Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Vyjadrenia kresťanov

Skeptik
Zaslal: Št december 08, 2016 5:44 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1183
Viki napísal(a):

povedal miluj svojho Boha nado všetko

Skrz zákon poznáme, že sme neposlušní zákonu a teda zákonodarcovi. Vinný je ten, kto porušuje zákon a nie zákonodarca, ktorý ho vydal.

Mnohí sa veru toho držia – milovať budeš pána boha svojho. Pre každého z nich je ale bohom niekto, alebo niečo iné. Každý má totiž svoje predstavy o bohu a teda sa aj klaňajú rozdielnemu bohu.

Aj zákonodarca môže byť vinný a možno ešte viac, ako porušovateľ jeho zákona. Existuje totiž množstvo chaotických zákonov, ktoré sú dokonca protiprávne, idú doslova proti morálke a dobrým mravom. Sú to doslova paškvily, teda sú vinou zákonodarcov. Máme rôzne verejnoprávne organizácia, ale v skutočnosti sú verejne protiprávne, pretože verejne porušujú práva ľudí a všetko je podľa tvorcov zákona v poriadku. Fašisti, ktorí mali tiež svoje zákony, boli podľa teba správne? Vtedy boli totiž oni zákonodarcovia. Podobne to bolo aj v iných dobách minulých a je aj v súčasnosti. Zákonodarca nikdy nebol dokonale morálne čistý a teda aj ním vytvorený zákon, ktorý vždy bol vytvorený na splnenie určitého mocenského cieľa nebol čistý. Z mnohých mojich skúseností viem, že čím vyššie je niekto postavený má väčšiu možnosť porušovať zákon a mnohí ho aj masívne porušujú. Čím je totiž niekto vyššie postavený, je menej trestaný, je menšia pravdepodobnosť ho potrestať a aj vôbec mu nejaký priestupok pripísať, pretože je obklopený ľuďmi s vyššou mocou, ktorí sú jeho spojencami. Čiže to , čo si napísal, že : „Vinný je ten, kto porušuje zákon a nie zákonodarca, ktorý ho vydal.“ Je platné len čiastočne a v mnohých prípadoch je to doslova nezmysel. Ako napr. dodržiavanie zákonov fašistov, diktátorov, komunistov, nejakej sekty, atď. Práve vzopretie sa napr. fašizmu, teda porušovanie ich zákonov je morálne a teda porušovateľ nie je vinný, ale zákonodarca.
Nie je zákon, ako zákon a nie je ani zákonodarca ako zákonodarca.
Treba si uvedomiť jeden dôležitý fakt, že zákony nevytvoril žiadny boh, ale nečistí ľudia, pretože žiadny čistý človek neexistuje. Stačí sa len pozrieť po svete, aké protichodné zákony existujú, dokonca mnohé protichodné údajne dal boh. K tomu už ani netreba nič dodávať.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Viki
Zaslal: Pi december 09, 2016 5:20 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 14 november 2016 Príspevky: 22
Hovorím predsa o princípe prečo sú zákony a nariadenia a nie či nejaký zákon človeka dobrý, alebo zlý. Zákon Boží nám dal Boh a tento zákon je svätý a neviem, čo sa dá vylepšiť na prikázaniach napr. neukradneš, nezabiješ atd. Ježiš tento zákon naplnil a to na rovine Božej.

Je síce mnoho bohov, ale len jeden je pravdivý zvrchovaný Boh. Môžeš mi oznámiť, ktorý z množstva Bohov – učení, náboženstiev, izmov ti niečo také oznamuje ako je evanjelium Ježiša Krista – jednu z najradostnejších správ, akú mohol človek počas celej svojej histórie počuť, teda že večný život človeka s Bohom je jedine z milosti skrze vieru v Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma – ako dar ? Ak nájdeš niečo radostnejšie, ako je evanjelium Ježiša Krista, tak v momente prestanem byť kresťanom.

Skúsim ti vysvetliť akými spôsobmi sa dá naplniť zákon, no na rovine Božej a nie ľudskej. Človek nikdy nenaplní zákon do bodky, ani sa nenašiel z človeka taký, ktorý by dodržal celý zákon a nikdy pred Bohom nezhrešil. Lebo skrz zákon poznanie hriechu. Všetci sme zhrešili a sme hodní odsúdenia. Boh o tom vedel a preto nariadil zmierlivé obete zvierat za hriech, ktoré Izraelský národ donášal rok čo rok. Žid101Lebo zákon majúc iba tôňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami, tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. No Keď prišiel Ježiš – Kristus Syn živého Boha, tak naplnil celý zákon do bodky a tie nedokonalé obete zvierat za hriech nahradil svojou dokonalou obeťou za hriech a to raz a navždy. Preto ho aj volajú Baránok Boží. Takáto obeť bola pred Bohom dostatočná na zmierenie a prikrytie všetkých hriechov človeka. Pre uplatnenie práve toho všetkého – teda aby sme boli pod milosťou je potrebná jedine viera v toho, ktorý sa obetoval na kríži – Ježiša Krista a to je všetko. Teda z viery, aby bolo podľa milosti.

Zákon sa nedá zrušiť! Nebo a Zem pominú, no Božie slová nikdy nepominú. Ježiš povedal „Neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť“ (Matúš 5:17). Aj to urobil a naplnil celý zákon. Keď bolo dokončené dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, tak už veriaci v Krista nie je pod zákonom, ale pod milosťou a teda nie sme pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. Rim 3:27 Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery. A ďalej - 31Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť. Tak teda máme napĺňať zákon vierou a teda na rovine Božej.

Je jasné, že vykúpený v Kristu nie je pod zákonom, ale pod milosťou – nie je pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery , teda – z viery, aby bolo podľa milosti a takto naplňuje zákon vierou a to na rovine Božej.

Aký je rozdiel pri napĺňaní zákona u tých, ktorí sú pod milosťou, teda pod zákonom viery a u tých, ktorí sú pod zákonom skutkov a hľadajú vlastnú spravodlivosť a narážajú na kameň úrazu: Rim9 3 2 Prečo? Preto, že nie z viery, ale jako zo skutkov zákona ho hľadali . Narazili na kameň úrazu, Rim 3:20 pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. J ak 2:10 Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým.

Ak prišiel Ježiš tak tí, ktorí sú pod milosťou napĺňajú zákon vierou a to na rovine Božej – teda v láske k Bohu. Celý zákon je teraz zastrešený prikázaním - miluj svojho Boha nado všetko (jeho Slovo), miluj svojho blížneho, ako seba samého. Potom napĺňanie zákona stojí na dokonalej rovine a to na láske k Bohu. Vykúpený v Kristu už je pod milosťou a z lásky k Bohu napĺňa zákon vierou. Aj keď sa môže stať že zhreší, tak činí pokánie a neustále sa zdokonaľuje v Kristu, lebo je pod milosťou. Tam je zahrnuté všetko a teda, aby sme sa vyvarovali všetkého, čo bolo, je a ešte len bude, čo by nejakým priamym, alebo nepriamym spôsobom išlo proti Bohu. Pretože ak niekto niekoho miluje tak neurobí nič, čo by mu uškodilo a už nepotrebuje k tomu množstvo prikázaní. Vie čo je pre milujúcu osobu dobré a čo jej vadí.

Dám príklad z Písma, ako to vidí Ježiš a to napĺňanie zákona pod milosťou.

Ak zákon hovorí - nezcudzoložíš a pozerá na skutok, tak milosť vyučuje srdce a to spôsobom napr. – “ Mat 5:28 každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.“

Ak zákon pozerá na skutok, milosť vyučuje srdce, aby sme boli čistí aj v úmysloch aj v skutkoch a tak sa celí pripodobňovali na obraz Syna Božieho – zdokonaľovali a vyučovali milosťou no v istote spasenia v Kristu. Teda napĺňame zákon viery, keďže sme pod milosťou a nie pod zákonom skutkov.

Potom je to viac ako ľudské morálne predstavy. Je to chodenie na rovine Božej. Chodenie podľa Zákona je na vysokej rovine ľudskej a zákon pozerá na skutok. To, ktoré je podľa milosti na rovine Božej, lebo Boh pozerá v milosti na srdce, ktoré je vyučované a zdokonaľované práve tou Božou milosťou no s istotou spasenia v Kristu, aby vykúpený svojím životom oslavoval Boha a tak napĺňal zákon vierou v láske k Bohu. Ako vidíme tam, kde je láska k Bohu pri napĺňaní zákona, tak je to už na rovine Božej.

Ako tomu rozumieť? Napr. cudzoložstvo je predsa definované! Zákon pozerá na skutok, no milosť vyučuje srdce, aby sme boli čistí aj v úmysloch aj vo skutkoch. Ježiš ide ďalej ako naplniť zákon a to na rovine Božej v láske. Ak sa pozrie ženatý muž na cudziu ženu s tým, že sa rozhodne a má teda v úmysle sa s ňou vyspať, alebo je to naopak vydatá žena má v úmysle sa vyspať s cudzím mužom, tak v Božích očiach už scudzoložili vo svojom srdci. Už to rozhodnutie je u Boha hriechom. Predsa hriešny úmysel predchádza skutku. No vždy je to hriech! Aj keby sa skutok pre nejakú vonkajšiu príčinu nestal, v Božích očiach, by aj tak scudzoložili vo svojom srdci. Predsa je bežné a nikto sa nad tým nepozastaví, ak niekoho odsúdia za to, že ho prichytili pri úmysle kradnúť, alebo urobiť nejaký teroristický čin, hoci sa z nejakého dôvodu nenaplnil skutkový stav.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi december 16, 2016 9:41 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Som zvedavý, či nábožní (veriaci v boha) sú schopní povedať nejakú rozumnú odpoveď na tému, ktorá je pravá (tá správna, ozajstná, nefalošná) náboženská organizácia (cirkev).
TvojOponent19 napísal(a):
Ktoré náboženstvo je teda podľa Teba to pravé?

veriaci-4 napísal(a):
neznamena že neexistuje aj prava Kristova cirkev samozrejme.....

Archív:
_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Viki
Zaslal: Pi december 16, 2016 10:26 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 14 november 2016 Príspevky: 22
Lemmy

Slovo cirkev znamená zvolávanie do zhromaždenia ľudí. Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

Teda tam je aj Ježiš prítomný svojím Slovom – Duchom. Teda môžu sa schádzať všade po celom svete v Pravde Božej a zhromaždenie nemusí byť ani pomenované, no v Božích očiach mnohí jednotlivci tvoria cirkev, ktorú na konci časov zvolá a ukáže sa v plnej svojej nádhere čistá a bez poškvrny, lebo Boh vie kto do nej patrí a kto je jej súčasťou, pretože prebýva v ich srdciach vo forme svojho Ducha – Slova. To nemá nič spoločné s viditeľnými inštitúciami, ktoré sa nazývajú cirkvami.

Skúsim to vysvetliť

Pravú cirkev Kristovu z Božieho pohľadu tvoria jednotlivci – vykúpení v Kristu a nie celé viditeľné cirkevné spoločenstvá, inštitúcie, zbory atd. To je veľmi mylná predstava. Ide teda o pravú definíciu, čo je to cirkev Kristova ako celok a čo sú jej časti z ktorých sa skladá. No a predovšetkým ide o definíciu toho, čo je to pravé evanjelium Ježiša Krista a teda aj dôvod, prečo sa vykúpení v Kristu schádzajú - zhromažďujú. Identifikovať pravé evanjelium sa dá jedine v tom istom Duchu – Božom Svätom Duchu, ktorý je jeho autorom a tohto Ducha prijímame vierou v Pravé evanjelium – Slovo Života, ktorého Pravdu zjavuje ten istý Svätý Duch - Boh. Bez viery v Pravdu Božieho Slova nie je možné rozoznať a porozumieť pravému evanjeliu Ježiša Krista, mať pokoj a radosť v Kristu. Ján 6:65 A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Čo je to pravá cirkev Ježiša Krista sa najlepšie dá vysvetliť na tele Krista, ako duchovného obrazu cirkvi Kristovej. Cirkev Kristova je ako telo Krista, ktoré pozostáva z mnoho údov, ktoré tvoria bunky – to sú tí, ktorí sa schádzajú v jeho mene v Pravde , no a počúvajú jedinú hlavu - Krista. Jedine takto môže fungovať každé telo, ak údy počúvajú jednu hlavu.

Sú dva pohľady, ktoré definujú cirkev. Jeden je nedokonalý ľudský pohľad a vidí ju ako viditeľné spoločenstvá a druhý je dokonalý Boží pohľad, ktorý presne vie, kto patrí do cirkvi Kristovej a kto nie a z nášho pohľadu je neviditeľná ako celok, lebo človek nikdy nemôže vedieť, ktorí všetci do nej patrili, patria a budú patriť, počas celého času milosti na Zemi. To vie jedine Boh, pretože prebýva v ich srdciach vo forme svojho Svätého Ducha – Slova. Z Božieho pohľadu sú súčasťou jeho cirkvi iba tí, ktorým Otec na nebesiach zjavil Ježiša ako Krista – Syna živého Boha a Oni ho aj vyznávajú v pravde. Títo sú súčasťou rôznych cirkví, cirkevných spoločenstiev a zborov aj mimo nich. No všetci ti, ktorí tvoria tieto zbory a cirkevné spoločenstva z Božieho pohľadu nie sú súčasťou tej pravej cirkvi Kristovej. Vo viditeľných cirkvách, zboroch atd. sa nájdu aj falošní kresťania aj neveriaci. Títo ale nikdy neboli ani nebudú z Božieho pohľadu súčasťou pravej cirkvi. Potom je množstvo falošných zborov a cirkví a náboženstiev, ktorí nepatria do pravého tela Kristovho, lebo pravú cirkev tvoria vždy len jednotlivci a teda iba tí, ktorí v pravde uverili Kristu a nie falošnému náboženstvu, inštitúcii, alebo zboru.

Cirkev nie je ani ľudským majetkom. Cirkev nie je nejaká inštitúcia - organizácia, nie je to klub, nie je to kostol alebo kultúrny dom. Cirkev Kristova je duchovný obraz Tela Kristovho, ktoré zjednocuje Duch Svätý a to Slovom Pravdy evanjelia Ježiša Krista. Tento duchovný obraz Tela Kristovho tvoria srdcia tých, v ktorých Boh kraľuje svojím Slovom – Duchom. Človek zakladá organizácie a nazýva ich cirkvami, ale len Boh môže založiť Cirkev Kristovu. Boh je Duch a vie v ktorých srdciach prebýva vo forme svojho Slova Pravdy. To nemá nič spoločné s akýmkoľvek viditeľným zhromaždením. Ľuďmi založená cirkev môže obsahovať aj falošných kresťanov (Skutky 20:29), títo ale nikdy neboli súčasťou Kristovej cirkvi. Teda srdcia vykúpených, ktorí tvoria cirkev Kristovu Boh vidí v cirkvách, zboroch, cirkevných spoločenstvách aj mimo nich, no samotné cirkvi, zbory, cirkevné spoločenstvá nie sú Cirkev Kristova. Z tohto pohľadu žiadna cirkevná inštitúcia, zbor, alebo cirkevné spoločenstvo nemôže povedať, že jedine my sme tí jediní praví!

Všetci vykúpení v Kristu sú predsa v jednom Duchu - Kristovom, či to nie je jednota? Veď práve ten Svätý Duch zjednocuje a uvádza do každej Pravdy. Ak som vo Svätom Duchu som v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob som aj v Cirkvi Kristovej. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu! Boh vidí túto jednotu, lebo je Duch a jedine On zjednocuje vo svojom Duchu a kraľuje v srdciach vykúpených – svojho ľudu.

Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu! Boh vidí túto jednotu, lebo je Duch a jedine On zjednocuje vo svojom Duchu a kraľuje v srdciach vykúpených – svojho ľudu.

Luk17 20A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!

Farizeji ho nevideli. Bolo všade okolo nich a oni ho nevideli, lebo Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Cirkev Kristova je súčasť tohto Božieho kráľovstva a ak na Božie kráľovstvo nepovedia že je tu, alebo tam hen a je pre svet neviditeľné, tak aj cirkev Kristova, ktorá je jeho súčasťou je taktiež pre svet neviditeľná. Preto nikto nemôže ukázať prstom tu, alebo tam hen, ako to urobili katolíci na svoju cirkev.

Ak by napr. evanjelicka cirkev tvrdila, že je JEDINÁ pravá, tak nehovorí pravdu. To ale netvrdí!
Ak by napr. baptistická cirkev tvrdila, že je JEDINÁ pravá, tak nehovorí pravdu. To ale netvrdí!
Ak by napr. Církev bratrská tvrdila, že je JEDINÁ pravá, tak nehovorí pravdu. To ale netvrdí!

A takto môžem pokračovať čo sa týka reformovaných

Ak by napr. KC cirkev tvrdila, že je JEDINÁ pravá v ktorej je cirkev Kristova, tak nehovorí pravdu. No ona to ale tvrdí!

Ak by napr. spoločenstvo SJ tvrdilo, že je jediné pravé, tak nehovorí pravdu. To taktiež tvrdí!

Vidíme tu podstatný rozdiel v chápaní čo je to cirkev Ježiša Krista. Vlastné vyhlasovanie jedinečnosti nejakej inštitúcie, alebo spoločenstva je znakom že sa niekto povýšil. Tu je predpoklad, že človek postaví slovo spoločenstva nad Božie Slovo. A to je prípad KC a jej podobným. Oni ostatných považujú za odpadlíkov a to len preto, že niekto nie je ich členom a teda nedodržiava to všetko, čo si sama KC vyhlásila ako kritériom pravosti! Nezaujíma ich, či ostatní mimo ich spoločenstva vyznávajú Krista v Pravde. Podstatná je pre nich nálepka,členstvo, dodržiavanie nariadení KC a uznávanie pápeža ako námestníka Krista na Zemi.

Človek až vtedy pochopí, čo je pravá cirkev Ježiša Krista ak uverí a to nie spoločenstvu, zboru, cirkvi, ale Slovu Ježiša Krista – Kristu. Až vtedy vie kde patrí a čoho je súčasťou. Túto Pravdu zjavuje v srdci človeka jedine Boh.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Pi december 15, 2017 9:43 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Karol Dučák napísal(a):
Najväčším problémom je pokles počtu veriacich. Katolícku cirkev v Nemecku opustilo od roku 1989 viac ako jeden a pol milióna veriacich…

Toto môže byť signálom, prečo sú niektorí dnešní katolíci takí zúriví.

Aj ich odpor k odluke cirkví od štátu. Evil or Very Mad

Istý čas môžu katolíci (kresťania) ľudí opíjať rožkom, ale nie nadlho. Ľudia dostávajú viac informácií, a podľa toho konajú. A odchádzajú z tejto organizácie.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Skeptik
Zaslal: Pi december 15, 2017 12:28 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 1183
Lemmy napísal(a):
Karol Dučák napísal(a):
Najväčším problémom je pokles počtu veriacich. Katolícku cirkev v Nemecku opustilo od roku 1989 viac ako jeden a pol milióna veriacich…

Istý čas môžu katolíci (kresťania) ľudí opíjať rožkom, ale nie nadlho. Ľudia dostávajú viac informácií, a podľa toho konajú. A odchádzajú z tejto organizácie.

Možno je to prirodzený pokles spôsobený úmrtím veriacich a mladí tie stavy nedopĺňajú. To by asi objasnila štatistika, koľko katolíkov zomrelo, koľko konvertovalo napr. na islam, budhizmus, atď. ale že by to bol najväčší problém? Nuž problémov si veru vedia vyrobiť sami dosť. Teraz majú rozrobené s otčenášom, kde sa im nepáči výklad slov a chcú niektoré zmeniť. Kde je to ich biblické, že nemôžu zmeniť ani čiarku v „božom“ písme? Tiež by sa tu pre veriaceho hodil lepšie výraz bohom inšpirované písmo, alebo lepšie reálne vyjadrené, že je to písmo inšpirované múzou pisateľa.

_________________
Žiaľ len niektorí ľudia sú mojim vzorom.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po január 29, 2018 4:50 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Miroslava Duranková napísal(a):
Koľko je angažovaných katolíkov? A čím sa líšia od kostolnej masy?

Prvá „pomocnícka“ skupina tvorila 6,4 percenta všetkých stálych veriacich a „finančnícka“ skupina 6,8 percenta.

Bigotný fanatik (katolík) Tvojoponent by sa mal od nej vzdelávať. Zistil by, ako často klame, keď sa snaží z nejakého katolíka vyrobiť ateistu.

Okrem angažovaných katolíkov sú aj ďalší rôzni katolíci. Ponechávam na vzdelávaní, ako si tento trpký katolík poradí s katolíkom Hitlerom. Bude opäť tárať nezmysly o Hitlerovi?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ne február 11, 2018 7:49 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Rasista Ranexil napísal(a):
Lebo som krestan…

Archív:

Ranexil

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Po júl 02, 2018 11:23 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Diskutujúca kresťanka s prezývkou „luis pompe“ je zvláštny živočíšny druh. Nevie seriózne diskutovať, a tak si na druhých ľuďoch vybíja svoje komplexy. 21. júna 2018 to psychicky nezvládla, a požiadala ma, aby som na ňu viac nereagoval. Citujem jej požiadavku.
Luis pompe napísal(a):
„PS: neprajem si aby ste na mna viac reagoval.“

Aj keď som jej potvrdil, že už na ňu nebudem reagovať, zrejme na svoju požiadavku zabudla, lebo 2. júla 2018 ma opäť obťažovala svojimi mentálnymi problémami.
Luis pompe napísal(a):
„Prajem požehnany deň.
Máte v sebe problém p. Lemmy, keďže dokážete zo seba,, vypluť,, taky nezmysel.
Čitate sa Vy vobec o čom točite ? alebo len píšete, lebo sa nudite.
Rudyho odpoveď je jasná a neni čo viac dodať.
Na doťahovanie o nezmysloch z Vašho pera naozaj času mojho je škoda.“

Nebudem jej pletky komentovať. Len som chcel poznamenať, že pre niektorých kresťanov slovo neplatí. Z jej príspevku vyplýva len toľko, že má jed na jazyku a neovláda logiku, lebo ak je škoda doťahovať sa, prečo vôbec reagovala? Veď ja svoj sľub chcem čestne dodržať. Čiže nemám záujem reagovať na vulgárnych kresťanov, konkrétne na ňu v tomto prípade.

Tentoraz nereagujem na jej príspevok, len vysvetľujem, že sa držím jej požiadavky, aby som na ňu nereagoval. Nakoľko ona svoju požiadavku nevie dodržať, ide o jej jednostranné porušenie. A teda má tzv. konečné slovo. Tomu sa dnes hovorí diktatúra posledného slova. Namýšľa si, že ak dodržím jej požiadavku, že bude mať pravdu. Ale je to jej hrubý omyl!

Archív (1) a archív (2).

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Pi júl 06, 2018 8:02 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Fénix napísal(a):
Hrdosť na rodinu nemôže byť tolerantná k homosexualite, ale môže byť tolerantná k homosexuálom, ak sa tí vzdajú prejavov homosexuality. Rodina je cirkev a čo je sväté sa nedáva psom.

Ludwig napísal(a):
Ak raz niečo považujem za zvrátené, tak to nemám dôvod tolerovať...

Dúhový PRIDE a Hrdí na rodinu. (Archív.)

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: So júl 14, 2018 11:16 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
veriaci-4 napísal(a):
katolicke forum je super.....ale musíš byť katolik.....
pridu mi ako tlupa indianov co tancuju v kruhu a v strede maju pribiteho Ježiša .....davaju sakramensky pozor na to, aby im odtiaľ neušiel....perfektne si hrkutaju a tancuju.....a posilnuju svoju vieru....

Archív.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ne júl 15, 2018 10:32 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Corunowo 15. 7. 2018 o 21.58 h napísal(a):
Rozmlátiť civilizačný koncept manželstva, je ako pomáhať bezdomovcom návrhom rozobrať všetky kresťanské katedrály, aby sa z nich postavili obydlia pre bezdomovcov.

Dobrý nápad. Aspoň bude menej bezdomovcov. Palec hore

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: So júl 28, 2018 4:58 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Karol Sudor napísal(a):
Trpí hraničnou poruchou osobnosti: Ľudia mylne čakajú, že prídu na terapiu, zaplatia a psychiater ich vylieči.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ne august 05, 2018 6:15 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Takto sa kresťan s prezývkou Tvojoponent vyjadril o kresťanovi Ludwigovi.
Tvojoponent napísal(a):
S dobráckym úsmevom Ťa už len prekročím - veď čo iné s lajnom na ceste?

Človek s prezývkou Geometria sa iste poteší. Wink

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
TvojOponent
Zaslal: Ne august 05, 2018 6:41 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 15 jún 2012 Príspevky: 1763
Very Happy Zaiste sa poteší aj vášmu oplzlému slovníku, kde pána Grygara nazývate tupcom:


citujem:
Jaj, ty si reinkarnovaný tupec Grygar

príspevok 24
https://www.dzio.sk/lipka/theme/grygar-by-mal-sam-sebe-udelit-anticenu-bludny-balvan

... a mohol by som dať odkazy na desiatky vašich nadávok ako chrapúňov, pdliakov... a aj škaredšie by som našiel.

P.S.: Lajno nie je vulgarizmus - to by taký šľachetný humanista poklonkujúci sa eštebákom mal vedieť .-)

_________________
Ponúkol som ateistom srdce na dlani. A oni? Rozbehli sa pre príbor.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 6
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.