Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Zoznam zakázaných kníh

Lemmy
Zaslal: Pi marec 26, 2010 10:34 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
Podobne ako majú katolícki kresťania Index Librorum Prohibitorum (Zoznam zakázaných kníh), tak už aj v Rusku ministerstvo spravodlivosti uvádza zoznam zakázaných publikácií, pričom ich predaj či distribúcia sú trestané pokutou. Zoznam v súčasnosti obsahuje 573 diel vrátane početných islamských textov a magazínov, ktoré distribuujú Jehovovi svedkovia.

Čo už také mimoriadne, či odlišné majú Jehovovi svedkovia od ostatných kresťanov?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 2:32 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Čo už také mimoriadne, či odlišné majú Jehovovi svedkovia od ostatných kresťanov?

Keďže zdôvodnenie daného rozhodnutia Ministerstva Spravodlivosti RF nepoznám, nebudem ho komentovať, každopádne by som sa však chcel pokúsiť odpovedať na položenú otázku.
1. Svedkovia Jehovovi (v ďalšom SJ) majú toho naozaj možno viac spoločného s bojovnými humanistami ako s kresťanmi, a to predovšetkým absolútny a iracionálny odpor voči všetkému kresťanskému. Možné je to dokumentovať postojom ku kresťanskému krížu, odpor ku ktorému je u oboch skupín rovnaký. Podľa teórie SJ ktorá je založená na tvrdení že v Biblii sa slovo kríž v gréckom origináli nenachádza ale len drevo ("Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zamordovali, keď ste Ho povesili na drevo." Sk.5:30; čo som osobne neskúmal a objektívne priznávam že to môže byť pravda), starovekí Rimania nepoužívali pri popravách kríž ale len drevený kôl (tým by som si však už až taký istý nebol). Z hľadiska hlásaných biblických doktrín úplne zanedbateľná skutočnosť preukazujúca do akých absurdít sú schopní ísť ľudia trpiaci na animozitu voči kresťanstvu ktorí potrebujú za každú cenu nájsť na kresťanstve niečo zlé načo sa zamerajú a to potom forsírujú ďalej.
2. SJ nakoľko mi je známe na rozdiel od kresťanov neuznávajú transfúziu krvi. V praxi to vlastne znamená že rodičia by zrejme radšej nechali svoje dieťa v stave ohrozenia zomrieť ako by mali pristúpiť na akceptovanie transfúzie. V tejto súvislosti by ma zaujímalo či by to humanisti klasifikovali ako právo rodiča vychovávať svoje dieťa podľa vlastného presvedčenia a takýchto práv rodičov sa zastávali.
Je ešte veľa iných rozdielov, ak Ťa skutočne zaujímajú možno sa o nich dočítať v nasledujúcich publikáciách:
Raymond Franz: Krize svědomí
O titule
Autor bol členom svedkov Jehovových šesťdesiat rokov svojho života, pracoval v rôznych krajinách a na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry. Posledných deväť rokov pred svojim odchodom pôsobil v ústrednej výkonnej rade svedkov Jehovových.
Kniha odkrýva zákulisie jednej z najväčších siekt – svedkov Jehovových. Podáva množstvo zasvätenýh informácii o jej fungovaní a praktikách priamo zo zdroja diania. Čitateľovi sa ponúka pohľad na schôdzky ústredneho orgánu náboženskej spoločnosti a môže vidieť mocný, miestami až dramatický vplyv jeho rozhodnutia na životy ľudí.
Pravdivá a strhujúca výpoveď človeka, ktorý po mnohých rokoch oddanosti organizacii prežil pochybnosti o správnosti tejto cesty. Ta viedla až k dramatickému odchodu z ich radov. Jeho skúsenosti mu umožnili jedinečný pohľad na aktuálne otázky, ako sú konflikt svedomia a organizacie, hranice medzi vierou a manipuláciou, zápas “slobody svedomia”s hrozbou autoritárskych, byrokratických štruktúr, ochrana práva na slobodný názor, vlastné rozhodnutia a rešpektovanie jedinečnosti ľudskej osobnosti.
Raymond Franz: Hledání křesťanské svobody
O titule:
Svoboda je nepostradatelnou součástí ryzího křesťanství. Hledání křesťanské svobody je pokračováním knihy Krize svědomí. Ukazuje, jak v minulosti proniklo nahlodávání této svobody do raného křesťanství a jak se objevuje v církvi i dnes. Na příkladu svědků Jehovových je ukázáno, jak se loajalita k organizaci může stát důležitější než víra. Mnozí křesťané musí řešit podobné problémy, když se ve své církvi snaží skloubit hlas svého svědomí s loajalitou, odpovědností a svobodou. Hledání křesťanské svobody je kniha, která přivede čtenáře různých vyznání k zamyšlení nad tím, jak hluboce si váží své křesťanské svobody, a jak svobodnými ve svém náboženství opravdu jsou. K niha není určena jen zájemcům o pozadí víry svědků Jehovových, ale upozorňuje i v obecné rovině, jak mechanismus manipulace může působit v jakékoliv skupině.

Ďalšie publikácie ktoré by Ti mohli pomôcť pochopiť v čom je rozdiel medzi SJ a kresťanmi:
Praha 1995 Schnell, W. J.: Třicet let otrokem strážné věže, Ostrava 1991
Svědectví z ústředí Svědků Jehovových: vznik, vývoj organizace.
Byl jsem Svědkem Jehovovým!
Úryvok: “Po čase jsem nalézal v jejich učení určité nejasnosti a rozpory. Vůbec jsem například nechápal, proč si smím číst v Bibli jen ty úseky, které jsou zároveň uvedené ve Strážné věži (časopis Svědků Jehovových). Vytušil jsem už tehdy, že tato skupina manipuluje s myšlením lidí. Po r. 1989 vydali svou "přepracovanou" Bibli a zároveň nám zakázali číst Bibli ekumenickou.”
Stanislav Ferfecki: Byl jsem svědkem Jehovovým (1990)
O titule: Autor byl svědkem Jehovovým přes 12 let. Byl velmi aktivním, horlivým a pilným členem a během této doby se stal starším a dozorcem sboru, byl členem rady starších. Prostudoval dějiny i učení Svědků Jehovových a zná velmi dobře jejich učení i jednání.
Stanislav Ferfecki: Strážná věž – peníze a náboženský podvod (1997)
Veľa rozdielov medzi SJ a kresťanmi je popísaných aj v týchto štúdiách:
Dominik Filipp: V zajatí Strážnej veže, Dejiny predpovedí svedkov Jehovových
SvJeh_dipl.pdf
Niektoré mimoriadne zaujímavosti/zvláštnosti ohľadom histórie SJ:
- V roku 1874 Russel (zakladateľ organizácie SJ) vyhlásil, že od čias apoštolov nikto správne nepochopil a nevysvetlil Bibliu, iba jeho si Boh vyvolil
- Zakladateľ SVEDKOV Charles Taze Russel bol presvedčený, že sa spasí (zachráni) z ľudstva iba 144 000 ľudí – čiže 144 000 Svedkov Jehovových. Ostatní budú zatratení.
· Časom sa ale zistilo, že Svedkov je už teraz viac, ako 144 000. Čo s tými ostatnými?
· Vtedy (c. 1932) sa zrodilo učenie o „Pomazaných“ kresťanoch (rozumej: Svedkoch), ktorí budú spoločne s Ježišom kraľovať v Nebi a ktorých bude 144 000; a o „ostatných ovciach“, „veľkom zástupe“ iných, takpovediac „druhotriednych“ kresťanoch (Svedkoch), ktorí síce v Nebi budú, ale bez podielu na vláde s Ježišom Kristom.
· Nakoniec za Rutherforda (prezidenta spoločnosti SJ po smrti Russela) sa učenie upravilo do podoby, podľa ktorej tieto „iné ovce“ vôbec nebudú v Nebi, ale budú navždy žiť šťastne na rajskej zemi. Ako hovorí titul jednej z nosných kníh Svedkov: „Môžeš žiť navždy v pozemskom raji…“ Odvtedy sa u Svedkov rozlišuje „pozemská nádej“ pre milióny ľudí; a „nebeská nádej“ pre vyvolených 144 000.
- V roku 1919 vedenie spoločnosti vyhlásilo lojalitu k štátu a všetci jeho predstavitelia boli oslobodení a ich činnosť bola opäť zlegalizovaná. Založil sa nový časopis "Zlatý vek", neskôr premenovaný na dnešný "Prebuďte sa!". V roku 1920 bol v publikáciách Veľký Babylon padol a Milióny dnes žijúcich ľudí nezomrú ohlásený nový, v poradí už štvrtý termín konca sveta, tentoraz na rok 1925 ako na dátum zmŕtvychvstania Abraháma a starozákonných kniežat a ich príchodu medzi "Bádateľov Biblie", ktorí sa mali slávne premeniť na nebeské duchovné bytosti. Pre patriarchov bola v San Diegu postavená prepychová vila, nazvaná "Dom kniežat", v ktorej malo byť centrum "Tisícročného kráľovstva". Tento dátum bol označený za definitívne potvrdený Bibliou. Je ale otázne, či samotné ústredie na čele s Rutherfordom týmto predpovediam verilo, pretože práve v tom istom čase vedenie Strážnej veže nakupovalo stále viac a viac pozemkov a parciel a zakladalo nové vydavateľstvá a tlačiarne.... Koniec sveta nakoniec nenastal, do vily v San Diegu sa "prechodne" nasťahoval Rutherford, namiesto toho však prišiel nový kurz vo vedení spoločnosti.
- Dne 26.dubna 1933 obdržel Rutherford kabelogramem zprávu o konfiskaci budov Společnosti SJ v Magdeburgu. Rutherford napsal koncem června téhož roku dopis Adolfu Hitlerovi, ve kterém ho ujistil, že zásady Společnosti a Svědků Jehovových jsou v plném souladu se zákony Německa a programovými body nacistické NSDAP. Především s 24. bodem týkajícím se náboženské svobody. Zdůraznil, že zásady Svědků Jehovových jsou s tímto programovým bodem v souladu, protože se nepříčí obyčejům a mravnímu cítění germanské rasy. Rutherford v dopise schválil německé rasové zákony, nazval je platnými a spravedlivými. Tím vyjádřil souhlas i s koncentračními tábory a genocidou Židů.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa So marec 27, 2010 12:13 pm, celkom upravené 5 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 27, 2010 11:52 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
1. Svedkovia Jehovovi majú toho naozaj viac spoločného s bojovnými humanistami ako s kresťanmi, a to predovšetkým absolútny a iracionálny odpor voči všetkému kresťanskému.

Nakoľko produkuješ klamstvá, mne nestojíš za serióznu odpoveď. A inakšie, vyhol si sa téme, lebo ako si sám povedal, nevieš, čo hovorí presne ministerstvo spravodlivosti, nevieš, čo hovoria humanisti, vieš prakticky málo na to, aby malo význam s tebou strácať čas. Veru, ja sa tvojim nepodloženým výlevom nebudem venovať, a ak, tak len to tej miery, aby som ťa pomkol k veci.

Za prvé: Jehovovi svedkovia sú kresťania. Treba si najprv preštudovať ich vierouku. Možno majú niečo spoločné s bojovníkmi, akých ja nepoznám, ale dávať do súvislosti humanistický postoj k iracionálnym ideológiám k pojmu bojovný humanizmus, tak s tým nesúhlasím, a takých ľudí ja zasa považujem za nedoukov. Či ťa to urazí, mne jedno!

Ak som ja bojovný humanista, tak asi tak, ako každý kresťan, moslim, hinduista, budhista, ktorý prejavuje svoj názor na verejnosti je bojovným kresťanom, bojovným moslimom… tak to slovo bojovný stráca na svojom význame. nepoužívaj také podlé argumenty. A hlavne neklam o Jehovových svedkoch. Vážne ťa budem brať v tejto téme až vtedy, ak ukážeš na konkrétnych vetách, postojoch Jehovových svedkov, čo presne si myslíš, že asi môže vadiť niekomu, že práve ich ideológia sa považuje niekým za hodnú, aby bola zakázaná, ale už nie povedzme ideológie Rímskokatolíckej cirkvi alebo Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Budem sa opakovať, bez uvedenia konkrétnych viet, citovaných z ich ideologických príručiek je tvoj názor jalový, bezcenný. Keby s tebou niekto ďalší diskutoval, tak by som to nechal tak, ale reaguješ jediný na túto tému, a tak sa musím vyjadriť k tomu, čo si napísal, a vyjadril som sa jednoznačne, že kým neuvedieš nejakú citáciu, tak ja nevidím význam pokračovať v diskusii s tebou v tejto téme, pretože sa dá očakávať, že do nej už neprinesieš nič nové.

Otázku som napísal jednoznačne: Čo už také mimoriadne, či odlišné majú Jehovovi svedkovia od ostatných kresťanov?

To slovo ostatných znamená, že Jehovovi svedkovia sú kresťania, a sú aj ostatní, zvyšní kresťania. To, že ty ich nepovažuješ za kresťanov, je tvoj názor.

Inak, jeden nadpis práve na stránke Jehovových svedkov znie: Ako by sa mal kresťan pozerať na luhanie?

Zdroj: Strážna veža

Alebo nadpisy:

Prečo je tak veľa náboženstiev, ktoré sa vyhlasujú za kresťanské?
Ako môžete rozpoznať pravých kresťanov?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 27, 2010 12:01 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
2. SJ nakoľko mi je známe na rozdiel od kresťanov neuznávajú transfúziu krvi. V praxi to vlastne znamená že rodičia by zrejme radšej nechali svoje dieťa v stave ohrozenia zomrieť ako by mali pristúpiť na akceptovanie transfúzie.

Iste, a podobne sa správajú ostatní (presnejšie iní) kresťania, ktorí sú proti výskumu kmeňových buniek. V praxi to vlastne znamená, že takíto odporcovia výskumu by zrejme radšej nechali iných ľudí v stave ohrozenia zomrieť ako… nepripomína ti to podobnosť s tvojim argumentom?

Výskum kmeňových buniek je takisto vážna vec, a hľa, nájdu sa odporcovia. Prečo asi? Len z čisto ideologických dôvodov! To nemá čo s vedou robiť.

Občas sa aj na tomto poli objavujú lepšie správy: Nemecký parlament uvoľnil zákon o kmeňových bunkách

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 27, 2010 1:04 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Rutherford (Jehovov svedok) napísal v roku 1933 list Hitlerovi.

Viem, u kresťanov nič nezvyčajné. Mnohí, aj významnejší kresťania sa mu podlizovali (a nielen v roku 1933). Pozri: Katolícki kňazi pozdravujú Hitlera


Citácia:
Priests giving the Hitler salute

Priests giving the Hitler salute at a Catholic youth rally in the Berlin-Neukolln stadium in August 1933.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 4:04 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Iste, a podobne sa správajú ostatní (presnejšie iní) kresťania, ktorí sú proti výskumu kmeňových buniek. V praxi to vlastne znamená, že takíto odporcovia výskumu by zrejme radšej nechali iných ľudí v stave ohrozenia zomrieť ako… nepripomína ti to podobnosť s tvojim argumentom?

Podobnosť s mojim argumentom mi to naozaj nepripomína, pretože nakoľko mi je známe (priznám sa však že túto problematiku hlbšie neštudujem) kresťania vo svojej argumentácii používajú tvrdenie ktoré myslím pri niektorých kampaniach bolo aj ich sloganom že aj embrio je človek. Pri transfúzii krvi netreba vziať život niekomu inému.
To čo mi však pripomína Tvoja argumentácia je názor prezentovaný v knihe „Be intolerant in love Because some things are just stupid“ kde sa o dnešnej spoločnosti píše že je silno poznačená tzv. morálnym relativizmom ktorý vykazuje vlastnosti zhrnuté v mnemotechnickej pomôcke do anglického slova TUMOR – Nádor. Konkrétne písmenu „O“ je priradené slovo „Outdoors“ ktoré reprezentuje radikálny environmentalizmus. V popise je vysvetlené že tí istí ľudia ktorí na jednej strane schvaľujú zabíjanie nenarodených detí by neváhali vrhnúť sa pred buldozér ak by pred ním zbadali hniezdo s orlími vajcami. Na tento aspekt správania sa dnešnej spoločnosti je poukázané ako na aplikovanie dvojitých štandardov. Ak si prečítam tvoj názor prezentovaný ako „Poprava na STV“:
Lemmy napísal(a):

21. novembra 2009 o 20:05 hod. odvysielala Slovenská televízia na stanici STV 2 dokumentárny film Ako sa varia dejiny.
Niekoľko vojakov, asi desať, stojí v lesíku. Pred nimi je o strom uviazaná krava. Jeden z vojakov zobral akési kladivo, a udrel ju po hlave. Zabučala od silnej bolesti. Potom jej podrezali hrdlo. Krave sa podlomili kolená, a v krutej bolesti skonala. Zrejme sa režisér vyžíval v zábere, lebo ešte hodnú chvíľu ukazovali ako z kravy vyteká krv na zem. Zreteľne vidno veľkú kaluž krvi.
S hnusom som vzápätí vypol televízor. Je úlohou verejnoprávnej televízie ukazovať podrobnosti zabitia kravy? Možno má STV záujem, aby diváci znenávideli vojakov, čo by som si mohol vysvetliť ako ich pacifistický postoj. Alebo vzbudiť u diváka odpor k mäsovým výrobkom. Zrejme by to bol príspevok k rôznym hnutiam za práva zvierat, a skrytú podporu vegetariánstva.
Nabudúce, ako pokračovanie po odvysielaní filmu o poprave zvierat odporúčam zaradiť dokumentárny film o právach zvierat.

nezostáva mi veľa priestoru aby som autorovi tejto knihy o morálnom relativizme nedal za pravdu.
Pre úplnosť, ostatné písmená v slove TUMOR majú vyjadrovať:
T...Tolerant V dnešnej kultúre tolerancia je „king“. Nechceme aby sa nikto cítil zle, každý si môže robiť čo sa mu zachce a nikomu inému do toho nič nie je.
U...Untraditional Tu sa majú na mysli alternatívne životné štýly. Táto generácia zbožňuje alternatívne názory, alternatívnu hudbu, alternatívnu medicínu, všetko čo sa vyrúti proti tradičným hodnotám, ktoré sú strhávané a čo niektorým dodáva aj pocit sily. Porovnaj:
Citácia:
Naše hnutie ponúka nový pohľad na takéto aktivity. Kedykoľvek sa vám zažiada, chopte sa príležitosti a prezentujte sa ako ľudia, ktorí majú prirodzený svetonázor.

M...Marginalized Dnešná kultúra sympatizuje s obeťami. Človek sa pri akejkoľvek maličkosti snaží preukázať že niekto na ňom „sedí“, postmoderná múdrosť hovorí o vytláčaní na okraj spoločnosti. Mnohí delikventi sú často vykreslovaní ako obete zlej výchovy. Na zlé skutky celebrít, atlétov a politikov sa rýchlo zabúda lebo ich nečisté správanie vyplývalo len z toho že sa stali “obeťami“ niečoho iného. Porovnaj: Talianskí fundamentalisti a klerikáli pohŕdajú právom Na ktorý keď som reagoval slovami „Ak je to pravda tak s takým postupom ani ja nesúhlasím, ale najprv by som sa chcel spýtať či existuje aj iný zdroj ako ste prezentovali, ktorý nepovažujem celkom za nezaujatý alebo nezavislý. Napríklad, mohli by ste uviesť adresu danej stránky na facebooku a nezavislé správy v talianskych médiách kde sa o danom bombovom útoku píše? Ďakujem.“ Na ktorú sa mi dostalo len nasledujúcej odpovede: „Nie som dostatočne zbehlý vo vyhľadávaní na internete, tak viac neviem poradiť. Ja mám informáciu z prometheus.unas.cz“ (Pre korektnosť dodávam že tento príklad nevnímam ako kamuflovanie zlého správania ale ako pokus predstaviť sa ako utláčaná obeť).
R...Reprobate Znamená „poznačený nemorálnosťou, odklon od toho čo je považované za správne alebo dobré“. Dnešná kultúra adoptovala morálku typu „všetko je dovolené“, istý druh morálneho čohokoľvek. Kedykoľvek sa dnešný človek dostane do konfliktu s tradičnými morálnymi štandardmi ktoré mu “bránia“ sa zabávať svojim spôsobom, má tendenciu prehlásiť: „Ja neverím vo fixné dobré a zlé veci. Mám právo objaviť sám čo je pre mňa dobré a čo zlé. Skús ma zastaviť a začnem kričať že moje práva sú obmedzované!“ Toto je vykreslené na prípade v USA v ktorom zlodejovi ktorý sa vlámal do cudzieho domu museli jeho majitelia zaplatiť tisíce dolárov za to že sa pošmykol na podlahe.
Ďalej čo mi ešte Tvoja reakcia pripomína je článok bývalého väzňa ktorí sa stal veriacim:
„Pýtaš sa čo pre mňa znemená viera? Nuž poviem Ti to takto, do toho času som sa považoval iba za kúsok síce zvláštnej, ale zato bezcennej živej hmoty. Tak som chápal aj iných -ľudí-. Ich život pre mňa, ako si tak spomínam, nemal takmer nijakú hodnotu. Teda bol som v postavní tvora ktorý by bez výčitiek svedomia neváhal vziať život inej hrči živej hmoty ak je z toho aspoň nejaký osoh."Máš niečo čo sa mi páči a chcem to mať?! Nič to. Vezmem si to aj s Tvojím životom. Aspoň nám zostane trochu viacej kyslíka na zemi." Neviem či to chápeš, ale proste som sa považoval za druh zvieraťa ktoré musí byť šikovnejšie ako iné zvery aby mohlo prežiť, mať to čo chce. No keď sa nad tým teraz zamyslím, dvíha sa mi z toho žalúdok. Človek bez viery v BOHA je iba tým ako som to opísal. Nepozná súcit ani pravú lásku a etika či humanita je pre neho iba nutné zlo v svorke v ktorej sú silnejšie jedince a mohli by ho pri nevhodnom správaní eliminovať. Ale ak si myslí že ho nik nevidí, kradne, vraždí, podvádza, je absolútne vnútorne sebecký. Pretože si uvedomuje že žije iba teraz a tak treba získať čo najviac, pretože potom už nebude NIČ! Slovom, je to ako podľa zákona džungle -silnejší víťazí a berie všetko.“


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Št apríl 08, 2010 10:11 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 8:40 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Nakoľko produkuješ klamstvá, mne nestojíš za serióznu odpoveď. A inakšie, vyhol si sa téme, lebo ako si sám povedal, nevieš, čo hovorí presne ministerstvo spravodlivosti, nevieš, čo hovoria humanisti, vieš prakticky málo na to, aby malo význam s tebou strácať čas. Veru, ja sa tvojim nepodloženým výlevom nebudem venovať, a ak, tak len to tej miery, aby som ťa pomkol k veci.

Ďakujem Lemmy že si ma pomkol k veci. Ospravedlňujem sa ak sa mi na Tvoju otázku nepodarilo odpovedať tak ako si si predstavoval, pokúsim sa to napraviť.
To že neklamem ohľadom toho že SJ rovnako ako humanisti cítia odpor voči kresťanskému krížu by som sa pokúsil dokázať priamo z Tebou uvedeného zdroja: Strážna veža
Citácia:
Kríž: Ježiš nezomrel na kríži. Zomrel na stĺpe alebo na kole. Grécke slovo prekladané v mnohých Bibliách ako „kríž“ znamenalo iba jeden kus dreva. Symbol kríža pochádza zo starovekých falošných náboženstiev. Raní kresťania nepoužívali ani neuctievali kríž. Myslíte si teda, že by bolo správne používať pri uctievaní kríž? — 5. Mojžišova 7:26; 1. Korinťanom 10:14.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 8:42 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Za prvé: Jehovovi svedkovia sú kresťania. Treba si najprv preštudovať ich vierouku. Možno majú niečo spoločné s bojovníkmi, akých ja nepoznám, ale dávať do súvislosti humanistický postoj k iracionálnym ideológiám k pojmu bojovný humanizmus, tak s tým nesúhlasím, a takých ľudí ja zasa považujem za nedoukov. Či ťa to urazí, mne jedno!

Práve odkazy ktoré som uviedol sú od ľudí ktorí si ich vierouku preštudovali a ktorí boli dokonca členmi ich organizácie, t.j. ktorí v tejto vierouke aktívne žili, v prípade Raymonda Franza, ktorý bol podľa jedného z mojich odkazov (Dominik Filipp) synovcom jedného z prezidentov spoločnosti SJ, dokonca ako členovia výkonnej rady spoločnosti SJ.
Uraziť sa nemám v úmysle pretože ten termín bojovní humanisti som si prepožičal z článku V.L. Ginzburgeho ktorý preložil Adam Roman (kde sa okrem iného uvádza „Ateisti, bojovní bezbožníci, veriaci v boha, vyznávači náboženstva – do ktorej z týchto kategórií patria čitatelia časopisu „Nauka i žizň“?“), človek o ktorom si sa raz vyjadril že si ho vážiš, aj keď je pravda že som tento termín mierne upravil, lebo v pôvodnej forme „bojovní bezbožníci“ sa mi zdal príliš pejoratívny a chcel som ho trochu zjemniť, aby sa nikto neurazil. Či su V.L.Ginzburge a Adam Roman nedouci, k tomu sa neviem vyjadriť, podľa jedného článku na humanistoch venovanému úmrtiu V.L.Ginzburgeho však bol tento nositeľom Nobelovej ceny. Použitím tohoto termínu som chcel len vyjadriť že podobne ako V.L.Ginzburge dokážem rozlíšiť medzi humanistami ktorí dokážu objektívne hodnotiť kresťanstvo (V.L.Ginzburg: „ja sám som nielenže nikdy nebol „bojovným bezbožníkom“, ale som i závidel, a aj dnes závidím skutočne veriacim“) a tými ktorí nedokážu na ňom vidieť nič iné len negatíva. Tak ako to vyjadril sám autor predmetného článku vetou „Už spomínané stotožňovanie ateistov s „bojovnými bezbožníkmi“ je rovnako nepodložené, ako napríklad stotožňovanie všetkých vyznávačov kresťanského náboženstva s inkvizítormi.“

Lemmy napísal(a):
Ak som ja bojovný humanista, tak asi tak, ako každý kresťan, moslim, hinduista, budhista, ktorý prejavuje svoj názor na verejnosti je bojovným kresťanom, bojovným moslimom… tak to slovo bojovný stráca na svojom význame. nepoužívaj také podlé argumenty. A hlavne neklam o Jehovových svedkoch. Vážne ťa budem brať v tejto téme až vtedy, ak ukážeš na konkrétnych vetách, postojoch Jehovových svedkov, čo presne si myslíš, že asi môže vadiť niekomu, že práve ich ideológia sa považuje niekým za hodnú, aby bola zakázaná, ale už nie povedzme ideológie Rímskokatolíckej cirkvi alebo Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Ja som uviedol že rozhodnutie o zákaze nebudem komentovať pretože nepoznám jeho zdôvodnenie, to o čo som mal v úmysle sa pokúsiť bolo odpovedať na Tvoju otázku v čom je rozdiel medzi SJ a kresťanmi.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Št apríl 08, 2010 10:09 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 8:44 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Budem sa opakovať, bez uvedenia konkrétnych viet, citovaných z ich ideologických príručiek je tvoj názor jalový, bezcenný. Keby s tebou niekto ďalší diskutoval, tak by som to nechal tak, ale reaguješ jediný na túto tému, a tak sa musím vyjadriť k tomu, čo si napísal, a vyjadril som sa jednoznačne, že kým neuvedieš nejakú citáciu, tak ja nevidím význam pokračovať v diskusii s tebou v tejto téme, pretože sa dá očakávať, že do nej už neprinesieš nič nové.
Otázku som napísal jednoznačne: Čo už také mimoriadne, či odlišné majú Jehovovi svedkovia od ostatných kresťanov?

1. Citácia o nahradení kríža kôlom je uvedená vyššie, môžem ju tu zopakovať: Strážna veža:
Citácia:
Kríž: Ježiš nezomrel na kríži. Zomrel na stĺpe alebo na kole. Grécke slovo prekladané v mnohých Bibliách ako „kríž“ znamenalo iba jeden kus dreva. Symbol kríža pochádza zo starovekých falošných náboženstiev. Raní kresťania nepoužívali ani neuctievali kríž. Myslíte si teda, že by bolo správne používať pri uctievaní kríž? — 5. Mojžišova 7:26; 1. Korinťanom 10:14.

Spločná nenávisť s bojvnými humanistami ku všetkému kresťanskému je popísaná takto: “ Rutherforda charakterizovala i nenávist ke křesťanským církvím, která je vlastní organizaci Svědků Jehovových i dnes. Pravidelně živenou nenávistí, spojenou s učením odlišným od učení křesťanských církví, se Společnosti daří držet členy organizace v potřebné izolaci a pěstovat v nich přesvědčení o naprosté výjimečnosti. V knize „Ukončené tajemství“ nazval členy křesťanských církví „třídou sviní“!“ Teda ak chceš vidieť dôkaz na vlastné oči originál od SJ, zadováž si danú knihu.
2. Čo sa týka názoru o krvi, tam som tiež uviedol priamy odkaz na stránku SJ: neuznávanie transfúzie krvi alebo „Je nesprávne prijať transfúziu krvi? Pamätajte, že Jehova od nás vyžaduje, aby sme sa zdržiavali krvi. To znamená, že do svojho tela nesmieme nijakým spôsobom prijímať krv iných ľudí, a dokonca ani našu vlastnú krv, ktorá bola skladovaná. (Skutky 21:25) Praví kresťania preto neprijmú transfúziu krvi. Prijmú iné spôsoby lekárskeho ošetrenia, ako je napríklad infúzia bezkrvných prípravkov. Chcú žiť, ale nebudú sa snažiť zachrániť si život tým, že by porušili Božie zákony. — Matúš 16:25.“

Mrzí ma ak sa Ti v mojich odkazoch nepodarilo nájsť iné rozdiely, môžem Ti skúsiť pomôcť, prečítať vety o týchto rozdieloch už za Teba však žiaľ nedokážem:
3. SJ na rozdiel od kresťanov neveria učeniu o Trojici Viď: "Trojica: Je Jehova trojica — tri osoby v jednom Bohu? Nie! Jehova, Otec, je ‚jediný pravý Boh‘. (Ján 17:3; Marek 12:29) Ježiš je jeho prvorodený Syn a je Bohu podriadený. (1. Korinťanom 11:3) Otec je väčší ako Syn. ( Ján 14:28 ) Svätý duch nie je osoba, je to Božia činná sila. — 1. Mojžišova 1:2; Skutky 2:18.”
Brožurka SJ„Měl bys věřit v trojici?“ uvádí, „že vraždy, sváry, nedodržování smluv a jiná stejně závažná provinění, jsou automatickým důsledkem a projevem víry v trojici.“ (Str. věž str.54) Taktiež si môžeš zadovážiť danú brožúrku, ak chceš vidieť dôkaz na vlastné oči.
4. Kresťania nedelia ľudí na dve kasty, na vyvolených "horných" 144000 a na ostatnú "spodinu" (v roku 1932 sa v knihe "Zabezpečenie" objavili prvé tézy o rozdelení Svedkov na "triedu 144 000" a "ostatné ovce").
5. Kresťania nikomu nezakazujú používať ekumenickú Bibliu a ani nemanipulujú preklad Biblie aby vyhovoval ich vierouke. Na dôkaz si budeš potrebovať zadovážiť preklad Svedkov Jehovovych (Společnost Svědků Jehovových si vytvořila vlastní verzi Bible, tzv. „Překlad Nového světa“. Autoři zkreslili a pozměnili mnoho pasáží a úseků Písma svatého, především ta, která se týkají Kristova božství.) a zamerať sa napr. na nasledujúce pasáže:
5.1) V Gen 1,1-2 je napsáno: „Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.“ Svědkové napsali: „..a Boží činná síla se pohybovala sem a tam nad povrchem vod.“ Svědkové totiž učí, že Duch svatý není osoba, ale jen Boží činná síla. Tedy jen nějaká energie.
5.2) V textu Řím.10,9-15 je apoštolovo svědectví o Pánu Ježíši Kristu jako Spasiteli, v kterého je třeba uvěřit, vyznávat a vzývat svými ústy. Ve verši 13. je napsáno: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ Svědkové svévolně vložili místo slova Pán slovo Jehova: „Vždyť každý, kdo by vzýval Jehovovo jméno, bude zachráněn.“
5.3) V textu Židům 1,8-9 jsou dva důkazy, že Otec nazývá svého Syna Bohem: „Ale k Synu dí: Stolice tvá, o Bože, na věky věků….protože pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem veselí.“ (kralický) Ekumenický: „O Synu však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků….proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti.“ Překlad Svědků: „Ale o Synovi: Bůh je po celou věčnost tvým trůnem…proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem jásání.“ Text je záměrně pozměněn, aby důkaz, že Syn je Bohem, neplatil!!! Společnost nevěří, že Ježíš Kristus je Bůh. Neuznává Ježíše Krista za Boha s velkým B, tedy Boha, který je svou podstatou rovný Bohu Otci.
5.4) Text Jan 1,1-2 „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha , a to Slovo byl Bůh.“ (kralický) Ekumenický: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Překlad Svědků: „Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem.“
5.5) C.T.Russell odstranil z Bible slova Ježíše Krista, která řekl na kříži: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Luk.23,34. Russell asi nemohl pochopit, že Ježíš odpustil i svým nepřátelům (podobne ako niektorí humanisti, viď: Adam Roman:V kresťanstve sa však prirodzený pojem ľudskej lásky doslova przní a nadobúda v podstate perverzný obsah. Od veriaceho človeka sa požaduje napríklad úplná zvrátenosť proti prírode: milovať kohokoľvek bez ohľadu na jeho vlastnosti.“). V překladu Svědků jsou tato slova ve dvou závorkách, jakoby tam nepatřila.
6.) „Nenávist Společnosti a Svědků Jehovových je zaměřena zvlášť proti tzv. „odpadlíkům“ z vlastních řad, kteří nemlčí o svých zkušenostech se Společností a varují veřejnost před jejím působením a před působením Svědků Jehovových. Časopis Strážná věž v souvislosti s takovými „odpadlíky“ píše: Povinnost nenávidět bezzákonnost se také vztahuje na veškerou činnost odpadlíků… „Odpadlíci“ jsou Společností označováni za Boží nepřátele a nenáviděni, protože ji odmítli bezmezně poslouchat, činit její vůli a milovat ji.“ (Str.věž str 93). V kresťanstve ak niekto sa rozhodne opustiť cirkev tak ako napr. Adam Roman, kresťania nemajú problém s ním ďalej viesť dialóg.
7.) Společnost nemíní trpět Svědkům Jehovovým samostatné a nezávislé myšlení. Proto vytvořila mechanismus, který z organizace odstraňuje ty, kdo si dovolují pochybovat a nesouhlasit s učením a praktikami Společnosti. Oním mechanismem jsou právní výbory, soudy, které soudí všechny domnělé i skutečné přestupníky. Svědkové Jehovovi se velmi bojí právního výboru i možného vyloučení. Za největší hřích považuje Společnost buřičství. Buřičem je každý, kdo odmítne podřizovat se nařízením a praktikám Společnosti a zpochybňuje pravdivost jejího učení. Společnost je velikým nepřítelem samostatného myšlení a čtení samotné Bible. Svědkové Jehovovi musí myslet tak, jako organizace a Společnost, která je řídí. V kresťanstve je čítanie Biblie naopak vysoko odporúčané, a to aj v ekumenickom vydaní. Kritizovať farárov rôznymi subjektmi je taký všeobecne rozšírený jav že polemizovať o ňom nemá ani význam.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Št apríl 08, 2010 10:19 pm, celkom upravené 13 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 8:46 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
To slovo ostatných znamená, že Jehovovi svedkovia sú kresťania, a sú aj ostatní, zvyšní kresťania. To, že ty ich nepovažuješ za kresťanov, je tvoj názor.
Inak, jeden nadpis práve na stránke Jehovových svedkov znie: Ako by sa mal kresťan pozerať na luhanie?
Zdroj: Strážna veža
Alebo nadpisy:
Prečo je tak veľa náboženstiev, ktoré sa vyhlasujú za kresťanské?
Ako môžete rozpoznať pravých kresťanov?

Ak sa vyhlásim za pápeža, neznamená to ešte že ním aj som. Právo na také prehlásenie však jednoznačne mám a toto SJ ani ja neupieram. Kresťania svoje meno podľa Skutkov Apoštolov (11:26) prvý krát nadobudli v Antiochii: „Zostali tam celý rok a vyučovali veľké množstvo veriacich. Práve v Antiochii sa začalo Kristovým nasledovníkom prvý raz hovoriť kristovci -- kresťania.“ Je odvodené od Krista ktorého kresťania vyznávajú ako Syna Božieho („Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?" vyčítavo povedal Ježiš. Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal?“ Ján 14:9) a ktorého SJ degradovali („Nie! Jehova, Otec, je ‚jediný pravý Boh‘.“). Kresťanská komunita sa od svojich prvopočiatkov stretávala s rôznymi formami heréz ako boli napr. gnosticizmus a synkretizmus a tieto heretické prvky, odklony od pôvodného kresťanského učenia je možné pozorovať aj dnes v prvom prípade napr. u SJ a v druhom napr. u bahájov („Baháji veria, že Boh ľudstvu postupne odhaľuje náboženskú pravdu prostredníctvom zakladateľov jednotlivých náboženstiev, ktorí sa nazývajú „poslovia Boží“ (patrí medzi nich napríklad Mojžiš, Ježiš Kristus, Mohamed a Bahá’u’lláh). Baháji všetky tieto náboženstvá a ich zakladateľov prijímajú, pretože veria, že Boh v priebehu dejín zjavoval náboženstvá v rôznych dobách na rôznych miestach na to, aby poskytol všetkým ľuďom na svete duchovné vedenie.“). Preto už v samotnej Biblii nájdeme napr. 1.List Jánov ktorého nosnou témou je práve poukázanie na rozdiely medzi pôvodnými kresťanskými doktrínami a deformáciou spôsobenou gnostikmi. Pisateľ tohoto biblického listu zhrnul rozpoznávacie znaky veriaceho kresťana okrem iného do nasledujúcich princípov (1 Ján 2):
Podľa čoho sa pozná kresťan

1 Deti moje milé, píšem vám preto, aby ste utekali pred hriechom. Ale ak by niekto predsa len zhrešil, má u Boha obhajcu -- Ježiša Krista.
2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.
3 Ak zachovávame to, čo nám prikazuje, môžeme si byť istí, že ho poznáme.
4 Neprávom sa k nemu hlási ten, kto sa mu nepodriaďuje.
5 U toho, kto sa spravuje jeho slovom, prejavuje sa Božia dokonalá láska. Poslušnosť je dôkazom toho, že sme v ňom.
6 Každý, kto sa priznáva k Ježišovi, musí žiť, ako žil On.“
Porovnaj verš 1 ján 2:4 s učením Svedkov Jehovových: „Nie! Jehova, Otec, je ‚jediný pravý Boh‘.“. Taktiež viď: Prvý Jánov List 2:22-23 (Nádej pre kazdého): "22 Kto teda prekrucuje pravdu? Ten, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, Spasiteľ, 23 so Synom zavrhuje aj Otca. Kto sa priznáva k Synovi, priznáva sa aj k Otcovi."
Dle učení Svědků Jehovových ani Ježíš Kristus neměl duši, která by se v okamžiku smrti oddělila od jeho těla. „Ježíš Kristus nebyl vzkříšen z mrtvých v tom těle, ve kterém byl ukřižován, ale v duchu jako duchovní bytost. Bůh prý rozložil a navždy odstranil jeho ukřižované tělo. Ježíš se po vzkříšení z mrtvých zhmotňoval do různých těl, aby přesvědčil své apoštoly a učedníky, že byl opravdu vzkříšen. To ovšem znamená, že z usmrceného a ukřižovaného Ježíše Krista nic nezbylo! Co potom Bůh vzkřísil z mrtvých??? Budete-li od Svědků důsledně vyžadovat vysvětlení, dovíte se, že Ježíš Kristus vlastně nebyl vzkříšen z mrtvých, ale znovu stvořen svým Otcem! Takové tvrzení činí však z Ježíše lháře a podvodníka, který se zjevoval svým apoštolům, aby je přesvědčil, že byl skutečně vzkříšen z mrtvých.“ (Str.věž.str. 125-126.) Proto organizace Svědků Jehovových popírá Ježíše Krista a neuznává ho za Boha. Popírá i spasitelnou víru v něho a v jeho vzkříšení z mrtvých.
Prvý List Korinťanom 15:14 (Nádej pre kazdého):
„A ak Kristus nevstal z mŕtvych, všetky naše svedectvá by boli zbytočné a vaša viera by nemala nijakú cenu.“


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Št apríl 08, 2010 11:17 pm, celkom upravené 2 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 27, 2010 9:40 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
aj keď je pravda že som tento termín mierne upravil, lebo v pôvodnej forme sa mi zdal príliš pejoratívny a chcel som ho trochu zjemniť


Áno, demagogicky si ho príliš zjemnil. To sa ti podarilo. Prekrúcanie je ti asi samozrejmé.

Klikol som na spomínaný web, zadal som ako kľúčové slová: bojovný humanizmus, a vypísalo mi: Prepáč, hľadáš niečo, čo tu nie je. Wink

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 27, 2010 9:46 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
to o čo som mal v úmysle sa pokúsiť bolo odpovedať na Tvoju otázku v čom je rozdiel medzi SJ a kresťanmi.

To sa ti žiaľ zatiaľ nepodarilo. Isté je len zatiaľ to, že Jehovovi svedkovia sú kresťania, akurát zrejme (nakoľko sú novší) sa v niečom odlišujú od ostatných kresťanov. Ako som pochopil, toto ti vadí, ale to nie je predmetom tejto témy.

Ale keď sa ti chce, tak môžeš ešte skúsiť vysvetliť toto: vrátane početných islamských textov...

Teba zaujali len Jehovovi svedkovia, ale tí sú u nás riadne registrovaní, rovnako ako Rímskokatolícka cirkev, a ďalší... ale islam zatiaľ nie. Keďže nevieš, aké texty môžu byť hodné zákazu u Jehovových svedkov, možno budeš poznať islamské texty, ktoré podľa teba by mali byť zakázané.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So marec 27, 2010 10:06 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7061 Bydlisko: Mám.
Vieš prečo sa ti to nepodarilo? Lebo nečítaš pozorne.

Otázka znela: Čo už také mimoriadne, či odlišné majú Jehovovi svedkovia od ostatných kresťanov?

Ale tá otázka predsa je pokračovaním predošlého. A teda, čo už také je na tých šírených textoch, že sú hodné toľkej pozornosti, že ich zaradili na Zoznam zakázanej literatúry? Vieš, priamo sa mi natíska otázka, že prečo práve Jehovovi svedkovia, a nie trebárs Rímskokatolíci. A kým neprídeš s konkrétnymi vetami, ktoré to ministerstvo považuje za hodné zákazu, dovtedy mlátiš prázdnu slamu, a bezdôvodne útočíš nielen na mňa, ale aj na ďalších humanistov. Nedočítal som sa, žeby to ministerstvo zaradilo čosi od humanistov do Zoznamu zakázaných kníh.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 10:08 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):
to o čo som mal v úmysle sa pokúsiť bolo odpovedať na Tvoju otázku v čom je rozdiel medzi SJ a kresťanmi.

To sa ti žiaľ zatiaľ nepodarilo. Isté je len zatiaľ to, že Jehovovi svedkovia sú kresťania, akurát zrejme (nakoľko sú novší) sa v niečom odlišujú od ostatných kresťanov. Ako som pochopil, toto ti vadí, ale to nie je predmetom tejto témy.

Wiston Churchill povedal: „Pravdu nie je možné vyvrátiť. Zlomyselnosť ju môže napádať, ignorancia sa z nej vysmievať, ale pravda zostáva pravdou.“
Aj tá o tom že som uviedol 7 rozdielov v učení medzi kresťanmi a SJ, nepopieram však že sa SJ za kresťanov môžu prehlasovať, ani Tebe neberiem Tvoj názor ak ich za kresťanov chceš považovať, ak ich však považuješ za rovnakých kresťanov ako ostatných, ignoruješ existujúce rozdiely.

Lemmy napísal(a):
Ale keď sa ti chce, tak môžeš ešte skúsiť vysvetliť toto: vrátane početných islamských textov...

Teba zaujali len Jehovovi svedkovia, ale tí sú u nás riadne registrovaní, rovnako ako Rímskokatolícka cirkev, a ďalší... ale islam zatiaľ nie. Keďže nevieš, aké texty môžu byť hodné zákazu u Jehovových svedkov, možno budeš poznať islamské texty, ktoré podľa teba by mali byť zakázané.
Ja som nikde nepopieral že by SJ u nás neboli riadne registrovaní a ani som nič netvrdil o tom že by mali byť zakázaní. Neupieram im právo na vlastný názor a ani mi nevadia, len poukazujem na to v čom sú rozdiely. Vysletliť by som to mohol keby som poznal stanovisko a argumentáciu ministerstva spravodlivosti RF, to žiaľ nepoznám a tak zostanem pri svojom pôvodnom postoji že ich rozhodnutie nebudem bez znalosti ich stanoviska za ich chrbtom komentovať.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So marec 27, 2010 10:26 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):
aj keď je pravda že som tento termín mierne upravil, lebo v pôvodnej forme sa mi zdal príliš pejoratívny a chcel som ho trochu zjemniť


Áno, demagogicky si ho príliš zjemnil. To sa ti podarilo. Prekrúcanie je ti asi samozrejmé.


Ak som ho demagogicky prekrútil, prečo potom V.L.Ginzburge, ktorého majú na tomto portáli za humanistu o sebe prehlásil že „ja sám som nielenže nikdy nebol bojovným bezbožníkom..."? Ak človek ktorého majú za humanistu o sebe prehlási že nebol bojovným bezbožníkom tak možno o ňom napísať že nebol ani bojovným humanistom a teda že tieto 2 termíny možno použiť ako synonymá. Tiež z toho vyplýva že ak sa ako humanista za bojovného bezbožníka nepovažoval, potom nutne možnú existenciu takejto skupiny ľudí predpokladal.
Lemmy napísal(a):
Klikol som na spomínaný web, zadal som ako kľúčové slová: bojovný humanizmus, a vypísalo mi: Prepáč, hľadáš niečo, čo tu nie je. Wink
Klikal si márne, mal si radšej pozornejšie čítať v akej forme sa v danom článku vyskytoval pôvodný termín: "bojovný bezbožník" a snáď by Ti to niečo vyhodilo.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Choď na stránku 1, 2  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.