Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Lexikón veriacich

Mona
Zaslal: Ut august 14, 2007 5:50 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 10 január 2007 Príspevky: 163
Zabudnite na Kostolný ľud! Laughing

OVEČKY
Ovečky sú pod kontrolou pastiera. Táto kontrola nie je nútená, ale ovečky ju sami vyhľadávajú, lebo ich pastier im uľahčuje zásadné rozhodnutia v ich živote. Ak sa ovečka nevie rozhodnúť, aký postoj má zaujať ku klonovaniu, potratom alebo eutanázii, odoberie sa za pastierom, ktorý jej to nadiktuje, čím ovečku odbremení od bolestivého premýšľania.
Ovečky sú nesamostatné a nerozhodné, preto je veľmi dobré, že majú nad sebou ráznu ruku pastiera, ktorá im ukazuje smer. Je to však dvojsečná zbraň. Ak totiž pastier ovečkám povie, že majú milovať svojho blížneho, tak ho bez výhrady budú milovať. Nie preto, že by rozumeli pastierovej požiadavke, ale preto, lebo im to proste povedal. No a platí to aj presne opačne a v rukách militantného pastiera sa môže stádo ovečiek zmeniť na svorku vlkov.
V diskusiách o náboženských otázkach sú mimoriadne neschopné, lebo často ateisti a inoverci vedia o ich náboženstve viac, než oni sami.

PRESVEDČENÍ
Presvedčení začínali najskôr ako ovečky. Oddane nasledovali pastiera, no popri tom nezabudli premýšľať. Ich schopnosť uvažovať o svojom náboženstve a živote je však veľmi obmedzená ich vierou a určité hranice nikdy neprekročia. Svoje rozhodnutia riadia sami, ale v súlade s naučenou doktrínou, o ktorej pravdivosti sú presvedčení. Veľmi radi na svoju vieru presviedčajú iných.
Každopádne, od ovečiek sa zásadne líšia; poznajú svoje náboženstvo a sväté knihy do posledného písmenka, preto vedia byť odolným súperom v náboženských debatách. Chýba im však triezvy pohľad na svet a niektoré nevhodné fakty vytrvalo prehliadajú, čím sa diskusia stáva nezmyselnou. Debata s presvedčenými sa nikdy neskončí tým, že by presvedčený priznal svoj omyl. Hlavným znakom presvedčených je ich presvedčenosť o tom, že majú vždy pravdu.
U presvedčených si môžete byť istí, že ak milujú svojho blížneho, robia to z vlastného presvedčenia a nie na radu pastiera. Avšak, podobne ako pri ovečkách, aj tu treba počítať s opačnou situáciou. Ak vás bude presvedčený prenasledovať, tiež to bude robiť z vlastného presvedčenia.
Z presvedčených sa vo väčšine prípadov stávajú pastieri alebo honelníci.

MODLÁRI
Nie sú to ani ovečky a ani presvedčení. Nepotrebujú, aby im pastier ukazoval smer cesty, nie sú presvedčení o pravdivosti ich viery a nepotrebujú presviedčať iných. Ich náboženstvo im slúži výhradne na podporu vlastných rozhodnutí. Nepotrebujú boha na to, aby im nariaďoval, ako majú žiť, ale potrebujú boha na to, aby im hovoril, ako dobre a správne žijú.
Tento druh veriacich je po ovečkách snáď druhý najrozšírenejší. Charakteristickým znakom modlárov je, že boh vždy schvaľuje ich rozhodnutia a spôsob života a nemá voči nim žiadne výhrady. Modlári majú neobyčajne hojné zastúpenie v politike. Aj preto si obyčajne volia také náboženstvo, ktoré sa v ich okolí teší najväčšej priazni ľudu. Najznámejším súčasným modlárom je americký prezident George Bush.

EXHIBICIONISTI
Exhibicionistov nájdeme snáď v každej náboženskej obci. Sú charakteristickí tým, že výrazným spôsobom dávajú najavo svoju vieru, ktorá však nemusí byť až taká výrazná, ako samotný spôsob jej prejavu. V kostoloch obyčajne spievajú najhlasnejšie s úmyslom všetkých prekričať, kľačievajú najdlhšie, najviac sa bijú do pŕs, najhlasnejšie odriekajú modlitby a vyplazujú najdlhší jazyk, keď prijímajú. V mimo kostolnom živote svoju vieru dávajú najavo nosením rôznych charakteristických predmetov, ako napr. pátričiek na zápästí, krížikov na krku, tričiek s podobou rôznych náboženských postáv, rôznych svätých medailónov a škapuliarov v aute a pod.

ZMÄTENÍ
Charakteristickým znakom zmätených je to, že sa obyčajne snažia dištancovať od oficiálnych náboženských obcí a vyhlasujú sa za pravých veriacich, poukazujúc na "nepravých" veriacich, združených v náboženských obciach. Zmätení obyčajne vyberajú im vyhovujúce prvky rôznych náboženstiev, ktoré kombinujú so svojimi názormi, čím dostávajú celkom nové učenie, podľa ktorého sa riadia.
Pre spoločnosť môžu zmätení predstavovať riziko, lebo sa prikláňajú k anarchii a stávajú sa často obeťami rôznych siekt. Nakoľko však nie sú zjednoteným celkom a náboženstvo každého jedného zmäteného je odlišné, nie je dôvod sa ich obávať. Väčšina zmätených patrí do starostlivosti ústavu pre duševne chorých. Sú to hlavne ľudia, ktorí sa pokladajú za čarodejnice, kontaktérov a rôzne reinkarnácie populárnych historických osobností. Od roku 1989 sa zmäteným začalo dariť predovšetkým v šoubiznise (hlavne v relácii Vadkerty tolkšou).

FOLKLÓRNI
Folklórni sú rozpoznateľní podľa toho, že viera patrí k ich folklóru. Žijú si obyčajne svojim vlastným, od náboženstva nezávislým životom, ale napriek tomu dodržiavajú rôzne zvyklosti spojené s náboženstvom, ku ktorému sa hlásia. K takýmto folklórnym zvyklostiam patrí napr. chodenie na omšu v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelné spovede pred Vianocami a Veľkou nocou, dodržiavanie pôstu alebo uctievanie svätých. K vykonávaniu týchto tradícií majú folkórni k dispozícii aj zvláštny odev (kroj), tzv. "nedeľnje hábi", ktorý sa od všedného odevu líši predovšetkým v tom, že je málo používaný, z kvalitnejších látok, prestrofarebnejší. Výskyt folklórnych veriacich je hojný na dedinách.

MILITANTNÍ
Toto je priatelia veľmi nebezpečný druh. Ak môžete, vyhnite sa im. Militantní sú doslova predátori medzi veriacimi. Názorovo sa len málo líšia od presvedčených. Avšak na rozdiel od presvedčených, ktorí sa snažia presviedčať hlavne slovami, militantní presviedčajú najradšej skutkami. Medzi ich hlavné (a mimoriadne úspešné) presviedčacie metódy patrí vytrhávanie nechtov, nalievanie vodou, lámanie na kolese, upaľovanie a pod. O ich bohumilej činnosti referuje a ako príručka pre mladých militantných veriacich slúži Kladivo na čarodejnice.
V dnešnej dobe sú však militantní takmer pred vyhynutím. K ich najväčšiemu rozmachu dochádzalo v stredoveku. Ale ako sa hovorí, pýcha predchádza pád. Takže dnes existuje už len niekoľko exemplárov z tohto druhu, ktorí sú kánonom chránení.

DOBROSRDEČNÍ
Dobrosrdeční patria k môjmu obľúbenému druhu. Rozpoznáte ich podľa toho, že ak im budete rozprávať o tom, že Boh neexistuje, budú sa na vás iba zhovievavo usmievať a trpezlivo si vypočujú váš názor. Dobrosrdeční sú obyčajne premýšľajúce tvory. Nad niektorými otázkami sa však z mne neznámych dôvodov nikdy nezamýšľajú.
Dobrosrdeční sa len málokedy zapájajú do debát o náboženských otázkach. Nie preto, že by svoje náboženstvo nepoznali, ale preto, lebo ich to nebaví. Od presvedčených sa líšia v tom, že nepotrebujú nikoho presviedčať o svojej pravde, hoci oni sú o nej hlboko presvedčení.
V prípade čistokrvných dobrosrdečných sa jedná o vzácny druh. Rozšírení sú však v kombinácii s presvedčenými alebo ovečkami.

ZÁZRAČNE OBRÁTENÍ
Kresťania zvyknú hovorievať, že z nejedného Šavla stal sa Pavol. Ale toľko Pavlov, koľko pribudlo po roku 1989, nestačil by spísať ani grafoman Mojžiš. Rozhodne by mu päť kníh bolo málo. Títo zázračne obrátení, po svojom zázračnom obrátení zaradili sa veľmi rýchlo do rôznych kategórií veriacich, ktoré som tu spomenula a ktoré ešte spomeniem. Keďže si však človek v dnešnej dobe nemôže byť istý ničím a najmenej výsledkami vôle pospolitého ľudu pri parlamentných voľbách, rozhodla som sa zázračne obrátených zaradiť do samostatnej kategórie. Idú voľby a človek nikdy nevie, k akému zázračnému obráteniu u nich dôjde po prípadnej zmene režimu.
Zázračne obrátených od ostatných druhov rozoznáte podľa toho, že k ich obráteniu došlo náhle, takpovediac z čista jasna, obyčajne pri príležitosti nejakých zásadných politických zmien v krajine. Ak ste na pochybách, či sa v nejakom vami sledovanom prípade jedná o zázračne obráteného, môžu vám pomôcť aj zväzky ŠtB, ktoré poskytuje Ústav pamäti národa na svojich web stránkach. Ak sa vami sledovaný jedinec nachádza v zoznamoch a pri jeho mene je uvedené písmenko "A", môžte si byť 100% istý, že sa jedná o zázračne obráteného.

ZÚFALÍ
Zúfalí veriaci sú obyčajne ľudia, ktorí nemajú iné východisko, než dať sa na vieru, resp. viera im ponúka lepšie vyhliadky do budúcna. Počítajú sa medzi nich extrémne chudobní, bezdomovci, väzni a pod. Prosto ľudia, ktorí sa ocitli na dne. Viera ich na jednej strane utešuje v ich nelichotivom rozpoložení, na druhej - oveľa dôležitejšej strane - otvára brány k rôznym nábožensky založeným charitám, čím sa zúfalým dostáva materiálneho zabezpečenia. A s plným bruchom sa pravda verí ľahšie.
Pri zúfalých by som však odporúčala byť opatrná. Ak sa totiž zúfalý dostane zo šlamastiky von, hrozí reálne nebezpečie, že sa vráti k predchádzajúcemu spôsobu života (ktorý je občas v rozpore so zákonmi tohto štátu).

FANTASTI
Toto je obzvlášť zábavný druh veriacich. Vyznačujú sa rôznymi fantastickými teóriami, ktoré sa snažia tváriť vedecky a majú za cieľ potvrdzovať pravdivosť príbehov z Biblie, prípadne majú dokázať existenciu boha. Medzi fantastami môžeme nájsť napríklad archeológov, ktorým sa vďaka posunutým vrstvám podarilo vykopať lacné digitálky importované z ázijskych krajín v prvohorách, čo ich popudilo vyhlásiť, že sa jedná o nevyvrátiteľný dôkaz toho, že Zem je stará maximálne 5000 rokov. K tradičným témam fantastov patrí aj uvažovanie nad tým, ako sa podarilo Noemu zachrániť desiatky až stovky tonové dinosaury na jeho pokrokovej arche. Nemenej vtipní sú aj fantasti, ktorí sa snažia dokázať existenciu boha alebo duše na základe výpovedí profesionálnych mystikov a vizionárov.
Po roku 1989 dostalo sa aj nám - prostým bezbožníkom - možnosti okúsiť trocha z ich bezbrehej múdrosti v sérií rôznych vedecko-fantastických literárnych diel, ktoré je možné zakúpiť si v obchodoch s náboženskými predmetmi, prípadne tie odvážnejšie v ezoterických predajniach.

HYMNISTI
Hymnistov poznáte veľmi ľahko. Počas svojho pozemského života pripravujú sa ustavične na život nebeský, kde budú pred božou tvárou s anjelmi a serafínmi spievať na chválu svojho Pána na veky vekov amen. Takže sú charakteristickí skladaním oslavných básní a piesní na svojho boha. V náboženských debatách obyčajne hovoria málo. Ako sa na umelecké duše patrí, do politiky sa nemiešajú. Zato nezabudnú nikdy dodať "Chvála Ti Bože/Pane/Hospodine!", "Hosanna!", "Milujem Ťa Pane!" alebo niečo obdobného významu. Ak je hymnista veľmi zanietený pre svoju vec, môže sa vám stať, že nejakú oslavnú formulku na svojho boha spomenie v každej druhej svete. V chorobných prípadoch v každej vete a úplne šialení hymnisti nehovoria vôbec nič, len chvály na boha.
Väčšina hymnistov sa angažuje v nábožensky orientovaných hudobných skupinách. Sú však aj hymnisti, ktorí nemajú hudobný sluch a tak zotrvávajú pri hovorenom slove. Hymnisti sú neškodným druhom. Sú úplne pohrúžený do svojich veršovačiek a tak im po rozume nebehajú nebezpečné myšlienky typu výhrada svedomia, či zákaz potratov.

PASTIERI
Pastieri sa – ako už názov ich remesla napovedá – starajú o ovečky. Sú to až na malé výnimky vodcovské typy presvedčených veriacich. Teda veľmi radi na svoju vieru presviedčajú ostatných a aj oni sami sú o svojej pravde skalopevne presvedčení. Keďže ich to však baví oveľa viac ako klasických presvedčených, stalo sa to ich povolaním. Preto považujem za vhodné zriadiť pre nich samostatnú kategóriu.
Pastierov rozoznáte od ostatných druhov veriacich veľmi ľahko. Chodia obyčajne zahalení v zvláštnych, mysticky vyzerajúcich odevoch; vo všedný deň volia čierne alebo sivé odtiene, na omši však hýria všetkými farbami ako veľké ľudské papagáje. Pre spoločnosť môžu byť nebezpeční, ale aj nápomocní, nakoľko sú to práve oni, ktorí ovládajú stádo.

PARANOIDNÍ
Pri svojom výskume som sa stretla aj so zvláštnym druhom veriacich, ktorí žijú v ustavičnom strachu pred Satanom. Vidia ho všade, kde sa len pozrú. V literatúre, v televízii, v rozhlase, na internete, v umení, v administratíve... prosto, vidia Satana aj v písmenkovej polievke. Väčšinu svojho života trávia práve vyhľadávaním rôznych indícií, ktoré ich vedú k presvedčeniu, že majú dočinenia so Satanom. Obyčajne sú to jednoduché matematické výpočty s cieľom odhaliť Satanovo číslo 666. Zrátavajú počty slov, poradie písmen v abecede, čísla... a robia to tak šikovne, že sa napokon k uvedenému číslu zakaždým dopracujú. To v nich prirodzene vzbudzuje strach, lebo sa cítia byť Satanom ohrození. Pre spoločnosť nie sú nebezpeční. Väčšina ľudí na nich hľadí ako na bláznov a obávam sa, že táto definícia nie je ďaleko od pravdy.

Publikované v roku 2005 na mojom blogu, ktorí už neexistuje.


Naposledy upravil Mona dňa St august 15, 2007 6:52 am, celkom upravené 1 krát.

_________________
www.pandorinaskrinka.sk
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Ut august 14, 2007 7:42 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
dobrééé Ale na tých najdôležitejších si zabudla. Na "BARLIČKÁROV"! Wink
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Mona
Zaslal: St august 15, 2007 6:55 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 10 január 2007 Príspevky: 163
Na tých si najväčší odborník ty. Very Happy

_________________
www.pandorinaskrinka.sk
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
evika333
Zaslal: So júl 26, 2008 9:16 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 26 júl 2008 Príspevky: 4
Neviem si predstaviť, že by sa mohol niekto tak dokonale vžiť a vystihnúť jednotlivé role bez toho, že by bol účastníkom väčšiny z nich Question
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Ne august 10, 2008 2:01 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Mona napísal(a):
PARANOIDNÍ
Pri svojom výskume som sa stretla aj so zvláštnym druhom veriacich, ktorí žijú v ustavičnom strachu pred Satanom. Vidia ho všade, kde sa len pozrú. V literatúre, v televízii, v rozhlase, na internete, v umení, v administratíve... prosto, vidia Satana aj v písmenkovej polievke. Väčšinu svojho života trávia práve vyhľadávaním rôznych indícií, ktoré ich vedú k presvedčeniu, že majú dočinenia so Satanom. Obyčajne sú to jednoduché matematické výpočty s cieľom odhaliť Satanovo číslo 666. Zrátavajú počty slov, poradie písmen v abecede, čísla... a robia to tak šikovne, že sa napokon k uvedenému číslu zakaždým dopracujú. To v nich prirodzene vzbudzuje strach, lebo sa cítia byť Satanom ohrození. Pre spoločnosť nie sú nebezpeční. Väčšina ľudí na nich hľadí ako na bláznov a obávam sa, že táto definícia nie je ďaleko od pravdy.

Títo nie sú paranoidní!

Mercedes-Benz na svojich stránkach uvádza:Pôvodne na tomto odkaze:

kód:
http://www.mercedes-benz.sk/images/services/service/sprinter_666666.png

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: So jún 07, 2014 8:15 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7366 Bydlisko: Mám.
Len taká maličkosť, ale zaujalo ma to.

Dojemný list starorímskeho vojaka. Čo v ňom napísal?

Podarilo sa preložiť list egyptského vojaka, slúžiaceho pred 1800 rokmi v rímskej légii v Európe. Poslal ho rodine.
Aurelius Polion napísal(a):
Modlím sa, aby ste boli zdraví počas noci i za dňa, a neustále za vás obetujem všetkým bohom.

Datovanie

Približnú dobu napísania listu možno odvodiť z niekoľkých podrobností.

Po prvé, zo štýlu písma. Po druhé, čosi naznačuje samotné rímske meno Aurelius. Pisateľ listu ho mohol dostať v súvislosti s rozsiahlym udeľovaním rímskeho občianstva v roku 212. Nuž a po tretie, zmienka o konzulárnom veliteľovi poukazuje na dobu po roku 214.

Moja poznámka: Ešte v tom čase bolo bežným zvykom byť polyteistom.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.