Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Adam Roman a farári

AntropologickaKonstanta
Zaslal: So február 13, 2010 1:35 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Motto: “Akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.” (Matúš 7, 2b)
AdamRoman napísal(a):
Musím hneď tu na začiatku zdôrazniť, že používanie logiky je iba nutným predpokladom, aby sme sa k novým poznatkom mohli dopracovať, ale logika zďaleka na odhalenie pravdy nestačí. Vytvoriť napríklad novú fyzikálnu teóriu je niečo, čo si bežný človek nevie ani len predstaviť. Vyžaduje si to vymyslieť predpoklady, ktoré spočiatku vyzerajú nepredstaviteľne a absurdne, a z nich odvodiť overiteľné predpovede. Preto mi pripadá veľmi pôvabné, ako farári teatrálne žasnú nad božou múdrosťou (lebo tej rozumie každý), ale kvantová mechanika, či teória relativity, ich už tak nevzrušuje (lebo ani nevedia, čo to je).

Keďže autor tohoto textu výrok o farároch nijako časovo neohraničil a všetkých ich nahádzal do jedného vreca, budem pri svojej úvahe mať za to že autor údajnú neschopnosť farárov porozumieť vede ako aj nezáujem o ňu považuje za univerzálny fenomén. Je určite neodškriepiteľnou skutočnosťou že jestvujú farári o ktorých úprimnom presvedčení napĺňať svoje poslanie ako aj motivácii k nemu možno vážne pochybovať a ktorí svoju lenivosť zahaľujú do svätuškárskeho pláštika, čo sa myslím nikomu nepodarilo vyjadriť lepšie ako jednému českému pesničkárovi (mimochodom tiež farárovi) svojou piesňou kde sa okrem iného spieva “Až budu dělat faráře, budu bydlet na faře, v kanclu si zapálím cigáro, jó krom neděle to bude leháro”. Jednako mi však vzhľadom na znalosť istých historických skutočností nedá aby som sa proti takémuto nespravodlivému zjednodušovaniu neohradil a autora nepodozrieval z toho že sám zabuchol dvere logickému mysleniu ktorého sa tak vehementne domáha od veriacich. Na Slovensku totiž aj priemerne vzdelaný človek s akými-takými dejepisnými znalosťami vie, že jedni z najúspešenejších ľudí pôsobiacich na poli vedy ktorými sa možno pýšiť aj v medzinárodnom meradle že mali korene na Slovensku mali práve do činenia práve s farárskym remeslom, či sa už jednalo o Mateja Bela alebo Jozefa Murgaša. V krátkosti sa o nich dá z encyklopédií zhrnúť nasledovné:
Jozef Murgaš
- študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom.
- Vo všetkých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval oltárny obraz
- 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou.
- Jeho najvýznamnejší objav ale zostáva dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami a tým sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905, keď jeho pokusné volanie zachytil badatel' Stenger.
- 23. novembera 1905 zorganizoval rádiové spojenie ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor ich starostom, ktorí to písomne potvrdili.
- Bol známy aj ako zberateľ húb, nerastov a rastlín, mal unikátnu zbierku hmyzu, asi 9 000 exemplárov.
Uznávam že to ešte nebola kvantová mechanika ani teória relativity, jednako som však presvedčený že na svoju dobu to bol úplný high-tech.
O Matejovi Belovi sa dočítame:
- bol slovenský polyhistor, encyklopedista, filozof, pedagóg,
- evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva,
- jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Diderota.
Keď k tomu uvážime že M.R.Štefánik bol dieťa z farárskej rodiny, názor o antivedeckosti farárov sa stáva úplne neudržateľný. O Štefánikovi sa totiž rovnako môžeme dočítať:
- sa narodil v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika.
- bol už od detstva obklopený slovenskými knihami a časopismi - oduševnený slovenský národovec a vzdelanec Pavol Štefánik (otec-farár) mal totiž doma bohatú knižnicu a aj touto cestou sa snažil vychovávať svoje deti.
- Otec Pavel sa snažil poskytnúť synovi čo najlepšie vzdelanie
- to že M.R.Štefánik bol okrem iného vedec-astronóm asi netreba nikomu pripomínať, len dodám že mu valné zhromaždenie Francúzskej astronomickej spoločnosti udelilo Janssenovu cenu.

Taktiež o význame vedy či vzdelania vo farárskom prostredí za cenu aj tých najväčších osobných obetí sa môžeme dočítať v životopise o J.M.Hurbanovi:
“Hurban zostával celý život chudobný, rodina zápasila s hmotným nedostatkom aj dlhmi. Jeho chudoba bola svedectvom jeho nezištnosti a kňazského charakteru. Hurban zostal chudobný i preto, že aj s tým málom čo mal sa vedel podeliť. Platilo o ňom to, čo píše apoštol Pavol o služobníkoch Kristových v 2K6,10. V jednej konferenčnej úvahe povedal: "Bratia moji milí, verte mi, modlitbou jedinou som vykonal to, čo vidíte pri mne, alebo či sa zrovnať môže so mnou ktorý magnáš ... v Uhrách , ktorý by bol toľko kandidátov dal na svoje útraty vyštudovať po univerzitách zahraničných, ako som to ja dosiaľ dokázal? Ja, chudobný a nič nemajúci, ošatil som množstvo nahých, prikryl domy vyhorelých, sám sotva akú-takú skromnú známosť majúci vyučil som mnohých, súc dlhmi zaťažený pomohol som nejednomu z dlhu."

Divne pôsobí aj to že autorovi výroku o farároch ktorých údajne nevzrušuje ani kvantová mechanika ani teória relativity je iste známa aj skutočnosť že kňazom bol aj Koperník, minimálne prekladal z ruštiny článok “Náboženstvo a veda – rozum a viera” od Vitalija L. Ginzburga kde sa to uvádza (“V istých obdobiach boli kláštory baštami vedy, predstavovali centrá jej rozvoja. Najjasnejším príkladom je činnosť Koperníka, ktorý bol kňazom”) a napriek tomu považuje svoj výrok o nezáujme farárov o vedu za úplne logický práve v článku kde sa snaží napádať kresťanov a poučovať ich o logike.
Ťažko je prísť k inému záveru ako že bez pretriedenia farárov na rôzne skupiny alebo stanovenia predelu na časovej osi od ktorého by sa správanie farárov k vede malo výrazne zmeniť je takéto popieranie vlastných vedomostí istým vyjadrením zaujatého xenofóbneho antikresťanského zmýšľania ktoré sa neštíti ani rozporu so sebou samým len aby mohlo byť kresťanstvo nejako očiernené. Ja si osobne všetkých vyššie uvedených farárov či kňazov vysoko vážim a považoval by som to za prehrešok voči vlastnému svedomiu ak by som sa ich proti takémuto nespravodlivému napádaniu nezastal.
AdamRoman napísal(a):
Demagógia je forma propagandy, ktorú možno charakterizovať ako predstierané zdôvodňovanie ideológie argumentami, s cieľom získať pre ideológiu čo najviac prívržencov. Demagógia je aj synonymom hrubej propagandy, neštítiacej sa ani veľkého množstva lží. Pri demagogickej argumentácii sa používajú prevažne zdanlivo racionálne, zdanlivo logické argumenty. Na šírenie svojich názorov demagógovia veľmi často zneužívajú neochotu väčšiny ľudí myslieť, čo im potom umožňuje dopúšťať sa aj hrubých prehreškov voči logike.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Ne február 14, 2010 10:12 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: So február 13, 2010 2:11 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Antropologická konštanta, logika je v tom, že aj napriek tomu, že boli nábožensky orientovaní dokázali byť vedcami a vynálezcami. Teda nie preto, ale napriek tomu. Mnohí z takýchto ľudí sa pre svoje obmedzené prostriedky, chudobu, mohli dostať ku vzdelaniu len cez kňazský seminár. Okrem už spomínaných, príkladom je aj slovenský ateista , katolícky kňaz, Ján Horárik.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So február 13, 2010 9:40 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Antropologická konštanta, logika je v tom, že aj napriek tomu, že boli nábožensky orientovaní dokázali byť vedcami a vynálezcami. Teda nie preto, ale napriek tomu.

Priznám sa že takejto argumentácii nerozumiem. Ja som sa snažil poukázať na to že podozrievať farárov v tom že by nemali mať záujem o vedu nemá univerzálnu platnosť, nakoľko sa dá spoľahlivo preukázať že jestvujú alebo jestvovali takí ktorí boli naopak vedecky veľmi zdatní a fundovaní a tak takéto tvrdenie nemá žiadne opodstatnenie, ak len by sa vymedzilo na konkrétne osoby ktoré mohol mať autor na mysli, takéto prípady by však nemohli viesť k úplnému zovšeobecneniu údajného všeobecného nezáujmu o vedu na všetkých farárov. Z takéhoto pohľadu je úplne irelevantné či spomenutí farári-vedci boli takýmito vedcami napriek svojej viere alebo práve pre ňu, proste nimi boli a tento fakt je postačujúci na to aby bolo možné tvrdenie že farári nemajú záujem o vedu považovať za nelogické, zavádzajúce a možno aj demagogické.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Ne február 14, 2010 11:20 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Antropologická konštanta, z textu A. R. nevyplýva, že hovoril o všetkých farároch tak ako z tvojho textu nevyplýva, že všetci farári majú záujem o vedu, prípadne sa jej aktívne venujú. Na jezuitských stránkach je zaujímavá úvaha, či rozumové zdôvodňovanie náboženskej viery viere pomáha, alebo nie a mám taký dojem, že skôr nie, ako áno, čiže aj z tohoto hľadiska farárske neorientovanie sa na vedu, ako aj veriacich, je pochopiteľné. Z toho potom ten môj názor, že aj napriek tomu sa mohli a môžu niektorí kňazi venovať vede, prípadne s cieľom využiť niektoré vedecké poznatky pre posilnenie náboženskej viery, alebo korekciu niektorých dogiem.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne február 14, 2010 10:05 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Julius Voskár napísal(a):
Antropologická konštanta, z textu A. R. nevyplýva, že hovoril o všetkých farároch


Ak je to tak potom som veľmi rád, na mňa totiž výrok "Preto mi pripadá veľmi pôvabné, ako farári teatrálne žasnú nad božou múdrosťou (lebo tej rozumie každý), ale kvantová mechanika, či teória relativity, ich už tak nevzrušuje (lebo ani nevedia, čo to je)" pôsobí veľmi zjednodušujúco a zovšeobecňujúco, lebo autor termín "farári" nijako nezužuje a teda v mojom ponímaní sa vzťahuje na každého koho možno zaradiť do tejto skupiny "farári".
Julius Voskár napísal(a):
Na jezuitských stránkach je zaujímavá úvaha, či rozumové zdôvodňovanie náboženskej viery viere pomáha, alebo nie a mám taký dojem, že skôr nie

Ja si myslím že viera je záležitosťou minimálne troch zložiek - rozumu, citu a vôle a každá z nich má svoj rovnocenný podiel. Stretol som sa však už aj s názorom že pôvodné slovo označujúce vieru v gréčtine (“πίστις") sa veľmi ťažko prekladá do jedného komplexného slova, pretože má z pohľadu dnešného jazyka niekoľko významov. Údajne čo je pri tomto slove dôležité z pohľadu pôvodného významu je to že sa jedná o stav, nie čin. Z takéhoto pohľadu by potom rozumové zdôvodňovanie ako akt činu nemalo žiadne opodstatnenie pretože jediné čo sa očakáva je prijať vieru (stav) ako dar. Dosť ťažká téma.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po február 15, 2010 10:19 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Citácia:

Ja si myslím že viera je záležitosťou minimálne troch zložiek - rozumu, citu a vôle a každá z nich má svoj rovnocenný podiel.


O tej rovnocennosti by sa dalo diskutovať. Väčšina veriacich chápe svoju vieru ako čosi výhodné z hľadiska tzv. spasenia (priznám sa neviem čo je to, možno aj veriaci) a to predstavuje aj ich rozumové zdôvodnenie viery ako stavu vedomia. Tiež predpokladajú, že svojou vierou nič nestratia, len získajú. Je to akási vypočítavosť, kalkulácia a hlavne tradícia.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Po február 15, 2010 10:43 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Ja si myslím že viera je záležitosťou minimálne troch zložiek - rozumu, citu a vôle a každá z nich má svoj rovnocenný podiel.

Rozumu??? Žartuješ? A kde by ho veriaci nabrali? Shocked Práve ten nesmú mať! Rozum je zakázaný! Veď je napísané: "Blahoslavený buď chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské."

AntropologickaKonstanta napísal(a):
Dosť ťažká téma.

Ani nie... Je to jednoduché. Pre veriaceho platí: Ver, poslúchaj pána farára a nerozmýšľaj!
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po február 15, 2010 11:59 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
Rozumu??? Žartuješ? A kde by ho veriaci nabrali? Shocked Práve ten nesmú mať! Rozum je zakázaný! Veď je napísané: "Blahoslavený buď chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské."

Keby si čítal aj vysvetlivky pod čiarou, možno by Ti neušlo že v pôvodine zmysel tohoto výrazu "chudobní duchom" je "ponížení, ktorí uznávajú svoju úbohosť pred Bohom". Možno práve v tom spočíva hlavný stret humanizmu s kresťanstvom, v kresťanstve si človek musí priznať že na všetko nestačí, že sú aj veci ktoré sú mimo jeho kontroly, v humanizme si človek nahovára že na všetko má liek, všade bol, všetko vie, sám si so všetkým poradí, aj keď dobre vie že životná skúsenosť je často úplne opačná.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Ut február 16, 2010 12:56 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Keby si čítal aj vysvetlivky pod čiarou, možno by Ti neušlo že v pôvodine zmysel tohoto výrazu "chudobní duchom" je "ponížení, ktorí uznávajú svoju úbohosť pred Bohom".

Aha tak nielen hlúpi, ale ešte aj ponížení? No popravde... nie je Vám čo závidieť ... Sad

A len tak medzi nami ? Kto si ty, alebo ten čo píše "poznámky pod čiarou", že "vysvetľuješ" slová Ježiša Krista? Veď to povedal tvoj boh osobne! A ty ho opravuješ? Veď ty sa povyšuješ nad boha! Shocked Shocked No to je trúfalosť !!! Za to sa budeš smažiť v pekle! Lebo je napísané aj:
"Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš."

Takže "chudobní duchom" sú chudobní duchom a bodka.

AntropologickaKonstanta napísal(a):
Možno práve v tom spočíva hlavný stret humanizmu s kresťanstvom, v kresťanstve si človek musí priznať že na všetko nestačí, že sú aj veci ktoré sú mimo jeho kontroly, v humanizme si človek nahovára že na všetko má liek, všade bol, všetko vie, sám si so všetkým poradí, aj keď dobre vie že životná skúsenosť je často úplne opačná.

Ty prosím radšej nič nevykladaj o humanistoch, čo si myslia a čo robia, snažíš sa ich len očierniť a vymýšľaš a klameš. Ty nie si hovorca humanizmu tak radšej mlč. Bo ak veriaci hovorí o humanizme, to ako by pedofil hovoril, o láske k deťom....
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut február 16, 2010 7:06 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):

A len tak medzi nami ? Kto si ty, alebo ten čo píše "poznámky pod čiarou", že "vysvetľuješ" slová Ježiša Krista? Veď to povedal tvoj boh osobne! A ty ho opravuješ? Veď ty sa povyšuješ nad boha! Shocked Shocked No to je trúfalosť !!! Za to sa budeš smažiť v pekle! Lebo je napísané aj:
"Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš." Takže "chudobní duchom" sú chudobní duchom a bodka.
Problém je možno v tom že tieto slová boli napísané v gréčtine a nie v slovenčine a tak aj ich význam treba hľadať v pôvodnom jazyku. Ja nevysvetľujem, len sa odvolávam na názor tých ktorí majú gréčtinu naštudovanú.

Inak by som si dovolil Ti predstaviť ďalšieho takého "chudobného duchom" v Tvojom ponímaní, Ján Ámos Komenský, predstav si že on bol tiež farár, podľa Teba asi tiež bez rozumu, preto si jeho výrok asi aj autori tohoto portálu vybrali aj na hlavnú stránku (ospravedlňujem sa mu ak v dôsledku toho že som to na neho prezradil nenávisť humanistov k farárom povedie k tomu že jeho výroky vyškrtnú zo zoznamu zobrazovaných).
O Komenskom si môžeme prečítať:
- bol český (ale prisvojujú si ho aj Maďari, Slováci, Nemci a pod.) pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik.
- Mal údajne slovenských predkov.
- Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej.
- Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné

Ak som Ťa niečím urazil tak sa veľmi ospravedlňujem, ale ja by som bol rád aby si mi bližšie objasnil v čom podľa Teba klamem (samotné obvinenie nemožno považovať za dôkaz) lebo ja som presvedčený že svoje tvrdenia dokážem obhájiť, ale môžem sa mýliť a nemám problém svoje postoje upraviť ak sa preukážu ako chybné.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Rastos
Zaslal: Po február 22, 2010 11:12 am Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 26 október 2007 Príspevky: 19
scirocco napísal(a):
Rozumu??? Žartuješ? A kde by ho veriaci nabrali? Shocked Práve ten nesmú mať! Rozum je zakázaný! Veď je napísané: "Blahoslavený buď chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské."


Zakázaný rozum? To by si musel lepsie poznat, co vsetko je napisane. Napriklad aj toto: "Bratia, nebudte detmi rozumom, ale zlobou budte nedospelymi; ale rozumom budte dokonali." 1. Kor 14,20
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po február 22, 2010 11:22 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Tiež je napísané: Mysli, keď si mimo kostolnej lavice. (Think outside the pew.) 1. Ger 20,09

čestné uznanie

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Rastos
Zaslal: Po február 22, 2010 11:27 am Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 26 október 2007 Príspevky: 19
To je dobry citat. Len by som ho doplnil - mysli v kostolnej lavici aj mimo nej.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po február 22, 2010 11:40 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Rastos, tak ma napadlo, že by si mohol dať vyrobiť tričko s tým nápisom: Mysli v kostolnej lavici, aj mimo nej.

Na spôsob ako je toto tričko:


_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Rastos
Zaslal: Po február 22, 2010 11:50 am Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 26 október 2007 Príspevky: 19
Sice sa vyrobou triciek nezaoberam, ale clovek s takym napisom by mal moje sympatie.
A este jeden citat sa mi tam paci:
Boh je niečo neuveriteľné.
(God is incredible.)
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.