Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Veda a jej význam v spoločnosti  ~  Otvorené otázky

Lemmy
Zaslal: Št apríl 28, 2011 1:55 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Odporuje lekárskej vede, alebo nie?
Adam Roman napísal(a):
Odporuje lekárskej vede predstava o tom, že epilepsiu a duševné choroby spôsobujú čerti, diabli a zlí duchovia, ktorých treba z tela terapeuticky vyháňať, alebo nie?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Št apríl 28, 2011 1:57 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7369 Bydlisko: Mám.
Ďalšia otázka: Odporuje fyzike premena vody na víno, alebo nie?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 7:00 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Odporovanie Fyzike
Lemmy napísal(a):
Ďalšia otázka: Odporuje fyzike premena vody na víno, alebo nie?

Odporuje fyzike stvorenie sveta z ničoho (ex nihilo) alebo nie?
Je singularita počas tzv. Veľkého Tresku počas ktorej údajne neplatili fyzikálne zákony tak ako ich poznáme dnes odporujúca fyzike alebo nie?
Je tzv. Veľký Tresk v súlade so zákonom zachovania hmoty a energie alebo nie? Ak áno aká hmota existovala pred ním? Ak nie, ako môže vo fyzike niečo vzniknúť z ničoho?
Katedra fyziky, Hong-Kongská Univerzita napísal(a):
Stred čiernej diery nazývame singularitou. Naivne prehlasujeme, že táto má nulový rádius a nekonečnú hustotu. V skutočnosti, oveľa presnejším vyjadrením by bolo že nemáme ani potuchy aké fyzikálne zákony vládnu singularite a vôbec netušíme čo sa tam deje.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 8:24 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Sorry, to isté bolo 2 x.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Pi apríl 29, 2011 1:12 pm, celkom upravené 2 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 8:24 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Odporuje lekárskej vede, alebo nie?
Adam Roman napísal(a):
Odporuje lekárskej vede predstava o tom, že epilepsiu a duševné choroby spôsobujú čerti, diabli a zlí duchovia, ktorých treba z tela terapeuticky vyháňať, alebo nie?

Na túto tému sa dá nájsť aj takýto názor:
JG napísal(a):
Kolosenským 2 ,11 – 15 napísal(a):

V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.

------------------
Vo svojej kázni a vo svojich listoch sa Pavel vedome usiloval postaviť sa do myšlienkovej situácie svojich poslucháčov a čitateľov. Túto metodickú zásadu dokonca formuloval v jednom svojom liste. Nešlo o to, žeby bol menil obsah svojho posolstva, naopak, veľmi starostlivo dbal o to, aby nikto neprekrútil a nedeformoval posolstvo o vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista. Šlo o to, že jedno a to isté nezmeniteľné posolstvo formuloval rozličným spôsobom tak, aby ho jeho poslucháči a čitatelia čo najlepšie pochopili. Vcítil sa čo najviac do myšlienok, predstáv a problémov, do veľkých radostí a veľkých strachov tých ľudí, a, nadväzujúc na to všetko, hovoril im o tom, čo Pán Boh vykonal pre nich vo svojom Synovi. Pri výklade príslušných odsekov jeho listov musíme mať toto na mysli, musíme sa usilovať vžiť sa do situácie čitateľov apoštolových listov, a potom sa snažiť presne zistiť obsah tohto posolstva a previesť ho do nášho sveta myšlienok, pojmov, problémov.
Pavel bol predovšetkým apoštolom pohanov, usiloval sa získať čím viac pohanov pre vieru v Ježiša Krista. V rozhovoroch s mnohými pohanmi sa dozvedal o dovtedajšej viere a predstavách týchto ľudí. Tí ľudia boli okrem iného presvedčení, že existuje veľké množstvo nadľudských bytostí. Šlo predovšetkým o zlé, škodlivé démonské bytosti, bytosti, ktorými sa tí ľudia cítili neprestajne ohrození.
Musíme si uvedomiť, že s takýmito názormi bol človek zoznamovaný od detstva, dospelí o tom často hovorili a žili v tejto atmosfére. Takto sa vybudovalo určité myšlienkové väzenie, z ktorého človek nemohol uniknúť. Ľudia žili v neprestajnom strachu, čo zlého im tie bytosti môžu urobiť a usilovali sa robiť všetko možné, aby ich nerozhnevali a aby si ich priaznivo naklonili. V Pavlových listoch sa tieto bytosti spomínajú častejšie. Používajú sa pritom dosť zvláštne mená. Keď sa stretneme s výrazmi „kniežatstvá“, „mocnosti“, „panstvá“, nejde o spoločenské alebo mocenské útvary, ale o spomínané nadľudské bytosti alebo skupiny bytostí, ktoré sa podľa predstáv tých starých pohanov vznášali kdesi medzi nebom a zemou, a striehli, kde, ako, komu by mohli uškodiť. Do tohto sveta permanentného, chronického strachu vstúpil Pavel s Kristovým evanjeliom. Všimnime si, ako postupoval: Nepovedal tým ľuďom: Ľudia, majte rozum, rozíďte sa s takými predstavami, také bytosti neexistujú, začnite konečne myslieť racionálne. Keby bol prišiel s týmito slovami, nikto by ho po takýchto slovách nebol počúval, lebo spomínané predstavy boli v týchto ľuďoch zakorenené veľmi hlboko.
Posolstvo o zachraňujúcom diele Ježiša Krista formuloval Pavel tak, že poukazoval na víťazstvo a nadradenosť Ježiša Krista. Obsah jeho posolstva by sa dal vyjadriť napríklad takto: Je tu niekto silnejší, kto premohol tie panstvá, kniežatstvá, mocnosti. Ježiš Kristus svojou smrťou a vzkriesením zvíťazil nad nimi. Hovorí o tom posledná veta nášho textu: „Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejnému posmechu, keď v ňom nad nimi triumfoval.“ Ako víťazný vojvodca vedie v triumfálnom sprievode tých, ktorých porazil, tak Ježiš Kristus vedie vo svojom triumfálnom sprievode tie zlé sily, ktoré porazil, odzbrojil, zneškodnil tak dokonale, že už nemôžu škodiť. Takto posolstvo o víťazstve Ježiša Krista oslobodzovalo ľudí od ich hrozného strachu, aby mohli žiť v plnej slobode Božích detí.
Má toto posolstvo o Kristovom víťazstve nad zlými silami aj nám čo povedať? Na prvý pohľad sa zdá, že nám nemá čo povedať, veď náš pohľad na svet sa v porovnaní s tými starými názormi a predstavami zmenil. Áno, zmenil sa, ale zase nie až tak veľmi. Možno nemáme predstavy o tých zlých bytostiach, ale aj v dnešnej dobe je mnoho ľudí, ktorí zastávajú životný názor fatalizmu. Fatalizmus je viera v osud, viera, že sme v rukách nejakého slepého osudu, z ktorého sa nedokážeme vymaniť. Nie je rozhodujúce, ako si fatalisti konkrétne predstavujú tú moc osudu, ale rozhodujúce je, že sa cítia uväznení v moci osudu. Je to veľmi pesimistický, smutný, deprimujúci životný názor, lebo od osudu očakáva človek predovšetkým niečo zlého, osudného. Pravdepodobne aj v nás všetkých, i ak sa nepokladáme za fatalistov, je niečo z tejto viery v osud. Možno by sme to ľahko objavili, keby sme sa z tohto hľadiska pozreli na svoj život, na svoje myslenie, predstavy, očakávania.
To však znamená, že to isté evanjelium, ktoré malo pomôcť tým prvým kresťanom, ktorí si z pohanstva priniesli predstavy o osudových silách, to isté evanjelium by mohlo pomôcť aj dnešným fatalistom, a vôbec všetkým ľuďom, v ktorých sa nachádzajú akékoľvek prvky fatalistického myslenia. Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený, je mocnejší ako všetky sily osudu. Jeho ukrižovanie je doklad toho, ako absolútne, bezpodmienečne, neprevýšiteľne nás Pán Boh miluje. Jeho vzkriesenie je doklad toho, s akou suverénnou, neprevýšiteľnou mocou je spojená Božia láska k nám. Mať Otca, ktorý takto miluje, mať Otca, ktorý je takýto mocný – to je dostatočná, mnohonásobná protiváha proti osudu. Víťazstvo Kristovo, víťazstvo nad všetkými silami temna – to je dostatočná, mnohonásobná protiváha proti osudu. Kto sa chce vyliečiť zo svojho fatalizmu, kto sa chce oslobodiť od svojich fatalistických myšlienok, ten by sa mal vo svojich úvahách často vracať k utrpeniu a vzkrieseniu Pána Ježiša.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 8:45 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Pozn.: Porovnaj vyjadrenie:
JG napísal(a):
Má toto posolstvo o Kristovom víťazstve nad zlými silami aj nám čo povedať? Na prvý pohľad sa zdá, že nám nemá čo povedať, veď náš pohľad na svet sa v porovnaní s tými starými názormi a predstavami zmenil. Áno, zmenil sa, ale zase nie až tak veľmi. Možno nemáme predstavy o tých zlých bytostiach, ale aj v dnešnej dobe je mnoho ľudí, ktorí zastávajú životný názor fatalizmu. Fatalizmus je viera v osud, viera, že sme v rukách nejakého slepého osudu, z ktorého sa nedokážeme vymaniť. Nie je rozhodujúce, ako si fatalisti konkrétne predstavujú tú moc osudu, ale rozhodujúce je, že sa cítia uväznení v moci osudu.

s mienkotvornými denníkmi vydávanými v dnešných časoch na Slovensku ako aj s rôznymi web-stránkami:
http://horoskopy.aktuality.sk/
Nový čas: Veľký pracovný horoskop: Čo vás čaká v roku 2011?
Horoskop pravdy si nájdete na internete každý deň
sme.sk: Horoskop na dnešný deň
denník šport: Horoskop
atď.
Je vyjadrenie "náš pohľad na svet sa v porovnaní s tými starými názormi a predstavami zmenil; -Áno, zmenil sa, ale zase nie až tak veľmi" namieste alebo nie, sú v dnešnej spoločnosti prítomné prvky pohanskej fatalistickej viery v osud alebo nie?
G. K. Chesterton, anglický spisovateľ napísal(a):
“Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.“
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 12:31 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Odporuje fyzike stvorenie sveta z ničoho

Ďalší strawman. Fyzika nič také netvrdí. Ale kto už niečo iné ako demagógiu čakal od AK, že ? Wink
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 1:17 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
AntropologickaKonstanta napísal(a):
Odporuje fyzike stvorenie sveta z ničoho

Ďalší strawman. Fyzika nič také netvrdí. Ale kto už niečo iné ako demagógiu čakal od AK, že ? Wink

Ak ako evolucionista uvádzaš že podľa Teba fyzika netvrdí že stvorenie sveta z ničoho odporuje fyzike tak si myslím že si sa ako odporca stvorenia sveta z ničoho zle vyspal.
Názov tejto témy je "otvorené otázky" a všetko čo som sa snažil naznačiť je že "fyzika" čo sa pôvodu vesmíru týka sa skôr či neskôr dostáva do bodu kedy nejako musí hľadať odpoveď na otázku odkiaľ sa vzala hmota a v tomto bode zatiaľ postuluje teórie, v ktorých údajne fyzikálne zákony neplatia, resp. kde "nemáme ani potuchy aké fyzikálne zákony vládnu" a teda kde pôsobí dosť pokryteckým a iracionálnym dojmom ak sú to práve fyzikálne zákony na platnosť ktorých sa chcú zástancovia tzv."vedeckosti" pri svojej kritike kresťanských veriacich odvolávať.


Naposledy upravil AntropologickaKonstanta dňa Pi apríl 29, 2011 6:43 pm, celkom upravené 1 krát.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 4:42 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
Trepeš úplne z cesty. Nehovor za fyziku keď tomu nerozumieš.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 6:40 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
Trepeš úplne z cesty. Nehovor za fyziku keď tomu nerozumieš.

Ale potom musíš trepať z cesty aj Ty a aj fyzici na Hong-Kong-skej Univerzite, lebo prvá časť je len zopakovanie Tvojho postoja a v tej druhej je citácia ich postoja.
Alebo tvrdíš že Tebe sú fyzikálne zákony platné počas singularity známe? Potom by si sa ich mal asi snažiť kontaktovať a vyviesť z omylu a vysvetliť im na čo si pri vlastných pokusoch prišiel, aby si to tak mali možnosť na tej svojej stránke upraviť podľa Tvojich najnovších výdobytkov bádania.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi apríl 29, 2011 7:11 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Lemmy napísal(a):
Ďalšia otázka: Odporuje fyzike premena vody na víno, alebo nie?

Inak ak by to aktuálnemu stavu poznania fyziky neodporovalo čo by potom podľa pravidiel logiky taký akt oprávňovalo nazývať [mesiášskym] zázrakom? Asi keby to bol schopný robiť každý bežný človek päť krát denne asi by to nedávalo zmysel nazývať špeciálnym znamením ktoré dokáže činiť len mesiáš:
Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola napísal(a):
11 Toto znamenie* v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.
*mesiášske znamenie ako dôkaz Ježišovej božskej moci (v Jánovom evanjeliu častý výraz)
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Julius Voskár
Zaslal: Po máj 09, 2011 2:15 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 08 júl 2009 Príspevky: 156
Ale tieto zázraky verifikovali len náboženskou vierou postihnutí ľudia cez veľmi pochybný plátok "písmo sväté".
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.