácie nevieš a napriek tomu ich úplne vierou prijímaš a inokedy bez dôkazov neprijímaš nič, čím sa dostávaš do vzájomného rozporu so samým sebou. Aspoň keby si nejaké kritériá vedel predložiť podľa ktorých uplatňuješ takéto dvojité štandardy...


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Ne august 22, 2010 7:46 pm, celkom upravené 3 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne august 22, 2010 4:33 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Veď to je práve to divné, že raz Ti to vôbec nevadí že konkrétne informácie nevieš a napriek tomu ich úplne vierou prijímaš a inokedy bez dôkazov neprijímaš nič, čím sa dostávaš do vzájomného rozporu so samým sebou. Aspoň keby si nejaké kritériá vedel predložiť podľa ktorých uplatňuješ takéto dvojité štandardy...


veľa z toho čo si napísal vo mne zbudzuje úsmev

viera? - prisilné
vedel? - prisilné
dôkazy? - až do "kosti" - tam je už relativizmus aj v matematike

doplním pre teba: KOMPETENCIA
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne august 22, 2010 7:29 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):

veľa z toho čo si napísal vo mne zbudzuje úsmev

viera? - prisilné
vedel? - prisilné
dôkazy? - až do "kosti" - tam je už relativizmus aj v matematike

doplním pre teba: KOMPETENCIA


Henry A. Virkler napísal(a):

Humor a zosmiešňovanie. Diskutujúca strana sa dopúšťa tejto chyby v argumentácii keď prechádza z uplatňovania logických argumentov vyjadrujúcich jej postoje k použitiu humoru alebo zosmiešňovania na odvedenie pozornosti obecenstva alebo k zosmiešneniu diskutujúceho partnera alebo jeho argumentu. Táto argumentačná chyba sa často prelína s chybnou argumentáciou typu "ad hominem" a "odvolanie sa na dav". Humor a zosmiešňovanie môžu byť extrémne efektívne prostriedky ak sa argumentuje pred obecenstvom, často odstaviac platný argument na vedľašiu koľaj. Ale ako nás Monsignor Quixote Grahama Greena napomína: "Smiech nie je argument. Môže byť hlúpym zneužitím."

Ani Tvoj úsmev neposkytuje odpoveď na zadané otázky, to je skôr únik a snaha vyhnúť sa odpovediam. O svojej viere v krčnú sústavu ako iniciátora rozvoja inteligencie píšeš že je to teória ktorá "Vydedukovaná bola na základe mnohých antropo-archeologických faktov v spolupráci s antropobiologickými vednými obormi" ale keď sa opýtam: "Keď je tých faktov tak mnoho ktorých päť možno považovať za najhlavnejšie?", nevieš vymenovať ani jeden a všetko zahadzuješ do autu povrchnými vyhýbavými odpoveďami ktoré majú vytvoriť ilúziu že na otázku bolo odpovedané, ale v skutočnosti žiadnu odpoveď neposkytujú... Robíš len jednoslovné narážky typu KOMPETENCIA ale keby si radšej vysvetlil čo tým myslíš a ktorá otázka a ako má byť týmto zázračným magickým slovom zodpovedaná, spravil by si podľa môjho osobného názoru z hľadiska zmyslu diskusie lepšie.
Prečo by malo byť slovo viera prisilné? Veď si neposkytol ani jeden dôkaz a predsa tomu veríš, tak čo iné by to malo byť?

svaty_certisko v téme 3,4mil rokov napísal(a):
REAKCIA NA AK:
Podaj racionálne akceptovateľné dôkazy, fakty založené na empírii. To čo si napísal nemá hodnotu ani tých pixelov, ktoré boli pri zobrazení tvôjho textu nápomocné.
Chcel by som sa ešte spýtať prečo v tomto prípade už fakty založené na empírii ani racionálne akceptovateľné dôkazy nie sú potrebné a prečo takáto správa aj bez nich už hodnotu tých pixelov má.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ut august 24, 2010 10:41 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Prečo by malo byť slovo viera prisilné? Veď si neposkytol ani jeden dôkaz a predsa tomu veríš, tak čo iné by to malo byť?


...keď ta to tak strašne zaujíma tak googluj. Mne to nepripadá tak dôležité, aby som sa nad tým nejako zvlášť pozastavoval, alebo vrhal na kolená a vzrušoval sa nad tým. Ak máš záujem, máme rovnaké možnosti. Dokonca v Googli je aj prekladač ak nevieš anglicky. Tak čo?

Tu je link, odtiaľ som to prevzal:
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100727112833.htm
Viac odomňa nechci...
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: St august 25, 2010 4:13 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):

Prečo by malo byť slovo viera prisilné? Veď si neposkytol ani jeden dôkaz a predsa tomu veríš, tak čo iné by to malo byť?

... Tak čo?
Tu je link, odtiaľ som to prevzal:
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100727112833.htm
...
Viac odomňa nechci...

No vidíš, tak predsa je to o viere, veď aj samotný článok to tak uvádza:
Science Daily napísal(a):
...scientists now believe...(vedci teraz veria)
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne august 29, 2010 5:59 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):

..scientists now believe...(vedci teraz veria)Nábožensky orientovaní jednotlivci vždy mali a majú tendenciu zoskupovať pojmy viera (v širšom slova zmysle) a tá ich náboženská viera.

V spomínanom výroku sa spomína samozrejme práve viera v širšom zmysle, alebo máš pocit, že bádatelia kolenačky, so zavretými očami, vzopínajúc ruky vášnivo šepkajúc slová "algoritmov" sa denne koria modle svojej teórie?

Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne august 29, 2010 8:14 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):

..scientists now believe...(vedci teraz veria)Nábožensky orientovaní jednotlivci vždy mali a majú tendenciu zoskupovať pojmy viera (v širšom slova zmysle) a tá ich náboženská viera.

V spomínanom výroku sa spomína samozrejme práve viera v širšom zmysle, alebo máš pocit, že bádatelia kolenačky, so zavretými očami, vzopínajúc ruky vášnivo šepkajúc slová "algoritmov" sa denne koria modle svojej teórie?

Čo to znamená nábožensky orientovaní? Pre mňa sú nábožensky orientovaní Darwinisti, stačí novinová správa o tom čo je v súlade s ich náboženským presvedčením a potom to úplne slepo prijímajú bez toho aby o tom vôbec rozmýšľali. Kresťanskú vieru nepovažujem za náboženstvo, aspoň nie v takom zmysle ako to chápe väčšina ľudí keď si to predstavujú ako dodržiavanie nejakých ceremónií alebo kultov, naproti tomu kresťanstvo je o vzťahu so živým Bohom ako osobou. Viera je o dôvere, vo všeobecnosti nezávisle od toho čo je objektom viery, podľa slovníka "pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho". Ale že Darwinisti podobne ako voľakedy zástancovia Ptolemaiovského systému sa koria k svojej modle a nedajú na ňu dopustiť, o tom som naozaj presvedčený, veď skús priniesť informáciu že nejaký vedec prišiel s teóriou že "V kontraste k teórii veľkého tresku o miliónoch rokov fyzik Dr. Hartnett argumentuje že kvazary nie sú masívne objekty na pokraji vesmíru, ale embryonické galaxie emitované z vyzretých galaxií v našom vlastnom susedstve" ktorá vylučuje ich vieru v 3,4mil. rokov a budú sa tváriť ako slepí a úplne túto informáciu prehliadať alebo tabuizovať, prípadne inak zosmiešňovať autora len nie sa zamyslieť nad obsahom tvrdenia a možnou pravdivosťou takého tvrdenia, podobne ako voľakedy toho neboli schopní Ptolemaiovci keď kňaz Kopernik prišiel so svojou Heliocentrickou sústavou.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: St september 01, 2010 7:44 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Pre mňa sú nábožensky orientovaní Darwinisti, stačí novinová správa o tom čo je v súlade s ich náboženským presvedčením a potom to úplne slepo prijímajú bez toho aby o tom vôbec rozmýšľali. Kresťanskú vieru nepovažujem za náboženstvo, aspoň nie v takom zmysle ako to chápe väčšina ľudí keď si to predstavujú ako dodržiavanie nejakých ceremónií alebo kultov, naproti tomu kresťanstvo je o vzťahu so živým Bohom ako osobou.


Aha, konečne som Ťa pochopil. Odteraz nebudem v dogmatickej Darvinovej sekte, ale vo vedecky a racionálne orientovanom kresťanskom spoločenstve.

... ty vieš pobaviť... xixixi Very Happy
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So september 04, 2010 2:00 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):

Aha, konečne som Ťa pochopil. Odteraz nebudem v dogmatickej Darvinovej sekte, ale vo vedecky a racionálne orientovanom kresťanskom spoločenstve.
... ty vieš pobaviť... xixixi Very Happy

Graham Greene vo svojom diele Monsignor Quixote napísal(a):
"Smiech nie je argument. Môže byť hlúpym zneužitím."

La Bruyère napísal(a):
„Pravdy, ktoré zvlášť neradi počúvame, potrebujeme najviac.“

Ak to s hodnotami pozitívneho humanizmu myslíš dôsledne vážne a medzi ne zarátavaš aj
Sokratov princíp napísal(a):
"choď za argumentmi kam ťa povedú"
tak som presvedčený že taký záver ("Odteraz nebudem v dogmatickej Darvinovej sekte, ale vo vedecky a racionálne orientovanom kresťanskom spoločenstve") nie je vonkoncom vylúčený. Inak by si totiž musel tvrdiť že napr.
- kňaza Kopernika so svojou heliocentrickou sústavou ("V istých obdobiach boli kláštory baštami vedy, predstavovali centrá jej rozvoja. Najjasnejším príkladom je činnosť Koperníka, ktorý bol kňazom." zdroj: humanista Vitalij L. Ginzburg),
- kresťanského veriaceho Newtona so svojími pohybovými zákonmi ("práve Newton bol veľmi náboženský človek" zdroj: autor recenzie na knihu Delúzia Boha, J.A. Polák, člen chrámu cirkvi satanovej),
- kresťanského veriaceho Plancka so svojou kvantovou mechanikou ("významné[ho] fyzik[a], ktorý sa výslovne hlásil k náboženskej viere" zdroj: humanista Adam Roman) ,
- fyzika Dr. Hartnetta so svojou teóriou o kvazoroch (Zdroj: ["kristocentrické"] záujmové združenie SOLAS vyznávajúce "vieru v Ježiša Krista") atď.
treba zaradiť do nevedecky iracionálne orientovaného nekresťanského spoločenstva, a to sa na pozadí známych faktov už naozaj prieči zdravému rozumu. Question
Jan Novotný napísal(a):
Je-li Bertrand Russell pro Romana autoritou pro svou monografii Principia Mathematica, neměl by zamlčet, že jejím spoluautorem byl Alfred North Whitehead, který byl na rozdíl od Russella věřící. Právě Whitehead ve své knize Science in the Modern World (existuje slovenský překlad -Veda a moderný svet, Pravda - Bratislava 1989 -pozn.AK) hledá souvislosti mezi mimořádným vzestupem evropské vědy od 16. století a křesťanskou racionalitou. Whitehead přitom nepopírá, že věda se vyvíjela zprvu v opozici k náboženství. Vidí jejich vztah asi tak, že židovské a křesťanské náboženství nahlíží Boha jako racionální bytost, která si klade jisté cíle a řídí se pro jejich dosažení určitými principy, na rozdíl od např. řeckých či orientálních bohů, jejichž chování je prostě nevyzpytatelné. Proto se křesťané snažili svého Boha hlouběji pochopit a v rámci teologie vybudovali nástroje (logickou argumentaci) schopné později využití v přírodních vědách. Aforisticky říká, že teologický princip rozumu založeného na víře (vedúci napr. k už spomenutým objavom ako heliocentrická sústava, pohybové zákony, kvantová mechanika -pozn. AK) změnila novověká věda v princip víry (napr. v evolučnú teóriu -pozn. AK) založené na rozumu.

Arrow Pozmámka: Na podporu svojich tvrední som sa v prevažnej miere snažil použiť zdroje ktoré nemožno obviniť z pro-kresťanských postojov.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 3
Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.