Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  O pôvode Biblie

AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po november 29, 2010 11:21 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
AntropologickaKonstanta napísal(a):
svaty_certisko napísal(a):
Máš pravdu je to niečo ako POLOPRAVDA, a tá je horšia ako lož. U lži pomerne ľahko určíš pravdivosť, ale čo taká polopravda. Ona je vlastná práve antisemitom, rasistom, demagógom, sexistom... a aj vyznávačom biblie.

Chcel by som sa Ťa opýtať keď je to také ťažké u POLOPRAVDY určiť pravdivosť že akým zázrakom sa to podarilo Tebe, chcel by som Ťa poprosiť objasniť akú metódu si si zvolil v prípade Biblie, ktoré jej výroky a ako si vyhodnocoval a ako si dospel k záveru že si ju zaradil do kategórie Poloprávd. Vopred Ďakujem.

svaty_certisko napísal(a):
Pýtaš sa podľa čoho mám zaradiť Bibliu do kategórie polopravdy. Mne naskakuje prirodzene spomínaná overiteľnosť. Z akého titulu môže niekto tvrdiť, že napríklad výroky Ježiša, sú napísané správne. Odhliadnuc od toho, že niektorí spochybňujú aj existenciu Ježiša, objektívne sa dá povedať, že Biblia bola spísaná až niekoľko desaťročí po smrti "Spasiteľa". Vzhľadom na to, že nejestvovala žiadna záznamová technika, je pravdepodobné, že došlo k fatálnym skresleniam a na písaní Biblie mala vplyv aj fantázia a účelové skreslovanie. Autenticite nenahráva ani veľmi pravdepodobná skutočnosť prerábania Svätého písma počas stredoveku za účelom jeho skreslenia v prospech katolicizmu.
Toto však platí pre akúkoľvek písomnosť z daného obdobia, ak to myslíš úprimne tak potom nemôžeš veriť absolútne ničomu čo sa týka histórie, ani rímskej ríši.
L.Strobel napísal(a):
Dva najskoršie životopisy Alexandra Veľkého boli napísané Ariánom a Plutarchom viac ako 400 rokov po Alexandrovej smrti v r.323 pred Kristom, no historici ich považujú za celkovo dôveryhodné. ...Takže či boli evanjelijá zapísané 60 alebo 30 rokov po Ježišovom živote, je vlastne pri tomto porovnaní zanedbateľný rozdiel. Je to takmer bezpredmetné.

Od historika Tacita existuje len jeden jediný opis prvých šiestich kníh jeho diela „Anály Rímskej Ríše“ a to z r.850, knihy 11-16 sú ca z 11.stor. a knihy 7 až 10 sa stratili úplne. To znamená že časový úsek od opísaných udalostí po najstarší dochovaný opis je oveľa väčší ako v prípade Biblie, napriek tomu tieto historické udalosti nikto nespochybňuje, podobne ako ani Hanibalovu výpravu na Rím hoci o nej jestvujú len 2 navzájom protichodné dokumenty (podľa L.Strobel: Kauza Kristus). Množstvom opisov sa k Novému Zákonu (NZ) najviac približuje Homérova Illiada, čo bola biblia starých Grékov a z ktorej existuje 650 opisov.
Podľa L.Strobela máme 306 starovekých tzv. uniciálnych rukopisov (napísaných veľkými písmenami gréckej abecedy) na pergamene, z ktorých viaceré datujeme až do 3.stor. n.l.. Z nich Codex Sinaiticus, jediný kompletný NZ napísaný týmto písmom sa datuje približne do r.350n.l.. Okrem toho jestvuje 2856 rukopisov písaných malými písmenami, kt. začali vznikať okolo r.800.
Podľa Dr.Don Bierleho je známych 5664 rukopisov v originálnom jazyku, t.j. gréčtine a okolo 18000 starých manuskriptov v iných jazykoch, a to latinskom, sýrskom, etiópskom, arménskom a iných (L.Strobel uvádza aj staroslovienčinu). Dokopy sa dochovalo takmer 24000 starovekých novozákonných rukopisov.
Andrej Mátel napísal(a):
Textová kritikaCieľom textovej kritiky (nem. Textkritik, TK) je ustáliť pôvodné najstaršie znenie jednotlivých textov SZ i NZ na základe porovnávania a hodnotenia rukopisných variantov textu. TK je nevyhnutná, pretože originály biblických textov nejestvujú, známe sú len neskoršie opisy, ktoré sa viac či menej pôvodnému originálu približujú. Dejiny textovej tradície skúmajú dejinný vývoj textu s cieľom maximálne sa priblížiť k textu daného obdobia a vysvetliť okolnosti, podmienky a úmysly, ktoré viedli k vytvoreniu alebo pozmeneniu textu v jednotlivých obdobiach.
Pri vytváraní kritického textu SZ sa obyčajne vezme najkompletnejšie zachovaný najstarší text. Tento sa potom dopĺňa a upravuje vzhľadom k zlomkom textov blízkych originálu. Hebrejský text, ktorý dnes predstavuje základnú predlohu pre exegézu SZ je Biblia Hebraica Stuttgartensia. Text bol vzatý z Leningradského kódexu B 19, ktorý je zatiaľ najstarším úplným textom hebrejskej Biblie pochádzajúci z roku 1008 po Kr.

sv.Augustín napísal(a):
„K oprave rukopisov“ hovorí tento cirkevný učiteľ „musí predovšetkým smerovať bdelá starostlivosť tých, ktorí chcú porozumieť Svätému Písmu. Opraveným rukopisom musia ustúpiť neopravené“

Jozef Trstenský napísal(a):
Vďaka kumránskym rukopisom máme prístup k opisom biblických kníh, ktoré sú o tisíc rokov staršie ako dovtedy najstarší Leningradský kódex pochádzajúci približne z roku 1009. V Kumráne bolo nájdených viac ako 800 biblických rukopisov. Niektoré knihy mali viacnásobné opisy, napríklad Tóra mala až 70 kópií. Veľmi obľúbené boli prorocké knihy, osobitne Kniha proroka Izaiáša, ktorá sa ako jediná z objavených kníh zachovala celá.

Papyrus P52 z Rylandskej knižnice je pravdepodobne najstarší objavený fragment Novej Zmluvy, jeho pôvod sa datuje podľa rukopisu do obdobia okolo r.125 n.l., kedy podľa Dr.D.Bierleho od smrti autora nezachovaného originálu ubehlo cca 25 rokov. Pre porovnanie, Tacitus žil AD 56 – AD 117 a jeho najstarší dochovaný opis je z r.850, t.j. 733 rokov po jeho smrti.
Záver: Biblia je kniha s najväčším počtom kópií z daného historického obdobia a s najkratším preklenovacím obdobím medzi napísaním nezachovaného originálu a datovania najstaršej nájdenej kópie. Rukopisy v negréckych jazykoch ako aj ich cirkulácia na iných teritóriách (dnešná Sýria, sýrski kresťania, Arménsko, povodie Nílu, koptská cirkev a pod.) a uplatnenie pravidiel textovej kritiky umožňujú vylúčiť zmeny textu údajne zavedené za účelom jeho skreslenia v prospech katolicizmu. Pri takom veľkom počte kópií chyby pri opisoch nemožno vylúčiť ale rozdiely v rukopisoch sú väčšinou dokumentované pri prekladoch Biblie do moderných jazykov v margináliách.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Ut november 30, 2010 2:18 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
Biblia je tak hlúpa kniha, že je úplne jedno, či sa zachovala pôvodná, alebo nie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ut november 30, 2010 9:10 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
scirocco napísal(a):
Biblia je tak hlúpa kniha, že je úplne jedno, či sa zachovala pôvodná, alebo nie.
Chcel by som sa spýtať či podľa Tvojej náboženskej ateistickej viery je hlúpa iba čiastočne alebo v plnom rozsahu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: St december 01, 2010 8:41 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Nenáboženská hodnota Biblie je rovnako významná ako zaznamenaná starogrécka mytológia o Herkulesovi, Diovi, Hére... Opisuje heroické skutky mýtických postáv s účelom ich vyznávania. Do pozornosti by sa mohli potom dostať aj iné texty, ktorých štrucktúra má nábožensko - mýtický charakter. Rovnakú hodnotu by sme mohli pripisovať staroegyptským náboženským predstavám v zobrazovaví Ra, Isis... Perzská ríša mal svoje posvätné takisto zaznamenané. Na mnohé, aj neuvedené, sa svetská spoločnosť pozerá ako fikciu. Prečo nie na Bibliu? V čom je rozdiel medzi Ra a Bohom? Heraklom a Ježišom?

Inak osobne nemám pocit, že sa cítiš ako DEGENEROVANÝ, z tvojich iracionálnych tvrdení je najhoršia úbohá urážka v zmysle náboženskej ateistickej viery. V čom vidíš ateizmus (nebohosť, nenáboženskosť) náboženským? Máš pocit že niečo nábožensky veríme, modlíme sa k niečomu, naši predstavitelia nám kážu v nesúlade s racionálnym a empirickým...? Ak sa mám vyjadriť ľudovo, je to p...vina na n-tú s tebou na čele. Už som Ti to vysvetľoval, tak sa tu neser.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So december 04, 2010 8:12 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Nenáboženská hodnota Biblie je rovnako významná ako zaznamenaná starogrécka mytológia o Herkulesovi, Diovi, Hére... Opisuje heroické skutky mýtických postáv s účelom ich vyznávania. Do pozornosti by sa mohli potom dostať aj iné texty, ktorých štrucktúra má nábožensko - mýtický charakter. Rovnakú hodnotu by sme mohli pripisovať staroegyptským náboženským predstavám v zobrazovaví Ra, Isis... Perzská ríša mal svoje posvätné takisto zaznamenané. Na mnohé, aj neuvedené, sa svetská spoločnosť pozerá ako fikciu. Prečo nie na Bibliu? V čom je rozdiel medzi Ra a Bohom? Heraklom a Ježišom?
Tých rozdielov je pomerne dosť a niektoré boli už na tomto portáli preberané:
Jan Novotný napísal(a):

Právě Whitehead ve své knize Science in the Modern World (existuje slovenský překlad) hledá souvislosti mezi mimořádným vzestupem evropské vědy od 16. století a křesťanskou racionalitou. Whitehead přitom nepopírá, že věda se vyvíjela zprvu v opozici k náboženství. Vidí jejich vztah asi tak, že židovské a křesťanské náboženství nahlíží Boha jako racionální bytost, která si klade jisté cíle a řídí se pro jejich dosažení určitými principy, na rozdíl od např. řeckých či orientálních bohů, jejichž chování je prostě nevyzpytatelné. Proto se křesťané snažili svého Boha hlouběji pochopit a v rámci teologie vybudovali nástroje (logickou argumentaci) schopné později využití v přírodních vědách. Aforisticky říká, že teologický princip rozumu založeného na víře změnila novověká věda v princip víry založené na rozumu.


Rozdiel je určite aj v tom, že na rozdiel od biblických evanjelií mytologické príbehy nie sú zasadené do historického kontextu s opisom reálií ako zemepisné miesta, predstaviteľov politickej moci a časových údajov ich pôsobenia ktorí sú niekedy priamo aj súčasťou opisovaných udalostí, ani do rozprávačského ani do výpravného rámca, zväčša neobsahujú ani údaje o skutočných miestach na ktorých sa postavy pohybovali a okolnosti za ktorých boli jednotlivé výroky vyslovené. Taktiež nie je známe že by existoval vedný odbor obdobný biblickej archológii ktorý by v prípade mytológií potvrdzoval údaje v nich spomenuté.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AntropologickaKonstanta
Zaslal: So december 04, 2010 8:32 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Inak osobne nemám pocit, že sa cítiš ako DEGENEROVANÝ, z tvojich iracionálnych tvrdení je najhoršia úbohá urážka v zmysle náboženskej ateistickej viery. V čom vidíš ateizmus (nebohosť, nenáboženskosť) náboženským? Máš pocit že niečo nábožensky veríme, modlíme sa k niečomu, naši predstavitelia nám kážu v nesúlade s racionálnym a empirickým...? Ak sa mám vyjadriť ľudovo, je to p...vina na n-tú s tebou na čele. Už som Ti to vysvetľoval, tak sa tu neser.

Nie, taký pocit naozaj nemám, ale je to úplné presvedčenie, ospravedlňujem sa ak Ťa to uráža, to naozaj nemám v úmysle, ale nemôžem sa robiť slepým. Ateizmus vidím náboženským vo viacerých aspektoch, a to najmä podľa kritérií ktoré si zvolili sami ateisti. Možno by stálo za to otvoriť novú tému kde by sme sa to pokúsili prebrať podrobnejšie.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne december 12, 2010 12:43 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
ale nemôžem sa robiť slepým


Máš pravdu, slepý sa nerobí, že je nevidomý, lebo jednoducho taký je. U Teba to je v otázke osobného presvedčenia. Môžem Ti nasypať desť vriec faktov a skutočností - ty ich slepo ignoruješ, aby si si uchoval čo do Teba iní vmanipulovali. Užívaj si ten pocit, ale aby si sa raz pri tej slepote nepotkol o skutočnú pravdu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Ne december 12, 2010 1:27 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
Môžem Ti nasypať desť vriec faktov a skutočností - ty ich slepo ignoruješ, aby si si uchoval čo do Teba iní vmanipulovali. Užívaj si ten pocit, ale aby si sa raz pri tej slepote nepotkol o skutočnú pravdu.
1.Ja si zas pre zmenu myslím že iný vmanipulovali Teba do vyznávania dogmy o evolučnom vývine do takej miery, že nedokážeš rozlíšiť fakt a skutočnosť od fikcie. Uvediem príklad: Skutočnosť je taká že neexistuje na svete ani jeden dôkaz z fosílnych záznamov ktorý by potvrdzoval evolučnú teóriu o postupných zmenách vo vývoji biologických druhov, všetky doteraz nájdené záznamy obsahovali živočíchy ktoré boli vysoko diferencované. Túto skutočnosť si komentoval výrokom:
svaty_certisko napísal(a):
Problematika medzičlánkov v evolučnej teórii je stále nie úplne vyriešenou záležitosťou. Archeológovia sa stále potýkajú s hľadaním fosílii medzičlánkov, ktoré sú dosť vzácnym artiklom.
a chýbajúce dôkazy si nahradil fikciou:
Citácia:
Doterajšie objavy však dostatočne preukazujú svojou hodnotou, že niektoré prechody mohli byť rýchlejšie oproti iným.
ktorou si si odôvodnil zmysel svojej viery v evolučnú dogmu napriek chýbajúcemu dôkazu. Keď sa vytvorila fikcia že niektoré evolučné zmeny, ktoré inak majú prebiehať veľmi pomaly ("evolúcia nie je na krátke časové obdobie"), prebehli oveľa rýchlejšie (čo je v priamej kontradikcii s tvrdením o pomalom priebehu evolúcie) oproti iným, tak potom si pred svojím svedomím obhájiš svoju vmanipulovanú vieru že evolúcia prebehla tak ako to do Teba vštepili zrejme ešte v mladosti. Lenže podľa základných pravidiel logiky ak niektoré zmeny prebehly oveľa rýchlejšie oproti ostatným, potom stále zostáva vysvetliť prečo tie zvyšné zmeny ktoré rýchlejšie neprebehli, nie sú tiež vo fosíliách nikjako zaznamenané.
2. Prosím aby si mi predostrel aspoň 3 také fakty a skutočnosti ktoré si mi predostrel a kotré som podľa Teba odignoroval.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne december 12, 2010 8:10 am Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Pre AK.

Ahá, tak ty chápeš moje primitívne formulované odpovede, z dôvodu jednoduchého vysvetlenia cirkevníkovi, aby aspoň trochu pochopil, za nedostačujúce. Uži si pocitu, že sú univerzálnou a jedinou pravdou, ktorú Ti môžem o evolúcii poskytnúť. Materiály sú v tejto problematike veľmi ľahko dostupné, tak si doštuduj. Ja viem, že evolúcia človeka a života sa nemôže s Biblickými pravdami ani porovnávať, to by bol snáď aj hriech, možno by ťa ani do očistca nezobrali...
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po december 13, 2010 12:14 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re: svaty_certisko

O očistci sa v Biblii nič nepíše, ak v neho veríš, nebudem Ti nabúravať Tvoju vieru, ak vieru v neho chceš pripísať mne, potom sa dostávaš do rozporu s názorom scirocca, lebo on taký spôsob vedenia diskusie zrejme považuje za nesprávny, ak mu dobre rozumiem:
scirocco napísal(a):
Alebo si len obyčajný protivný a slizký demagóg a zákerák. Tu máš jeden príklad za všetky: Prisudzuješ oponentom v diskusii [názory] a vkladáš im do úst myšlienky, ktoré oni vôbec nezastávajú, len aby si ich mohol ľahšie napadnúť.


Citácia:
Materiály sú v tejto problematike veľmi ľahko dostupné, tak si doštuduj.

1. Pôsobí dosť zvláštne ak človek ktorý niečomu verí to nevie ani vysvetliť čomu vlastne verí a len sa odvoláva na neadresný zdroj "materiály". To akoby indikovalo že nemá čo prezentovať alebo sa za to čomu verí hambí alebo tomu ani sám nerozumie že čomu vlastne verí.
2. Ale nemusí to tak byť, naozaj môže existovať dôkaz z fosílnych záznamov o existencii nejakého organizmu na vývojovom nediferencovanom medzistupni ktorý je spoločný pre viacero živočíšnych druhov v nejakých materiáloch ktoré spomínaš, ak je to ten prípad potom ťa poprosím aby si uviedol autora, názov titulu a stranu na ktorej je daný dôkaz uvedený. Vopred ďakujem.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: St december 15, 2010 9:27 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
Pre AK:

V spomínanej problematike mi vychádza silná otázka: Má zmysel relevantne odpovedať? Osobne si myslím, že nie. Doteraz boli predstierané fakty Tebou chápané z výrazne relativistického pohľadu. Zato demagógie náboženstva sú pre Teba na výsosť reálne. Tvoj meter je výrazne rozdielny v posudzovaní nenáboženských názorov príp. tých antináboženských a náboženský resp. cirkevný postoj považuješ automaticky za ten jediný so 100% pravdivosťou. Opýtam sa tak, či má vlastne reálny zmysel Ti niečo dokazovať. Ak uvidím, že rovnaké kritéria ako pri kritike ateizmu, vychádzajúceho z vedy, použiješ aj na svoje náboženské dogmy, potom sa dá uvažovať o primeranej debate.

Spochybňovanie vedeckých zistení v prospech dogiem považujem na 21. storočie ako demagogické alebo formu "hájenia si" zmanipulovaného myslenia. Pochybnosti o vedeckých teóriach osobne prenechávam tým, ktorí sú kompetentní o týchto otázkach diskutovať. Nielenže nepovažujem sám seba za hĺbkovo informovaného, ale myslím, že z pozície cirkevníka nemáš žiadne relevantné slovo tieto skutočnosti spochybňovať.

Keď mám porovnávať náboženské dogmy oproti vedeckému poznaniu, môj svetonázor sa prikláňa k vede. Nemôžem za to, že tebe podobní reálne veria na hovoriaceho hada, nevysvetliteľné zjavenia, premenu tekutín, kráčanie po vode, doslovné vyjadrenia v takmer 2000 ročnej knihe... Porovnanie týchto dvoch oprotistojacich štruktúr je u mňa jasné. Na druhej strane chápem, že ak do teba niekto od detstva hustí rozprávky bez spochybnenia , budeš im veriť a tvrdo tieto klamy hájiť aj v dospelosti.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Pi december 17, 2010 12:19 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
svaty_certisko napísal(a):
V spomínanej problematike mi vychádza silná otázka: Má zmysel relevantne odpovedať? Osobne si myslím, že nie.
1. Chcem sa spýtať či neochota odpovedať skôr nevyplýva z adopcie osvedčeného katolíckeho vzorca "Čo sa nám nehodí, zničiť alebo ututlať".
svaty_certisko napísal(a):
Doteraz boli predstierané fakty Tebou chápané z výrazne relativistického pohľadu. Zato demagógie náboženstva sú pre Teba na výsosť reálne.
2. Prečo si svoje fakty len predstieral? Nebolo by lepšie predložiť nejaké nepredstierané ktoré považuješ za skutočné a nielen predstierané a fiktívne?
svaty_certisko napísal(a):
Tvoj meter je výrazne rozdielny v posudzovaní nenáboženských názorov príp. tých antináboženských a náboženský resp. cirkevný postoj považuješ automaticky za ten jediný so 100% pravdivosťou. Opýtam sa tak, či má vlastne reálny zmysel Ti niečo dokazovať. Ak uvidím, že rovnaké kritéria ako pri kritike ateizmu, vychádzajúceho z vedy, použiješ aj na svoje náboženské dogmy, potom sa dá uvažovať o primeranej debate.

Spochybňovanie vedeckých zistení v prospech dogiem považujem na 21. storočie ako demagogické alebo formu "hájenia si" zmanipulovaného myslenia. Pochybnosti o vedeckých teóriach osobne prenechávam tým, ktorí sú kompetentní o týchto otázkach diskutovať. Nielenže nepovažujem sám seba za hĺbkovo informovaného, ale myslím, že z pozície cirkevníka nemáš žiadne relevantné slovo tieto skutočnosti spochybňovať.
3. Chcel by som sa spýtať aké vedecké zistenie som podľa Teba spochybnil v prospech akej dogmy.
svaty_certisko napísal(a):
Keď mám porovnávať náboženské dogmy oproti vedeckému poznaniu, môj svetonázor sa prikláňa k vede. Nemôžem za to, že tebe podobní reálne veria na hovoriaceho hada, nevysvetliteľné zjavenia, premenu tekutín, kráčanie po vode, doslovné vyjadrenia v takmer 2000 ročnej knihe... Porovnanie týchto dvoch oprotistojacich štruktúr je u mňa jasné. Na druhej strane chápem, že ak do teba niekto od detstva hustí rozprávky bez spochybnenia , budeš im veriť a tvrdo tieto klamy hájiť aj v dospelosti.
4.V nevysvetliteľné zjavenia veria aj mnohí ateistickí humanisti (čierne diery, tmavá hmota (dark matter), iné dimenzie, náhodné udalosti, veľký tresk a pod.), takže v tomto smere si myslím že nemajú právo niekomu robiť výčitky. Mohol by si prosím vysvetliť čo je to doslovné vyjadrenie v Tvojom ponímaní?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Ne december 19, 2010 11:03 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
no coment,
(Som rád, že Tvoj infantilný príspevok hovorí za seba.


Ako som raz písal, pomodli sa a bude Ti odpovedané. Aj Biblia je samá jasná odpoveď. Tak čo sa pýtaš niekoho, kto také sprostosti považuje len za puch, ktorý otravuje spoločnosti prostredie a jednotlivcom myslenie?)
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
AntropologickaKonstanta
Zaslal: Po december 20, 2010 5:06 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 12 november 2009 Príspevky: 709
Re:svaty_certisko

Ale to je potom starý známy ateistickými humanistami obľúbený argument ad-hominem, t.j. ak nevieš napadnúť argument oponenta, napadni jeho samotného.
Citácia:
Zneužitie Ad hominem (nazývané osobná urážka alebo osobný útok) zvyčajne zahŕňa urážlivé alebo ponižjúce vyjadrenie voči oponentovi, s cieľom vyvrátiť jeho tvrdenia, ale môže tiež zahŕňať poukazovanie na faktické alebo zdanlivé nedostatky charakteru alebo konania, ktoré sú nepodstatné z hľadiska použitého argumentu. Táto taktika je logickým skratom, pretože urážky alebo dokonca aj pravdivé negatívne fakty o osobnom charaktere oponenta nemajú nič spoločného s logickou podstatou jeho argumentu alebo tvrdenia.

Zopakujem obsah môjho argumentu:
1.Ja si zas pre zmenu myslím že iný vmanipulovali Teba do vyznávania dogmy o evolučnom vývine do takej miery, že nedokážeš rozlíšiť fakt a skutočnosť od fikcie. Uvediem príklad: Skutočnosť je taká že neexistuje na svete ani jeden dôkaz z fosílnych záznamov ktorý by potvrdzoval evolučnú teóriu o postupných zmenách vo vývoji biologických druhov, všetky doteraz nájdené záznamy obsahovali živočíchy ktoré boli vysoko diferencované. Túto skutočnosť si komentoval výrokom:
svaty_certisko napísal(a):
Problematika medzičlánkov v evolučnej teórii je stále nie úplne vyriešenou záležitosťou. Archeológovia sa stále potýkajú s hľadaním fosílii medzičlánkov, ktoré sú dosť vzácnym artiklom.

a chýbajúce dôkazy si nahradil fikciou:
Citácia:
Doterajšie objavy však dostatočne preukazujú svojou hodnotou, že niektoré prechody mohli byť rýchlejšie oproti iným.
ktorou si si odôvodnil zmysel svojej viery v evolučnú dogmu napriek chýbajúcemu dôkazu. Keď sa vytvorila fikcia že niektoré evolučné zmeny, ktoré inak majú prebiehať veľmi pomaly ("evolúcia nie je na krátke časové obdobie"), prebehli oveľa rýchlejšie (čo je v priamej kontradikcii s tvrdením o pomalom priebehu evolúcie) oproti iným, tak potom si pred svojím svedomím obhájiš svoju vmanipulovanú vieru že evolúcia prebehla tak ako to do Teba vštepili zrejme ešte v mladosti. Lenže podľa základných pravidiel logiky ak niektoré zmeny prebehli oveľa rýchlejšie oproti ostatným, potom stále zostáva vysvetliť prečo tie zvyšné zmeny ktoré rýchlejšie neprebehli, nie sú tiež vo fosíliách nijako zaznamenané. Question
2. Prosím aby si mi uviedol aspoň 3 také fakty a skutočnosti ktoré si mi predostrel a ktoré som podľa Teba odignoroval.Question

Tvojou odpoveďou ako človeka vysoko vedecky-založeného a intelektuálne poctivého na dané otázky je:
Citácia:
pomodli sa a bude Ti odpovedané
za ktorú Ti veľmi ďakujem a ktorú považujem za veľmi vedecky založenú a vyčerpávajúcu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
svaty_certisko
Zaslal: Po december 20, 2010 7:43 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 01 september 2009 Príspevky: 207 Bydlisko: Slovensko
AntropologickaKonstanta napísal(a):
:Skutočnosť je taká že neexistuje na svete ani jeden dôkaz z fosílnych záznamov ktorý by potvrdzoval evolučnú teóriu o postupných zmenách vo vývoji biologických druhov, všetky doteraz nájdené záznamy obsahovali živočíchy ktoré boli vysoko diferencované.


Osobne o Tebe ako cirkevníkovi si myslím, že Tvoja úroveň chápania je najmä v rámci Tvojho citovania mňa samého. Ty tieto veci nemáš ako rozlíšiť. Tebe na to chýba aparát "chirurgicky" odstraňovaný po dlhé roky.

Viesť tu diskusiu na úrovni a namáhať sa pre takého ako si ty... no jednoducho strata času. Keby bol Tvoj záujem úprimný, rád by som s Tebou diskutoval. Tvoja náboženská degenerácia však dosiahla stupeň, ktorý nepripúšťa čo len odtieň inakosti od Tebou uctievaných dogiem zaznamenaných v Biblii. Mal som pokus o nastolenie debaty na primeranom stupni (viz. niektoré témy). Ty však nemáš žiadnu schopnosť nejakým spôsobom uznávať hodnotu akú ja považujem za výsostnú t.j. smerovanie k pravde. Ty máš svoju utópiu, svoju "pravdu". Užívaj si pocitu, že ju máš, ale vedz, že tá Tvoja "pravda" má hodnotu fekálie v rukách slepca, ktorý sa domnieva, že drží zlato. Ja nie som slepý, a preto viem, že k pravde je ďaleká cesta.

Debatu už nebudem vôbec viesť v duchu úrovňovej tematiky, ale v zmysle podružného rozhovoru s infantom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Choď na stránku 1, 2  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.