Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Ateistická viera

svaty_certisko
Zaslal: Pi jún 25, 2010 2:51 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
V ateistickom ponímaní sa život začína a končí materiálnou smrťou. Po zomretí nie je nič. Jednoducho koniec.

Ja sa pýtam: Aký je dôkaz na to, že po smrti nie je nič? Tvrdenie ničoty po smrti má rovnakú hodnotu ako náboženské tvrdenia o posmrtnom živote. Na obe teórie resp. viery neexistujú zatiaľ žiadne podporné dôkazy. Sú to len nepodložené teórie.

Racionálnu odpoveď na otázku "Čo sa udeje po smrti?" nevie dať nikto. Nie je to možné určiť ani s racionálneho ani empirického hľadiska. Dohady ako by to mohlo byť si vymysleli viacerí jednotlivci aj skupiny. Typickým znakom týchto teórii je, že chýbajú dôkazy.

Jedinou pravdivou tézou je, že táto otázka je otvorená. Nikto nepozná na ňu odpoveď. Len klamár a pokrytec môže kričať do sveta, že pozná odpoveď. Nie je hambou povedať, že niečo neviem, ale je hlúposťou neomylne prezentovať tvrdenia, keď nie je možné pravdu poznať. Ak sa to tvrdenie stane základom organizácie, spoločnosti je hambou prizerať sa ako sú jej základy "dobre" postavené na betóne klamu a fantázie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
scirocco
Zaslal: Pi jún 25, 2010 3:46 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
svaty_certisko napísal(a):
Ja sa pýtam: Aký je dôkaz na to, že po smrti nie je nič? Tvrdenie ničoty po smrti má rovnakú hodnotu ako náboženské tvrdenia o posmrtnom živote. Na obe teórie resp. viery neexistujú zatiaľ žiadne podporné dôkazy. Sú to len nepodložené teórie.


Tieto dve tvrdenia nie sú rovnocenné už svojou podstatou. Je to podobne ako s existenciou boha. Veriaci tvrdia, že po smrti duša (a čo to je "duša" ?) nejakým spôsobom pretrváva. Ateisti, že nič také ako duša neexistuje a to že si uvedomujeme sami seba je len dôsledok biochemických a biofyzikálnych procesov, ktoré momentom smrti prestanú prebiehať. Teda rigorózne vzaté, veda (a ateizmus) netvrdí že po smrti nie je nič, ale len že to čo som napísal vyššie a to, že veriaci nemajú pravdu keď to o duši tvrdia.

Z toho vyplýva že je zasa na veriacich aby dokázali že:
1.) Existuje duša a čo to vôbec je. 2.) Že po smrti pretrváva ďalej a ako. 3.) Prípadne že ešte aj duša žije večne.

K ničomu neexistuje žiadny dôkaz, a ani len náznak a tak to zostáva len v rovine zbožného želania a túžby vyhnúť sa msti ako definitívnemu konca konkrétneho človeka. Rozumne uvažujúci človek sa s nevyhnutnosťou smrti zmieri čo najskôr a ďalej sa tou otázkou nezaoberá.

Samotný koniec života nie je nakoniec žiadna tragédia, to je iba ak niekto zomrie predčasne, alebo povedzme vo veľkých bolestiach.

Pre to že niečo neexistuje (boh, duša, posmrtný život ...) nebudú nikdy existovať žiadne dôkazy. Neexistencia sa nedá, dokázať (alebo iba výnimočne). Určite nie niečoho takého čo sa bežne nepozoruje. Je na tých čo tvrdia že niečo také exsituje aby to dokázali, inak je to len výmysel.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Pi jún 25, 2010 6:06 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
scirocco napísal(a):

a čo to je "duša" ? nejakým spôsobom pretrváva.

Pojem duša (psyché), predstavuje jeden s najstarších pojmov v histórii ľudstva. Definovať by sme ju mohli následne: Nehmotná podstata žitia. V mnohých náboženstvách a filozofických smeroch (aj moderných) sa považuje ako nehmotná podstata žitia výlučne človeka.scirocco napísal(a):

nič také ako duša neexistuje a to že si uvedomujeme sami seba je len dôsledok biochemických a biofyzikálnych procesov, ktoré momentom smrti prestanú prebiehať.

Moderná veda nevylučuje dualistické chápanie života (duchovná podstata+materiálna podstata). Filozoficky vzato veľa významných filozofov pripisuje duši význam a uznáva jej existenciu. Pod Descartesovým výrokom : "Myslím teda som", sa skrýva poznanie, že nehmotná podstata žitia sa skrýva pod funkciami mozgu. Moderná veda dokázala, že to tak nie je. Empirické skúmanie mozgu dokázalo, že myslenie je závislé od materiálnych vlastností mozgu.
Na poznanie nehmotnej podstaty žitia musíme ísť hlbšie. Zostáva nám len schopnosť uvedomovania si, že som to práve ja na ktorého sa vsťahuje všetko materiálne naokolo. Chápanie najvyššieho vlastníctva ako seba samého a naväzovania na materiálne funkcie mozgu a tela.
Je samozrejmé, že fungovanie "duše" je mimo materiálnu zložku nemožné a naopak organizmus, ktorý nie je schopný prijať, utvoriť vhodné podmienky pre nehmotnú podstatu žitia je mŕtvy. Vidieť to v súčasnosti na obore robotika, keď prístroj len vykonáva naprogramované činnosti a nie je plnhodnotným žijúcim organizmom. Zamyslite sa nad tým porovnaním s jednoduchým živočíchom prvokom. On má schopnosť uvedomiť si, že práve on využíva svoje materiálne telo na získanie potravy, vylučovanie zbytkov, reagovanie na určité podnety. Človek povie: "Je živý". Základnou podmienkou pre "prijatie" duše,dosiaľ poznaného sveta, je celistvá nervová sústava.scirocco napísal(a):

Teda rigorózne vzaté, veda (a ateizmus) netvrdí že po smrti nie je nič, ale len že to čo som napísal vyššie a to, že veriaci nemajú pravdu keď to o duši tvrdia.

A čo teda tvrdí veda? Nič. Ty tvrdíš, že veriaci nemajú pravdu, ale je možné, že aj majú. Vzhľadom na to, že teórie o čase po smrti je úplne otvorené, nikto nemôže tvrdiť, že vzniknutá teória o čase po smrti je nepravdivá alebo pravdivá. Takýto záver zaváňa predpojatosťou. Na druhej strane sa možno pousmiať nad vehementným presadzovaním nedokázateľných teórii.scirocco napísal(a):

Z toho vyplýva že je zasa na veriacich aby dokázali že:
1.) Existuje duša a čo to vôbec je.
2.) Že po smrti pretrváva ďalej a ako.
3.) Prípadne že ešte aj duša žije večne.

1.)Pre dualistu existuje "duša".
2.)Uvedomenie si seba samého a svojho okolia je závislé na hmote. Ak nie je hmota schopná prijať a udržať nehmotnú podstatu žitia, ona - hmota nežije, neprežíva čas (hlboký spánok, kóma)(?smrť?).
3.)Rozobratie skutočnosti, že nehmotná podstata je nezávislá od času je zdĺhavé a namáhavé. Ak "duša" naozaj existuje, je nezávislá od času a je de facto nesmrteľná. V podstate sa dá povedať, že subjektívne prežívanie času je možné len ak je "duša" prítomná v hmote.scirocco napísal(a):

K ničomu neexistuje žiadny dôkaz, a ani len náznak a tak to zostáva len v rovine zbožného želania a túžby vyhnúť sa msti ako definitívnemu konca konkrétneho človeka.

V tomto Ti štúdium -lógii nepomôžu. Skús filozofiu. Jednoduchšia a odvážnejšia cesta je priamo v tebe. Sebapoznávaním a introspekciou možno po čase dospeješ k odpovediam, ktoré ťa uspokoja. Poznanie svojej podstaty nie je jednoduché. Toto poznávanie je podmienené osobnou skúsenosťou jednotlivca. Určitým spôsobom je to podobné ako dospievanie. Začínaš z nevedomého dieťaťa, prechádzaš obdobiami skúmania a poznávania, dospeješ k štádiu staršieho veku, kedy si už vieš určiť svoje názory a nemeníš ich.scirocco napísal(a):

Rozumne uvažujúci človek sa s nevyhnutnosťou smrti zmieri čo najskôr a ďalej sa tou otázkou nezaoberá.

Pravda, len či je zmierený v pravom zmysle slova. Možno so smrťou na obzore uvidí, že "zmierenie" bolo skôr charakteristické psychologickým pojmom vytesnenie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
svaty_certisko
Zaslal: Po jún 28, 2010 6:36 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Predstavte si dve materiálne úplne rovnaké bytosti. Jednovaječné dvojičky. Úplne všetko majú zhodné - po materiálnej stránke - ruky, orgány, mozgy, pohlavie. V jednom sa však líšia, každé tvoria samostatný integrovaný rozdielny duševný celok. Každé vníma prostredníctvom vlastného duševna. Aj napriek skutočnosti, že majú rovnaké IQ, pamäťový potenciál, temperament, zhodné mozgové bunky, každé z týchto detí má vlastnú duševnú podstatu. Na teoretickej báze by sme mohli povedať, že ich nemateriálna duševná podstata tj, "duša" je u každého z nich iná. Každé vníma svet a seba samého osobitne, inak to ani nemôže byť.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Julius Voskár
Zaslal: Pi júl 02, 2010 7:29 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Myslím, že v tejto debate používate rôzne pojmy a každý má na mysli niečo iné. Ak pojmom vedomie označíme schopnosť akéhokoľvek organizmu reflektovať seba a svoje okolie, tak potom pojem nehmotná duša mi pripadá nezmyselný, vymyslený pre potreby náboženstiev. Má rovnakú váhu ako pojem boh a abstraktný, tiež duchovný svet.
Takzvaný hmotný svet, od atómu počnúc, je zhluk ( nádherný zhluk) z fyziky známych energíí, ktorá zatiaľ nepozná duchovnú energiu z ktorej by mala byť vytvorené duša. Pripadá mi naprosto prirodzená predstava zániku vedomia po znefunkčnení organizmu. Z prijatia hypotézy existencie nesmrteľnej duše sa dá cez náboženské učenia vypestovať strach a neistota o jej posmrtnej existencii. A myslím, že o toto náboženstvám ide, lebo po prijatí tejto ídei veriacim je manipulovateľný a schopný vystrájať rôzne náboženské úkony a tým určovať opodstatnenosť jednotlivým cirkvám. Je to vysoko sofistikovaná psychologická manipulácia schopná zmagoriť aj nadpriemerne inteligentného človeka.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Pi júl 02, 2010 4:57 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Problémom je, že táto otázka nemá jednoznačnú odpoveď. Všetky predpoklady jej odpovedí sú len teórie, nedajú sa priamymi dôkazmi určiť. Zostáva pravdepodobnosť.

Či je "nehmotná podstata žitia", alebo nie je však nie je taká istá otázka ako existencia Boha. Pravdepodobnosť existencie Boha stojí na tom, že sa nedá dokázať, že Boh nie je, pravdepodobnosť je priam neskutočne nízka. S teóriou "nehmotnou podstatou žitia (ďalej NPZ)" sa ale stretávame prakticky stále. Poprieť seba samého nie je možné. Dokonca aj ťažko psychicky postihnutí (pokročilá schizofrénia, idiocia) stále majú svoju NPZ. Vnímajú sami seba a okolie. Uvedomujú si, že sú to práve oni, ktorí sú živí, napriek narušeniu mozgových funkcií. Naopak, ak nie sú podmieky pre NPZ tvor umiera. Je bezpredmetné, že fyzicky je telo schopné fungovať (orgány sú funkčné). Ak nie je predpoklad pre NPZ život je nemožný. Tu sa naskytuje otázka, či NPZ je súčasťou nervovej sústavy, alebo je v teoretickom chápaní nezávislá. Keď sa zahĺbame do svojho vnútra, predpoklad NPZ sa nemusí ani zďaľeka zdať taký nereálny. Prijatie teórie NPZ však nie je predpokladom pre zisk simpatií pre náboženstvá, cirkev. Práve naopak, predpoklad prijatia NPZ je skôr získanie odporu k zneužívaniu teórie NPZ zo strany cirkví a náboženstiev. Jediné čo človek môže vlastným racionálnym a empirickým skúmaním zistiť, že je tu teória NPZ a na ňu možná naväzujuca teória nesmrteľnosti NPZ. Ostatné je mimo poznania človeka. Iné poznanie (konkretizácie "putovania" NPZ - budhizmus,hinduizmus; očistec, raj, peklo - kresťanstvo, islam, judaizmus) je úplne mimo skúsenosti a rozumu človeka ( mimo zámeru -mocenského, manipulačného, drogy, neporozumenie prírodných úkazov a zákonitostí, zmenené psychické pochody). Chcem tým povedať, že skúmaním a rozumom sa môže dostať k maximálne poznaniu NPZ a nesmrteľnosti NPZ na báze teórie. Hlbšie sa ísť nedá.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Julius Voskár
Zaslal: So júl 03, 2010 12:43 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
svatý certisko - nie mi je jasné ako si sa dostal k pojmu NPZ
Citácia:
nehmotnou podstatou žitia (ďalej NPZ)" sa ale stretávame prakticky stále. Poprieť seba samého nie je možné.
Kto sa s ňou stretáva stále, nie je to len tvoja vlastná fikcia, či náhrada pojmu duša? Skús si odpovedať postupne : 1. mám vedomie? 2. mám dušu? Moja čestná odpoveď znie, vedomie mám, ale či mám dušu (NPZ) to neviem. Dokazovať neexistenciu čohosi nereálneho, akejsi novej hypotézy , je nezmyslom. Uvediem príklad: Medzi Marsom a Zemou sa nachádza duchovná bytosť, ktorá vyvoláva na zemeguli vojny. Pokús sa dokázať jej neexistenciu! A môžem ju aj pomenovať - nehmotná podstata vojen NPV.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: So júl 03, 2010 7:40 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Julius Voskár napísal(a):
1. mám vedomie? 2. mám dušu?


Čo sa týka prvej otázky:
Je jasné, že vedomie , ako fyziologický celok je a funguje. Stotožňovať ho však s "dušou v spomínanom zmysle", resp. NPZ, rep. "ja", ktoré je samostané, nie je možné. Súčasťou vedomia nie je len mozgová činnosť, ale aj zmysly resp. produkty zmyslov tj. vnemy. Celé vedomie je dokázateľne materiálne, dokonca aj jeho súčasť NPZ by nemohlo bez materiálnej podstaty fungovať. Nehmotná podstata žitia, alebo ak chceš "duša", nie je vôbec niečo "nad" hmotou. Je z hmotou nevyhnutne spojená a bez ideálnych podmienok vytvorenými hmotou nie je schopná v danom čase existovať. Podmienkou v rámci naších skúseností je plne funkčná nervová sústava, fyzické telo.

K 2.:
Pokiaľ si uvedomuješ sám seba aj v minimálnom chápaní, tj. ja som na koho sa vzťahujú podnety okolia, ja som kto si uvedomuje sám seba , máš "dušu". V porovnaní s robotom alebo počítačom, ktorý vykonáva len naprogramované pokyny si niečo viac. Si živý. Pokiaľ stroj bude vykonávať len príkazy a nebude si uvedomovať svoje "ja" bude neživý. Akonáhle technika pokročí a stroj nebude len interpretovať príkazy uvedomí si skutočnosť, že je to "on" ktorý vykonáva a okolie má vplyv na jeho "ja", ožil. Jeho mechatizmus (telo) bolo schopné prijať NPZ a tým pádom môžme hovoriť že je živý.

Zamysli sa hlbšie nad pojmami živý a neživý. Čo považuješ a ako odčleníš tieto dva pojmy od seba? Čo je hranica? Kde môžme povedať, že daný objekt je živý a kedy je neživý? Neuvažuj o jednoznačných veciach ako sú napr. kameň oproti opici. Uvažuj skôr smerom k zložitým elektronickým systémom a mikroorganizmom. Je len tenká čiara medzi životom a ne-životom. Nájdeš ju?

píšem: napísal(a):
AKO SI PREDSTAVIŤ nehmotnú podstatu života, "dušu??"

Aby som najlepšie vystihol NPZ vhodné mi pripadá použiť matematiku.
NPZ je jedinečný vzorec, kód, ktorý je práve jeden originálny súčasťou každého živého organizmu. V čase spojenia NPZ s matériou sa NPZ môže vyskytovať v danom čase len jeden krát. Ak sa vyskytne NPZ v inom čase (predchádzajúce spojenie s matériu je dávno neaktuálne)v spojení s inou matériu ďalší subjekt ožíva. Vzorec, kód je však rovnaký, zmenil sa čas, (veľmi pravdepodobne aj) miesto, a určite aj matéria. Je to podobné ako so vzorcom jeho idea je stála (c2=a2+b2). Proces výpočetu predstavuje život, po dosadení čísel (matérie) môžeme rovnicu vypočítať (tiež život). Výsledok po čase stráca význam a my ho zabudneme (smrť). Vzorec je však večný. Môže však fungovať len vtedy, ak je súčasťou výpočtu, počítania (života). Musíme mať vhodné podmienky na počítanie (čísla - matériu). Ak je vzorec použitý znova, opäť jestvuje v čase, ak sa nepoužíva je to len "mŕtva" idea. Proces počítania so vzorcom(NPZ) prostredníctvom iných čísel( inej matérie) sa môže prakticky nekonečne opakovať.

PS: Zhusťujem ako sa len dá
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Julius Voskár
Zaslal: Ne júl 04, 2010 10:34 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Z môjho pohľadu chápem vedomie trochu inak ako k nemu pristupuješ ty. Podľa mňa je to schopnosť uvedomovať si seba a svoje okolie a rovnako vnímam aj život ako uvedomovanie si existencie v danej forme - tele. Nič viac. To ostatné čo opisuješ sú akési ničím nepodložené špekulácie, ktorým nerozumiem a ani neviem prečo im venovať pozornosť. Bolo by treba osvetliť na základe čoho a prečo si sa k takým záverom dostal. Myslím, že skôr by malo zmysel zaoberať sa vedomím a jeho stavmi.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne júl 04, 2010 7:45 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Julius Voskár napísal(a):
na základe čoho a prečo si sa k takým záverom dostal


Problematika existencie duše nie je čiste teologicko-náboženskou problematikou, práve naopak, náboženské doktríny považujú dušu ako samozrejmosť. Ja sa však vôbec nezaoberám "dušou", NPZ, ako náboženským pojmom. Problematika duše je skôr filozofickým "orieškom". V texte hore sa zaoberám filozofickým zisťovaním. V pramatke vied je veľmi veľa koncepcií poňatia duše. Sú aj teórie, v ktorých tento pojem nemá žiadne miesto. Veľa ich však dušu akceptuje, dokonca na nej stavia. Východiskom môže byť napríklad priekopník Platón, ktorý dokonca "splieta" až 3typy duše pod rovnakoznejúcim pojmom. Jednou z poňatí je aj "duša", ktorú sa Ti snažím popísať.
Treba ju však chápať ako teóriu nie fakt. NPZ je v súčasnosti jediná forma prijateľná pre vedu mimo teórie, že "duša" nenexistuje.

Čo sa týka vedomia, ktoré si tu spomenul. Ak chceš pozri si v nejakej všeobecnej psychológii, či tento termín chápeš v zaužívaných psychologických termínoch. Vravím, že nie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Julius Voskár
Zaslal: Po júl 05, 2010 8:55 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Pochopiteľne tak ako z hypotézy bohov racionálny rozum nevie nič vydedukovať pre konanie človeka, ale náboženstvá a cirkvi áno, je to rovnaké aj s psychickými danosťami človeka, ktoré cirkev bohato využíva, hlavne sugesciu, ako nekritické prijímanie náboženských "právd" a na ich základe následné konanie, mnohokrát veľmi nemorálne a pre cirkvi aj zištné. Na vedomie sa pozerám ako neoddeliteľnú súčasť bytia každého živého organizmu. Tu by som chcel poukázať na texty H.Bersona, laureáta Nobelovej ceny, kde sa zaoberá myšlienkou existencie akéhosi vágneho vedomia aj u atómu pričom rozlišuje jeho rôznu intenzitu podľa formy v akej sa vedomie manifestuje. Teda nie len klasicky chápaných živých tvorov. Je to zaujímavá téma z filozofického hľadiska a určite je hodná skúmania, tak ako chceš k nej pristupovať ty bez náboženského zafarbenia a zneužitia. Musím sa prinať, že stále nechápem NPZ. Mnohé psychické dannosti vyplývajú z vrodenej iné zo sociálnej genetiky.
Moje chápanie vedomia v podstate neodporuje názorom na vedomie (obyčajne sa spája s pojmom duša) ale nejaká jasná predstava od rôznych autorov nie je. Mám tu pred sebou minimálne štyri defínicie a nie som z nich ani trochu múdrejší. Dobrý deň!
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po júl 05, 2010 9:03 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
A ešte čosi som zabudol. Ja si okrem iného uvedomujem vývoj v intezite vedomia v priebehu ľudského a ešte raz pripomínam, nielen ľudského života a jeho rozličnú úroveň pri rôznych ľuďoch a bytostiach. Z úrovňou, intenzitou, vedomia, predpokladám, súvisí aj inteligencia.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ut júl 06, 2010 1:03 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Julius Voskár napísal(a):
Z úrovňou, intenzitou, vedomia, predpokladám, súvisí aj inteligencia.


Každý píšme o niečom úplne inom. Niektorí autori síce stotožňujú vedomie s dušou, ale v bežnej psychologickej terminológi sú súčasťou vedomia aj spomienky, predsatvy, premýšľanie, vnímanie, plánovanie, predstavovanie, prežívanie a p. Tieto všetky mozgové funkcie sú však fyzikálno-chemického pôvodu, môžeme jednoznačne povedať, že takto chápané vedomie nemôže byť nehmotné a preto ho nemôžeme ztotožňovať s nehmotnou podstatou žitia.
Mimo spomínanej fyzikálno-chemickej matérie je tu veľmi podstatný, ale úzky priestor pre uvažovanie nad niečím nemateriálnym. V tomto prípade sa dá uvažovať len o nejakej forme, pre každého originálneho jedinečného a v čase neopakovateľného, vzorca. Ten dáva základ pre v danom čase neopakovateľnosti môjho aj tvojho žitia. Nemôžeš mať inú "dušu", vzorec, NPZ (nehmotnú podstatu žitia) ako máš. Inak by si to nebol TY ale niekto úple INÝ. Keby sme teda (teoreticky) vymenili v Tebe NPZ. Bol by si to "ty" z materiálneho hľadiska (telo, mozog, temperament, skúsenosti, pamäťové stopy, spomienky, intelekt...), ale zároveň by to bolo už niekto iný. Chcem tým povedať toľko, že NPZ je Tvojím najvyšším vlastníctvom. To si skutočne ty. Všetko ostatné sa dá "vymeniť". Vidieť to na príkladoch vážnych poškodení mozgu, keď sa mení jeho funkcie, strácjú sa pamäťové stopy, zmiznú niektoré potreby..., ale NPZ, "duša" zostáva. Stále si to ty. Žiješ, aj napriek všetkému. Tvoja najhlbšia podstata je funkčná. Vzorec je spojený s telom.

Na záver chcem ešte napísať, že nad týmto čo som tu napísal, je možné zamýšľať sa ako teóriu a nie ako pravdou, ktorá je nevyhnutná. Pôvod je zrejmý, každý ho má v sebe. Keď sa zamyslíš, nepotrebuješ to čo som tu napísal, vieš o tom viac. Zamysli sa nad tým, čo je Tvoje skutočné vlastnícto, ja, resp. bez čoho by si nebol. Nepýtaj sa múdrych kníh. Odpoveď máš v sebe. Už si našiel? Absurdné je, že hľadáš len a len seba.

Posledné čo ešte chcem:

Známy výrok: "Myslím teda som." by som pozmenil na:

Uvedomujem si, že som, vďaka tomu, že myslím.

Dobrý deň želám!
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Julius Voskár
Zaslal: Ut júl 06, 2010 8:28 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
To čo sme vo vesmíre schopní vnímať má akúsi energetickú štruktúru. Ak je čosi neenergetické, prepokladám že tak chápeš NPZ, akési duchovné, je to potom NIČ. Podľa môjho názoru všetko čo sa odohráva v našom vedomí ako aj rôzne tzv duševné stavy súvisia s naším bytím. Tu ma napadá jedna informácia z knižky od Harreru: 7 rokov v Tibete, keď mladý dalajláma mal záujem oddeliť svoje vedomie od tela. Neviem či sa mu to pdarilo, ale tí čo majú na neho kontakt by sa ho mohli na to opýtať. Žiaľ ja takúto možnosť nemám, ale aj tak si myslím, že pre úspech takéhoto experimentu je potrebný funkčný organizmus vrátane ľudskej počítačovej pamäte - mozgu. Experimentálne výsledky z tejto oblasti by aj mňa zaujímali ako aj všetko čo súvisí s naším vedomím. O duši ale neviem nič. Ozaj si myslím, že je to poloha ilúzií, ako aj o jej posmrtnej existencii, lebo ak sa nejedná o akúsi energetickú štruktúru, jedná sa o nič.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ut júl 06, 2010 1:42 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Julius Voskár napísal(a):
Ozaj si myslím, že je to poloha ilúzií, ako aj o jej posmrtnej existencii, lebo ak sa nejedná o akúsi energetickú štruktúru, jedná sa o nič.


Dal som tu jeden príklad z prostredia matematiky. Myslím, že dosť dobre vystihuje, čo chcem povedať. Predstava vzorca je podnetným prirovnaním pre pojem "duša". Matematický vzorec nie je žiadna energia, hmota. Jeho vyjadrenie má zmysel buď v teoretickej rovine alebo praktickej, v prípade počítania, resp. dosadenia konkrétnych čísel do vzorca. Podobne vnímam dušu. Jej obrysy môžeme vidieť len na teoretickej báze, keď nie je spojená s telom. Prejaví sa však pri dosadení hmoty (tela), akoby ožila. Bez matérie je však nefunkčná.

Neide tu o žiadnu hmotu, energiu, antihmotu. Duša je akoby matematická pravda, žije len vtedy ak je spojená s niečím konkrétnym (fyzickým telom).

Absolútne odsudzujem iné vnímanie duše. Jej hmotné chápanie považujem za veľmi "infantilné". Predstava že duša "poletuje" niekde ako mráčik. Že niekde za nás trpí, alebo blažene si užíva mi pripadá úplne scestné. Táto predstava mi pripadá veľmi úsmevná. Pri takýchto teóriach si spomeniem na malých bucľatých amoríkov s lukmi a šípmi.

PS: Vieš si predstaviť matematiku bez vzorcov? Vieš si svoj život predstaviť bez tvojho "ja"?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 8
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.