Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  O čom sa píše?  ~  Referendum Aliancie za rodinu

Ako bude postupovať prezident?

Vyhlási referendum  
0%
  [ 0 ]  0%
 
Obráti sa na Ústavný súd  
100%
  [ 1 ]  100%
 
Odmietne referendum  
0%
  [ 0 ]  0%
 

Celkom hlasov : 1
Lemmy
Zaslal: Pi august 29, 2014 5:43 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
K článku Stanovisko JUDr. Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv, k referendovým otázkam Aliancie za rodinu:

Skončí to na Ústavnom súde?

Pochybnosti o legitimite referenda s predloženými otázkami má i Barányiho kolega z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Dušan Nikodým. „Zasahuje to do ľudských práv, je to sporné,“ zhodnotil.

Na rozdiel od Baránya si však myslí, že najlepšie by bolo, keby sa prezident so žiadosťou o stanovisko obrátil na Ústavný súd. V podobnom duchu sa vyjadril i ústavný právnik Peter Kresák. Zo štyroch navrhovaných otázok do referenda je podľa neho určite sporná druhá a tretia, ktoré sa týkajú adopcií a manželstva, no zrejme i posledná otázka o vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania.

„Dotýkajú sa ľudských práv, napríklad práva na súkromie, rodinný život či rovnosti,“ uviedol Kresák. Aj on by sa prihováral skôr za to, aby prezident požiadal o vyjadrenie Ústavný súd.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Pi august 29, 2014 7:27 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
Peter Javůrek napísal(a):
Rodinám na Slovensku pritom uvedená Aliancia pomáha asi tak, ako tí bezdetní starci v sutanách, čo si namýšľajú, že sú povolaní rozprávať o sexe.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut september 02, 2014 10:49 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
SaS vyzýva prezidenta Kisku, aby dal referendum Aliancie za rodinu preskúmať Ústavnému súdu

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: St september 03, 2014 10:35 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
Prezident Andrej Kiska sa obrátil na Ústavný súd SR

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: So september 06, 2014 11:07 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
Andrej Mentel napísal(a):
Liberálnejšie krajiny západnej Európy, ktoré majú vzdelanejšie obyvateľstvo a sú celkovo slobodnejšie – napríklad sa nebáli rozšíriť definíciu manželstva aj na páry rovnakého pohlavia – sú na tom z hľadiska stability rodín a plodnosti v zásade rovnako alebo dokonca lepšie ako „ustráchané“ konzervatívne krajiny európskeho východu.

Ak by som to mal napísať ostrejšie, tak „bojovníci v kultúrnej vojne“ by sa mali skôr sústrediť na úplne iné témy, nevytvárať a neposilňovať obrazy imaginárnych nepriateľov.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut september 09, 2014 7:37 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
Po vzore referenda Aliancie za rodinu vznikla nová iniciatíva: Referendum za zrušenie volebného práva žien.

Rodina je najdôležitejšia hodnota v Európe, ale…

U Európanov je rodina a túžba po harmonickom manželstve stále najvyššie medzi hodnotami. Keď sa povie rodina, máme bežne na mysli rodinu postavenú na manželstve muža a ženy, s mužom ako hlavou rodiny zaisťujúcim ekonomickú stabilitu rodiny a ženou zaisťujúcou chod domácnosti a výchovu detí. Ženy by nemali byť pri tomto dôležitom poslaní zaťažované záležitosťami ktoré od nepamäti rieši muž. Jedná sa hlavne o veci verejné a chod štátu. Chceme ženy chrániť od tohoto nepríjemného no potrebného aspektu života, aby sa mohli naplno venovať výchove budúcich generácií.

V poslednej dobe sa však začali objavovať aj iné pohľady, ktoré na prvé počutie znejú ako snahy o riešenie zrovnoprávnenia mužov a žien či ťažkostí menšín a ich zrovnoprávnenia. Pri hlbšom skúmaní z nich však vedome či nevedome plynú ohrozenia manželstva muža a ženy, jeho výnimočnosti a hodnoty pre spoločnosť, ohrozenia stability rodiny, práv rodičov na slobodnú výchovu detí či práva detí na stabilnú rodinu s mamou a otcom.

Naviac, manželstvo je stále viac vnímané ako stereotyp, prežitok či nepotrebný kus papiera, rozvodovosť dosahuje neakceptovateľné hranice, mladí ľudia do vzťahov vstupujú nepripravení a následne z nich odchádzajú zranení. Je manželstvo naozaj také zastaralé a nepotrebné? Môže manželstvo harmonicky fungovať ak je žena zaťažovaná záležitosťami ktoré by ju nemali trápiť?

Sme presvedčení, že manželstvo uzatvorené zodpovedne pred štátnou či náboženskou autoritou ako záväzok a sľub prináša manželom väčšiu istotu, že ten druhý bude doňho nielen na chvíľu zaľúbený, no zostane pri ňom aj v ťažkých časoch. Takýto prísľub vytvára stabilné prostredie pre oboch manželov, ako aj pre ich deti.

Aliancia za zrušenie volebného práva žien je pre všetky tieto dôvody pripravená viesť celospoločenskú diskusiu o týchto závažných otázkach a poukazovať na ohrozenia manželstva a rodiny. No najmä sa chce usilovať o stabilizáciu postavenia manželstva a rodiny v právnom poriadku, poukazovať na ich dôležitosť a potrebu vrátenia rodiny do centra politiky na všetkých úrovniach. Pozývame ku hľadaniu riešení, ktoré by viedli k potvrdeniu výnimočného spoločenského, právneho aj sociálneho postavenia manželstva a rodiny, aby bolo tak vytvárané vhodné prostredie pre výchovu detí.

Ďakujeme za vašu podporu, ktorou hovoríte celému svetu, že vám budúcnosť rodiny, manželstva, detí a celého Slovenska nie je ľahostajná. Chceme patriť ku krajinám, ktoré si vážia rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako vzácnu a nenahraditeľnú hodnotu. Silná rodina je nádej pre Slovensko, Európu i celý svet.

Aj Biblia vraví:
Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.

Chráňme ženy a podporme zrušenie volebného práva žien. Vráťme sa späť k stáročia osvedčeným tradíciám.

Petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda

My, občania Slovenskej republiky, sme presvedčení, že:

1. Na základe kresťanskej tradície našej spoločnosti je muž hlavou rodiny. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. (1. list Korinťanom, 11,3)
2. Žena sa má starať o domácnosť a výchovu svojich detí, ktorej musí venovať plnú pozornosť. Preto sa žena nemá čas zaujímať o veci verejné.
3. Na Slovensku majú ženy volebné právo menej ako 100 rokov. Je potrebné navrátiť sa k tradíciám a uctiť si tak našich predkov.
4. Ak rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom vyučovania histórie, biológie, matematiky, alebo ktoréhokoľvek iného predmetu, nesmie škola vyžadovať účasť detí na tomto predmete. Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu.

Preto žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum s nasledovnými otázkami:

1. Súhlasíte s tým aby bolo zrušené volebné právo žien?
2. Súhlasíte s tým, aby ženám nebol dovolený vstup do volebných miestností?
3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému pohlaviu ako mužskému nebolo povolené voliť?
4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Št september 25, 2014 10:44 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
V e-zine Humanisti.sk je článok Reklama Aliancie za rodinu podráždila Radu pre reklamu.


_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Pi september 26, 2014 2:45 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
Ďakujem čitateľom, ktorí podporili článok Reklama Aliancie za rodinu podráždila Radu pre reklamu v službe Vybrali.sme.

Článok sa dostal na titulku denníka SME.


_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Skeptik
Zaslal: Pi september 26, 2014 3:07 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1176
Lemmy napísal(a):
Ďakujem čitateľom, ktorí podporili článok Reklama Aliancie za rodinu podráždila Radu pre reklamu v službe Vybrali.sme.

Článok sa dostal na titulku denníka SME.V Nemecku je asi 4500 párov jedného pohlavia ak mám dobré informácie.
Koľko takých párov je na konzevatívnom Slovensku? Ak je to podobný pomer,tak by by som tipoval asi 200- 280 párov. Tak malá skupina a dokázala sa tak veľmi zviditeľniť.Zaujímavé.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
TvojOponent
Zaslal: Pi september 26, 2014 10:37 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 15 jún 2012 Príspevky: 1763
Lemmy! Vy máte aký názor?

_________________
Ponúkol som ateistom srdce na dlani. A oni? Rozbehli sa pre príbor.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Lemmy
Zaslal: Pi september 26, 2014 10:53 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7361 Bydlisko: Mám.
Čakám, čo povie Ústavný súd.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
TvojOponent
Zaslal: So september 27, 2014 12:01 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 15 jún 2012 Príspevky: 1763
Lemmy! Vy nemáte vlastný názor?

_________________
Ponúkol som ateistom srdce na dlani. A oni? Rozbehli sa pre príbor.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
TvojOponent
Zaslal: So september 27, 2014 1:02 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 15 jún 2012 Príspevky: 1763
Ak Ústavný súd rozhodne, že deportovať židov do Osvienčimu bolo legálne podľa vtedajšej Ústavy, budete schvaľovať holokaust ako legálny?

_________________
Ponúkol som ateistom srdce na dlani. A oni? Rozbehli sa pre príbor.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
TvojOponent
Zaslal: So september 27, 2014 1:07 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 15 jún 2012 Príspevky: 1763
Lemmy, toto sú Vaše myšlienky alebo ste ich len "ukradli"

Citácia:
Pozerám sa na tú reklamu Aliancie za rodinu.

Je tam päť fotografií: Mladí ľudia, muž a žena, sa majú radi. Čakajú bábätko. A nakoniec sa tešia z narodenia dieťaťa.

Pod tým sú dvaja muži, homosexuáli. Tiež sa majú radi. A za tou fotografiou nasleduje prázdna fotografia v rámčeku. S vysvetlením:

Toto nie je diskriminácia! To len nefunguje
A majú pravdu!

Veď len hovoria to, čo je pravda. Môže jeden muž oplodniť druhého muža? Nemôže! Môže nejaký muž čakať dieťa? Môže otehotnieť? Nemôže!

Iba ak vo filme, ako to skvelo a zábavne zahral Arnold Schwarzenegger (Dr. Alex Hesse) v sci-fi komédii Junior.

Problém homosexuálov je len v politickej rovine. Chybu robia tí, ktorí sú proti tomu, aby homosexuálne páry mohli uzatvárať registrované partnerstvá.

Muž s mužom, či žena so ženou, môžu spoločne žiť, a vytvárať si tak vlastný model rodiny, ale je pravdou, že muž s mužom, ani žena so ženou nemôžu mať spoločné deti.

Aj homosexuálna žena (lesba), ak chce otehotnieť, tak potrebuje mužskú spermiu. A dvaja homosexuáli, ak chcú mať dieťa, sú zasa odkázaní na nejakú ženu, darkyňu, ktorá sa nechá oplodniť jedným z týchto dvoch homosexuálov, a porodí im dieťa. Je vôbec etické to, čo vykoná taká darkyňa? Nie je! Bude len strojom, továrňou, na množenie detí.

Mužský a ženský princíp, to je jednoducho príroda. Áno, v prírode sa vyskytujú aj odchýlky, anomálie. Ale predsa tá reklama je o tom, že len muž a žena môžu mať dieťa.

Nevidím na reklame žiadnu diskrimináciu z dôvodu pohlavia. Prísne vzaté, homosexuáli sú diskriminovaní samotnou prírodou. Ak sa chcú sťažovať, nech sa sťažujú na prírodu. A pobožní homosexuáli sa môžu sťažovať na boha, v ktorého veria.

Homosexuálom radím, aby sa zmierili so svojou sexuálnou orientáciou, a pochopili, že muž s mužom nemôže

_________________
Ponúkol som ateistom srdce na dlani. A oni? Rozbehli sa pre príbor.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Skeptik
Zaslal: So september 27, 2014 7:27 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1176
K ohrozeniu rodíny pri schválení zákona o pároch jedného pohlavia by mohlo podľa mňa dôjsť hlavne pri uzatváraní fiktívnych manželstiev s partnerom iného pohlavia za účelom získania potomka. Potom by sa manželsvo cielene rozpadlo a pár jedného pohlavia by mal svoje dieťa.Bývalý partner by bol len nič netušiacou obeťou využitou na splodenie potomka,čo by prinieslo mnoho konfliktov.Pri túžbe po ďalšom dieťati by sa mohla situácia opakovať s ďalším nič netušiacim - netušiacou.
Nemuselo by sa teda jednať len o získanie dieťaťa takým párom prostredníctvom adopcie,ako väčšina ľudí uvažuje.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 8
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.