Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Etika humanizmu – humanistika  ~  Prehrešky voči logike/etike v textoch (bojovných?)humanistov

Lemmy
Zaslal: Ne marec 06, 2011 6:14 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7345 Bydlisko: Mám.
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Žalmy, 35. kapitola napísal(a):
bez príčiny nenávidia.

Ten citát si sem vložil úplne od veci, ale dobre, doplním ťa (opravím):
Adam Roman napísal(a):
Nenávisť je emócia a neveriaci sa vo vzťahu k viere zväčša riadi rozumom, nie citmi. A nakoniec, ako by vôbec mohla vzniknúť nenávisť k nejestvujúcemu objektu a aký zmysel by mala? Taká predstava o neveriacom, nenávidiacom (reálne nejestvujúceho) boha, je len zámienkou veriacich, ktorou oni ospravedlňujú svoju nenávisť k (reálne jestvujúcim) neveriacim.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne marec 06, 2011 11:19 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Ten citát si sem vložil úplne od veci

Ale veď nasledujúcim textom potvrdzuješ že to vôbec nie je od veci citát, lebo aj v ňom sa uvádza že taká nenávisť je nezmyselná, t.j. bez príčiny. Ako taká nezmyselná nenávisť bez príčiny vzniká -to by zaujímalo aj mňa, jednožnačne sa dá však preukázať že je v textoch sekulárnych humansitov prítomná, a aj používanie diskutérskeho triku resp. logického skratu "zrážanie slamenného strašiaka" namiesto predkladania skutočných postojov Krista je toho markantným dôkazom.
Adam Roman napísal(a):
Nenávisť je emócia a neveriaci sa vo vzťahu k viere zväčša riadi rozumom, nie citmi. A nakoniec, ako by vôbec mohla vzniknúť nenávisť k nejestvujúcemu objektu a aký zmysel by mala? Taká predstava o neveriacom, nenávidiacom (reálne nejestvujúceho) boha, je len zámienkou veriacich, ktorou oni ospravedlňujú svoju nenávisť k (reálne jestvujúcim) neveriacim.
Ak by nejaký veriaci kresťan ospravedlňoval svoju údajnú nenávisť voči neveriacim "predstavou o neveriacom nenávidiacom Boha" tak potom by preukázateľne porušoval najzákladnejšie biblické doktríny z ktorých vôbec vyplýva právo niesť označenie kresťan-Kristovec, t.j. človek riadiaci sa vo svojom živote pravidlom: "6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On." (1.List Jánov 2.kap.). A ako žil Kristus vo vzťahu k svojim nepriateľom nie je moc ťažké z Biblie vyčítať, ibeže by človeka zaslepovala nenávisť voči Kristovi:
"34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia." (Evanjelijum podľa Lukáša 23.kap.) resp. aj samotný text Kázne na vrchu o tom viac ako jednoznačne hovorí: "Evanjelium Podľa Matúša 5 (Nádej pre každého): "44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú". Je až zarážajúce akú má Adam Roman krátku pamäť, keď na jednej strane kritizuje Krista práve v časti jeho doktríny o milovaní aj svojich nepriateľov, a na strane druhej nelogicky tvrdí že viera v Krista hlásajúceho takéto doktríny nabáda na nenávisť neveriacich zaujímajúcich de facto nepriateľský postoj voči kresťanskej viere. To nemožno označiť inak ako non sequitur.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne marec 06, 2011 11:52 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Rozpor alebo logická chyba č.7 Reductio ad Absurdum. Pod týmto pojmom je logikom známa forma chybného argumentu, pri ktorej možno poukázať na chybu predpokladu demonštrovaním že z neho vyplýva absurdný záver. Veľa antikresťanských výrokov sa môže na prvý pohľad zdať rozumnými na povrchu, avšak ak sa tieto výroky otočia voči sebe samým, preukáže sa ich absolútna absurdnosť.
Ako príklady možno použiť výroky:
    „Pravda neexistuje.“ Z tohoto výroku by vyplývalo že ani on sám nie je pravdivý.
    „Nikdy nič nemôžeme vedieť naisto.“ Ako by sme potom toto samotné tvrdenie mohli vedieť naisto?

A teraz sa pokúsme pozrieť na výrok nachádzajúci sa v texte Adama Romana bez uvedenia jeho ďalšieho zdroja:
A.Roman napísal(a):
Ak kedysi veľmi dávno „nám“ údajne niektorí Židia „zabili Krista“, padá „ich krv na nich a na ich deti“ a my máme právo ich kvôli tomu nenávidieť.
Tento výrok je nutné považovať za logicky chybný v zmysle Reductio ad Absurdum, pretože z neho vyplýva absurdný záver, totiž že by sme museli nenávidieť aj samotného Krista, ktorý bol Žid, aj keď je treba uznať že A.Roman sa túto absurditu snaží obísť slovom „niektorí“, pričom vyrába ďalšiu, lebo tí niektorí so svojimi deťmi nie sú medzi tými ostatnými identifikovateľní, a tak by sme vlastne nemali ako vedieť ktorých máme nenávidieť a ktorých nie, ak by sme už silou-mocou chceli prijať Biblickým doktrínam priamo odporujúce „právo“ na nenávisť.
Evanjelium podľa Jána, 4. Kapitola napísal(a):
22...lebo spasenie je zo Židov
List Židom, 5. kapitola napísal(a):
5 Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal:
Syn môj si Ty,
...9 A stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Po marec 07, 2011 12:01 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AK ty si ale debil. Adam Roman to uvádza ako príklad chybného úsudku.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po marec 07, 2011 6:18 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
AK ty si ale debil.
Ďakujem za ukážku vedenia diskusie v zmysle etických hodnôt sekulárneho humanizmu.
scirocco napísal(a):
Adam Roman to uvádza ako príklad chybného úsudku.
S tým súhlasím (neviem kde si v mojom texte našiel opak, prosím aby si mi ukázal kde tvrdím niečo iné), ale uvádza to ako príklad chybného úsudku v zmysle argumentum ad hominem (aj keď v skutočnosti chcel podľa mňa napísať paušálneho zovšeobecnenia) ktorý chce porovnať s Kristovým kázaním na vrchu aby mu mohol krivo prišiť vzbudzovanie nenávisti voči colníkom a publikánom ("niekto, kto sa nám nepáči"). Pritom tento príklad uvádza od neadresného zdroja "jedna paní povídala" (teda nie od samotných veriacich kresťanov) a snaží sa vytvoriť dojem že takto rozmýšľajú kresťania, pričom tí ak sa tak chcú naozaj volať v skutočnosti tak rozmýšľať nemôžu, ibaže by chceli porušovať základné doktríny kresťanstva -a také kresťanstvo je potom jalové a nemá s biblickým kresťanstvom nič spoločné. Za svojim tvrdením že "výrok nachádzajúci sa v texte Adama Romana bez uvedenia jeho ďalšieho zdroja"... "je nutné považovať za logicky chybný v zmysle Reductio ad Absurdum, pretože z neho vyplýva absurdný záver" si stojím bez ohľadu na to že ho A.Roman uvádza ako príklad chybného úsudku v zmysle paušálneho zovšeobecnenia ktorý on mylne označuje ako argumentum ad hominem:
-keď niektorí Židia "zabili" Krista {aj keď v skutočnosti bol vlastne ukrižovaný podľa Biblie Rimanmi, hoci na žiadosť Židovského sanhedrinu -pozn. na okraj}
-tak "máme právo ich kvôli tomu nenávidieť"{aj keď nie je jasné ktorí "niektorí" to vlastne sú ich potomkami a ktorí nie}) .
Citácia:
Dicto Simpliciter alias paušálne zovšeobecnenie (sweeping generalization) je logická chyba ktorá sa vyskytuje ak sa argumentujúca strana pokúša uplatniť všeobecné pravidlo na každú skupinu alebo podskupinu (v tomto prípade že ak "niektorí Židia zabili Krista" tak všetkých Židov možno preto nenávidieť lebo všetci sú "rovnakí") neberúc do úvahy jej rozmanitosť (nie všetci Židia boli za ukrižovanie Krista a prví kresťania boli vlastne výhradne všetci Židia, a pod.). Napríklad, vyjadrenia "Všetci kresťania veria..." alebo "Všetci humanisti veria..." by nepochybne bolo paušálnym zovšeobecnením berúc v úvahu širokú názorovú rozmanitosť v týchto jednotlivých skupinách.

Adam Roman sa Kristovi snaží prišiť logickú chybu Ad hominem, ktorá má nasledujúcu definíciu:
Citácia:
Argumentum ad hominem (lat.) je argument, ktorým sa diskutujúci snaží vyvrátiť oponentovo tvrdenie poukazovaním na jeho skutočné, či domnelé nedostatky. Snaží sa previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom k diskusii o mravnej či inej oponentovej integrite.
Kristus však pri kázaní na vrchu s publikánmi neviedol diskusiu, ale ako sme si vyššie uviedli len použil ich všeobecne známu povesť lakomstva a sebectva ako príklad nežiadúceho sa správania.
Adam Roman napísal(a):
Kristus pripomína, že aj colníci, pohania a iní hriešnici milujú svojich priateľov. Toto používa pri zdôvodnení svojej požiadavky, aby jeho nasledovníci milovali aj nepriateľov. Chce od nich totiž, aby sa práve tým od colníkov a pohanov líšili. To je logická chyba s názvom argumentum ad hominem.
Keďže Kristus s colníkmi počas kázne na vrchu evidentne neviedol žiadnu diskusiu (hovorí o nich v 3.osobe), nemohol sa určite ani snažiť vyvrátiť nejaké ich tvrdenia prevedením dialógu s nimi na otázku o ich integrite, to je naozaj chybný úsudok A.Romana.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: St marec 23, 2011 3:39 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Rozpor alebo logická chyba č.9 Katolícka cirkev využíva výsledky sčítania obyvateľstva (navyše vykonaného podľa nesprávnej metodiky) aby mohla po nasledujúce roky argumentovať, aké veľké percento populácie reprezentuje, čo je isto nesprávne, a preto sekulárni ateisti robia to isté (využívajúc údaje získané podľa tej istej nesprávnej metodiky).
Bez vyznania napísal(a):
[katolícka] cirkev tento údaj [zo sčítania obyvateľov z roku 2001] využila nielen k tomu, aby získala zo štátneho rozpočtu (z našich daní) čo najviac peňazí a tým si upevnila moc, ale tiež k tomu, aby výsledkami sčítania mohla po nasledujúce roky argumentovať, aké veľké percento populácie reprezentuje.

Prometheus napísal(a):
Na Slovensku máme viac než 13 % občanov bez náboženského vyznania; je to druhá najsilnejšia svetonázorová skupina po veriacich, ktorí sa hlásia k rímskokatolíckej cirkvi.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 1:37 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Logický Rozpor č.10: Voda môže aj nemôže pokryť Zem vo väčšom rozsahu ako ju pokrýva dnes
(Podľa toho či sa to evolucionistom hodí alebo nie)

Absenciu priaznivých podmienok pre vznik života pred "miliardami" rokov vyplývajúcu z tzv. Paradoxu slabého mladého Slnka (Faint young Sun paradox:"Teoretické modely vývoja slnka postulujú že pred cca 3.8 až 2.5 miliardami rokov, počas tzv. Archeánskeho obdobia, Slnko malo len 75% z dnešného jasu. Taká slabá hviezda by nemohla udržať vodu v tekutej forme na zemskom povrchu, a teda život by sa nemohol rozvinúť.") možno vyriešiť postulovaním teórie že na Zemi bol voľakedy vodný povrch oveľa rozsiahlejší ako dnes, [a preto "logicky" Noeho potopa spočívajúca v rozsiahlejšom vodnom povrchu na Zemi "nebola možná".]
Voda sa navyše v rámci teórie hmloviny (Nebular Theory) o vzniku planét ani nemohla na Zemi vyskytnúť (táto teória učí že rozdiel medzi tzv.vnútornými a vonkajšími planétami čo sa ich zloženia týka spočíva práve v nemožnosti kondenzovania ľahkých látok (akou je aj voda) bližšie ako v oblasti obežných dráh tzv. vonkajších resp. Joviálnych planét (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún)) medzi ktoré ale Zem nepatrí.
Wikipedia napísal(a):
Pod vplyvom tepla sa ľahšie látky z vnútorných častíc vyparili a zostali len atómy ťažších prvkov ako kremíka, železa, horčíka a hliníka, z ktorých sa utvorili prachové zrná. Slnečný vietor, ktorý vyžarovalo praslnko sa postaral o odstránenie najľahších prvkov - vodíka a hélia - z vnútorných častí disku. Až do vzdialenosti asi 700 miliónov kilometrov od praslnka zostal len prach tvorený ťažšími prvkami. Z nich sa potom formovali pevné, terestrické planéty. Vo väčších vzdialenostiach od Slnka sa vyparené látky opäť skondenzovali. Z tohto dôvodu tam už boli vhodné podmienky na to, aby sa na formovaní telies podieľali aj ľahšie prvky. Tak začali vznikať joviálne planéty.


Obr. Podľa Wikipedie: "Keďže má Urán a Neptún podobné zloženie tvorené čiastočne ľadom, občas sa vyčleňujú zo skupiny plynných obrov do skupiny tzv. ľadových obrov. Zloženie Neptúna je pravdepodobne veľmi podobné zloženiu Uránu, a planéta je teda pozostáva prevažne z ľadu, kamenia s obsahom okolo 15 % vodíka a menšieho množstva hélia.Keďže je však Neptún od Slnka veľmi vzdialený, v žiadnej z fáz vzniku mesiacov nevystúpila teplota na vysoké hodnoty ako v prípade okolia Jupitera. Vplyvom nízkych teplôt tak nedošlo k úniku ľahko taviteľných látok z pôvodného disku okolo vznikajúcej planéty." (Prečo ale nedošlo k úniku ľahko taviteľnej vody z povrchu Zemského ktorý je k Slnku ešte bližšie ako Jupiter sa evolucionistov radšej nepýtajte, mohli by ste tým v lepšom prípade riskovať spŕšku "vybraných" slov na vašu adresu. -pozn.AK)
Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola napísal(a):
3 Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom 4 a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. 5 Skryté im je totiž - lebo tak chcú - že nebesá boli oddávna, aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na Božie slovo, 6 a že niekdajší svet, pre nich vodou zatopený, zahynul.


Obr. Evolucionisti si môžu vydýchnuť s úsmevom na tvári. Nebezpečenstvo nemožnosti vzniku života na Zemi pred "miliardami" rokov v podobe tzv. slabého mladého Slnka, ktoré by pri 70 až 75% dnešného výstupného „výkonu“ znamenalo zmrazenie všetkej zemskej vody potrebnej pre život (tekutá voda je základným predpokladom pre život) zažehnali postulovaním teórie o zvýšenej absorpcii slnečnej energie oceánmi vďaka ich rozsiahlejšiemu povrchu, tomu istému ktorý v prípade Biblickej potopy za čias Noacha považujú za nemožný a v protiklade s vedou:
humanisti.sk: Americká akadémia vied: Pôvod vesmíru, Zeme a života (2. časť) napísal(a):
"Okrem toho celosvetová povodeň, ktorá by bola dosť veľká na vytvorenie sedimentárnych skál, aké vidíme dnes a ktoré majú spolu hrúbku aj niekoľko kilometrov, by vyžadovala oveľa väčšie množstvá vody, ako kedy na a v Zemi existovali, a to najmenej od vzniku pevnej zemskej kôry pred asi 4 miliardami rokov."


Paradox Slabého mladého Slnka vysvetlený napísal(a):
Oceány, oveľa rozľahlejšie ako dnes, absorbovali dostatok energie zo Slnka aby predišli zamrznutiu na ľad. Pred 4 miliardami rokov, naše mladé Slnko vyžarovalo len okolo 70 až 75 percent energie v porovnaní s dneškom. Za takých podmienok by všetka voda na Zemi musela zamrznúť [a vznik života by nebol možný]. Niečo muselo držať vodu v tekutej forme a toto bola schopnosť oceánov absorbovať viac slnečnej energie vďaka ich proporcionálne väčšiemu povrchu v pomere k pevnine v porovnaní s dneškom.
Samozrejme netreba zabúdať že sa nejedná o žiadne nezmyselné náboženske presvedčenie či biblický mýt a la Noeho potopa ale o hlboko racionálnu konzistentnú vedeckú teóriu, ktorá spĺňa vysoké nároky racionálne rozmýšľajúcich evolucionistov:
Aleš Vyhnal napísal(a):
Podívejme se nyní na místa v Bibli, která jsou v rozporu s poznatky moderní vědy:
Kniha Genesis popisuje světovou potopu, která pokryla všechny hory na Zemi (7:19-20), taková povodeň ale není možná. Mezi jinými je zde problém, odkud by se tak enormní množství vody vzalo a kam by se podělo poté.
Možno by sa p.Vyhnal mohol popýtať o radu pánov profesorov, Minika Rosinga, profesora geológie z Múzea histórie prírody Dánska pri Kodaňskej univerzite, a Dennisa K. Birda, profesora geologických a environmentálnych vied zo Stanfordu, ktorí prišli s vyššie uvedenou teóriou, určite by mu to ako správni evolucionisti veľmi radi vysvetlili.
Pozn. Podľa J.Sarfatiho a S.Psarissa oceány obsahujú toľko vody (1,37 miliárd kubických kilometrov) že ak by sa vyhladila zemská pevnina na jednu úroveň, voda by siahala do výšky cca 2414m, teda pre názornosť spoľahlivo by pokrývala celé Nízke Tatry, ak by úroveň vyhladenej zemskej pevniny bola na úrovni dnešnej morskej hladiny.

Obr. Tektonické pohyby spôsobujúce zmeny hladiny vôd sú podľa vedecky orientovaného Aleša Vyhnala zrejme vylúčené
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut február 19, 2013 10:01 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re: Pozri sa, ako sa nádherne vyjadruje Shermer.
Lemmy napísal(a):
Mám pre teba návrh:

O Shermerovi sa na Wikipédii píše, že: Shermer states he was once a fundamentalist Christian, but converted from a belief in God during his graduate studies, and has described himself as an agnostic, nontheist, atheist and advocate for humanist philosophy.

Snáď mu, ako bývalému kresťanovi (lebo sa z tejto ideológie „odkonvertoval“) prepáčiš jeho vzletné slová. Nuž, čo sa budeme naťahovať, však.

Pozri sa, ako sa nádherne vyjadruje Shermer.
Michael Shermer napísal(a):
Čo môže byť pre ducha vzrušujúcejšie ako vidieť v 2,5 metrovom teleskope (priemer šošovky) vzdialené galaxie, držať v ruke 100 miliónov rokov starú skamenelinu alebo 500 000 rokov starý kamenný nástroj, stáť pred úžasnou priepasťou priestoru a času, ktorou je Grand Canyon, alebo počúvať vedca, ktorý sa uprene pozrel do tváre stvorenia vesmíru a nezamrkal? To je hlboká a posvätná veda.

A to ho zasa cituje Dawkins. Všimni si, použil slovo posvätná. Wink


Naozaj sa vyjadruje nádherne, to sa musí uznať, kto by to bol povedal že sa z neho stane textár pesničiek:
M.Shermer napísal(a):
"Oh, Here’s to my sweet satan,
The one who’s little path would make me sad,
Whose power is satan.
He’ll give you, give you 666,
There was a little toolshed where
He made us suffer, said satan."

Vôbec sa nedivím že ho cituje aj jeho kamarát Dawkins.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 5
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.