Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Skutočná demokracia

Lemmy
Zaslal: St júl 20, 2011 10:08 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Z rozhovoru s českou ekonómkou a politologičkou Ilonou Švihlíkovou.

Medzi ne nepochybne patrí aj problematika ekonomickej demokracie.
Ilona Švihlíková napísal(a):
Skutočná demokracia sa nemôže orientovať len na politickú sféru. Väčšinu života totiž trávime v práci, kde vládnu všelijaké podmienky, len nie demokratické. V tejto súvislosti by som rada zacitovala myšlienku Václava Bělohradského: „Nemožno byť slobodný podľa ústavy a byť otrokom podľa pracovnej zmluvy.“ Žiaľ, tento citát je hlboko pravdivý. Ľudia sa na pracoviskách stretávajú s nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami, šikanovaním, neférovým zaobchádzaním zo strany nadriadených. Nemôžu participovať na riadení a spravovaní firmy, ich právomoci bývajú často nulové. V niektorých podnikoch sa dokonca potláča činnosť odborov, pracujúci nesmú štrajkovať, podávať petície. O zamestnaneckej samospráve zväčša ani nechyrovať.

Viem, že prvé lastovičky prileteli už aj sem.
Ilona Švihlíková napísal(a):
Firmu Sklárne Květná prevzali zamestnanci. (Už ju zase predali. Určitý čas ju však skutočne viedli a zachránili ju vlastnou angažovanosťou pred krachom.) Málo sa však o tom vo verejnosti vie; nadviazali sme (Občianska alternatíva Zdola) spoluprácu s odborovými zväzmi v Čechách, aby sme pomohli rozšíriť skúsenosti a poznatky o tejto fabrike. Vláda nemá ani najmenší záujem propagovať podobné firmy založené na ekonomickej demokracii. Zorganizovali sme na túto tému aj seminár, prítomný bol manažér firmy Barum Otrokovice, kde veľmi aktívne aplikujú zamestnaneckú participáciu a dosahujú pritom pozoruhodné výsledky.

PAVOL DINKA, autor je publicista, ekonóm a filozof, Hľadanie alternatívy voči kapitalizmu

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut október 18, 2011 9:21 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Sulík napísal knihu: Zodpovedná spoločnosťVeci, ktoré doteraz fungovali, zrazu nejdú a svet stojí pred otázkou, ako ďalej. Svetová kríza hospodárstva je len obrazom krízy celej spoločnosti, jej usporiadania a fungovania. Politici vyvolávajú dojem, že hľadajú riešenia na ozdravenie ekonomiky, ale v skutočnosti nevedia, čo robiť. Kniha „Zodpovedná spoločnosť“ vznikla ako reakcia na túžbu ľudí zorientovať sa v niektorých otázkach týkajúcich sa súčasných ekonomických a spoločenských zmien. Jej zmyslom je v stručnosti ukázať, ako funguje náš súčasný finančný systém založený na úvere a spotrebe, kde je podstata problému práve prebiehajúcej hospodárskej krízy a kam súčasný finančný systém smeruje. Kniha chce čitateľa oboznámiť s rôznymi podobami alternatívnej alebo dnes často nazývanej „prirodzenej ekonomiky“ ako sú starnutie peňazí, bezúročná ekonomika, základný prijem a pod., ako aj s niektorými najznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia časť je venovaná politickému usporiadaniu a systému správy spoločnosti. Od alternatívnej ekonomiky a priamej demokracie sa presunieme ku komunitám, čiže spoločenstvám ľudí, ktoré sa v praxi pokúšajú uskutočňovať prvky priamej demokracie ako aj alternatívnej ekonomiky v duchu trvalo udržateľného života a ekológie. Predstavíme si bližšie niekoľko najznámejších komunít ako uplatňujú svoje ideály v praxi a pokúsime sa hľadať model ideálnej komunity pre 21. storočie pre svet ako aj pre naše podmienky.

OBSAH:

7 – I. Nezmyselnosť súčasného finančného systému
Hospodárska kríza. Pochybnosť ekonomických pojmov a ukazovateľov. Peniaze ako dlh.

33 – II. Prirodzená ekonómia
Nutnosť zavedenia bezúročnej ekonomiky. Starnutie peňazí. Výhody zavedenia starnúcich peňazí. Islamské bankovníctvo. Alternatívne menové systémy. Základný príjem a daňová reforma. Model Joytópia. Úverové družstvá. Mikropôžičky. Etické bankovníctvo.

84 – III. Priama demokracia
Historické pozadie priamej demokracie. Koncept priamej demokracie. Príklady návrhov zavedenia priamej demokracie. Bahájsky systém správy. Právo veta.

109 – IV. Komunity
Komunity predchádzajúcej doby. Moderné duchovné komunity. Rodová osada – komunita 3. tisícročia. Možnosti vytvárania komunít na Slovensku.

140 – Záver – vízia budúcnosti

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ne marec 04, 2012 9:32 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Mediálna kampaň proti priamej demokracii. Prečo?
Marián Šumšala napísal(a):
V SME sa objavili komentáre, ktorých témou boli priama demokracia, a ktoré jednohlasne odmietli priamu demokraciu. Pritom argumenty, o ktoré sa opierali autori sotva môžu byť pravdivé. Požiadavka antigorilieho hnutia na priamu demokraciu je jedna z mála, ktorá by nám pomohla dostať sa zo súčasného politického úpadku.Predpokladám, že každý sám si vie odpovedať, prečo sa v médiách objavili články proti priamej demokracii. A prečo sa média vyhýbajú diskusii o priamej demokracii, v ktorej by sa objavili odborné informácie založené na štúdiách a skúsenostiach a nielen domnienky a subjektívne názory niektorých autorov.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut apríl 09, 2013 5:20 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
V e-zine sa nachádza článok o Priamej demokracii.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 12:02 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
OĽaNO chce, aby zákony mohli predkladať občania

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chcú dať možnosť, aby skupina najmenej 15 000 občanov prostredníctvom petície mohla iniciovať zákonodarný proces. Odpovedá líder OĽaNO Igor Matovič.

Bude sa môcť Slovensko označovať za parlamentnú demokraciu?

Igor Matovič napísal(a):
Naďalej zostaneme parlamentnou demokraciou, pretože naďalej poslanci NR SR budú rozhodovať, či zákon príjmu, alebo nie. Ale 15 000 ľudí sa bude môcť zhodnúť na návrhu, získať podpisy a predložiť ich do NR SR, rovnako ako vláda, či poslanci. Návrh pomôže priamej demokracii.


Prečo by malo mať zákonodarnú iniciatívu 15 000 ľudí?

Igor Matovič napísal(a):
Pretože vo voľbách v priemere stačilo na zvolenie jedného poslanca 15 000 hlasov. Ústava pozná 15 000 podpisov pri návrhu kandidáta na prezidenta. Je to adekvátny počet. Osobne by som bol ešte za nižšie číslo, pretože v parlamente sedia ľudia, ktorí majú 300 krúžkov. Teda konkrétnemu poslancovi dôveruje 300 ľudí a tento človek má zákonodarnú iniciatívu. Poslanec s 300 krúžkami môže predkladať zákony, prečo by nemohlo predkladať zákony 15 000 ľudí? Poslanec má navyše možnosť, že bude hlasovať o návrhu zákona, ľudia budú mať len právo zákon predložiť.


Viac: SITA

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Št máj 23, 2013 10:24 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Pár slov o referende

Branislav Fábry napísal(a):
Podobne aj mnohé vnútorné rozhodnutia o ekonomickom vývoji SR sa dejú bez ohľadu na názor občana. Najlepšie to bolo vidno pri referende o strategických podnikoch v septembri 1998. Išlo o osud najdôležitejších pilierov slovenskej ekonomiky. Vtedy sa referenda zúčastnilo až 44 % občanov a skoro všetci z nich hlasovali proti privatizácii strategických podnikov. Referendum bolo silným hlasom verejnosti proti privatizácii a preto ho bolo treba zmariť. Vzhľadom na to, že išlo o volebnú účasť porovnateľnú s akýmikoľvek regionálnymi voľbami v SR, bolo číslo 44 % ohromné. Netreba pripomínať, že niektorí politici sa snažili občanov od účasti na referende dokonca odhovoriť – vedeli, že väčšina občanov privatizáciu odmieta a šanca na výsledok podporujúci privatizáciu bola nulová. Preto bolo treba zabrániť, aby sa väčšina voličov k urnám dostavila. Na neplatnosť referenda treba zabrániť účasti 50 % voličov. Že 50 % + 1 je vysoká prekážka, to dokazuje aj referendum o vstupe do EÚ, kde sa po obrovskej jednostrannej kampani všetkých významných politických síl podarilo prekročiť hranicu 50 %, potrebnú na platnosť referenda, len s odretými ušami. A len vďaka tomu, že na referende sa zúčastnila aspoň určitá skupina odporcov vstupu – bez nich by referendum bolo neplatné…

Treba vidieť, že na Slovensku bude vždy významná skupina občanov, ktorá o riadenie štátu nemá vôbec záujem – pritom nejde len o obyvateľov rôznych osád. Preto je hranica platnosti referenda 50 % + 1 veľmi výhodná pre vládnucu oligarchiu. Zatiaľ čo politické strany v parlamente takúto hranicu plniť nemusia. Je paradox, že politici, ktorí rozhodujú o stovkách zákonoch, tých 50 % účasti pri žiadnych voľbách nepotrebujú, ale občania v priamom hlasovaní o jedinej otázke áno. A pritom tí politici podľa čl. 2 ústavy sú len nástrojom, ktorým občania „vykonávajú svoju moc prostredníctvom svojich volených zástupcov“.


Viac: Mýtus o demokracii – metóda nadvlády oligarchie?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Po júl 29, 2013 9:01 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Josef Macek napísal(a):
Demokracia vydrží skúšku dejín len vtedy, keď občan bude považovať voľbu poslanca za rozhodnutie nie menej dôležité ako voľbu lekára, a potom samozrejme zvolený poslanec bude cítiť rovnakú zodpovednosť ako lekár pri operácii.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut október 01, 2013 6:15 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Staň sa poslancom Európskeho parlamentu!

Ak máš záujem ovplyvňovať veci verejné nie len na Slovensku, ale aj v Európe, práve toto je tvoja šanca. Jedine politická strana e-uropa vyberá na svoju kandidátku do eurovolieb 10 kandidátov z ľudu, bez ohľadu na národnosť, etnický pôvod, vzdelanie, farbu pleti, sexuálnu, náboženskú alebo politickú orientáciu.

Viac: www.e-uropa.sk

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut september 02, 2014 10:57 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Ľudová strana Naše Slovensko napísal(a):
Hlavným cieľom Ľudovej strany Naše Slovensko je v zmysle Ústavy SR navrátiť Slovenskej republike charakter národného, právneho a sociálne spravodlivého štátu, založeného na princípoch priamej demokracie a absolútnej slobody myslenia.


Archív:Takže, priama demokracia a Kotleba. Rolling Eyes

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: St september 03, 2014 10:51 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Peter Javůrek napísal(a):
Fakt, že sa na Slovensku v uplynulých rokoch (zhruba od objavenia Gorily) vyrojilo neuveriteľné množstvo zástancov „priamej demokracie“, žiaľ, ešte nijako nezvýšil počet demokraticky uvažujúcich občanov. Zdá sa, že skôr naopak. Priamou demokraciou sa pred Národnou radou vyhrážajú psychopati, ktorí jedným dychom hovoria aj o šibeniciach a krvi. O priamej demokracii dnes u nás kváka kadejaký nacista a xenofób. Zvýšený výskyt nedemokratických a nenávistných elementov zaznamenáva aj naša „oficiálna“ politika. Sú čoraz smelší alebo, lepšie povedané, drzejší.

V prípade Aliancie za rodinu sa za priamu demokraciu schovávajú katolícki ultras, ruka v ruke s Konferenciou biskupov Slovenska. A s chudákmi, čo hltajú konšpiračné teórie o zvrhlej sexuálnej výchove, pred ktorou treba stoj čo stoj chrániť naše dietky.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: St september 10, 2014 9:55 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Naši politici by si mohli zobrať príklad z Nemecka.
Radovan Krčmárik napísal(a):
Saské pravidlá

Poslanci krajinského parlamentu v nemeckom Sasku, ktorý sídli v Drážďanoch, môžu slovenským kolegom iba ticho závidieť. To, čo oni, by si nemohli dovoliť. Kontrola je tam dôslednejšia a tresty prísnejšie.

Saským poslancom nestačí, ak sa podpíšu do prezenčnej listiny. Musia byť v sále aj na každom hlasovaní. Ak sa nedostavia a nemajú prijateľné ospravedlnenie, musia zaplatiť pokutu vo výške 90 eur. Keď sa hlasuje viackrát za deň a oni neprídu, suma sa im pekne nazbiera.

Nemôžu sa však vyhovárať ani na to, že parlament nie je reality šou. Naopak, rokovacia sála je na prízemí a má sklené steny, takže ich zvonku vidia všetci okoloidúci. „Ľudia tak poslancov môžu kontrolovať a oni zase nestrácajú kontakt s realitou,“ hovoria s humorom tamojší zamestnanci.

Jednoducho, kým saskí poslanci robia všetko pre to, aby sa čo najviac priblížili obyčajným ľuďom a zaslúžili si svoj plat, zdá sa, že väčšina tých slovenských sa snaží o presný opak. Smutné na tom je, že im to väčšinou prejde.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.