Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Skeptik: Prečo sú ľudia príslušníci náboženstiev.

Skeptik
Zaslal: St november 30, 2016 6:10 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 676
Viki napísal(a):


66 kníh Starého a Nového Zákona, ktoré sa spísalo s obrovskými časovými odstupmi stoviek rokov a pritom si neprotirečí a nadväzuje neexistuje. Biblia je výnimočná kniha, v ktorej je zapísané Slovo Božie.

To, že Biblia nie je len hocijaká kniha si môžeš zistiť aj na tom, že proroctvá sa napĺňajú do bodky. Ak si uvedomíš, že to všetko sa už stalo, tak až zamrazí. Potom sa stane aj to všetko, čo je predpovedané na konci časov.

Nuž ten boh toho teda údajne nahovoril hodne, až 66 rozsiahlych kníh. Je to trocha divné, že pri diktovaní takého množstva textov je to stále sporné, chýbajú svedkovia. Je to také, tvrdenie, že ich diktoval boh, ako jedna pani povedala. Množstvo textov teda súvisí len s množstvom a presvedčenosťou spisovateľov. Keďže Židia boli vzdelaní a veľa ich poznalo písmo, niet sa čo čudovať, že veľa toho napísali.. V iných národoch, kde bol veľký analfabetizmus sa textov o bohoch zachovalo málo a postupne zanikli. Teda rozšírenie biblie súviselo len s vyšším vzdelaním, nie od nejakého božieho vplyvu. Tu je ďalší paradox, pretože aj starších záznamov by malo byť viac, teda niečo vykresané do kameňa. Tu je práve súvis so záznamovým materiálom, ako bol papier a tým aj stúpajúce množstvo textov. Prečo teda boh nešuškal svoje texty, keď ešte nebol papier? Jednoducho ich nešuškal nikdy a ľudia chceli len svojim textom dať dôležitosť. Podobne, ako teraz na internete, ktorý je doslova zahltený rôznymi textami, že sa to prehlušuje jedno cez druhé, že už skoro nemá význam ani písať. Kopírovať veľké množstvá textu do diskusie ( napr. z biblie) je tiež kontrapoduktívne. Preto sa zvýrazňujú texty, aby boli čítané a bola im pripísaná väčšia váha, podobne, ako s tými údajne inšpirovanými bohom. Keby niekto povedal, pozrite, čo som napísal a čo by som chcel, aby ste robili, tak by mu to skoro každý ignoroval. Ale keď povedal, že je to od boha, tak skoro každý spozornel. Trápne je ale to, že ten údajný boh našepkával rozdielne protichodné príkazy, čo samozrejme prezrádza, že je to činnosť obyčajných smrteľníkov. Trápny je aj nacionálny boh, čo tiež poukazuje na to, akej národnosti bol spisovateľ a tiež hovorí o pôvode textu, o jeho ľudskom tvorcovi. Boh, podľa mnohých tvorca všetkého živého a s črtami nacionalistu. Také niečo trápne sa ani nedá počúvať. Ale pasuje to do karát a k hre, ktorá sa hrá. Esá chce mať každý, najlepšie skryté v rukáve a v prípade potreby ich vyťahovať, ako na bežiacom páse. Keď sa to ale robí stále a tých ES je už priveľa, tak to už je podozrivé. Mnohí to ale žerú, pozerajú len na hodnotu karty a nechápu súvislosti. Preto stále prehrávajú.

Proroctvá sa nenapĺňajú samé, ale ľudia ovplyvnení týmito textami sami prispôsobujú budúcnosť tak, aby zodpovedala písmam. To robil Ježiš a aj mnohí iní. Je to len psychologické pôsobenie textov na ľudí. Tak isto je to aj pri horoskopoch a rôznych veštbách, ktoré nie sú zjavne božieho pôvodu, ale sú tiež vytvorené ľuďmi. Stačí sa spýtať niekoho z novín, ako si vymýšľajú horoskopy. Mnohí ľudia ich doslova žerú a prispôsobujú svoje konanie napísanému, pritom tvorca to robí len kvôli väčšej predajnosti novín.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Viki
Zaslal: Št december 01, 2016 11:32 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 14 november 2016 Príspevky: 22
Skeptik

Predsa vieš, čo sa stalo s Izraelským národom. No túto skutočnosť ignoruješ, lebo nechceš vidieť vyplnenie proroctva Biblie. Existuje nejaký podobný národ, ako bol Izraelský, ktorý bol rozptýlený po celom svete a taký dlhý čas žil medzi ostatnými národmi a vôbec sa neasimiloval, nezanikol, ale naopak sa odrazu stane presne to, čo prorokujú proroci a navrátia sa tam, odkiaľ boli vyhnaní. Ani trošku to s tebou nepohne, že sa tu udialo niečo zvláštne? Sám si svedkom toho a vidíš na vlastné oči, že existuje Izrael no a vieš aj to, že pred druhou svetovou vojnou neexitoval. No a môžeš si prečítal viacej prorockých textov z Biblie, kde sa opisuje práve táto udalosť, ktorá sa mala udiať a práve sa udiala v minulom storočí, keď vznikol štát Izrael. Ako vidíš, tak sa plní Božia vôľa. Lebo je nemysliteľné, aby nejaký národ, takéto niečo sám od seba dokázal a to počas obdobia skoro 2000 rokov, keď bol rozptýlený medzi ostatné národy.

Boh hovorí, že nie pre nich to činí, že ich naspäť zhromaždí zo všetkých zemi, ale pre meno svojej svätosti, aby teda národy na celom svete videli, kto je to Boh, keď budú vidieť túto udalosť.

EZ36 22Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán Hospodin: Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národami, kam ste prišli. 23Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národami, ktoré ste poškvrnili medzi nimi, a poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo vás pred ich očami. 24Lebo vás poberiem z národov a shromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Skeptik
Zaslal: Pi december 02, 2016 9:28 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 676
Viki napísal(a):
No túto skutočnosť ignoruješ, lebo nechceš vidieť vyplnenie proroctva Biblie. .

Potvrdzovaním nacionálnosti boha sa vlastne potvrdzuje jeho neexistencia. Keby totiž boh existoval, nemohol by nikoho uprednostňovať, ale všetko by mu bolo rovnocenné. Predsa ako niekto dokonalý by nemohol stvoriť niečo druhotriedne, treťotriedne, nedokonalé. Nič by nevyhynulo, pretože by nemalo význam dokonalému vytvárať niečo, čo zanikne. Na Zemi už toho zaniklo dosť. Mnoho živých tvorov , druhov rastlín už neexistuje a teda ani boh neexistuje. Podobne je to aj s ľudskými rasami. Jedna sa nadraďuje iným, likviduje ich. To nie je žiadny boží zásah, ale jednoducho evolúcia. Čo je slabšie podľahne, zanikne, ale tento kolotoč sa nekončí likvidáciou nejakej rasy, pretože vždy bude niekto silnejší a niekto slabší. Vždy sa budú zabíjať, ak budú chcieť zachovať svoj rozmer, alebo ho zväčšiť. Narušená symbióza medzi ľuďmi sa prenáša na celú planétu a stopy tejto negatívnej činnosti sú čoraz väčšie. Ako obor rastie, má aj väčšiu mliaždiacu nohu, šľapaj.
Nevidím, že by Izraelcom pomáhal boh, ale vidím že si sami vytvárajú štát podľa starých písiem. Snažia sa splniť to, čo bolo napísané v písmach, ako som už písal skorej aj o iných, čo sa snažia vyplniť nejaké predpovede, horoskopy atď. Texty rôznych proroctiev sú mnohokrát neurčité, viacvýznamové a na tom je postavená aj tzv. ich úspešnosť vyplnenia. Každý si totiž text môže vyložiť inak, aby sa splnil. V biblii je napísané, čo hovorí boh Mojžišovi, keď stál na hore. Všetko čo vidí tvoje oko patrí Izraelu. To je ale vyjadrenie, ktoré sa dá chápať a mnohí ho aj chápu po svojom. Izrael si teraz vytvára štát na historických základoch. Mnohým to ale nestačí a počul som aj vyjadrenia, že im patrí územie od Nílu po Tigris. Vyjadrenie, že pokiaľ vidí tvoje oko povedané Mojžišovi sa dá totiž chápať aj tak. Niektorí idú ešte ďalej a tvrdia, že vlastne im boh dal celú Zem, pretože všetko čo vidí oko je vlastne všetko, teda aj celý vesmír. Také sú proroctvá. Plné viet s mnohovariantným výkladom. Jedno je ale isté, nikto nevie predpovedať budúcnosť. Môže ju síce veľmi ovplyvniť a snažiť sa splniť niečo tak, ako by chcel, aby to bolo, ale život má toľko variant, premenných, že všetko sa ovplyvniť nedá a ani to nie je v ľudskej moci. Vesmír a celý život je tak obrovský kolos, že sme len nejaké mikro červíky a chcieť byť vládcom všetkého je utópia. Ľudia si robia príliš ďalekosiahle plány a namiesto toho, aby žili spokojne v mieri, si svoj kratulinký život premárnia zvadami, vojnami. Boh, keby bol by to určite nechcel, aby to vyzeralo tak, ako to teraz na Zemi vyzerá.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Viki
Zaslal: Pi december 02, 2016 11:52 am Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 14 november 2016 Príspevky: 22
Skeptik

Boh mal svoj vyvolený národ podľa tela a strážil ho, napomínal a trestal, aby ho uchránil a to šlo až ku Kristu. Môžeš si pozrieť Kristov rodokmeň – Mat1. No ak prišiel Kristus, tak už Boží ľud tvoria tí, ktorí už nie sú podľa tela, ale podľa Ducha a teda z milosti skrze vieru v Krista sa aj pohania, teda aj my stávame deťmi Božími - jeho ľudom. Takže tvoj argumen týmto padá!
Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.

Takže vidíš, že to nie je nacionálny Boh. Ak by Boh nemal svoj vyvolený národ, tak by všetko sa rozplynulo v pohanstve, modlárstve a bezbožnosti. No Boh ustrážil rodokmeň, aby z neho pošiel Kristus.

Ako iste vieš, tak pravé kresťanstvo v žiadnom prípade nepozerá akej si národnosti a zvestuje evanjelium všetkým naokolo, aby to bolo jedným na spasenie a druhým to bude kameňom úrazu, lebo počuli no neuverili.

Kresťania ako iste vieš, sú predsa zväčša z pohanov, ktorí uverili v Krista.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Skeptik
Zaslal: Pi december 02, 2016 1:18 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 676
Viki napísal(a):

Takže vidíš, že to nie je nacionálny Boh. Ak by Boh nemal svoj vyvolený národ, tak by všetko sa rozplynulo v pohanstve, modlárstve a bezbožnosti. No Boh ustrážil rodokmeň, aby z neho pošiel Kristus.

Áno boh by nemohol byť nacionálny, preto sú tie texty nepravdivé a aj potvrdzujú že neexistuje.
Židia sú rôznej viery. Jedni sú ortodoxní, iní kresťania, mormóni, jehovisti,. Jedni uznávajú Ježiša ako Krista, iní nie, tak potom sa zákonite niektorým nesplnilo tzv. božie slovo. Každý si totiž pod splneným proroctvom predstavuje niečo iné a to je nezmysel, pretože ak má byť proroctvo splnené, musí byť jednotné pre všetkých. Veriaci majú veľmi rozdielne predstavy, rozdielne si vykladajú náboženské texty a preto sú aj v náboženstvách rozkoly a toľko rôznych odnoží. Príslušníci ktorí sa držia jedných a tých istých náboženských textov sa navzájom neznášajú, dokonca vedú medzi sebou vojny. To je jasný dôkaz toho, že tie texty sú nedokonalým ľudským dielom. To nie je prípad jedného náboženstva, ale všetkých. Všetci tvrdia, že majú texty od boha, v skutočnosti si ich vytvorili sami a stále ich modifikujú, upravujú podľa potrieb doby. Menia si a dopĺňajú výklady, ako sa im zachce, pretože texty sú také, aké sú a aj človek je taký, aký je. V skutočnosti mu nejde o žiadneho boha, ale o moc. Boh je len zámienkou na ospravedlnenie aj zločineckého konania.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Viki
Zaslal: Pi december 02, 2016 1:45 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 14 november 2016 Príspevky: 22
Skeptik

A čo zmysel našej existencie? Na to si nejako pozabudol. Prečo vlastne existuje Zem a život na nej? Existuje, aby neexistovala? Absurdné, že. Prečo hľadáme zmysel toho čo píšeme, prečo robíme dobre, alebo zle, milujeme, nenávidíme, vzdelávame sa, trápime sa, ak teda všetko je márnosť a Zem určite zanikne aj s tým všetkým čo tu píšeme? Raz všetko zanikne - Zem aj všetko na nej, čo sa podľa Písma určite aj stane, tak kto si bude uvedomovať, že bola nejaká Zem a že bola v nejakom časovom okamihu vesmíru, ak všetko zanikne v nenávratne ak teda tvrdíš, že niet Boha.
Vieš predsa podstatu, že ak niet žiadneho vedomia, tak niet ani žiadnej existencie. Jedine v Božom vedomí je zmysel nášho vedomia života. Tak ako dávaš zmysel každej veci, ktorú učiníš a to preto, lebo existuje tvoje vedomie. Tak podobne Boh dáva zmysel každej veci, ktorú učinil a to preto, lebo existuje večné vedomie Boha. Potom všetko už dostáva svoj zmysel – aby sa oslávil Stvoriteľ - Boh. Bez Boha je všetko márnosť nad márnosť.

Aby na Zemi mohol život fungovať tak, ako funguje vo vzájomnej rovnováhe, tak telá živočíchov a rastlín musia podliehať zákonu smrti a rozkladu. A v tom je dokonalosť v rámci spôsobu, ako to funguje. No a funguje to dokonale v celom kolobehu prírody. Ak by sa niečo nerozkladalo a teda nezomieralo, no neustále rozmnožovalo, tak z tohto pohľadu, by to bolo nedokonalé. Dám príklad na tom, ako umelými hmotami, ktoré sa len pomaly rozkladajú človek pokryl Zem. Vieš si predstaviť, ako rýchlo by človek zaplnil Zem, ak by nezomieral, alebo žil niekoľkokrát dlhšie? To že sa narodilo na Zemi už miliardy a milárdy ľudí, tak to bola postupnosť v čase, ktorý by ináč nebol. Zem by bola preplnená vo veľmi krátkom čase. Boh dal človeku dĺžku života takú, aby to bolo v súlade z Božou vôľou a jeho plánom s človekom. Vieme aj to, že ak vstanú mŕtvi z mŕtvych, tak budú mať dokonalé duchovné telá, kde už nebude krv, ani bolesť ani smrť. No vieme aj to, že už sa nebudú rozmnožovať.

Práve v tom je dokonalosť fungovania celej prírody. V prírode nemôže byť niečo čo nezomiera a nepodlieha rozkladu a to preto, aby sa mohli množiť , teda aj zomierať a takto vytvárať rovnováhu a súčasne neustále napĺňať Zem. Ak by človek nezomieral a pritom sa množil, tak za ako dlho by zaplnil zem? Všetko je v dokonalej harmónii riadené smrťou, aby sa súčasne dal priestor pre narodenie a život miliardam a miliardam ľudí počas celej histórie ľudstva.


Naposledy upravil Viki dňa Pi december 02, 2016 3:31 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Viki
Zaslal: Pi december 02, 2016 1:58 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 14 november 2016 Príspevky: 22
Boh si vyberá - volí a to ako z pohanov, tak aj zo Židov. Koho si vyvolí a zjaví mu v srdci Krista a prečo niekoho nie, je Božia vec a jeho právo, lebo je Stvoriteľ. On vie prečo, lebo vidí do srdca človeka a vie kto je jeho, nech by už bolo aj milión rôznych učení, tak Boží Duch sa vždy identifikuje Slovom Pravdy. Človek je ako nádoba, do ktorej Boh naleje skrze vieru v jeho Slovo svojho Ducha. A ten Duch ho oživí v posledný deň a vstane v oslávenom tele.

Ak by nebolo zmŕtvychvstania, tak naša viera by bola len márnosť.

1Kor 15:19 Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Skeptik
Zaslal: Št október 05, 2017 5:04 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 676
Viki napísal(a):
Človek je ako nádoba, do ktorej Boh naleje skrze vieru v jeho Slovo svojho Ducha.

Sledujem, čo sa deje vo svete a rozmýšľam, prečo sú niektorí veriaci stále viac agresívnejší. Ako keby ich hnala nejaká droga. Spôsobujú náboženstvá zmeny v mozgu veriacich podobne, ako drogy? Závislosť veriacich na náboženstve tu určite je. Teda pre tú svoju drogu sú tiež schopní spraviť všeličo. Keď im ju niekto chce zobrať, obmedziť, začnú hneď vystrájať, byť agresívni a bezohľadní. Niekde je to až tak otrasne vypuklé, že mnohé ich „psie kúsky“ nedokáže spraviť ani človek na tvrdých drogách. Čo je ale horšie, robia to veľmi masovo, čo nepripadá do úvahy pri závislých na chemických drogách. Tých sa zďaleka nezíde toľko na jednom mieste, aby dosiahli spoločného opojenia. Videl som to teraz v jednom dokumente a bolo to niečo otrasné, ako sa tí „ľudia“ správali. Človeku sa nechce veriť, že je také niečo možné. Čo je zarážajúce, oni si ale to svoje správanie vysvetľujú, ako niečo normálne. To sa môže stať naozaj len závislému človeku, ktorý stratí následkom nejakej drogy nad sebou kontrolu. Ako to už pri drogujúcich chodí, ich stav sa časom značne zhorší. Som presvedčený na základe toho, čo som videl, že sa ich neľudské „kúsky“ budú čoraz horšie a ťažko ich už niekto zastaví. Smutná predstava, žiaľ sa naplní.

_________________
Žiaľ len niektorí ľudia sú mojim vzorom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 2 hodiny
Strana 4 z 4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.